Leiden, Een ontruiming en een proefproces: OM niet-ontvankelijk verklaard

Gisteren heeft de rechtszaak gediend van de krakers in Leiden. In deze rechtszaak heeft de rechter het OM niet-ontvankelijk verklaard. De krakers genoten immers huisvrede volgens de rechter. De rechtszaak zou bij een negatieve uitspraak zeer negatieve precedentwerking hebben gecreëerd…

Het OM probeert de laatste tijd het recht op huisvrede uit te hollen door proefprocessen. De rechtszaak in Leiden is hier een voorbeeld van.

[.. Lees verder]

Leiden: kraak aktie en ontruiming op de Rooseveltstraat

Leiden_kraak_aktie_en_ontruiming_op_de_Rooseveltstraat

GEEN WONING GEEN KRONING

Dit is de tweede keer op rij in korte tijd dat burgemeester Lenferink zijn verboden kaart speelt. In de lokale bepalingen omtrent het kraakbeleid is duidelijk opgenomen dat er geen ontruiming mag plaatsvinden wanneer er geen sprake van verstoring van de openbare orde is of wanneer er sprake is van een heterdaadje (betrapt bij het feitelijke binnentreden). Van beide voorwaarden was hier geen sprake, dus hadden de krakers in hun recht gesteld moeten worden en de kans moeten krijgen zich tot de rechtsgang te wenden. Bovendien is het onzin dat de politie meteen na melding tot ontruiming is overgegaan, want de krakers hadden zelf, direct na hun actie, politie en eigenaar van de heringebruikname van het langdurig leegstaande pand op de hoogste gesteld. [.. Lees verder]

Leiden: Gebouw aan de Turkooislaan gekraakt

Update: 24/12/2012 – 18:08
[Vanmiddag is het achtergebouw van Winnersweg 131 illegaal ontruimt. De burgemeester van Leiden heeft hier tegen zijn eigen kraakbeleid in opdracht toe gegeven. Niemand werd gearresteerd. De krakers hebben niet de kans gekregen om in contact met hun advocaat te treden.]

—————–
In Leiden staan veel prima bewoonbare panden onnodig leeg, dit terwijl vele honderden woningzoekenden het moeten doen met stippen aan de horizon die altijd onbereikbaar lijken te blijven. Maar in een wachtlijst kun je niet wonen! Daarom hebben wij het heft in eigen hand genomen.

Aan de langdurige leegstand van het achtergebouw van een gebouwencomplex aan de Turkooislaan is vanochtend een einde gekomen. Wij, een groep Leidse woningzoekenden, hebben er vandaag onze intrek genomen, met de intentie om er te wonen.

Het gebouw kent een tragische geschiedenis. Voordat het leeg is komen te staan hield Winnersway verslavingsopvang er huis, een organisatie die de afgelopen jaren meerdere malen met schandalen in de mediabelangstelling is gekomen. Sluiting van de tent volgde. [.. Lees verder]

Tags: ,

Villa Boerhaavelaan 1 gekraakt in Leiden

In Leiden staat een huis. In de schaduw van de nog altijd om zich heen grijpende woningnood waart de geest van de leegstand er al bijna tien jaar rond. Dan gebeurd er plotseling het ondenkbare, het onmogelijke misschien: vannacht verschijnt daar de huizenfee en terstond is de geest van de leegstand verdreven!

Bij het ochtendgloren is er in een karakteristieke monumentale villa in het Leidse Houtkwartier na jaren van leegstand weer leven te bekennen. De politie komt even een kijkje nemen, maar vertrekt weer zodra is vastgesteld dat er geen breekschade aan het pand is toegebracht. De actie lijkt geslaagd: een geval van leegstand minder en meerdere woningzoekenden vergenoegd met een woning! Op straat deelt een jongen het volgende pamflet uit om zich mee aan zijn nieuwe buren voor te stellen: [.. Lees verder]

Tags: ,

Woonboot gekraakt in Leiden

Op oudejaarsdag is er in Leiden een woning aan de leegstand onttrokken. Momenteel wachten wij de reactie van de eigenaar af, met wie wij een voor beide partijen gunstige overeenkomst hopen te bereiken.

