Leiden: kraak aktie en ontruiming op de Rooseveltstraat

Leiden_kraak_aktie_en_ontruiming_op_de_Rooseveltstraat

GEEN WONING GEEN KRONING

Dit is de tweede keer op rij in korte tijd dat burgemeester Lenferink zijn verboden kaart speelt. In de lokale bepalingen omtrent het kraakbeleid is duidelijk opgenomen dat er geen ontruiming mag plaatsvinden wanneer er geen sprake van verstoring van de openbare orde is of wanneer er sprake is van een heterdaadje (betrapt bij het feitelijke binnentreden). Van beide voorwaarden was hier geen sprake, dus hadden de krakers in hun recht gesteld moeten worden en de kans moeten krijgen zich tot de rechtsgang te wenden. Bovendien is het onzin dat de politie meteen na melding tot ontruiming is overgegaan, want de krakers hadden zelf, direct na hun actie, politie en eigenaar van de heringebruikname van het langdurig leegstaande pand op de hoogste gesteld.

Het is duidelijk dat jonge woningzoekenden, voor wie het haast onmogelijk is om een betaalbaar onderkomen in Leiden te vinden, in het aftasten van de grenzen van hun woonrecht geen ruime marge wordt geboden. De burgemeester daarentegen, van wie mag worden aangenomen dat zich voorbeeldig gedraagd -de wet heeft te respecteren- gaat daarentegen keihard tegen het beleid van de driehoek (B&W, OM en politie) in en kiest ondubbelzinnig kant van de grote pandjesbazen (*). Net zoals het kantoorgebouw dat vorige maand aan de Turkooislaan was gekraakt, vaardigde Lenferink een onzorgvuldig, wederrechtelijk ontruimingsbevel uit. Nota bene zonder uitzicht op toekomstig gebruik van de gebouwen. Los van zijn breuk met het beleid is het stuitend dat de burgemeester consequent de leegstand beschermt, terwijl langdurige kantorenleegstand en kamernood allen maar toenemen.

* Herinnert u zich de ontruiming van de panden in de Koppenhinksteeg nog? Dit geschiedde onder spoedeisend belang, zodat projectontwikkelaar Atrium zich snel over de panden zou kunnen ontfermen. Vandaag, drie jaar later, staat het rijtje historische panden te verkrotten. Wat veertig jaar lang een oase van subversieve activiteit en ongebreidelde creativiteit is geweest is nu een Spooksteeg.

Kraakgroep Bollenstreek

 

Ontruiming_Rooseveltstraat_Leiden

Ontruiming_Rooseveltstraat_Leiden

update 18:04 – Persverklaring Leiden 31 Januari 2013

Gistermiddag is het voormalige kantoor van het Leidsch dagblad aan de Rooseveltstraat in Leiden gekraakt. Door de krakers is er zo spoedig mogelijk contact gezocht met de eigenaar om afspraken te kunnen maken. De politie is direct op de hoogte gesteld van het feit dat het pand bewoond werd en er huisvrede gesticht is. (waarbij de politie aangaf dat gelijk langskomen geen prioriteit had) De politie is omstreeks 4 uur langsgekomen om deze feiten te registreren. Hierbij heeft de politie aangegeven dat zij een eventuele ontruiming ruim van tevoren zouden aangeven, zodat er de mogelijkheid voor toetsing door de rechter geboden zou worden. De officier van Justitie te Den Haag heeft tegen de eigen richtlijnen in besloten het pand te ontruimen, dit is omstreeks 11 uur ‘s nachts gebeurd.

Sinds de ingang van het kraakverbod zijn er nieuwe richtlijnen ontstaan naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Zo heeft de Hoge Raad besloten dat er indien er besloten wordt tot ontruiming over te gaan er altijd de mogelijkheid moet bestaan om deze ontruiming te toetsen bij een rechter. Dit komt er op neer dat indien het O.M over wilt gaan tot ontruiming een aanzegging tot ontruiming gedaan moet worden. Hiermee wordt de mogelijkheid gegeven om binnen 7 dagen via een kort geding de ontruiming voor de rechter te toetsen. (bron: http://www.rechtspraak.nl/organisatie/hoge-raad/nieuws/pages/ontruimingk… )

De gemeente Leiden heeft deze richtlijn ook omgezet in beleid. De enige gronden die gegeven worden voor een directe ontruiming zijn een heterdaad en een eventuele verstoring van de openbare orde. Van beiden is in het geval van de Rooseveltstraat geen sprake geweest.

Direct na de kraak is er contact opgenomen met de eigenaar van het gebouw, zodat de dialoog geopend kon worden en er direct goede afspraken gemaakt konden worden. Er is onder andere contact informatie doorgegeven en aangegeven dat de krakers graag een contract wilden opstellen om het gebruik in vast te leggen.

De gemeente Leiden staat hoog in de ranglijst van gemeentes met veel lege kantoorpanden.

(link naar artikel, noemt hoeveel 1000en meters leeg staan in leiden)

Het voormalige hoofdkantoor van het Leidsch dagblad was al geruime tijd niet meer in gebruik. Na beëindiging van het gebruik is het pand in verval gekomen. In Leiden heerst er al jaren een groot tekort aan betaalbare woningen. Het is daarom schrijnend te noemen dat 2000 vierkante meter jarenlang ongebruikt blijft terwijl deze ruimte prima te gebruiken is voor het huisvesten van woningzoekende, en het aanbieden van laagdrempelige sociale activiteiten.

Update 19:10 – Zes of acht van de krakers die gister opgepakt zijn bij de ontruiming krijgen morgen een supersnelrecht zitting.
Op dit moment zitten nog 8 mensen vast, waarvan van 2 niet duidelijk is of zij morgen ook meegenomen worden in de supersnelrecht zitting.
Zeker is dat er morgen een supersnelrecht zitting gevoerd gaat worden in het paleis van justitie in Den Haag. Dit betekend dat de arrestanten en advocaat geen kans krijgen zich voor te bereiden op de rechtszaak en dat er geen tijd vrijgemaakt zal worden voor het horen van getuigen.
De overige 7 arrestanten hebben een dagvaarding meegekregen en zullen een zitting hebben op 8 maart.
Ten ondersteuning van de arrestanten wordt het enorm gewaardeerd als er een grote groep aanwezig is!
We zullen voor verzamelen rond 12:30 voor het paleis van justitie in Den Haag.

Idealen ontruim je niet,
kraken gaat door!

Bron: Indymedia