Amsterdam: Actiecentrum tegen Ymere geopend

jasmijnn

[PERSBERICHT] Vandaag, 9 december 2012, heeft een ad-hoc actiegroep bestaande uit buurtbewoners, tijdelijke bewoners, academici en sympathisanten een bovenwoning van Ymere bezet aan de Jasmijnstraat 1 in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Op deze plek is vandaag tegelijkertijd het actiecentrum “De Winterjasmijn” geopend, vanwaaruit het destructieve en onwettelijke beleid van Ymere in deze buurt aan de kaak gesteld zal worden. Tevens zal het adres in de woonbehoefte voorzien voor enkele in woningnood verkerende jongeren.

Woningcorporatie Ymere heeft de volledige Van der Pekbuurt, een arbeiderswijk gebouwd in de jaren 20, in 2004 via fusies verkregen. Terwijl Ymere de laatste jaren alle noodzakelijk renovaties achterwege liet, begon het wel met het maken van plannen die het huidige karakter van de wijk ernstig bedreigen. Ten eerste is Ymere voornemens de buurt grotendeels te slopen, en daarbij de sociale huurwoningen op grote schaal plaats te laten maken voor dure yuppenappartementen. Behalve dat hierbij de monumentale waarde van de wijk verloren gaat, wordt ook het sociale karakter – zoals bedoeld door de pioniers van de sociale woningbouw – vernietigd.

Ymere ligt al jaren op ramkoers met de Van der Pekbuurt. Ondanks dat uit een onafhankelijk woonwensonderzoek is gebleken dat ruim 80% van de bewoners de buurt niet uit wil en de voorkeur geeft aan de pandsgewijze renovatie op vrijwillige basis, doet Ymere er alles aan om haar eigen plannen door te drukken. De woningcorporatie houdt daarbij op geen enkele manier rekening met bewonerswensen en gaat voorbij aan alle wettelijke eisen omtrent bewonersparticipatie. Daarnaast jaagt Ymere bewoners de buurt uit door woningen te laten verkrotten en door bewoners te misleiden met onjuiste en onduidelijke informatie. Gelijk na het vertrek van de eerste sociale huurders is de corporatie begonnen met het plaatsen van grotendeels rechteloze tijdelijke bewoners en antikrakers in de wijk. Minstens zo ernstig is het feit dat Ymere de buurt ondertussen aantrekkelijk aan het maken is voor koopkrachtige nieuwkomers door plaats te bieden aan gesubsidieerde creatievelingen en ‘hippe’ winkeltjes op plekken waar voorheen mensen voor een betaalbare huur konden wonen.

De interventie van de ad-hoc actiegroep vandaag heeft als onbescheiden doel om de sloop van de Van der Pekbuurt te voorkomen en de bewonerswensen weer te laten prevaleren. Het kan niet zo zijn dat een woningcorporatie, die onlangs onder verscherpt toezicht geplaatst werd en waar tevens recentelijk een specifiek klachtenmeldpunt voor geopend is, haar waanideeën omtrent de ontwikkeling van een buurt kan doordrukken terwijl praktisch alle betrokken bewoners, politici, experts en monumentenorganisaties tegen zijn. Daarnaast beschouwen wij de Van der Pekbuurt, gezien het feit dat vele generaties bewoners al ruim 90 jaar huur betaald hebben voor de wijk, als afbetaald, zeker in het licht van uitblijvende renovaties. De Van der Pekbuurt zou niet langer eigendom van Ymere moeten zijn, maar behoort toe aan de huidige buurtbewoners, hun kinderen en alle andere Amsterdammers. De actiegroep eist een collectief ‘recht op de stad’ voor alle bewoners van de Van der Pekbuurt: het aftreden van de dagelijks bestuurders Diepeveen en Post en Ymere-bonzen Onversaagt en De Jong, en tevens de volledige zelfbeschikking van bewoners aangaande de toekomstige ontwikkeling van de Van der Pekbuurt.

Actiecentrum Winterjasmijn
Jasmijnstraat 1, Amsterdam
winterjasmijn [at] mail [dot] com
http://winterjasmijn.wordpress.com/