Persbericht: Aalmarktarrestanten vrijgesproken (Leiden)

  Persbericht: Aalmarktarrestanten vrijgesproken (Leiden)


Voor meer informatie over de Aalmarktontruimingen: http://squat.net/politieoptreden/

GERECHTSHOF: OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKELIJK IN AALMARKTZAAK

Deze ochtend, donderdag 21 juni, heeft het Gerechtshof te Den Haag het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in haar zaak tegen twee kraaksympathisanten die gearresteerd waren tijdens de tweede ontruiming van de panden Aalmarkt 1-3 in Leiden op 5 september 1999. Dit besluit werd genomen in het hoger beroep dat door de twee sympathisanten van de krakers en hun advocate was ingesteld tegen een eerdere veroordeling van de politierechter voor het “niet voldoen aan een bevel/vordering tot verwijdering”. Nadat in een eerdere zitting het Hof al aan had gegeven meer duidelijkheid te willen over het optreden van de politie tijdens de ontruiming en het gebruik van honden daarbij, werd besloten tot getuigenverhoren van onder andere de Leidse hoofdcommissaris van de politie Wijbenga en een andere agent-hondengeleider. De kraaksympathisanten waren van oordeel dat het door de politie gebruikte geweld onnodig en buitenproportioneel was en werden in deze overtuiging gesterkt door de, op een groot aantal punten tegenstrijdige, verklaringen van de Leidse politie. Gezien de uitspraak van vandaag lijkt het er op dat het Gerechtshof dezelfde mening toegedaan is. Deze uitspraak betekent opnieuw een gerechtelijke tik op de vingers van de Leidse politie en gemeente, die vorig jaar ook al in het ongelijk werden gesteld door de rechter toen die bepaalde dat de ontruiming van een pand aan de Lammermarkt onterecht was geweest.

Begin september 1999 ontruimde de politie tot twee keer toe de gekraakte panden aan de Aalmarkt 1-3 in Leiden. Deze waren door krakers in gebruik genomen uit woningnood en als protest tegen de megalomane plannen van de gemeente Leiden om het historische Aalmarktgebied om te vormen tot een sfeerloze luxe winkelzone, inclusief parkeergarage. De krakers wilden de panden naast huisvesting ook een publieke functie geven waar iedereen, dus niet alleen koopkrachtige inwoners zoals in het geval van de plannen van de gemeente, van zou kunnen profiteren. De gemeentelijke plannen rond het Aalmarktgebied zijn tot op de dag van vandaag onduidelijk en onzeker. Het ziet er niet naar uit dat hier de komende tijd veel verandering in zal komen. De ontruimingen van de Aalmarktpanden gingen gepaard met buitenproportioneel geweld tegen de geweldloze krakers van de kant van de politie. Drie sympathisanten van de krakers moesten zelfs voor behandeling naar het ziekenhuis. Het Kraakspreekuur Leiden is van mening dat de ontruimingen onrechtmatig waren omdat de gemeente afspraken met en beloften aan de krakers niet is nagekomen. Het Spreekuur heeft hierover een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Daarnaast is er een zwartboek samengesteld, bestaande uit klachten van krakers, buurtbewoners en andere sympathisanten, over het politieoptreden.

einde persbericht

[squat!net]


Tags: