persbericht bejegening arrestanten nijmegen

  persbericht bejegening arrestanten nijmegen


PERSBERICHT Nijmegen, 11 maart 2002

Werkgroep Klachten Politieoptreden
Postbus 1501
6501 BM NIJMEGEN

ONDERZOEK BEPLEIT NAAR BEJEGENING ARRESTANTEN NIJMEGEN

Politie weigerde onder meer medische zorg en eten

De Werkgroep Klachten Politieoptreden heeft samen met twee Nijmegenaren een verzoek gericht aan de Commissie van toezicht voor de politiecellen bij de regiopolitie Gelderland-Zuid. De twee werden, op woensdag 27 februari 2002, in de Tweede Walstraat te Nijmegen aangehouden. Dat gebeurde na de ontruiming van een gekraakt pand in die straat. Voor de aanhoudingen bestond geen aanleiding en ze gingen met disproportioneel geweld gepaard. Ondanks verzoeken door hen zelf en anderen werd de arrestanten medische zorg onthouden. Later aan het politiebureau is hen, ondanks herhaalde verzoeken, geen eten verstrekt.

Door de ex-arrestanten wordt niet geklaagd over de aanhoudingen en het politiegeweld zelf. Ze hebben te weinig vertrouwen in een voortvarende behandeling van een dergelijke klacht en verbeteringen die uit zo’n procedure kunnen voortvloeien.

Om te voorkomen dat ook in de toekomst arrestanten verstoken blijven van eten en medische zorg vinden zij – en onze werkgroep – het wel van belang dat de Commissie van toezicht voor de politiecellen wordt ingeschakeld. De commissie is verzocht een onderzoek in te stellen en bij de korpsleiding maatregelen te bepleiten, die een herhaling van de gang van zaken kunnen voorkomen.

Bij de aanhouding was een arrestant gewond geraakt aan de mond. Verschillende omstanders hebben verschillende politiemensen ter plaatse gevraagd de jongen medisch te laten onderzoeken en verzorgen. De politiemensen reageerden daar afwijzend op. De arrestant zelf heeft aan een van de politiemensen om een arts gevraagd. Na een vluchtige blik oordeelde deze politieman dat dat nergens voor nodig was. De arrestant zei hierop dat hij wel een arts wilde zien. Hij heeft echter geen medische verzorging gehad. Uit niets blijkt berhaupt dat een arts is geraadpleegd. Een tweede arrestant heeft aan het politiebureau om een pleister en jodium gevraagd omdat hij een, bij de aanhouding op straat opgelopen, bloedend wondje aan zijn vinger had. Hij heeft geen pleister of jodium gekregen.

De eerste arrestant heeft de volgende ochtend bij het luchten, ondanks een verzoek daartoe, geen schoenen gekregen. Hij heeft op zijn sokken op een koude en natte luchtplaats moeten luchten. De schoenen waren hem bij het insluiten afgenomen. Hij heeft in de cel ook om lectuur gevraagd. Die is hem geweigerd met de woorden: ‘het is hier geen theehuis’.

De arrestanten hebben geen eten gekregen. Zij zijn rond 14.00 uur aangehouden en hebben aan het bureau eerst ongeveer 4 uur in ophoudcellen gezeten. Om ongeveer 18.00 uur zijn ze in verzekering gesteld. Vervolgens zijn ze naar boven, naar het cellenblok, gebracht. Volgens de arrestantenwacht was het inmiddels te laat om nog eten te krijgen. Beide arrestanten hadden die middag meermaals om veganistisch eten (geen dierlijke produkten) gevraagd. ‘s Avonds hebben zij ook om een veganistisch ontbijt voor de volgende ochtend gevraagd. Toch bleek dat de volgende dag niet geleverd te kunnen worden. Bij hun invrijheidstelling om ongeveer 13.00 uur kregen ze pas enkele boterhammen met jam.

Wij kunnen op basis van de gang van zaken niet anders dan concluderen dat meerdere betrokken personen uit de politieorganisatie zich niet bewust zijn van de bijzondere verantwoordelijkheid die zij hebben op het moment dat zij mensen gedetineerd houden. Bovendien blijken zij niet op de hoogte te zijn van de eigen regels met betrekking tot de arrestantenzorg, of lappen zij deze regels aan hun laars.

Voor nader commentaar kunt u contact opnemen met de Werkgroep Klachten Politieoptreden.

[squat!net]


Tags: