kraak in Swammerdambuurt

  kraak in Swammerdambuurt


Vanmiddag zijn er een tweetal etages gekraakt in de Swammerdambuurt. De actie is gericht tegen het wanbeleid van woonstichting de Key, die hun bezit in deze buurt duur proberen te verkopen via hun eigen projektontwikkelaar de Principaal. Vorig jaar werden er ook al enkele panden van deze woonstichting gekraakt. Deze werden enkele maanden later ontruimd op 429 sexies. Nu de Key de volgende rij panden aan wil pakken zien we ons genoodzaakt terug te keren naar deze buurt wederom duidelijk te maken dat speculatie niet gewenst is in Amsterdam, zeker niet door de woningbouwverenigingen.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Key de woningen wil kaalslopen. Een sloopvergunning is er nog niet. De panden zouden dan uitgesloopt moeten wachten tot ze deze vergunning binnen hebben. Dit is door middel van de kraakaktie voorkomen. Misschien is er nog hulp nodig om eventuele slopers van het lijf te houden dus blijf alert ajb.

Lees het persbericht:

Amsterdam, zondag 20 mei 2001
Persbericht

Kraakactie als protest tegen wantoestanden binnen sociale woningbouw

Vandaag hebben kraakgroep Pijp/ Zuid en kraakgroep Oost twee etages in de Amsterdamse Swammerdambuurt bezet uit protest tegen de wantoestanden bij een reeds jaren lopend renovatieproject van Woonstichting de Key. Het reeds in 1996 gestarte project is een schoolvoorbeeld van hoe een sociale woningbouwvereniging, met haar panden, ook haar sociale functie uitverkoopt. Het is niet de eerste gekraakte etage in deze buurt. Afgezien van zo’n twintig woningen die vorig jaar ontruimd werden zijn er nog een vijftal van de Key gekraakte etages.

De Swammerdambuurt is een klein buurtje tussen de Amstel en de Wibautstraat, achter de Mauritskade. De Key heeft hier, midden jaren tachtig, het eigendom van driekwart van de panden in deze buurt overgedragen gekregen. De panden werden door de gemeente Amsterdam gekocht dan wel onteigend om speculatie van prive-eigenaren te voorkomen. Na de overdracht aan de Key werden de panden aan de sociale sector toegevoegd. Nu wil de Key deze panden na een grondige en dure opknapbeurt gesplitst verkopen dan wel verhuren in de vrije sector. Het nieuwe Haagse beleid betreffende de woningmarkt maakt dit mogelijk. De om niet verkregen panden, waar vijftien jaar lang nauwelijks onderhoud werd gepleegd, kunnen nu te gelde worden gemaakt. De Key heeft de wind mee. Nu het beleid is dat de armeren onder ons de stad uitgedreven worden, en nu de huizenmarkt op springen staat, kan zij gaan en staan waar ze wil. Toen eind 1999 de eerste bewoners werden uitgeplaatst, met de belofte de woningen na renovatie te kunnen kopen voor pakweg drie ton, werd de prijs in enkele maanden tijd bijna verdriedubbeld. De oude bewoners zagen zich genoodzaakt ergens anders naar uit te kijken. Hun buurt, waar ze jaren hadden vertoefd waren ze kwijt. Om nog maar te zwijgen over de bewoners die sowieso geen geld hadden voor een koopwoning. Inmiddels blijft de Key met de plannen knoeien, ondanks eindeloos overleg met buurt en stadsdeel blijft zij volhouden dat het behoud van sociale woningen financieel niet haalbaar is, met andere woorden ”maatschappelijke verantwoording is niet rendabel”. Door het gerommel met de plannen raakt de Key nu ook haar meerderheid binnen het stadsdeel kwijt en ligt het project wederom stil.

Nu door de gang van zaken de sociale woningmarkt nog maar eens wat meer onder druk komt te staan, moet men ook niet vreemd opkijken dat mensen hun toevlucht nemen tot kraken. Een andere oplossing is er niet en wie kan men beter dwars zitten dan de Key, een van de koplopers in dit grote Amsterdamse monopolyspel. Als nu ook de woningbouwverenigingen al overtuigd meewerken aan de afbraak van onze kernvoorraad aan goedkope huurwoningen waar moet men dan heen met een lager inkomen? De conclusie lijkt dan ook: WE DON’T NEED YOUR KEY, WE HEBBEN EEN BREEKIJZER!

Kraakgroepen de Pijp/Zuid en Oost ————————————————————————————————————————

Voor informatie kunt u contact opnemen met 06/244 37 991. Kijk ook eens op http://squat.net/leeuwenhoek voor meer informatie over de vorig jaar ontruimde panden in deze buurt. Deze site zal de komende tijd wederom bijgewerkt worden.

kraakgroepen de Pijp/ zuid en Oost