Brussel: La Petroleuse, nieuwe bezetting Watteeustraat

Sinds 23 november 2011 heeft ons collectief – La Petroleuse – het al maanden leegstaande gebouw van het ABVV (Watteeustraat 2-8 1000 Brussel) bezet. We willen er een zone voor politieke, culturele en sociale actie van maken. Op elk van deze gebieden zullen we activiteiten organiseren, waarbij deze activiteiten inherent deel uitmaken van een kritiek op het kapitalisme en de herwaardering van het leven in collectiviteit.

Het gaat niet louter om het innemen van een ruimte voor onze activiteiten maar ook om, opnieuw, met de vinger te wijzen op de veelheid aan leegstaande gebouwen in een stad waar men de mensen die problemen hebben met hun huisvesting niet meer kan tellen. De kapitalistische crisis, de immobiliënspeculatie en de politiek van gentrificatie zorgen ervoor dat niet alleen de ‘traditionele marginalen’ steeds vaker huisvestingsproblemen ondervinden maar ook andere lagen van de bevolking, met name jonge loontrekkenden. En vanaf het ogenblik waarop huisvesting een probleem wordt, wordt het onmogelijk om ruimte te vinden voor gemeenschappelijke, politieke en culturele activiteiten.

Het theesalon is open. Iedereen is welkom in deze woon-, ontmoetings- en werkplaats voor zij die de politiek van uitbuiting en isolement die ingaat tegen elke menselijke waardigheid, niet aanvaarden. Krachtsverhoudingen en overtuigingskracht creëren, gebeurt door deze eenheid en solidariteit.

In de loop van de komende maanden zullen we in staat zijn om grotere acties en manifestaties te organiseren, tot we met voldoende zijn om echt beslissende activiteiten op te zetten, zoals een staking van de zwartwerkers zonder papieren en solidaire werknemers, te beginnen met de georganiseerde en gesyndiceerde werknemers.

We benadrukken vooral de uitbuiting waar de werknemers zonder papieren het mikpunt van zijn die niet alleen de patroons steeds grotere winsten oplevert, maar hen ook in staat stelt de concurrentie op te drijven die een negatieve invloed heeft op de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers.

ACTIVITEITEN OP DE AGENDA

Permanentie ‘theesalon’ voor informele contacten en discussies rond een kopje koffie of thee;
Bibliotheek/infotheek;
collectieve voedselvoorziening en restaurant;
zeefrduk-atelier;
cinéclub;
tentoonstellingen;
occasionele activiteiten (feest, concert, meeting, theater,enz)

We zullen dit gebouw behouden zolang mogelijk, met name tot de werken reëel beginnen. Het spreekt voor zich dat we het gebouw niet zullen beschadigen, wel integendeel, we zorgen ervoor dat het sanitair, de elektrische installaties, enz perfect in orde zijn. We hebben enige ervaring op dat gebied en het is daarom dat een aantal leden van ons collectief permanent in het gebouw zullen logeren, om te waken over de veiligheid en het goede verloop van ons project.

Opdat onze tijdelijke bezetting in de best mogelijke omstandigheden zou kunnen verlopen, in dienst van de idealen van solidariteit en broederlijkheid die we delen met de Belgische arbeidersbeweging, zijn we natuurlijk bereid op elk ogenblik een gesprek aan te gaan. We willen bijvoorbeeld graag de begindatum kennen van de eventuele werken die het ABVV plant, zodat we de toekomstige projecten met het gebouw niet hinderen en opdat we in de beste omstandigheden kunnen verhuizen.

We nodigen jullie uit, beste kameraden, en sturen onze beste groeten.


Tekst van de Minister van Agitatie

COMMUNIQUE N°1
24 nov 2011

(Deze tekst geeft de mening van de auteur)

Bericht van de Bevolking

Deze vrolijke ochtend werden we gewekt door onze kameraden van het ABVV. Ze wilden hun voormalig gebouw binnen (Watteeustraat 2-8 te 1000 Brussel) wat overigens hun recht is.
Maar, geheel onvoorzien: deze nacht hebben wij, als Collectief La Pétroleuse, het gebouw bezet.

We willen er een zone voor politieke, sociale en culturele actie van maken. Want temidden deze troebele politieke en economische crises die we vandaag beleven, lijkt een dergelijke zone ons noodzakelijk.

Een plaats waar we elkaar – bij een kop koffie of thee – kunnen treffen om te discussiëren over politiek, voorstellen te doen, antwoorden te stellen en vragen te geven. Een plaats voor de mensen die de inhumane politiek van uitbuiting en isolement zoals die in onze landen wordt gevoerd, niet meer aanvaarden.

Dat hebben we vanochtend aan onze kameraden uitgelegd en we hebben de indruk dat ze perfect begrepen hebben dat onze bedoelingen eerbaar zijn. Wat het geval is.

Kort daarop heeft de tijdelijke ordemacht zich gemanifesteerd: de politie van de Stad Brussel, hoofdstad van Europa. Met als enige ordewoord: ‘jullie gaan die poort hier direct opendoen’. Wat niet het geval is. Toch niet voor hen. Want we begrijpen zeer goed dat de politie werknemers zijn zoals wij. Maar ze moeten maar een andere job kiezen. Of de kant van het volk, de 99%, de meerderheid, de arbeidersklasse kortom.

Aangezien we geweigerd hebben de poort te openen voor deze militie van het kapitaal, hebben ze gedreigd zich met geweld toegang te verschaffen. Het zijn onze kameraden van het ABVV buiten die hen ervan overtuigd hebben de discussie die gaande was, af te wachten. Laat ons deze kleine overwinning van de georganiseerde en militante arbeidsklasse vieren!

Ondertussen hebben we ook bezoek gehad van Sibelga voor de meterstand. We hebben niet bepaald van Sibelga en al helemaal niet van de manier waarop ze met energie omspringen, toch een basis recht voor iedereen.
En hoewel ze normaal pas in februari de meterstand in deze wijk opnemen, zijn we toch zo vriendelijk geweest hen de benodigde informatie te geven. De meterstand opnemen betekent het verschil meten tussen het begin van de bezetting en het einde. Een onbepaalde periode dus.

Dus, voor het ogenblik zitten we relatief rustig. We zijn in discussie met het ABVV; de politie heeft niet het bevel gekregen het gebouw te ontruimen ook al wilden ze dat graag. En Sibelga bereid al onze eerste mooie factuur voor. Men zou zeggen: het werkt! We hebben de indruk dat we het gebouw zullen kunnen gebruiken waarvoor we het in gedachten hadden: ons organiseren om te discussiëren, discussiëren om te strijden en strijden om het kapitalisme te verslagen.

Voor de komende dagen voorzien we projecties van documentaires, debatten over energie, de banken, repressie, het kapitalisme en de strijd van de volkeren van zowat overal die zich verzetten tegen dit systeem dat alleen bestaat bij gratie van de uitbuiting van de ene man door de andere. Iets wat we weigeren en graag zouden verbieden.

Er zullen volxkeukens zijn, ateliers rond activisme maar geen meditatie en zonder twijfe heel wat gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Je bent welkom. 5breng wat te drinken en te eten mee. Het is hier een beetje de zoete inval).

Zelfs al vinden we dat de ernst van de huidige crises enige sérieux verdient, moedigen we alle samenkomsten van de bevolking waar die de status quo in vraag stelt en op zoek gaat naar de gestelde vragen. We ondersteunen dus de oproep voor de RAVE’Olution in het Warandepark nu zaterdag om 22u. En we steunen ook de oproep voor een Porceleinen Revolutie van zondag in hetzelfde park.

We steunen natuurlijk de oproep van de vakbonden voor een nationale betoging op 2 december. Niet alleen steunen we die oproep, we verspreiden hem ook. Met onze eigen perspectieven natuurlijk aangezien we manifestaties op zich een beetje passé vinden en een algemene staking zich opdringt. Om te strijden tegen het besparingsprogramma dat de politici en bankiers ons willen opleggen.

Bon, ons bedje is gespreid, we houden om beurten de wacht en laten u weten dat het paswoord is: ‘In uw bakkes: Sterft, gij oude vormen en gedachten!’ Tot snel kameraden!

slogan van de dag: één pétroleuse kan de hele vlakte in brand steken

Le Collectif La Pétroleuse
Watteeustraat 2-8, Brussel
lapetroleuse [at] riseup [dot] net
http://lapetroleusebxl.noblogs.org


Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE


La Pétroleuse
https://lapetroleusebxl.noblogs.org/post/2011/11/25/occupation-bezeting/
https://lapetroleusebxl.noblogs.org/post/2011/11/25/communique-n%c2%b0-1-ndl/