Persbericht, Leiden, 31 december 2011

Op oudejaarsdag hebben wij, een groepje studenten, een langdurig in onbruik geraakte woonboot betrokken. Al enkele jaren staat deze te verkrotten, maar wij hebben er een stokje voor gestoken dat daar nu een einde aan zal komen. Wij zijn voornemens om de woonark weer voor bewoning in aanmerking te laten komen. Direct na er onze intrek gemaakt te hebben zijn we begonnen met de troep op te ruimen die hier waarschijnlijk door junkies is achtergelaten en we zijn momenteel de ondergekalkte muren aan het oververven met een kloek kleurtje. Ook de verwilderde tuin willen we aan kant maken, om deze stek weer een fraai aangezicht te geven. [.. Lees verder]

Tags: ,

demonstratie voor behoud van Vrijplaats Koppenhinksteeg 9-2-2

  demonstratie voor behoud van Vrijplaats Koppenhinksteeg 9-2-2


Bron: http://squat.net/vvk

Voor een deel van de aktiviteiten in de Vrijplaats Koppenhinksteeg, volg de Leidse radar-link: http://radar.squat.net/index.php?mode=search&profile=radar&what=0&timerange=29&where=28

zaterdag 9 februari 14:00

demonstratie voor behoud van Vrijplaats Koppenhinksteeg

vertrek vanaf de Vrijplaats

Op 9 februari is het ook de hele dag ‘open dag’ in de steeg met een informatief en cultureel programma tot diep in de nacht met onder meer vanaf 17:30 eetcafé en om 21:30 de skaband De Hardheid. Verder de hele dag veel verrassingen voor jong en oud.

  VRIJPLAATS KOPPENHINKSTEEG BLIJFT!

Vrijplaats Koppenhinksteeg dreigt te verdwijnen. Al drie en dertig jaar is Vrijplaats Koppenhinksteeg een verzamelplaats van verzet, creativiteit en discussie. De gemeente Leiden is echter van plan de panden te verbouwen tot een appartementencomplex met daaronder enkele bedrijfsruimtes. Voor de huidige gebruikers is er geen plaats. Protesteer daarom mee op 9 februari om de gemeente op andere gedachten te brengen. Voor behoud van de Vrijplaats Koppenhinksteeg en tegen de gemeenteplannen.

Aan de Koppenhinksteeg vinden al sinds eind jaren zestig sociaal-culturele activiteiten plaats. Het gaat om initiatieven van mondige en kritische burgers. Eind jaren zestig begonnen anarchistische kunstenaars er een jongerenmuseum. In de jaren zeventig namen kritische vakbondsjongeren bezit van de panden. In de jaren tachtig was de eigenzinnige boekhandel Manifest er gehuisvest en ook nu wemelt het er van de activiteiten, zoals de Weggeefwinkel, Las Vegas, een voor Leiden unieke boekhandel, de anti-racistische organisatie De Fabel van de Illegaal, cultureel centrum Bar & Boos en een chinees vechtkunstcentrum. Allemaal initiatieven die kraak en smaak geven aan de stad en waar gemiddeld iedere week zo’n 2000 bezoekers over de vloer komen en die draaien op vrijwilligers. Deze initiatieven komen op voor een andere, meer solidaire maatschappij, waarin niet het geld, maar de mens centraal staat. Of zoals het motto luidt van de Weggeefwinkel, er is genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht. De Weggeefwinkel, de eerste in zijn soort in ons land, is in 1999 onderscheiden met de Marga Klompé-prijs voor het meest sociaal en vredelievend project.

