Brussel: Het Coucou puissant festival, 3de editie

Het Coucou puissant festival nodigt zich voor het derde achtereenvolgende jaar uit in Brussel van 8 oktober tot 1 november 2020. Er zijn talloze privé-, openbare of onbeschrijfelijke plaatsen tijdelijk bezet in onze grote stad. Dit festival is bedoeld om de alternatieve huisvesting, het verzet en de collectieve experimenten van bezettingen en creatieve ruimtes zichtbaar te maken die zich daar proberen te ontwikkelen. De Coucou puissant wilt zich autonoom en in eigen beheer. We zijn bewust van de diversiteit aan plekken en praktijken (kraakpanden, conventie…). Ook bewust dat er steeds minder kraakpanden in Brussel zijn ten voordele van van vooronderhandelde en overeengekomen bezettingen… We stellen ons in vraag en vragen ons af hoe we de dynamiek van kraakpanden bevestigen? In de huidige context van « post » confinement en de terugkeer van uitzettingen, willen we ook onze steun bevestigen met de zeer jonge « anti-expulsie front. » Het nomadische programma van het festival zal plaatsen in gevaar kunnen ondersteunen. Het festival is bedoeld als een ruimte van solidariteit, ontmoeting, debat, autonomie, feest en emancipatie. [.. Lees verder]

Brussel: Jacht op mensen zonder papieren, boetes voor steungroepen

Honderden mensen werden vandaag (19 maart) in het Maximiliaanpark in Brussel uiteengejaagd terwijl ze aan het wachten waren op wat misschien hun enige warme maaltijd van de dag was. Welke maatregelen hebben de autoriteiten voor ogen om dat op te lossen ? Wat rest er nog als het verboden is om in openlucht eten uit te delen ?

Mensen van het Burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen envrijwilligers van Zigzag, een solidaire keuken, hebben boetes gekregen voorhet creëren van een samenscholing tijdens de dagelijkse voedselbedeling in het Maximiliaanpark.

Er is behoefte aan juridische ondersteuning en druk vanuit de media om een veilig en rustig kader te scheppen zodat de dagelijkse steun onder goede omstandigheden kan plaatsvinden.

De verbetenheid waarmee politieagenten elke vorm van steun aan migranten onmogelijk willen maken moet onmiddellijk stoppen. Wat een hypocrisie van onze regeringen die een beroep doen op solidariteit, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor de socialeafbraak en de onderfinanciering van de openbare ziekenhuizen ! [.. Lees verder]

Brussel: Afgevoerde betoging 21 maart 2018

« Een dak voor iedereen (en tegen de anti-kraak wet)”

Deze woensdag, 21 maart 2018 ging de 3de editie plaatsvinden van de betoging “Een dak voor iedereen (en tegen de anti-kraak wet)”. Voor deze betoging van start kon gaan werden de eerste aanwezigen door een buiten proportionele politie aanwezigheid opgewacht en vervolgens opgepakt.

De manifestanten kwamen samen om 18u op het Bara Plein. Honderden politieagenten in robocop-outfit stonden hen op te wachten. Om 18:03 benaderden agenten de groep betogers met een decreet van de burgemeester die het houden van de demonstratie verbood en de aanwezigheid beval van zo’n 30-40 aanwezigen om het Bara plein te verlaten. Om 18:06 werden ongeveer vijftien mensen omringd door de politie en opgepakt. Een paar minuten later bevonden zich een tiental muzikanten in de buurt van het zuidstation, zij werden omsingeld door 30-tal robocops, ook zij werden opgepakt. Vervolgens ging de politie op jacht naar mensen die zich hadden verspreid (rondom de Hallepoort), ook zij kregen het bevel om te stoppen met circuleren met meer dan 2 mensen en verboden hen om te filmen. In totaal werden 23 mensen gearresteerd en naar het hoofdbureau van de Anderlecht gebracht. Ze werden dezelfde avond één voor één vrijgelaten. [.. Lees verder]

Brussel: Protestactie tegen de kraakwet

Deze woensdag, 27 september, werden een tiental reclameborden getransformeerd als protestactie tegen de kraakwet. Deze wet criminaliseert de illegale bezetting van een gebouw met een boete en/of een gevangenisstraf. Langs deze weg wijzen de deelnemers op een rechtspraak aan twee snelheden : zeer snel als het gaat om het beschermen van de rijke eigenaars, maar ongeschikt traag als het gaat om het Brussels Gewest zijn engagementen te doen respecteren. In feite zijn er vandaag slechts 1235 van de 3500 sociale woningen die beloofd werden in 2005 gebouwd1.

