Maastricht, hotel gekraakt en ontruimd

2011.11.26_Maastricht_hotel_gekraakt_en_ontruimd

26 november 2011, Maastricht – Vandaag heeft een grote groep krakers een pand bezet aan de Kleine Gracht 20 te Maastricht. Al jaren staat dit voormalige hotel te verloederen; verf bladert af, meer en meer ramen gaan kapot, en binnen is het verval duidelijk zichtbaar. Dit is de huidige situatie, een situatie woningbouwvereniging Servatius ter dege van op de hoogte is…

Het kraken zelf verliep soepel. Rond de 30 krakers waren aanwezig; er werd muziek gemaakt, een groot spandoek stak boven de groep uit, en spullen werden naar binnen gedragen. De politie leek aanvankelijk open te staan voor het gebeuren, doch de dienstdoende officier van justitie (aldus de agenten te plaatse) zag blijkbaar niks in de kraak en stuurde al aan op ontruiming. Vanuit Servatius (die in eerste instantie merkwaardig genoeg ontkende eigenaar te zijn) kwamen er al werklui om het pand dicht te timmeren. Uiteindelijk is er door deze samen met de politie een ontruiming tot stand gekomen. De laatstgenoemde brak regelmatig haar eigen wetten; zo weigerden meerdere agenten zich te identificeren, werd er niet opgetreden tegen bedreigingen vanuit Servatius’ werkers en werd er illegaal ontruimd. De almaar groeiende groep krakers en sympathisanten hebben de ontruiming met geweldloos verzet proberen te voorkomen, doch dit heeft helaas niet mogen baten. Niemand is aangehouden.

Meteen werd het pand gebarricadeerd door de eigenaar; hierdoor hebben ze hun eigen argumenten ontkracht. Dinsdag zou er namelijk volgens hun een mogelijke koper komen, en derhalve was deze aktie niet gewenst. Vreemd genoeg hebben ze echter de voordeurdicht gespijkerd en alle schroeven doorgedraaid. Op deze manier kunnen ze zelf ook enkel binnen door de deur open te breken.

De dag kwam voor ons (momenteel) ten einde met een demonstratie door de stad. Met een duidelijk spandoek voorop werd er al leuzen roepend (en dansend) aandacht gevraagd door tientallen krakers onder het nog winkelend publiek over de zinloze en illegale ontruiming.

Servatius:
Deze grote woningbouwcoorporatie heeft tal van panden door heel Maastricht, waaronder veel lege panden. In dik anderhalf jaar tijd zijn er minimaal 19 panden van Servatius gekraakt in de zuidelijke stad, en vandaag dus nummer 20. De meeste panden staan nog steeds, en over het algemeen is er goed contact tussen krakers en Servatius. Blijkbaar kiest Servatius nu ineens voor een volledig andere aanpak; leugens en bedrog.

Kraken in Maastricht:
Sinds een 2 jaar neemt het aantal krakers in Maastricht gestaag toe. Pand na pand word bezet, maar het zijn woelige tijden. Waar het ene pand succes krijgt toegewenst van de lokale politie, word het andere direct ontruimd. Ook zijn er meerdere heterdaadjes geweest in het afgelopen jaar. Bij elke kraak komen er nieuwe mensen bij, zowel krakers als sympathisanten. We verwachten dat zolang de huren blijven stijgen terwijl overal om ons heen panden leeg blijven staan, dit aantal alleen maar zal blijven toenemen.

Idealen ontruim je niet, kraken gaat door!

————–

[Maastricht] hotel ge-hi-ha-herkraakt en ontruimd
28 november 2011, Maastricht – In de donkere uren van 28 november is het hotel (Dat eerder al gekraakt en ontruimd werd (1)) opnieuw gekraakt. De kraak zelf verliep voorspoedig en na enige tijd werd er melding gemaakt van de kraak. Inmiddels was het pand gebarricadeerd en zat een groep krakers binnen. Al snel kwam de eerste politie auto aanrijden en werd er door de woordvoerder verhaal gegeven. Dit werd beantwoord met het vragen en noteren van de gegevens van alle aanwezige krakers (buiten het pand). Toen was het wachten op de dienstdoende officier van justitie.
Deze bleek dezelfde te zijn als afgelopen zaterdag en toonde geen enkele interesse meer in het overleg met de woordvoerder. Uiteindelijk konden enkele sympathisanten opvangen dat er een als arrestanten bus dienstdoende ME-wagen onderweg was. Alles wees weer op ontruiming en de advocaat was al onderweg. Een reden tot ontruiming werd er deze keer al helemaal niet gegeven.

Inmiddels arriveerden ook medewerkers van Servatius, enkelen al aanwezig tijdens de vorige (illegale) ontruiming. Zo waren er op het moment van starten (rond 08:00) enkele politie auto’s, 5 medewerkers van Servatius, en iemand van Orde & Handhaving. Het openen van de barricades werd echter aan Servatius over gelaten, en rond 08:30 waren de eerste openingen gemaakt. Tot buiten waren de leuzen te horen van de groep binnen, in elkaar gehaakt op de zolder, te horen; ”idealen ontruim je niet, kraken gaat door!”. Rond 08:45 kwam de eerste arrestant naar buiten, nadat de politie hardhandig te werk was gegaan. Zo werden mensen aan de haren en over de vloer getrokken en bij de keel gegrepen. Het geschreeuw was tot ver in de straat te horen.

Hoewel een flink aantal arrestanten werden afgevoerd bleef de sfeer erg goed. Er werden liedjes gezongen, leuzen geroepen en informatie gegeven. De politie verwijderde de laatste spullen van de krakers om vervolgens het pand weer aan Servatius over te dragen.

—————-

Na 6 uur kwamen de eerste arrestanten weer vrij. Ze werden opgewacht met eten, thee en koffie, door een alsmaar groeiende groep krakers en sympathisanten. Uren gingen voorbij, en rond half 10 kwam de laatste persoon van de dag naar buiten, opgewacht met meer dan voldoende avond eten.

Momenteel zitten er nog steeds 4 personen vast, allen anoniem. Tijdens de lawaaidemo zijn de arrestanten met de megafoon toegesproken, en werden er door enkele tientallen personen leuzen geroepen. Bij het weg lopen vond de politie het nog nodig een achtervolging in te zetten met een 3-tal politie honden, doch niemand is aangehouden. Morgenochtend vanaf 09.00 is er weer mogelijkheid tot vrijlating, dus dan zullen wij er ook weer zijn. Komt allen, en betuig solidariteit met de arrestanten. Ze kunnen ons opsluiten zolang ze willen, onze drang tot totale vrijheid zal sterker zijn dan elke deur; of dat nou van een politiecel of een leeg pand is.

Cel of geen cel, kraken gaat door!

[Bron: Indymedia]