Woonboot gekraakt in Leiden

Op oudejaarsdag is er in Leiden een woning aan de leegstand onttrokken. Momenteel wachten wij de reactie van de eigenaar af, met wie wij een voor beide partijen gunstige overeenkomst hopen te bereiken.

Persbericht, Leiden, 31 december 2011

Op oudejaarsdag hebben wij, een groepje studenten, een langdurig in onbruik geraakte woonboot betrokken. Al enkele jaren staat deze te verkrotten, maar wij hebben er een stokje voor gestoken dat daar nu een einde aan zal komen. Wij zijn voornemens om de woonark weer voor bewoning in aanmerking te laten komen. Direct na er onze intrek gemaakt te hebben zijn we begonnen met de troep op te ruimen die hier waarschijnlijk door junkies is achtergelaten en we zijn momenteel de ondergekalkte muren aan het oververven met een kloek kleurtje. Ook de verwilderde tuin willen we aan kant maken, om deze stek weer een fraai aangezicht te geven.
Wij hebben de politie inmiddels over onze intrek verwittigd en toen deze langskwam hebben zij zich heel redelijk en de-escalerend opgesteld. Het is de politie ook duidelijk dat de Hoge Raad onlangs heeft bepaald dat er niet zonder gerechtelijke uitspraak tot ontruiming over mag worden overgegaan (LJN BO2919).
Tevergeefs hebben wij gepoogd om met de eigenaar in contact te komen, met wie wij een voor beide partijen gunstige overeenkomst hopen te treffen. We hebben het initiatief genomen om de woonboot in gebruik te nemen omdat wij van mening zijn dat er bij het bezitten van potentieel woonoppervlak een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid komt kijken, zeker met het oog op de voortschrijdende kamer- en woningnood die er vandaag de dag onder jonge mensen leeft.

Voor nu wachten wij de reactie van de eigenaar af en wensen iedereen een KRAKEND nieuw jaar toe!

[Bron: Indymedia]

Tags: ,