Brussel: nieuwe bezetting van leegstaand gebouw

Deze vrijdag 15 januari is de 6.936 vierkante meter grote voormalige Opel-garage in Molenbeek (Gentsesteenweg 552 ) bezet om een deel van de 200 mensen te huisvesten die op het punt staan uit het kraakpand in Jette te worden gezet. De opening van deze nieuwe bezetting in Molenbeek volgt op de opening van de Hospitalière, een voormalige kliniek in Sint Gillis die sinds 18 december 80 personen huisvest. Deze actie kondigt de lancering aan van een campagne voor “solidaire opvorderingen.

“Als collectieven en verenigingen van mensen met en zonder papieren, actoren van het recht op huisvesting, inwoners van Brussel, organiseren we ons opnieuw om het recht op huisvesting af te dwingen en de regularisatie van mensen zonder papieren te eisen.

We zullen doorgaan met het openen en in gebruik nemen van leegstaande gebouwen zolang de overheid onvoldoende structurele antwoorden geeft op de sociale en gezondheidscrisis. Door een campagne voor sociale opvordering te lanceren, laten we zien dat we vastbesloten zijn ons te organiseren tegen de absurditeit van duizenden leegstaande gebouwen, terwijl honderden mensen in onze stad buiten slapen. Het kraken van een dozijn panden in het voorjaar van 2020 heeft het mogelijk gemaakt om honderden mensen te huisvesten tijdens de eerste lockdown. Vandaag laten we wederom zien dat burgers zelf een oplossing voor dit probleem kunnen organiseren maar willen ook duidelijk maken dat dit geen structurele oplossing is. Het is aan de overheid om er een prioriteit van te maken.

Wij eisen dat er een einde komt aan de criminalisering van kraken, dat er een einde komt aan de leegstand, dat er een einde komt aan de uitzettingen en vooral dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt om iedereen een waardige huisvesting te garanderen. Wij pleite voor een versnelling van de bouw van sociale woningen en een beheersing van de huurprijzen op de particuliere markt, aangezien deze laatste onbetaalbaar zijn geworden voor de inwoners van Brussel. Het recht op waardigheid moet voorrang krijgen, huisvesting is een fundamenteel recht”.

We stellen het huidige migratiebeleid aan de kaak, dat medeverantwoordelijk is voor de onzekerheid van veel mensen, ongedocumenteerden en migranten op doorreis. Naast de Covid-crisis hebben deze mensen te maken met wachtperiodes van enkele jaren als gevolg van de behandeling van dossiers en de Dublin-verordening, die mensen van de ene op de andere dag uit hun gastland deporteert en de toegang tot medische zorg belemmert. Dit onmenselijk migratiebeleid beïnvloed de levens van meer dan 2 miljoen mensen in Europa. Er is een beleidswijziging nodig zodat hun fundamentele rechten gerespecteerd worden : regularisatie van mensen zonder papieren, het openstellen van de grenzen, vrij verkeer, het sluiten van gesloten centra en het creëren van veilige en legale migratieroutes.

De campagne voor solidaire opvordering roept op tot bewustwording en mobilisatie van alle mensen. Solidariteit is vandaag de dag meer dan ooit onmisbaar. Laten we in 2021 het heft in eigen handen nemen !


Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE


Indymedia Bruxsel https://bxl.indymedia.org/Campagne-de-Requisitions-Solidaires.html?lang=fr