Deze Vrijplaats dreigt te verdwijnen omdat de gemeente Leiden de panden een andere, commerciële bestemming wil geven. Vergelijkbare ontwikkelingen zien we op tal van plaatsen in de binnenstad. Het bekendste voorbeeld hiervan is wel het Aalmarktgebied. Op diverse plaatsen in de binnenstad moeten betaalbare woon- en winkelruimtes en sociale voorzieningen wijken voor het grote geld. Het gemeentebestuur noemt dit ‘de stad een kwaliteitsimpuls geven?, wij noemen het de stad in de uitverkoop doen. Voor de ruimtes die nu door de Vrijplaats worden benut wordt geen huur betaald. Daar staat tegenover dat de onderhoudskosten al jaren voor rekening van de Vrijplaats-organisaties komen. Wanneer de gemeente de Vrijplaats legaliseert en de panden renoveert is de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg bereidt een redelijke (betaalbare) huur voor de ruimtes te betalen. Op dit gedane aanbod gaat de gemeente Leiden echter niet in want het grote geld lonkt! Inmiddels is een bouwvergunning verleend. Tegen het bouwplan is massaal bezwaar aangetekend en die procedure loopt nog. Een door de gemeente geboden alternatief aan de Lammermarkt 41 is te klein en uitsluitend bedoeld voor de Fabel van de illegaal en de Weggeefwinkel.

Op 6 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ook in Leiden. In de partijprogramma’s van GroenLinks, de SP en LWG/De Groenen zijn passages opgenomen voor behoud van de Vrijplaats. Wij weten dat in de achterbannen van andere partijen en ook onder partijlozen veel steun is voor de Vrijplaats. Om dat duidelijk te maken roepen wij iedereen op om op 9 februari mee te lopen met een muzikale en kleurrijke demonstratie voor het behoud van de Vrijplaats. Aan de Koppenhinksteeg, met alle initiatieven bij elkaar zodat de onderlinge creatieve kruisbestuiving mogelijk blijft.

Meer informatie: vereniging Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg

Het programma

1100 opent de Weggeefwinkel

1200 opent het zaterDagcafé 1400 Vrijplaats Koppenhinksteeg vertrek kleurrijke, creatieve en muzikale demonstratie

1600: aankomst Koppenhinksteeg. live muziek (Tegengif opent) 18:00 eetcafé in Las Vegas 1930 filmbeelden van demo en mogelijk meer

2030 live muziek (welke leuke band wordt nog aangekondigd)

2130 Bar en Boos open 2200 De Hardheid

2330 DJ Markus

vvk


Tags:

Krakers Aalmarkt (Leiden)procederen door

  Krakers Aalmarkt (Leiden)procederen door


Persbericht 19 augustus 2001=20

KRAKERS AALMARKT PROCEDEREN DOOR,

GERECHTSHOF: INZET HONDEN WAS ‘NIET GEOORLOOFD’

Nadat op 21 juni het gerechtshof in Den Haag het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaarde in een door kraaksympathisanten aangespannen hoger beroep, is nu de schriftelijke onderbouwing van het gerechtshof voor deze uitspraak binnengekomen. De rechter oordeelde niet alleen dat de aanhouding van de kraaksympathisanten gepaard ging met ‘disproportioneel geweld’, de ‘inzet van diensthonden’ door de Leidse politie was Uberhaupt ‘niet geoorloofd’. Dit omdat ‘niet was voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd in de ambtsinstructie voor de politie’. Deze ambtsinstructie staat inzet van diensthonden slechts toe door Mobiele Eenheid of bij surveillance. In het geval van de ontruiming van de Aalmarkt werden de honden ingezet voor charges en als middel tot aanhouding van de verdachten. Hierbij werd de kraaksympathisanten door hondenbeten dusdanig zwaar letsel toegebracht dat behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk was.

De sympathisanten zijn blij met de uitspraak van de rechter, maar tegelijkertijd boos dat het zover heeft kunnen komen, des te meer omdat de Leidse politie vaker op vergelijkbare manier honden heeft ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de ontruiming van een pand aan de Lammermarkt, en de ongeregeldheden bij protesten rond een bezoek van toenmalig staatssecretaris voor justitie Aad Kosto. De kraaksympathisanten zullen dan ook verder procederen en een klacht indienen over het politieoptreden.

Begin september 1999 namen krakers hun intrek in de huizen Aalmarkt 1-3. Dit was conform de met de gemeente Leiden na eerdere kraak gemaakte afspraken over de periode die de gemeente had om een andere gebruiker voor de panden te zoeken.

De kraak was een protest tegen het door de gemeente gevoerde beleid om de binnenstad steeds meer om te vormen tot een grote koopzone. Hieraan gekoppeld is het gemeentelijke woningbouwbeleid, dat erop gericht is de binnenstad voor hogere inkomens aantrekkelijker te maken met als gevolg het verdwijnen van betaalbare woonruimte in het centrum.

De ochtend na de eerste kraak ontruimde de politie de huizen met veel geweld. De gemeente beweerde dat zij de krakers was vergeten in te lichten over het feit dat zij toch een andere gebruiker had gevonden voor de huizen.

De krakers voelden zich bedrogen en niet serieus genomen door de gemeente, en besloten daarop het pand op de avond van 5 september te herkraken. Na de kraak verzamelde zich een groep sympathisanten voor de huizen. Later diezelfde avond voerde de politie een charge met honden uit om de sympathisanten te verwijderen dan wel te arresteren, om daarna de huizen te kunnen ontruimen. Bij deze charge werden twee sympathisanten meerdere keren door honden gebeten en door politie geslagen en geschopt, waarna ze gearresteerd werden.

In eerste instantie werden zij tot f500,- boete (of 10 dagen cel) veroordeeld voor het niet opvolgen van een ambtelijk bevel of vordering. De twee sympathisanten gingen vervolgens in hoger beroep tegen deze uitspraak. Volgens hen was de politie volledig over de schreef gegaan. Uit geweldsrapportages van betrokken agenten bleek vervolgens dat de actie, van de kant van de politie uit, overhaast en slecht georganiseerd was. Hoewel men beweerde dat het de bedoeling was de sympathisanten weg te jagen, waren deze ingesloten door agenten met honden die de vluchtende activisten opwachtten.

Einde persbericht


Voor het zwartboek over het politieoptreden bij de Aalmarkt, zie http://squat.net/politieoptreden

[squat!net]


Tags:

Persbericht: Aalmarktarrestanten vrijgesproken (Leiden)

  Persbericht: Aalmarktarrestanten vrijgesproken (Leiden)


Voor meer informatie over de Aalmarktontruimingen: http://squat.net/politieoptreden/

GERECHTSHOF: OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKELIJK IN AALMARKTZAAK

Deze ochtend, donderdag 21 juni, heeft het Gerechtshof te Den Haag het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in haar zaak tegen twee kraaksympathisanten die gearresteerd waren tijdens de tweede ontruiming van de panden Aalmarkt 1-3 in Leiden op 5 september 1999. Dit besluit werd genomen in het hoger beroep dat door de twee sympathisanten van de krakers en hun advocate was ingesteld tegen een eerdere veroordeling van de politierechter voor het “niet voldoen aan een bevel/vordering tot verwijdering”. Nadat in een eerdere zitting het Hof al aan had gegeven meer duidelijkheid te willen over het optreden van de politie tijdens de ontruiming en het gebruik van honden daarbij, werd besloten tot getuigenverhoren van onder andere de Leidse hoofdcommissaris van de politie Wijbenga en een andere agent-hondengeleider. De kraaksympathisanten waren van oordeel dat het door de politie gebruikte geweld onnodig en buitenproportioneel was en werden in deze overtuiging gesterkt door de, op een groot aantal punten tegenstrijdige, verklaringen van de Leidse politie. Gezien de uitspraak van vandaag lijkt het er op dat het Gerechtshof dezelfde mening toegedaan is. Deze uitspraak betekent opnieuw een gerechtelijke tik op de vingers van de Leidse politie en gemeente, die vorig jaar ook al in het ongelijk werden gesteld door de rechter toen die bepaalde dat de ontruiming van een pand aan de Lammermarkt onterecht was geweest.

