Leiden, Een ontruiming en een proefproces: OM niet-ontvankelijk verklaard

Gisteren heeft de rechtszaak gediend van de krakers in Leiden. In deze rechtszaak heeft de rechter het OM niet-ontvankelijk verklaard. De krakers genoten immers huisvrede volgens de rechter. De rechtszaak zou bij een negatieve uitspraak zeer negatieve precedentwerking hebben gecreëerd…

Het OM probeert de laatste tijd het recht op huisvrede uit te hollen door proefprocessen. De rechtszaak in Leiden is hier een voorbeeld van.

[.. Lees verder]

Amsterdam: Stadsdeelraad Oost schaart zich achter Swammerdamstraatkrakers

Een meerderheid van de stadsdeelraad in Amsterdam Oost heeft zich tegen een ontruiming voor leegstand uitgesproken. Een coalitie van SP, PVDA, Meerbelangen en GroenLinks roept middels een motie de burgemeester op niet voor leegstand ontruimen, hetgeen bij de Swammerdamstraat 12 al drie keer eerder is gebeurd.

Het stadsdeel en de wethouder hadden zich eerder al voor dit standpunt sterk gemaakt en herhalen dit nu met deze motie. Wethouder van Speijck is opgedragen om burgermeester Van der Laan tot terughoudendheid bij ontruimingen te vragen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Pand in Oost na drie ontruimingen voor de vierde keer gekraakt

Vandaag heeft kraakgroep Oost het pand aan de Swammerdamstraat 12 voor de vierde keer in gebruik genomen. De redenen waarom dit pand telkens ontruimd moest worden waren de volstrekt onuitvoerbare plannen van eigenaar LFB-Vastgoed. Nu meerdere organisaties eveneens opstaan tegen de plannen van de eigenaar, zijn de krakers nu terug.

De krakers steunen met deze actie de monumentenstichting Heemschut en belangenverenigingen die samen voor behoud van dit beeldbepalende pand vechten. Het stadsdeel heeft de kans om de afgegeven vergunningen in te trekken, maar ageert met de eigenaar als twee handen op een buik. De kraakgroep SW12 eist dat het pand als monument behouden blijft en dat de woningen in de sociale huur terug vloeien. Als hieraan wordt voldaan zal de het pand vrijwillig worden opgegeven. [.. Lees verder]

Swammerdamstraat 12 herkraakt op 15-04-2012 : Buurtbrief/Neigbourhood letter

Beste buren.

Vandaag is Swammerdamstraat 12 voor de derde keer gekraakt.

Dat er niet voor leegstand mag worden ontruimd, werd door een  meerderheid in de gemeenteraad aangenomen, als antwoord op de wet kraken & leegstand (oktober 2010). De gemeente en het OM trekken zich hier echter niets van aan.

[.. Lees verder]

Swammerdam 12 of de wereld van Van der Laan

Zoveel kraakpanden staan er op de lijst van de gemeente om binnenkort ontruimd te worden. Voor het SPOK is het prijsschieten, zoveel van deze panden hebben waanzinnige verhalen. Met een beetje uitzoekwerk komt het een na het andere speculatieverhaal naar boven. En de vraag rijst,.. ‘gaat de Gemeente Amsterdam dit echt ontruimen en op die manier speculanten trakteren?‘ Het lijkt er verdomme wel op. Deze keer het verhaal van het monumentwaardige koetshuisje Swammerdamstraat 12.

[.. Lees verder]

morgen 12/3/02 bivak ontbijt in am*dam oost

  morgen 12/3/02 bivak ontbijt in am*dam oost


Camperstraat 22 1 en 2 hoog zijn sinds midde januari 2002 gekraakt. het pand is in eigendom van het stadsdeel oost watergraafsmeer (met PVK-wethouder Jelle Prins!) en zou voor luxe appartementen nieuwbouw geslopt worden. de uitvoer van dat echter onsociaal plan laat (al een tijdje) op zich wachten, er is nog niet eens een bouwvergunning, sloopvergunning of iets dergelijks aangevraagd. desondanks worden sinds eind 2000 de vaste huurders van de blok in kwestie al uitverhuisd.

