Nederland: Actietour tegen kraakverbod van start met kraak in Leiden

Zojuist hebben actievoerders de kantoorflat op de hoek van het Stationsplein en het Schuttersveld in Leiden gekraakt. Het pand, dat zich pal naast het befaamde gat van Van de Putte bevindt, is in erfpacht bij Bonavella Holding B.V. dat van dezelfde speculant is. De kraakactie, die tevens het startsein vormt van een actietour door heel Nederland, richt zich behalve tegen de rol die speculanten als Van de Putte spelen, ook tegen het door kabinet Balkenende II voorgenomen kraakverbod. De actievoerders zijn van plan om gedurende de rest van de week acties te blijven voeren en het vernielde gebouw in één week tijd om te vormen tot een sociaal centrum dan wel vrijplaats waarin de Multipleks met ondermeer al haar huidige projecten een nieuw onderdak zal vinden.

Actietour langs verschillende steden

De hernieuwde aanval die minister Dekker op aandringen van een deel van de Tweede Kamer zo’n anderhalve maand geleden opende op ‘de krakers’ werd de afgelopen weken beantwoord met een aantal grotere en kleinere acties. Nadat door het hele land spandoeken verschenen op (gelegaliseerde) kraakpanden werd begin deze maand de dam bezet door actievoerders. Actiegroep Woonstrijd!, dat vorig jaar de minister verraste met een actieweek in haar villawijk in Wassenaar, geeft vanaf vandaag een vervolg aan dit protest met een actietour langs verschillende steden in het hele land.

Minister Dekker en haar principes

De aanval van minister Dekker was er één gericht op de ideologie van krakers. Met het verdwijnen van leegstand als het probleem, zou ook de ideologische basis verdwijnen voor kraken. Deze identificatie van kraken met uitsluitend het ‘probleem’ leegstand, is een poging de diverse beweegredenen die mensen hebben om te kraken, en de uiteenlopende acties en initiatieven die van kraakpanden worden ondernomen, feitelijk teniet te doen. Dat kraken ook onderdeel is van een sociale strijd tegen woningnood en voor het behoud van sociale woningbouw wordt door de minister volledig genegeerd.
De minister heeft bovendien, vanuit haar villawijk, makkelijk praten over de absolute en principiële bescherming van eigendom. In de huidige juridische praktijk komt kraken voort uit de afweging dat in sommige situaties het recht op huisvrede opweegt tegen een absoluut beschikkingsrecht van een eigenaar die nota bene niets met zijn ‘privé’-eigendom doet. De absolute bescherming van het eigendom, die de minister wil, staat daarmee in lijn met wat speculanten al jaren op de meest achterbakse wijze afdwingen; woning- en winkelruimte zo flexibel mogelijk ter beschikking hebben, zodat zij er flinke winsten op kunnen maken. Woekerwinsten over de ruggen van veel kleine winkeliers en nog meer woningzoekenden.

‘Krottenkoning’ Van de Putte

Het kulargument dat kraken niet meer van deze tijd zou zijn, en dat er dus maar een kraakverbod zou moeten komen, blijkt eens te meer uit de praktijken van de heer Ronnie van de Putte. Aan de meer dan 30 jaar speculatie, en de wijze van werken van deze ‘projectontwikkelaar’ is nog steeds geen einde gekomen. Nadat hij in de tweede helft van de jaren zeventig honderden huizen liet verkrotten, knokploegen inzette en illegaal (interieurs van) woningen sloopte in met name Amsterdam, is hij nooit meer opgehouden de samenleving te terroriseren met zijn eigendomsvergaring. Door een uiterst gehaaide structuur van B.V.tjes die ondermeer doodloopt op Curaçao heeft de ex-‘Krottenkoning van Amsterdam’ vaak kunnen ontkomen aan rechtsvervolging.
In Leiden is Van de Putte uiteraard bekend vanwege het gapende gat (dat nu afgeschermd is door wat in Leiden bekend staat als ‘de schaamlap’) pal voor het Centraal Station. Daartoe blijft het niet beperkt. Hij staat elders ondermeer bekend vanwege een gat in Noordwijk, een schandvlek in Oisterwijk en een bouwval in Sluis. En overal is het verhaal dat gemeenten niets kunnen beginnen tegen de speculant. Hoewel de gemeente Leiden al vanaf begin 2002 praat over onteigening van het gat van Van de Putte, is daar nog weinig van te merken. Doordat de projectontwikkelaar bovendien al sinds 20 maart 2003 de kantoorflat feitelijk in erfpacht heeft dreigt hij grote delen van het stationsgebied in handen te krijgen. Dit geldt des te meer sinds het besluit van de gemeenteraad om gemeentegrond in erfpacht af te stoten.

Sociaal centrum en vrijplaats

Leiden is, net zomin als andere dorpen en steden, gebaat bij de feitelijke bescherming van lieden als Van de Putte. Lieden die ieder maatschappelijk belang en de persoonlijke levenssfeer van vele mensen ondergeschikt maken aan uitsluitend hun eigenbelang. Het nu gekraakte pand stond al jaren voor het overgrote deel leeg en, gelet op de ervaringen met Van de Putte, was al flink gevorderd in het verkrottingsproces in de richting van uiteindelijke sloop. Aan dit jaren slepende drama moest iets gedaan worden. Gedurende de actieweek Leiden zal het inmiddels behoorlijk vernielde pand worden opgeknapt en zal er een vrijplaats worden geconstrueerd. Het stationsgebied in Leiden kan immers wel wat leven in de brouwerij gebruiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de projecten uit de Multipleks, zoals een opensource internetproject, eetcafé, cinema, bakfietsen werkplaats een plek krijgen in het pand. Tevens zullen tal van nieuwe initiatieven worden ontplooid. Tot slot zal er in het pand ook een vaste groep mensen komen te wonen.

In de loop van de week zullen meer acties volgen. Van de Putte de stad uit! Kraken gaat door!

Actiegroep Woonstrijd! – 28.07.2006


Persbericht zaterdag 29 juli 2006

Loco-burgemeester brengt krakers op persoonlijke titel bezoek.
Paul Jonas waarschuwt voor de reputatie van Van de Putte.

Na een rustig verlopen nacht hebben de activisten van Woonstrijd!, die vrijdag een kantoorflat nabij Leiden CS hebben gekraakt, vanochtend bezoek gehad van wethouder en loco-burgemeester Paul Jonas. Deze kwam vanuit zijn functie als loco-burgemeester zich ter plaatse informeren over de situatie. Op persoonlijke titel kwam Jonas bovendien de actievoerders een hart onder de riem steken in verband met de reputatie van de eigenaar; Van de Putte heeft in zijn lange geschiedenis als speculant meer dan eens laten zien dat hij het inzetten van knokploegen niet schuwt. De actievoerders hebben Jonas het pand laten zien, en hem de plannen voor het pand uitgelegd. De kantoorflat zal in de komende week worden omgevormd tot vrijplaats en sociaal centrum.

Loco-burgemeester Paul Jonas op bezoek

Woonstrijd! waardeert de steun, op persoonlijke titel, van de Leidse wethouder. Het ligt in lijn met het protest dat de gemeente Leiden, in navolging van vele andere gemeenten, heeft aangetekend tegen het dreigende kraakverbod. Uit de reactie op de kraakactie blijkt eens te meer dat een gemeente, wel degelijk gebaat is bij kraken, in de strijd die het moet aangaan met speculanten als Ronnie van de Putte. Ook andere gemeenten (Noordwijk, Sluis, Oisterwijk en een aantal locatie’s in Belgie) hebben te maken met de smerige trucjes en spelletjes die de speculant speelt. Telkens blijkt, dat het zeer moeilijk is om iets te beginnen tegen een door een mistig web van B.V.’s afgeschermde speculant aan te pakken.

De activisten blijven desalniettemin enigszins sceptisch over de door de gemeente aangespannen onteigenings-procedure ten aanzien van het gat van Van de Putte. Al in 2002 werd er door oud-wethouder Ron Hillebrand, aangekondigd een dergelijke procedure op te starten. De procedure zou zomaar twee jaar kunnen duren werd er destijds beweerd. In de tussentijd heeft Hillebrand meerder malen hetzelfde streven kenbaar gemaakt. Tot nu toe zijn er nog weinig signalen dat er ook daadwerkelijk maatregelen worden genomen. Woonstrijd! wil met de actie het nieuwe college dan ook aanmoedigen met maatregelen te komen tegen Van de Putte.

In de loop van de week zullen dan ook meer actie’s volgen en zal er verder worden gewerkt aan de opening van de vrijplaats. Een publieke presentatie van de vorderingen volgt op donderdag, de afsluitende dag van de actieweek.

Van de Putte de stad uit! Kraken gaat door!

Bijschrift foto: Een actievoerder laat Paul Jonas het spandoek aan de kantoorflat zien dat als herinnering aan het verleden van ‘krottenkoning’ Van de Putte werd opgehangen. De tekening is van actievoerders uit de jaren zeventig die ook toen al de strijd aangingen met de speculant.


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron Indymedia: https://www.indymedia.nl/nl/2006/07/37939.shtml