Begin september 1999 ontruimde de politie tot twee keer toe de gekraakte panden aan de Aalmarkt 1-3 in Leiden. Deze waren door krakers in gebruik genomen uit woningnood en als protest tegen de megalomane plannen van de gemeente Leiden om het historische Aalmarktgebied om te vormen tot een sfeerloze luxe winkelzone, inclusief parkeergarage. De krakers wilden de panden naast huisvesting ook een publieke functie geven waar iedereen, dus niet alleen koopkrachtige inwoners zoals in het geval van de plannen van de gemeente, van zou kunnen profiteren. De gemeentelijke plannen rond het Aalmarktgebied zijn tot op de dag van vandaag onduidelijk en onzeker. Het ziet er niet naar uit dat hier de komende tijd veel verandering in zal komen. De ontruimingen van de Aalmarktpanden gingen gepaard met buitenproportioneel geweld tegen de geweldloze krakers van de kant van de politie. Drie sympathisanten van de krakers moesten zelfs voor behandeling naar het ziekenhuis. Het Kraakspreekuur Leiden is van mening dat de ontruimingen onrechtmatig waren omdat de gemeente afspraken met en beloften aan de krakers niet is nagekomen. Het Spreekuur heeft hierover een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Daarnaast is er een zwartboek samengesteld, bestaande uit klachten van krakers, buurtbewoners en andere sympathisanten, over het politieoptreden.

einde persbericht

[squat!net]


Tags:

Valt 22/2 het doek voor Vrijplaats Koppenhinksteeg?

  Valt 22/2 het doek voor Vrijplaats Koppenhinksteeg?


Op 22 februari a.s. is het dan zover. De in mei vorig jaar door de gemeente Leiden gepresenteerde bouwplannen voor de Koppenhinksteeg worden besproken door de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer. De plannen behelzen luxe appartementen en bedrijfsruimtes op de plaats waar nu de Fabel van Illegaal, EuroDusnie en Bar en Boos zijn gehuisvest.

In een aan de raadscommissie gerichte notitie leggen Burgemeesteer en Wethouders alle geuite bezwaren tegen het ontruimen van Vrijplaats Koppenhinksteeg naast zich neer. Men constateert slechts nuchter dat het bestemmingsplan geen ‘Vrijplaats’ toelaat en dat het voorbestaan van Vrijplaats Koppenhinksteeg geen optie is. Het past niet in de door het College gekoesterde plannen de buurt ‘een kwaliteitsimpuls te geven’.

Het gemeentebestuur wil nog wel bekijken of (tijdelijke) herhuisvesting van de initiatieven elders mogelijk is, maar geeft tegelijkertijd geen enkele garantie. Voor ons staat sowieso vast dat ieder mogelijk alternatief hoe dan ook een verslechtering zou betekenen ten opzicht van onze huidige huisvesting. Het stadcentrum waarin wij thans gevestigd zijn wordt immers meer en meer het exclusieve terrein voor kapitaalkrachtigen en het gemeentebestuur al heeft aangegeven geen panden vrij te hebben.

Hoewel de verschillende gemeenteraadsfracties niet verplicht zijn de notitie over te nemen, ligt het niet in de verwachting dat zij hun nek zullen uitsteken voor Vrijplaats Koppenhinksteeg. We verwachten dan ook niet dat de discussie in de raadscommissie veel aan het voornemen van het gemeentebestuur, Vrijplaats Koppenhinksteeg te ontruimen, zal veranderen. Het mag duidelijk zijn dat EuroDusnie de gemeentelijke notitie WEL naast zich neer legt. Vrijplaats Koppenhinksteeg herbergt binnen haar muren voldoende kwaliteit, veel meer dan de geplande 8 luxe appartementen tesamen. Het voornemen van het Leidse gemeentebestuur “Vrijplaats Koppenhinksteeg” te ontruimen is een bewuste politieke poging de stad te ontdoen van een aantal, voor veel mensen belangrijke, sociaal/culturele en politieke projecten. Projecten die zich weigeren te onderwerpen aan het idee dat alleen geld telt. De stad is van haar bewoners en mag wat ons betreft geen exclusief terrein worden van kapitaalkrachtigen. EuroDusnie is niet verbaasd over de voornemens van het gemeentebestuur, het is juist dit beleid, de door de politiek gedreven commercialisering van de stad en het leven, dat de behoefte aan Vrijplaatsen creeërt. De dreigende ontruiming van Vrijplaats Koppenhinksteeg is voor ons daarom een krachtige impuls om met het verzet tegen het gevoerde beleid door te gaan.

Wij roepen stadsgenoten en andere sympathisanten op donderdagavond 22 februari 2001 vrij te houden. We zullen in samenspraak met de andere in de steeg gevestigde collectieven en de Vereniging Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg bespreken op welke wijze we ons ongenoegen over de gang van zaken kenbaar zullen maken.

Dit zullen we op een vreedzame maar zeker niet lijdzame wijze doen. Daarnaast vragen we mensen zich vóór 22 februari 2001 middels brieven, faxen en emails te richten aan de commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer.

Stop de commercialisering van de stad! Geen stad zonder Vrijplaatsen! Stop ontruiming Vrijplaats Koppenhinksteeg!

Richt je schrijven aan de Raadscommissie Ruimtelijk Ordening, Wonen en Verkeer. Brieven aan: Posbus 9100, 2300 PC Leiden faxen aan: 071- 5165110 emails aan: sleutel [at] leiden [dot] nl

vergeet niet een kopie aan EuroDusnie te sturen: Brieven aan Postbus 2228, 2301 CE Leiden email aan: eurodusnie [at] squat [dot] net faxen aan: 071 5173019

Bezoek de VVK website http://squat.net/vvkvoor reacties en gemeentelijke stukken

VVK


Tags:

Ontruiming wegens schijngebruik

 

  Ontruiming wegens schijngebruik

 


Krakers ontruimd vanwege leegstand

Vandaag, dinsdag 6 februari, werd het pand aan de Lange Scheistraat 8 in gebruik genomen. Het pand werd door middel van de direkte aktievorm kraken aan het woonbestand toegevoegd. De mensen die het pand betrokken vonden een lege en onleefbare woning. Dit door ontbreken of niet werken van sanitair, keuken, verwarming.

De gemeente Leiden hield ondanks de feitelijk aangetroffen leegstand vol dat het pand bewoond werd. Derhalve werd vanwege vermeende inbraak het pand ontruimd.Het Kraak Spreek Uur Leiden (KSUL) is zeer verontwaardigd door deze vorm van kop in het zand-, zo u wil, struisvogelpolitiek van de gemeente Leiden.

Omstreeks 11.00 uur werd het betreffende pand gekraakt voor bewoning. De gemeente heeft voor het pand een overeenkomst getekend met de Huizen Oppas Dienst (HOD). Dat wil zeggen dat de HOD zich verplicht het pand te laten bewonen door zogehete anti-krakers. In dit geval werd de overeenkomst echter niet nageleefd door HOD, en was het pand niet bewoond of gebruikt. Volgens de informatie van de gemeente kwam dit doordat de verwarming kapot was en de bewoners tijdelijk elders vertoefden totdat de verwarming was gerepareerd. Volgens de inmiddels geariveerde ex-bewoonster van de HOD lagen de feiten echter anders. Zij vertelde dat de voorzieningen zo slecht waren ze een ander pand van de HOD aangeboden had gekregen. Verder had de HOD haar verzocht het pand er bewoond te laten uitzien. De gemeente Leiden besloot, ondanks deze informatie, niet in te gaan op de aangereikte mogelijkheid tot gesprek van krakers zijde. Ook weigerde ze de zaak door een derde te laten beoordelen.

Daarom besloot KSUL in gesprek te gaan met de dienstdoende hulp officier van justitie. Tijdens dit gesprek kwam de ex-bewoonster echter aangifte van inbraak doen. Gezien de informatie die ze ons deze ochtend had gegeven en de door het Kraak Spreek Uur geconsta-teerde leegstand van het pand, verbaasde ons dit zeer. En kunnen wij niet anders dan tot de conclusie te komen dan dit gesouffleerd werd door de HOD.

KSUL vindt het onacceptabel dat de gemeente Leiden mensen met weinig geld dwingt hun toevlucht te zoeken tot dubieuze organisaties als het HOD die mensen contracten laten tekenen waar zij geen rechten aan kunnen ontlenen. Het schijngebruik dat de gemeente Leiden toepast op haar woningen is niet te tolereren.

Einde persbericht

KSUL

 


 

Tags: