Brussel: La Petroleuse, nieuwe bezetting Watteeustraat

Sinds 23 november 2011 heeft ons collectief – La Petroleuse – het al maanden leegstaande gebouw van het ABVV (Watteeustraat 2-8 1000 Brussel) bezet. We willen er een zone voor politieke, culturele en sociale actie van maken. Op elk van deze gebieden zullen we activiteiten organiseren, waarbij deze activiteiten inherent deel uitmaken van een kritiek op het kapitalisme en de herwaardering van het leven in collectiviteit.

Het gaat niet louter om het innemen van een ruimte voor onze activiteiten maar ook om, opnieuw, met de vinger te wijzen op de veelheid aan leegstaande gebouwen in een stad waar men de mensen die problemen hebben met hun huisvesting niet meer kan tellen. De kapitalistische crisis, de immobiliënspeculatie en de politiek van gentrificatie zorgen ervoor dat niet alleen de ‘traditionele marginalen’ steeds vaker huisvestingsproblemen ondervinden maar ook andere lagen van de bevolking, met name jonge loontrekkenden. En vanaf het ogenblik waarop huisvesting een probleem wordt, wordt het onmogelijk om ruimte te vinden voor gemeenschappelijke, politieke en culturele activiteiten. [.. Lees verder]