We betreuren eveneens de instrumentalisatie van een fait divers, namelijk de bezetting van een bewoond pand. Een uitzonderlijk feit, dat we allesbehalve aanmoedigen. In een context van toenemende armoede (één Brusselaar op drie heeft een inkomen onder de armoededrempel2) is deze wet een grote inbreuk op het recht op wonen en een nieuwe aanval op de meest kwetsbaren. Zij zijn reeds de eerste slachtoffers van de besparingsmaatregelen. [.. Lees verder]

Brussel: Weg met de rijken aan de macht

Dit ontbrak er nog aan: Michel en zijn olijke bende wil in september een wet laten stemmen, die al is goedgekeurd bij een eerste lezing in het parlement. Deze wet zal het kraken (bezetten van leegstaande panden zonder expliciete toestemming van de eigenaar) strafbaar maken met een effectieve gevangenisstraf. we zien dus dat na de massale uitsluitingen uit de werkloosheid, de groei in nieuwe -erg precaire- arbeidscontracten, het snoeien in subsidies voor buurtwerking en gezondheidszorg, de toenemende repressie tegen sociaal protest, de jacht op en uitsluiting van sans-papiers, de regering weer de kant kiest van de bevoorrechte parasieten (immo-speculanten, de grote bazen, de machtige lobby’s,…) en zijn criminalisatie van de armoede verderzet door mensen aan te vallen die verlaten panden bezet.
Met andere woorden: op dit eigenste moment, wanneer het crapuul zijn betaalde publieke mandaten gebruikt om de kas van de gemeenschap leeg te roven (opzegpremies van 300 000 euro) verkiest men om daklozen op zoek naar een onderdak in de gevangenis te stoppen, en dat terwijl Brussel barst van de leegstaande woningen (15 000 volgens recente schattingen )

Sociale rechten en de strijd waarmee we deze rechten verworven hebben zijn voor Belgie officieel verwezenlijkingen waar we graag mee uitpakken. We moeten echter vasstellen dat de afbraak hard bezig is en dat enkel de wil van profiteurs telt.. .

Wij roepen op tot een actieweek overal in Belgie, Een actieweek gericht tegen de anti-kraak wet en tegen de criminalisering van armoede en de verafgoding van de economie en de bedrijven die ons leven, onze planeet en onze vrijheid bedreigen.
Geen macht voor de rijken !
De actieweek begint op 9 september 2017 met een bijeenkomt om 17u op het Vossenplein in de Marollen, 1000 BXL.
Alles gaat voorbij, alles vermoeit ons, uitgenomen de klassenstrijd! [.. Lees verder]

Brussel: Demonstratie 21 maart. Een dak voor ieder : op een wachtlijst kan je niet wonen!

piratons_bxl21 maart 2017, 18u, Naamsepoort Brussel

De woningnood en problemen daaromtrent zijn in België en daarbuiten nog steeds belangrijk en gaat in een constante crescendo. Zo stopt de onevenwichtige stijging bv. niet waardoor huurders een steeds groter deel van hun inkomsten eraan moeten geven. De gemiddelde huurprijs was 346 euro in 1992 en in 2013 al 695 euro. Enkel al van 2004 tot 2013 ging de huurprijs met 20% omhoog. Ter herinnering: als alleenstaande krijg je 860 euro bij het OCMW en 760 euro werkloosheidsuitkering. Hoe kan je nog een betaalbare woning vinden dan? Daarenboven wil menig huisbaas niet eens verhuren aan uitkeringsgerechtigden, alsook de opkomende ‘anti-kraak’ bedrijven. Tenzij het bouwvallige en/of ongezonde woningen betreft, dan zijn zij de eerste doelgroep, goed wetende dat deze précairen de middelen noch de positie hebben om te klagen, uit angst geen woonst meer te vinden.