net zo als in de swammerdambuurt schiet dat niet echt op. de meeste bewoners hebben geen zijn buiten de stad in nieuwbouwklonten te wonen, dus is het voor de projektontwikkelaar (een geprivatiserde woningbouwvereniging) en hun vriendjes in de stadsdeel niet makkelijk vervangende woonruimte te vinden. de leegkommende etages worden in de tussentijd ‘tijdelijk’ verhuurd, anti-kraak++ dus..

voor camperstraat 20 hs en camperstraat 22 1 en 2 hoog was er blijkbar niemand te vinden die bereid zonder huurrechten met en potentiele oprottermijn van een paar uurtjes daar te gaan wonen, dus stonden de etages leeg en werden gekraakt. onmiddelijk ging zich een zekere JERKER WESTPHAL, mede’werker’ van het stadsdeel , afdeling ‘werken en wonen’ (administratief blunder en ontruimingen) daarmee bemoeien. net zo als toen in de swammerdambuurt heeft hij bij de smeris van alles bewerd om de krakers kwijt te kunnen: het was bewoond, verhuurd, zou tijdelijk verhurd worden, is onbewoonbar (hij leek wel een predikant op een kruistocht..). bij nummer 20 hs is deze aanpak mislukt nadat krakers en buurtbewoners hem voor de vieze carriereyupp hebben uitgemaakt die hij is.

door de voormalige huurders van camperstraat 22 te bedreigen met het laat , dan niet uitbetalen van hun verhuispremie heeft hij het voor elkaar gekregen dat een van hun wel bij de smeris heeft verklaard daar nog gewoond te hebben toen het gekraakt werd. met hulp van het wijkteam s’gravesandeplein en buurtregiZeur MICHA-NAUMAN werden dan ook andere buurtbewoners geintimideert hun verklaring over wel of niet en hoe lang deze etages op moment van de kraak leegstonden in te trekken om de krakers de kans te nemen middels een rechtzaak hun woning te kunnen blijven bewonen tot de stadsdeel op haar beurt moet tonen spoedeisend belang bij hun ontruiming te hebben.

door de advo van de krakers is dus een brief met een klacht over de gang van zaken naar de burgermeester gesturd en een klacht bij het politieklachtenbureau ingediend. de rechtzaak tegen de staat werd ingetrokken omdat gezien de aanpak van stadsdeel en politie dermate buiten het rechtsstelsel staat dat een politiek aanpak van de kant van de kraakgroep geschikter lijkt.

desondanks heeft MICHA-NAUMAN beloofd dinsdag ochtend te komen kijken op de krakers al weg zijn. om het even duidelijk te maken.

WIJ ZIJN ER NOG, KOMT ALLEN BIJ ONS ONTBIJTEN vanaf 7h00 voor de deur. neem dan ook wat van jullie DAG X speelgoed mee, want de kans is groot dat kankeryupp JERKER-WESTPHAL en buurregiZeur MICHA-NAUMAN als duop verschijnen. en als ze dan toch zo dicht bij staan wou JIJ ZE TOCH NIET MISSEN.

SOLIDARITEIT IS ALTIJD RAAK, CAMPERSTRAAT 22 BLIJFT

ksuoost


kraak in Swammerdambuurt

  kraak in Swammerdambuurt


Vanmiddag zijn er een tweetal etages gekraakt in de Swammerdambuurt. De actie is gericht tegen het wanbeleid van woonstichting de Key, die hun bezit in deze buurt duur proberen te verkopen via hun eigen projektontwikkelaar de Principaal. Vorig jaar werden er ook al enkele panden van deze woonstichting gekraakt. Deze werden enkele maanden later ontruimd op 429 sexies. Nu de Key de volgende rij panden aan wil pakken zien we ons genoodzaakt terug te keren naar deze buurt wederom duidelijk te maken dat speculatie niet gewenst is in Amsterdam, zeker niet door de woningbouwverenigingen.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Key de woningen wil kaalslopen. Een sloopvergunning is er nog niet. De panden zouden dan uitgesloopt moeten wachten tot ze deze vergunning binnen hebben. Dit is door middel van de kraakaktie voorkomen. Misschien is er nog hulp nodig om eventuele slopers van het lijf te houden dus blijf alert ajb.

Lees het persbericht:

Amsterdam, zondag 20 mei 2001
Persbericht

Kraakactie als protest tegen wantoestanden binnen sociale woningbouw

Vandaag hebben kraakgroep Pijp/ Zuid en kraakgroep Oost twee etages in de Amsterdamse Swammerdambuurt bezet uit protest tegen de wantoestanden bij een reeds jaren lopend renovatieproject van Woonstichting de Key. Het reeds in 1996 gestarte project is een schoolvoorbeeld van hoe een sociale woningbouwvereniging, met haar panden, ook haar sociale functie uitverkoopt. Het is niet de eerste gekraakte etage in deze buurt. Afgezien van zo’n twintig woningen die vorig jaar ontruimd werden zijn er nog een vijftal van de Key gekraakte etages.

De Swammerdambuurt is een klein buurtje tussen de Amstel en de Wibautstraat, achter de Mauritskade. De Key heeft hier, midden jaren tachtig, het eigendom van driekwart van de panden in deze buurt overgedragen gekregen. De panden werden door de gemeente Amsterdam gekocht dan wel onteigend om speculatie van prive-eigenaren te voorkomen. Na de overdracht aan de Key werden de panden aan de sociale sector toegevoegd. Nu wil de Key deze panden na een grondige en dure opknapbeurt gesplitst verkopen dan wel verhuren in de vrije sector. Het nieuwe Haagse beleid betreffende de woningmarkt maakt dit mogelijk. De om niet verkregen panden, waar vijftien jaar lang nauwelijks onderhoud werd gepleegd, kunnen nu te gelde worden gemaakt. De Key heeft de wind mee. Nu het beleid is dat de armeren onder ons de stad uitgedreven worden, en nu de huizenmarkt op springen staat, kan zij gaan en staan waar ze wil. Toen eind 1999 de eerste bewoners werden uitgeplaatst, met de belofte de woningen na renovatie te kunnen kopen voor pakweg drie ton, werd de prijs in enkele maanden tijd bijna verdriedubbeld. De oude bewoners zagen zich genoodzaakt ergens anders naar uit te kijken. Hun buurt, waar ze jaren hadden vertoefd waren ze kwijt. Om nog maar te zwijgen over de bewoners die sowieso geen geld hadden voor een koopwoning. Inmiddels blijft de Key met de plannen knoeien, ondanks eindeloos overleg met buurt en stadsdeel blijft zij volhouden dat het behoud van sociale woningen financieel niet haalbaar is, met andere woorden ”maatschappelijke verantwoording is niet rendabel”. Door het gerommel met de plannen raakt de Key nu ook haar meerderheid binnen het stadsdeel kwijt en ligt het project wederom stil.

Nu door de gang van zaken de sociale woningmarkt nog maar eens wat meer onder druk komt te staan, moet men ook niet vreemd opkijken dat mensen hun toevlucht nemen tot kraken. Een andere oplossing is er niet en wie kan men beter dwars zitten dan de Key, een van de koplopers in dit grote Amsterdamse monopolyspel. Als nu ook de woningbouwverenigingen al overtuigd meewerken aan de afbraak van onze kernvoorraad aan goedkope huurwoningen waar moet men dan heen met een lager inkomen? De conclusie lijkt dan ook: WE DON’T NEED YOUR KEY, WE HEBBEN EEN BREEKIJZER!

