Amsterdam: Stadsdeelraad Oost schaart zich achter Swammerdamstraatkrakers

Een meerderheid van de stadsdeelraad in Amsterdam Oost heeft zich tegen een ontruiming voor leegstand uitgesproken. Een coalitie van SP, PVDA, Meerbelangen en GroenLinks roept middels een motie de burgemeester op niet voor leegstand ontruimen, hetgeen bij de Swammerdamstraat 12 al drie keer eerder is gebeurd.

Het stadsdeel en de wethouder hadden zich eerder al voor dit standpunt sterk gemaakt en herhalen dit nu met deze motie. Wethouder van Speijck is opgedragen om burgermeester Van der Laan tot terughoudendheid bij ontruimingen te vragen.

De motie kwam tot stand na de inbreng van de kraakgroep Swammerdamstraat 12 en buurtorganisaties, die al jaren voor behoud van het monumentwaardige pand strijden. Stichting Heemschut, die de procedures rond de monumentwaardigheid voert, gaf aan op juridisch vlak de strijd aan te gaan. Hiermee is de kans dat de eigenaar, de bekende uitponder LFB-vastgoed, het beeldbepalende pand verder kan vernielen duidelijk afgenomen.

Wethouder van Speijck werd tevens gevraagd wat de inbreng van het stadsdeel bij de vorige ontruiming was. Het stadsdeel gaf toen bij de officier van justitie aan dat de nog lopende monumentenprocedure ‘het waarschijnlijk niet zou halen’ en liep daarmee ver op belangrijke nog te nemen beslissingen vooruit. Hiermee werd feitelijk groen licht aan een oneigenlijke spoedontruiming gegeven. Dit was een gezamelijk optreden van eigenaar en stadsdeel. De wethouder gaf geen antwoord op deze vraag, reageerde ontwijkend en verwees naar de zorgvuldige afweging die de burgermeester zou hebben gemaakt. Deze afweging resulteerde in weer een half jaar leegstand en verdere vernieling door de eigenaar van het pand.

Met deze motie verwacht de kraakgroep dat zo’n zelfde gang van zaken in de toekomst kan worden voorkomen en het pand gered zal worden.

Bron: http://sw12.squat.net/