knokploeg beloond door justitie: krakers ontruimd

  knokploeg beloond door justitie: krakers ontruimd


Vanmiddag hebben enkele lui zich met geweld toegang verschaft tot het gedeeltelijk gekraakte pand aan de Tichelstraat 40. Van dit pand waren de tweede en derde verdieping gekraakt. Een-hoog werd door eigenaar Coppelman uit Arnhem als postadres gebruikt. Twee van de knokploegleden werden gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Groot was echter de verbazing toen de derde persoon uit de knokploeg, dhr. Coppelman, niet gearresteerd werd.

De verbazing werd echter nog groter toen de politie de krakers verbood weer naar de tweede en derde verdieping te gaan. De politie had ondertussen bij jusititie geinformeerd. Justitie baseerde zich enkel op de aangifte in een eerder stadium door de eigenaar gedaan. De eigenaar liet papieren zien waaruit zou blijken dat het pand als 1 woning geregistreerd stond. Dat zou betekenen dat de krakers boven dus automatisch huisvredebreuk zouden hebben gepleegd bij de benedenburen.

Blijkbaar moet de officier van justitie weer terug naar school want het gaat in dit soort zaken om de feitelijke situatie en in de feitelijke situatie gaat het om drie afzonderlijke eenheden welke door middel van deuren met sloten van elkaar gescheiden zijn. Dit maakt het tot strafrechtelijk gezien aparte eenheden(zie bijvoorbeeld hoge raaduitspraak over zaak in Castricum, 1987). Nog na de kraak van de Kalenderpanden aan het entrepotdok is over een vergelijkbare zaak een kort geding geweest waarin de krakers gelijk kregen.

Edoch, justitie heeft zich in dit geval goed ingedekt: de krakers mochten niet terug naar binnen waarmee zij officieel niet meer rechthebbend zijn en deze twijfelachtige beslissing dus niet meer voor de rechter kunnen brengen. De knokploeg werd dus beloond voor hun inzet.

Om dit kromme verhaal nog krommer te maken: de politie weigerde eigenaar Coppelmans, welke zich gewelddadig tegen personen had gedragen, op te pakken. ‘We kunnen ook zonder hem te arresteren wel uitzoeken wat er aan de hand is’ aldus de politie, ‘en bovendien moet je dit ook praktisch bekijken, wij gaan zo weg en dan kan hij een oogje in het zeil houden’.

Even later bleek dat de politie weigerde de aangiftes van mishandelde mensen op te nemen. De arrestanten zijn na korte tijd weer vrijgelaten.

Beelden van dhr Coppelman en personalia volgen nog.

[squat!net]