Kraakgroepen de Pijp/Zuid en Oost ————————————————————————————————————————

Voor informatie kunt u contact opnemen met 06/244 37 991. Kijk ook eens op http://squat.net/leeuwenhoek voor meer informatie over de vorig jaar ontruimde panden in deze buurt. Deze site zal de komende tijd wederom bijgewerkt worden.

kraakgroepen de Pijp/ zuid en Oost


Parool over ontruiming Swammerdambuurt (Amsterdam)

  Parool over ontruiming Swammerdambuurt (Amsterdam)


uit het geruchtencircuit is vernomen dat er foto’s van de ontruiming op squat!net zullen verschijnen. Kom later dus nog es..

http://www.parool.nl/

uit: © Het Parool, 26 juni 2000

Bezetting na ontruimingen in Oost

AMSTERDAM – In Amsterdam is maandagochtend een zeer gespannen situatie ontstaan rond de ontruiming van een aantal gekraakte woningblokken in Oost. In reactie op de komst van de mobiele eenheid bezetten krakers enige tijd het hoofdkantoor van de eigenaar van de huizen, woonstichting De Key, aan de Hoogte Kadijk.

Om half elf, na een actie die anderhalf uur had geduurd, werd het gebouw weer verlaten.

Rond de blokken staken ze maandagochtend rond zeven uur barricades in brand. Een berg afval die in een tuin die tot woede van sommige krakers ook in brand werd gestoken, zette bijna ook de huizen in brand. Maar krakers en brandweer wisten het vuur tijdig te blussen.

Zo’n vijftien krakers bezetten maandagochtend even na negen uur het hoofdkantoor van De Key. Ze eisten een gesprek met de directie, om hun eisen kenbaar te kunnen maken: het stoppen van de ontruiming en beloven de kernvoorraad in stand te zullen houden.

Ongeveer vijftig krakers zitten in panden aan de Swammerdamstraat, de Eerste Boerhaavestraat en de Leeuwenhoekstraat in Oost, omdat die deels langer dan een jaar zouden hebben leeggestaan. De gemeente zegt dat het gaat om 23 panden, volgens de krakers zijn het er 28. Door sociale woningbouw te vervangen door koopwoningen, tast De Key de kernvoorraad woningen tot 675 gulden huur per maand aan, stellen de krakers.

Volgens algemeen directeur J. van Gelder, die de krakers anderhalf uur te woord stond, is geen van de eisen ingewilligd.

”Ontruimen is niet meer onze zaak, dat ligt bij de politie, en over hun argumenten rond de kernvoorraad zijn we het oneens. Zij kijken op straatniveau, maar in de hele stad houden we de kernvoorraad wel degelijk op peil. Hun manier van communiceren is overigens niet de mijne.”

Een helikopter stond de ME aan het eind van de ochtend bij in de voorbereidingen voor het ontruimen van de gekraakte panden. Voor het begin van van Euro 2000 had de politie beloofd tijdens het voetbaltoernooi geen panden te ontruimen. De toezegging had echter alleen betrekking op panden die langer dan een jaar leegstaan.

De krakers hebben aangekondigd de panden na ontruiming te zullen herkraken.

parool


Open brief van de Swammerdam/Leeuwenhoek-krakers

  Open brief van de Swammerdam/Leeuwenhoek-krakers


De krakers in de Swammerdambuurt hebben nu ook een eigen site: squat.net/leeuwenhoek”


Geachte dames en heren,

“In overweging dat in onze stad een overvloed aan werk en rijkdom is, maar geen dak boven het hoofd en wij toch ergens moeten slapen nadat wij de hele dag voor deze rijkdom en overvloed gewerkt hebben,…”

Wij hebben onlangs een aantal panden in de Swammerdambuurt in Amsterdam gekraakt. Het gaat om de panden

  • Leeuwenhoekstraat 4 t/m 7
  • Leeuwenhoekstraat 1a hs
  • Swammerdamstraat.31
  • Eerste Boerhaavestraat 11 t/13
  • Eerste Boerhaavestraat 24 hs
  • Eerste Boerhaavestraat 28 hs
  • Eerste Boerhaavestraat 30 II/III
  • Blasiusstraat 39/I

Wie wij zijn en wat wij doen;

Ruim twee jaar geleden heeft de stad Amsterdam besloten haar subculturen als rijkdom te beschouwen. Er werd besloten speelruimte te geven aan mensen die graag samen willen wonen en werken om hun eigen maatschappelijke visie ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. Na lange discussies en afwegingen blijkt het beleid nog steeds heel theoretisch. Feitelijk ruimte hebben alleen die groepen gekregen, die hun lot in eigen hand hebben genomen.

Wij zijn een groep mensen, die erin geslaagd zijn ons aan de economische en sociale isolatie te onttrekken door op een solidaire en creatieve manier samen te leven. In twee maanden tijd hebben wij onze huizen weer leefbaar gemaakt nadat de eigenaar deze uitgesloopt en dichtgetimmerd of -gemetseld had. Verder hebben wij een organische keuken geopend, uit een braakliggende puinhoop een buurttuin gemaakt en een Infokafee met publieke internettoegang gerealiseerd.

Waarom wij hier ingetrokken zijn;

Wij draaien er niet om heen. Een belangrijke motivatie voor ons is een dak boven ons hoofd en een plek om te kunnen werken.

De panden die wij als onze woning hebben gekozen waren ooit sociale huurwoningen. Hun eigenaar is de voormalige woningbouwvereniging de Key. Deze is door het gemeentelijke en landelijke beleid geprivatiseerd. De verantwoording voor de sociale woningbouw is dus naar privé-bedrijven en stadsdeelbestuur afgeschoven. Deze moeten nu geld dat eerder door de overheid werd bijgedragen, binnenhalen door de verkoop van hun kernvoorraad aan sociale woningen! De Swammerdambuurt en speciaal de zogenoemde Leeuwenhoekcluster zijn hier een goed voorbeeld voor. In het verband van het zogeheten “plan van aanpak” zijn stadsdeel en woonstichting nu bezig een Amsterdamse Volksbuurt leeg te bloeden. Meer dan 2 jaar geleden zijn ze al begonnen met woningen dicht te metselen. Huurders werden uitgeplaatst om plaats te maken voor tijdelijke bewoners die straks het veld moeten ruimen voor kopers met een dikke beurs.

Wij vinden het een schande dat een woningstichting, in samenwerking met een stadsdeel, de minder daadkrachtige bewoners van een buurt het wonen onmogelijk maakt ten gunste van een groep welgestelde, die de woningen voor het uitkiezen hebben. Hoe overspannen de koopwoningmarkt ook mag zijn, het blijft een feit dat de meer dan 90.000 mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning in de kou blijven staan.

Op zich stonden onze panden al een tijd leeg zonder dat er door de Woonstichting De Key, iets mee werd gedaan, behalve dat gepoogd had ze onbewoonbaar te maken. Hoewel wij het al heel erg vinden dat, wanneer zoveel mensen een plekje in de stad zoeken, panden 4 maanden leeg blijven zonder dat er iets constructiefs mee gebeurt, is het wettelijke criterium 12 maanden. Om een of andere reden is die 12 maanden een heilig getal, ongeacht de omstandigheden van het geval. In elk geval hebben wij ten aanzien van een aantal van de panden onze vraagtekens of ze feitelijk niet al 12 maanden leeg staan….

Praktische redenen waarom wij voorlopig niet vertrekken;

Ten eerste is er de bouwvak. Hoewel officieel afgeschaft liggen veel projecten stil in de zomer. Als er al gewerkt wordt is dat omdat iets af moest en er deadline moeten worden gehaald, maar niemand begint in de zomer aan een nieuw grootschalig project.

Ook eerder viel niet te verwachten dat de woonstichting voor einde 2000 met bouwwerkzaamheden zou kunnen beginnen, zelfs als de huizen niet gekraakt waren. Er zit in een van de panden een nog steeds verhuurde winkel aan Swammerdamstraat 13 hs. Daar kan men dus sowieso niet beginnen.

Maar los van het vorenstaande is er een hoop onduidelijkheid over de voortgang van het project, zowel op financieel gebied als op organisatorisch gebied.

Volgens de Key hebben huurders met vaste huurcontracten ten laatste voorjaar 1999 hun woningen verlaten. Veel andere woningen in de buurt in eigendom van de Key stonden al veel langer leeg. De woonstichting en haar projektontwikkelaar de Principaal hadden dus een jaar geleden makkelijk met het uitvoeren van hun plannen kunnen beginnen maar het begin van de renovatie is uitgesteld. Om kraak te voorkomen, zijn een aantal woningen dan voor circa een jaar tijdelijk verhuurd. Toen de tijdelijke huurders einde 1999 hun woningen verlieten ,zijn de twee grootste blokken dichtgetimmerd.

