Amsterdam: Pand in Oost na drie ontruimingen voor de vierde keer gekraakt

Vandaag heeft kraakgroep Oost het pand aan de Swammerdamstraat 12 voor de vierde keer in gebruik genomen. De redenen waarom dit pand telkens ontruimd moest worden waren de volstrekt onuitvoerbare plannen van eigenaar LFB-Vastgoed. Nu meerdere organisaties eveneens opstaan tegen de plannen van de eigenaar, zijn de krakers nu terug.

De krakers steunen met deze actie de monumentenstichting Heemschut en belangenverenigingen die samen voor behoud van dit beeldbepalende pand vechten. Het stadsdeel heeft de kans om de afgegeven vergunningen in te trekken, maar ageert met de eigenaar als twee handen op een buik. De kraakgroep SW12 eist dat het pand als monument behouden blijft en dat de woningen in de sociale huur terug vloeien. Als hieraan wordt voldaan zal de het pand vrijwillig worden opgegeven.

Sinds 2009 is het koetshuis reeds drie maal ontruimd, om vervolgens weer leeg te komen staan. De laatste keer werd er zelfs ontruimd zonder afwachting van een vonnis van een rechter. Aanleiding hiervoor was de veronderstelling dat het pand tóch geen monumentstatus zou krijgen. Er is dus ernstig op zaken vooruitgelopen. Dit is voor de kraakgroep aanleiding om de Nederlandse staat te dagvaarden. Hiermee wordt de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over procedures bij ontruimingen.

Aanstaande dindsdag zal er in de raadsvergadering van staadsdeel Oost worden ingesproken door belanghebbenden zoals de monumentenstichting Heemschut en buurtbewoners. Zij keren zich tegen de vergunningen aangaande de Swammerdamstraat 12. Ook de kraakgroep SW12 zal aanwezig zijn en de misstanden rond dit pand en haar eigenaar aan te kaarten.

De kraakgroep roept de locale politici dan ook op zich expliciet uit te spreken tegen ontruiming voor leegstand en tevens voor het behoud van dit monumentwaardige koetshuis.

http://sw12.squat.net/