Noodkreet Stuiverstraat Eindhoven

  Noodkreet Stuiverstraat Eindhoven


Stuiverstraat, 07.03.2002 16:18

Vier monumentwaardige kraakpandjes aan de Stuiverstraat in Eindhoven dreigen alsnog gesloopt te worden, hoewel een meerderheid in de gemeenteraad daar tegen is.

Aanstaande Maandag 11 maart komt ons geval in de gemeenteraad aan de orde.Ga alsjeblieft nu naar  http://stuiverstraat.dse.nlen onderteken de petitie!!!

Stuiverstraat 82 t/m 88 te Eindhoven bestaat uit vier prachtige oude huisjes, ongeveer uit 1880. Ze werden door ons in 1993 gekraakt. De eigenaar, gemeente Eindhoven, wil de panden slopen zodat er door Vestide een studentenflat neergezet kan worden.

Al bijna negen jaar houden wij, samen met de buurt, de sloop tegen. Al die tijd hebben we meerdere procedures tegelijkertijd gevoerd, soms wel zes tegelijk. Daarbij zijn we ver gekomen: we haalden voor zover wij weten het landelijk record in lang procederen zonder ontruimd te worden – en dat meestal zonder advocaat; we kregen gigantisch veel steun van de buurt, van Loesje, van mensen uit het hele land en allerlei andere kanten; en we kregen ook bij de politiek een voet aan de grond.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeentelijke Monumentencommissie oordeelden dat onze panden als gemeentemonument behouden moesten worden, en afgelopen zomer sprak een grote meerderheid van de raadsfracties zich zelfs uit tegen sloop van de panden. Nu blijkt echter ineens dat de wethouder alsnog tot sloop over wil gaan!

Aanstaande Maandag zal er een motie ingediend worden tijdens een zitting van de gemeenteraad, waarin van de wethouder wordt geëist dat hij alsnog een serieus onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden tot behoud van de panden. Waarschijnlijk is er een meerderheid voor deze motie, maar het ziet er naar uit dat de wethouder die motie gewoon naast zich neerlegt, en toch gaat slopen.

We roepen daarom iedereen op om ons te helpen de druk op de gemeente en Vestide te vergroten. Ga alsjeblieft nog vandaag naar  http://stuiverstraat.dse.nl, en onderteken daar de petities aan de wethouder en aan Vestide. Dit zou wel eens onze laatste kans op behoud van de panden en legalisatie kunnen zijn!!!

stuiverstraat