Het feit dat vervolgens weer tot begin april 2000 niets gebeurd is doet vermoeden dat hier een te grootschalig opgezet project in de war geraakt is. Inderdaad kon de Key nooit een volledig uitgewerkte begroting voor de woningen in kwestie tonen. Er is geen bestek, volledig draaiboek en geen contract met de aannemer bekend.

Op zich lijkt dit speculatie, maar iets vergelijkbaars is met een ander project van dezelfde woonstichting als opdrachtgever al gebeurd. De resultaten staan voor iedereen zichtbaar in het centrum van Amsterdam. Een groot aantal panden in de Haarlemmerstraat en de Droogbak staat na ontruiming van eerst huurders, later krakers, al weer 2 jaar leeg. Aannemersborden en bouwplaten sieren daar de gevels, muren, trappen en vloeren zijn eruitgesloopt maar geen herstelwerkzaamheden begonnen. Natuurlijk, hoewel schandelijk, is men niet al te open over het hoe en waarom bij De Key. Naar verluidt had De Key ook daar haar begroting niet rond en is er een (financieel) conflict ontstaan met de aannemer. Logisch als afspraken niet waterdicht op papier worden gezet en er kennelijk geen regeling is voor meerwerk. De ondernemers en bewoners in de buurt zijn de dupe om nog maar te zwijgen van de voormalige bewoners en ondernemers van de betreffende panden die hun buurt hebben moeten verlaten en van wie sommige al jaren tevergeefs op terugkeer wachten.

Hier in de buurt is er ook veel onduidelijkheid over de financiën. Natuurlijk geeft De Key ook hier geen openheid van zaken. Toch is ons verteld – toen wij voor de kraak anoniem daarom hadden gevraagd – dat de reden waarom er nog niet was begonnen lag in het feit dat het financiële plaatje nog niet rond was. Verder hebben wij vernomen dat het Stadsdeel nog niet heeft beslist over subsidies die De Key nodig zal hebben.

De Key heeft het ten aanzien van bijna alle panden ook op papier goed dichtgetimmerd Het Openbaar Ministerie heeft dan ook in al haar wijsheid besloten dat wij moeten worden ontruimd, desnoods met de M.E. Nu zitten wij er helemaal niet op te wachten om het daar op aan te laten komen. Maar aan de andere kant laten wij ons leiden door een aantal principiële uitgangspunten, en wij zijn niet bereid om die zonder slag of stoot op te geven als ons geen keus wordt gelaten. Wij hopen echter dat het bestuur, politie en justitie bereid zijn om te luisteren naar onze argumenten.

Waarom zijn wij überhaupt tegen de plannen van De Key

Ook als alles zoals gepland en op tijd doorgevoerd wordt gaan toch alle betrokkenen er uiteindelijk op achteruit. De voormalige huurders voor wie koop geen optie is komen in minder aantrekkelijke buurten terecht. De eventuele buurtbewoners die moeten kopen om naar hun stek te kunnen terugkeren zullen op de oververhitte Amsterdamse woningmarkt een onrealistisch hoge prijs moeten betalen terwijl te verwachten valt dat deze woningen een groot deel van hun koopwaarde zullen verliezen al lang voordat de hypotheken afbetaald zijn. De overblijvende buurtbewoners raken hun vertrouwde levensomgeving kwijt, huren gaan omhoog, eigenaars-bewoners worden gedwongen hun panden op eigen kosten te laten renoveren om een mooi vergezicht voor stedenbouwkundige tentoonstellingen te bieden.

De grootste verliezer op langere termijn is de sociale woningbouw. Instituties als woningbouwverenigingen, die opgezet zijn om basisvoorzieningen onafhankelijk van conjunctuur en markt zeker te stellen raken door het verkopen van hun belangrijkste bezit de invloed kwijt, die ze nodig hebben om hun maatschappelijke functie te vervullen.

Hoe wij de toekomst zien;

Wij hebben ondanks al die lege woonruimte in de Swammerdambuurt een functionerend sociaal stelsel aangetroffen dat de moeite waard is om te behouden en te beschermen. De door stadsdeel en gemeente nagestreefde “differentiatie” zou dreigende “verpaupering” moeten voorkomen. Als zij hun plannen doorzetten betekent dat sociaal zwakken en zelfs middeninkomens de buurt moeten verlaten.

Wij vragen stadsdeel en de woonstichting ook in overleg met de Amsterdamse wethouders volkshuisvestiging en sociale zaken hen opzet te willen herzien.

Tot slot vinden wij dat gewelddadige confrontaties een verspilling van kracht, tijd en geld voor alle kanten zijn. Wij zijn er van overtuigd dat het geld beter besteed kan worden aan een sociaal plan voor alle buurtbewoners dan aan het koppig doorzetten van een onsociaal beleid, dat ver boven het hoofd van alle betrokkenen uitgedokterd werd. Wij zijn uiteraard bereid aan allerlei creatieve oplossingen mee te werken.

De Krakers van de Swammerdambuurt


Ontruimingsdreiging in de Swammerdambuurt (Amsterdam-oost)

  Ontruimingsdreiging in de Swammerdambuurt (Amsterdam-oost)


Hier een bericht van de krakersters uit de Swammerdambuurt in Amsterdam oost.

9 april hebben wij de Leeuwenhoekstraat 4-7 gekraakt, 2 dagen later het blok Eerste Boerhaave 11, 13 plus Swammerdamstraat 31. Al deze woningen zijn eigendom van woningstichting de Key die de oorspronkelijke huurders heeft uitgeplaatst met als doel de panden voor grof geld te verkopen. De oorspronkelijke bewoners hebben wel voorrang gekregen bij koop, maar ja, als er eerst geroepen wordt dat ze een pand voor 360.000 kunnen kopen en het anderhalf jaar later 695.000 is vraag je je af hoe nobel de intenties van ‘de Key’ hier zijn. Laatste nieuws wat de prijzen betreft is dat ze nu opgelopen zijn tot 850.000 en dat de schuld hiervoor bij de krakers gelegd werd.

Sinds de 429 uitspraak van 2 weken geleden wil ‘de Key’ de schade verhalen op burgemeester Patijn als hij niet tot ontruiming over laat gaan. De plannen van deze regering om de sociale huurvoorraad in de uitverkoop te gooien worden vol enthousiasme uitgevoerd door ‘het projectbureau’; een samenwerking tussen ‘de Key’ het stadsdeel en de prive-eigenaars in de buurt. De plannen lopen al sinds enkele jaren, maar worden bijna maandelijks weer herzien zonder serieus overleg met de buurtbewoners. Ondertussen is de halve Swammerdambuurt volgepropt met kraakwachten, die bijna stuk voor stuk hun woning hebben gekregen door ‘connecties’ bij de Key. (behalve dan het meisje dat een paar jaar geleden hier heeft gekraakt en toen toch maar een deal gesloten heeft) Verder hebben we te maken met ambtenaren als ‘de heer Snip’ die hun loyaliteit duidelijk bij de plannenmakers hebben liggen en ons zoveel mogelijk proberen af te schepen met tweederangs informatie en zelf in elkaar geknutselde dossiers.

Sinds de eerste actie is het aantal gekraakte etages in deze buurt opgelopen tot 33. Alle huizen waren dichtgetimmerd of dichtgemetseld. Ondertussen is er een voku op woensdag en een bar op zondag geopend in de Eerste Boerhaavestraat 13 en is er zondag a.s de opening van het CIA-infocafe.

Vanochtend kwam de buurtsmurf langs om te vertellen dat hij verwacht dat volgende week (dus vrijdag 16 juni) de huizen leeg opgeleverd worden.

Iedereen die wil zien of dit ook werkelijk zo zal zijn is uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op vrijdagochtend (16 juni). tot dan,

krakers Sw@mmerdambuurt

[squat!net]