Krakers Aalmarkt (Leiden)procederen door

  Krakers Aalmarkt (Leiden)procederen door


Persbericht 19 augustus 2001=20

KRAKERS AALMARKT PROCEDEREN DOOR,

GERECHTSHOF: INZET HONDEN WAS ‘NIET GEOORLOOFD’

Nadat op 21 juni het gerechtshof in Den Haag het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaarde in een door kraaksympathisanten aangespannen hoger beroep, is nu de schriftelijke onderbouwing van het gerechtshof voor deze uitspraak binnengekomen. De rechter oordeelde niet alleen dat de aanhouding van de kraaksympathisanten gepaard ging met ‘disproportioneel geweld’, de ‘inzet van diensthonden’ door de Leidse politie was Uberhaupt ‘niet geoorloofd’. Dit omdat ‘niet was voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd in de ambtsinstructie voor de politie’. Deze ambtsinstructie staat inzet van diensthonden slechts toe door Mobiele Eenheid of bij surveillance. In het geval van de ontruiming van de Aalmarkt werden de honden ingezet voor charges en als middel tot aanhouding van de verdachten. Hierbij werd de kraaksympathisanten door hondenbeten dusdanig zwaar letsel toegebracht dat behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk was.

De sympathisanten zijn blij met de uitspraak van de rechter, maar tegelijkertijd boos dat het zover heeft kunnen komen, des te meer omdat de Leidse politie vaker op vergelijkbare manier honden heeft ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de ontruiming van een pand aan de Lammermarkt, en de ongeregeldheden bij protesten rond een bezoek van toenmalig staatssecretaris voor justitie Aad Kosto. De kraaksympathisanten zullen dan ook verder procederen en een klacht indienen over het politieoptreden.

Begin september 1999 namen krakers hun intrek in de huizen Aalmarkt 1-3. Dit was conform de met de gemeente Leiden na eerdere kraak gemaakte afspraken over de periode die de gemeente had om een andere gebruiker voor de panden te zoeken.

De kraak was een protest tegen het door de gemeente gevoerde beleid om de binnenstad steeds meer om te vormen tot een grote koopzone. Hieraan gekoppeld is het gemeentelijke woningbouwbeleid, dat erop gericht is de binnenstad voor hogere inkomens aantrekkelijker te maken met als gevolg het verdwijnen van betaalbare woonruimte in het centrum.

De ochtend na de eerste kraak ontruimde de politie de huizen met veel geweld. De gemeente beweerde dat zij de krakers was vergeten in te lichten over het feit dat zij toch een andere gebruiker had gevonden voor de huizen.

De krakers voelden zich bedrogen en niet serieus genomen door de gemeente, en besloten daarop het pand op de avond van 5 september te herkraken. Na de kraak verzamelde zich een groep sympathisanten voor de huizen. Later diezelfde avond voerde de politie een charge met honden uit om de sympathisanten te verwijderen dan wel te arresteren, om daarna de huizen te kunnen ontruimen. Bij deze charge werden twee sympathisanten meerdere keren door honden gebeten en door politie geslagen en geschopt, waarna ze gearresteerd werden.

In eerste instantie werden zij tot f500,- boete (of 10 dagen cel) veroordeeld voor het niet opvolgen van een ambtelijk bevel of vordering. De twee sympathisanten gingen vervolgens in hoger beroep tegen deze uitspraak. Volgens hen was de politie volledig over de schreef gegaan. Uit geweldsrapportages van betrokken agenten bleek vervolgens dat de actie, van de kant van de politie uit, overhaast en slecht georganiseerd was. Hoewel men beweerde dat het de bedoeling was de sympathisanten weg te jagen, waren deze ingesloten door agenten met honden die de vluchtende activisten opwachtten.

Einde persbericht


Voor het zwartboek over het politieoptreden bij de Aalmarkt, zie http://squat.net/politieoptreden

[squat!net]


Tags: