Brussel: Afgevoerde betoging 21 maart 2018

« Een dak voor iedereen (en tegen de anti-kraak wet)”

Deze woensdag, 21 maart 2018 ging de 3de editie plaatsvinden van de betoging “Een dak voor iedereen (en tegen de anti-kraak wet)”. Voor deze betoging van start kon gaan werden de eerste aanwezigen door een buiten proportionele politie aanwezigheid opgewacht en vervolgens opgepakt.

De manifestanten kwamen samen om 18u op het Bara Plein. Honderden politieagenten in robocop-outfit stonden hen op te wachten. Om 18:03 benaderden agenten de groep betogers met een decreet van de burgemeester die het houden van de demonstratie verbood en de aanwezigheid beval van zo’n 30-40 aanwezigen om het Bara plein te verlaten. Om 18:06 werden ongeveer vijftien mensen omringd door de politie en opgepakt. Een paar minuten later bevonden zich een tiental muzikanten in de buurt van het zuidstation, zij werden omsingeld door 30-tal robocops, ook zij werden opgepakt. Vervolgens ging de politie op jacht naar mensen die zich hadden verspreid (rondom de Hallepoort), ook zij kregen het bevel om te stoppen met circuleren met meer dan 2 mensen en verboden hen om te filmen. In totaal werden 23 mensen gearresteerd en naar het hoofdbureau van de Anderlecht gebracht. Ze werden dezelfde avond één voor één vrijgelaten.

De manifestanten wilden samenkomen om het recht op een waardige en betaalbare leefruimte te claimen:

  • Omdat we de woningcrisis niet zomaar aan ons mogen laten voorbijgaan. In Brussel staan er momenteel tussen de 15.000 en de 30.000 woningen leeg. Dit terwijl er ongeveer 4.000 mensen dakloos zijn en er 40.000 families op de wachtlijst staan voor een sociale woning, waarvan de gemiddelde wachttijd 8 tot 12 jaar betreft. Bovendien blijven de huurprijzen binnen de de private vastgoedmarkt maar stijgen. Resultaat? Huishoudens met een inkomen lager dan 1500€ investeren noodgedwongen 60% van hun budget in de huur van hun woning.
  • Omdat, ondanks deze context, de overheid een nieuwe anti-kraak wet heeft laten goedkeuren waardoor mensen een gevangenisstraf riskeren indien ze een gebouw bezetten om er te wonen.
  • Omdat de haalbare oplossingen reeds bestaan (Het openbaar beheersrecht, …) of zijn voorgesteld door verenigingen voor het recht op wonen (omkadering van huurprijzen, verhoging in het aantal sociale woningen, etc…). De overheden weigeren ze toe te passen.

Het indrukwekkende aantal politieagenten dat op woensdag 21 maart werd ingezet past binnen de reeks repressieve acties van de afgelopen maanden (criminalisering van mensen zonder papieren en personen die solidair met hen zijn, politiegeweld, installatie van bewakingscamera’s op straat, voortdurende politie en militaire aanwezigheid in de openbare ruimte …). Deze krachtsdemonstraties zijn des te verontrustender wanneer ze de strijd voor de meest onzekere mensenrechten tot zwijgen willen brengen.

Deze intimidaties, bedoelt om ons te laten smeken bij de “autoriteiten” om het het recht op betogen toe te passen, werken omgekeerd. Ze zorgen er enkel voor dat we ons beter zullen organiseren in de toekomst… We zullen niets loslaten zolang er leegstaande gebouwen zijn terwijl er mensen, zelfs tijdens de winter, op de straat slapen; zolang ze luxueuze eilanden in het midden van arme wijken zullen bouwen terwijl de armste mensen wegkwijnen op wachtlijsten voor sociale woningen gedurende 10 jaar; zolang ze wetten uitvaardigen die de zoektocht naar een dak om te schuilen criminaliseren …

Kraken gaat door, de strijd gaat door !

De manifestanten van 21 maart

Collectief tegen de antikraakwet
nonalaloiantisquat [at] riseup [dot] net
https://squatbelgium.noblogs.org/
https://squ.at/r/3fll

https://squatbelgium.noblogs.org/post/manifestation-avortee-ce-mercredi-21-mars-2018/