morgen 12/3/02 bivak ontbijt in am*dam oost

  morgen 12/3/02 bivak ontbijt in am*dam oost


Camperstraat 22 1 en 2 hoog zijn sinds midde januari 2002 gekraakt. het pand is in eigendom van het stadsdeel oost watergraafsmeer (met PVK-wethouder Jelle Prins!) en zou voor luxe appartementen nieuwbouw geslopt worden. de uitvoer van dat echter onsociaal plan laat (al een tijdje) op zich wachten, er is nog niet eens een bouwvergunning, sloopvergunning of iets dergelijks aangevraagd. desondanks worden sinds eind 2000 de vaste huurders van de blok in kwestie al uitverhuisd.

net zo als in de swammerdambuurt schiet dat niet echt op. de meeste bewoners hebben geen zijn buiten de stad in nieuwbouwklonten te wonen, dus is het voor de projektontwikkelaar (een geprivatiserde woningbouwvereniging) en hun vriendjes in de stadsdeel niet makkelijk vervangende woonruimte te vinden. de leegkommende etages worden in de tussentijd ‘tijdelijk’ verhuurd, anti-kraak++ dus..

voor camperstraat 20 hs en camperstraat 22 1 en 2 hoog was er blijkbar niemand te vinden die bereid zonder huurrechten met en potentiele oprottermijn van een paar uurtjes daar te gaan wonen, dus stonden de etages leeg en werden gekraakt. onmiddelijk ging zich een zekere JERKER WESTPHAL, mede’werker’ van het stadsdeel , afdeling ‘werken en wonen’ (administratief blunder en ontruimingen) daarmee bemoeien. net zo als toen in de swammerdambuurt heeft hij bij de smeris van alles bewerd om de krakers kwijt te kunnen: het was bewoond, verhuurd, zou tijdelijk verhurd worden, is onbewoonbar (hij leek wel een predikant op een kruistocht..). bij nummer 20 hs is deze aanpak mislukt nadat krakers en buurtbewoners hem voor de vieze carriereyupp hebben uitgemaakt die hij is.

door de voormalige huurders van camperstraat 22 te bedreigen met het laat , dan niet uitbetalen van hun verhuispremie heeft hij het voor elkaar gekregen dat een van hun wel bij de smeris heeft verklaard daar nog gewoond te hebben toen het gekraakt werd. met hulp van het wijkteam s’gravesandeplein en buurtregiZeur MICHA-NAUMAN werden dan ook andere buurtbewoners geintimideert hun verklaring over wel of niet en hoe lang deze etages op moment van de kraak leegstonden in te trekken om de krakers de kans te nemen middels een rechtzaak hun woning te kunnen blijven bewonen tot de stadsdeel op haar beurt moet tonen spoedeisend belang bij hun ontruiming te hebben.

door de advo van de krakers is dus een brief met een klacht over de gang van zaken naar de burgermeester gesturd en een klacht bij het politieklachtenbureau ingediend. de rechtzaak tegen de staat werd ingetrokken omdat gezien de aanpak van stadsdeel en politie dermate buiten het rechtsstelsel staat dat een politiek aanpak van de kant van de kraakgroep geschikter lijkt.

desondanks heeft MICHA-NAUMAN beloofd dinsdag ochtend te komen kijken op de krakers al weg zijn. om het even duidelijk te maken.

WIJ ZIJN ER NOG, KOMT ALLEN BIJ ONS ONTBIJTEN vanaf 7h00 voor de deur. neem dan ook wat van jullie DAG X speelgoed mee, want de kans is groot dat kankeryupp JERKER-WESTPHAL en buurregiZeur MICHA-NAUMAN als duop verschijnen. en als ze dan toch zo dicht bij staan wou JIJ ZE TOCH NIET MISSEN.

SOLIDARITEIT IS ALTIJD RAAK, CAMPERSTRAAT 22 BLIJFT

ksuoost