Villa Boerhaavelaan 1 gekraakt in Leiden

In Leiden staat een huis. In de schaduw van de nog altijd om zich heen grijpende woningnood waart de geest van de leegstand er al bijna tien jaar rond. Dan gebeurd er plotseling het ondenkbare, het onmogelijke misschien: vannacht verschijnt daar de huizenfee en terstond is de geest van de leegstand verdreven!

Bij het ochtendgloren is er in een karakteristieke monumentale villa in het Leidse Houtkwartier na jaren van leegstand weer leven te bekennen. De politie komt even een kijkje nemen, maar vertrekt weer zodra is vastgesteld dat er geen breekschade aan het pand is toegebracht. De actie lijkt geslaagd: een geval van leegstand minder en meerdere woningzoekenden vergenoegd met een woning! Op straat deelt een jongen het volgende pamflet uit om zich mee aan zijn nieuwe buren voor te stellen:

Leiden, donderdag 16 augustus 2012

Beste buurtbewoners,

In Leiden staat een huis. In de schaduw van de nog altijd om zich heen grijpende woningnood waart de geest van de leegstand er al bijna tien jaar rond. Dan gebeurt er plotseling het ondenkbare, het onmogelijke misschien: vannacht verschijnt daar de huizenfee en terstond is de geest van de leegstand verdreven!

Hoe bestaat het dat er in een studentenstad als Leiden, waar nog altijd een schrijnend tekort is aan betaalbare woonruimte, gebouwen langdurig leeg blijven staan? Is het geoorloofd om potentieel woonoppervlak aan het Leidse woonbestand te onthouden terwijl er grote behoefte bestaat aan directe en betaalbare woonruimte?

Zoals u wellicht reeds gemerkt heeft is het gebouw aan Boerhaavelaan 1 vandaag, na bijna een decennium leegstand, weer in gebruik genomen. Deze actie staat er voor in om een groep Leidse woningzoekenden een dak boven het hoofd te bieden, alsmede een plaats te realiseren waar diverse projecten van culturele en ecologische aard tot bloei kunnen komen.

Het gebouw, vroeger vrouwenopvanghuis Rosa Manus, is in eigendom bij Stichting Sint Maarten, een eeuwenoude rooms-katholieke organisatie waarvan bekend is dat zij o.a. wees- en oudeliedenhuizen heeft gesticht, maar vandaag de dag nauwelijks nog actief lijkt te zijn. Wij geloven dat deze charitatieve stichting geen belang heeft bij de leegstand van dit gebouw, waar geen concrete plannen voor bestaan, terwijl het onze bedoeling is om bij wijze van direct gebruik aan de ontwikkeling van de stad en de leefbaarheid van de buurt bij te dragen: onder meer door een houtbewerkingsruimte en een projectruimte voor lokale kunstenaars te realiseren en een tuin te ontwerpen volgens de principes van permacultuur. Dit alles op een uitdrukkelijk niet-commerciële grondslag.

Graag willen wij u uitnodigen om ‘ns langs te komen voor een praatje en uiteraard staan wij altijd open voor suggesties betreffende activiteiten die u in uw buurt zou willen zien gebeuren. Het ondenkbare is mogelijk, of u nou wel of niet in huizenfeeën wilt geloven!

Met vriendelijke groet,
De bewoners van Boerhaavelaan 1

[Bron: Indymedia]

Tags: ,