Tussen 2010 en 2015 zou het aantal daklozen gestegen zijn met 33%, wat het totaal in Brussel op 5000 brengt. In diezelfde tijd wordt het aantal leegstaande woningen op 15 000 tot 30 000 geschat, wat neerkomt op 3 tot 6 leegstaande woningen per dakloze in de hoofdstad. Dakloosheid is geen onoverkomelijke natuurwet, maar een gebrek aan politieke wil om het recht op huisvesting boven het recht op eigendom te waarderen. Speculatie speelt in deze leegstand ook zijn rol, door vrijwillig gebouwen leeg te laten staan, zodoende een virtueel tekort op de woningmarkt te verkrijgen. Met als gevolg: huurprijzen die stijgen of hoog blijven! [.. Lees verder]

Brussel: La Petroleuse, nieuwe bezetting Watteeustraat

Sinds 23 november 2011 heeft ons collectief – La Petroleuse – het al maanden leegstaande gebouw van het ABVV (Watteeustraat 2-8 1000 Brussel) bezet. We willen er een zone voor politieke, culturele en sociale actie van maken. Op elk van deze gebieden zullen we activiteiten organiseren, waarbij deze activiteiten inherent deel uitmaken van een kritiek op het kapitalisme en de herwaardering van het leven in collectiviteit.

Het gaat niet louter om het innemen van een ruimte voor onze activiteiten maar ook om, opnieuw, met de vinger te wijzen op de veelheid aan leegstaande gebouwen in een stad waar men de mensen die problemen hebben met hun huisvesting niet meer kan tellen. De kapitalistische crisis, de immobiliënspeculatie en de politiek van gentrificatie zorgen ervoor dat niet alleen de ‘traditionele marginalen’ steeds vaker huisvestingsproblemen ondervinden maar ook andere lagen van de bevolking, met name jonge loontrekkenden. En vanaf het ogenblik waarop huisvesting een probleem wordt, wordt het onmogelijk om ruimte te vinden voor gemeenschappelijke, politieke en culturele activiteiten. [.. Lees verder]

Brussel: UDEP in bezetting

Een goede dag aan jou,

 

Deze zaterdag 15 december [2007]zijn een veertigtal mensen zonder papieren en hun vereniging UDEP een nieuwe bezetting begonnen in een leegstaand gebouw in Brussel. De bezetting vond plaats na de manifestatie voor meer koopkracht en solidariteit. Het bezette gebouw heeft een grote oppervlakte en vele ruimte. Dat is een goede zaak omdat er zich dan veel mensen kunnen verzamelen. Deze zondag hebben we jou en je energie nodig om er wat leven in te blazen. Versieren, poetsen, installeren, in het kort, samen zijn met ons.

[.. Lees verder]

België: Kraakweek in Brussel

Aanstaande maandag 11 augustus om 14u. is er een bijeenkomst in Brussel in de rue d’Aerschot 56 tegenover het noordstation. De bijeenkomst is bedoeld ter voorbereiding van de kraakweek komende oktober.

Meer informatie via unesemaineabruxelles [at] linuxmail [dot] org

In België ligt een voorstel voor een anti-kraakwet

http://squat.net/fr/news/bruxelles080803.html

[squat!net]

 

Brussel: Oude Leopoldstation gekraakt

Leopoldstation Het station BruXXel Persbericht 25/11/2001 Update Station BruXXel

“Brusselse (socio-)culturele sector steunt de bezetting van het oude Leopoldstation, Elsene – 8 november 2001” –

Sinds zaterdag 13 oktober 2001 bezet het collectief BruXXel het oude Leopoldstation te Elsene. Dit station is het meest beeldrijke symbool van de plompe implanting van de Europese instellingen in de Brusselse Leopoldswijk. Het 19e eeuwse stationnetje bevindt zich net voor het Europees Parlement, “den Caprice de Dieu” in de volksmond, en vormt er een surrealistisch straatbeeld, Belgique oblige.

Het collectief BruXXel wil met haar aanwezigheid in het station ondermeer dit thema aankaarten, maar voor BruXXel blijft het daar niet bij. BruXXel wil zich, ter voorbereiding van de `Top van Laken’, letterlijk vestigen binnen de Europese wijk. Het doel van de bezetting is, in de eerste plaats, terug leven te brengen in het oude station, maar eveneens een podium te creëren waarop debatten, conferenties, ontmoetingen, maar ook concerten, animaties, projecties… kunnen plaatsgrijpen. Het collectief wil de agenda van Europa op de voet volgen met wat dat inhoudt aan formele en informele toppen, en als tegengewicht een alternatief `infopunt’ concretiseren waarbij diverse binnenlandse en buitenlandse personen en initiatieven hun standpunt of hun organisatie kunnen toelichten. BruXXel wil de groeiende mondialisatie anders omschrijven en de nodige kritiek leveren op de huidige gang van zaken, en de manier waarop de economische zwaargewichten deze globalisatie monopoliseren via de G8, de WTO, de Wereldbank, maar ook een Europa met gesloten grenzen… [.. Lees verder]