Wassenaar: Vleermuizen in Ivicke

Gemeente negeert bouwstop, verstoort mogelijke overwinteringsplaats en brengt ernstige schade toe aan pand.
De gemeente Wassenaar heeft de dakgoot van Ivicke verwijderd, ondanks orders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland om alle werkzaamheden aan het gebouw onmiddellijk te staken. Deze orders werden gegeven vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid van vleermuizen in het pand. Het verwijderen van de goot was door de gemeente zelf nog niet gepland voor dit stadium van de werkzaamheden; dit betekent dat Ivicke nu ernstig risico loopt op waterschade.

De omgevingsdienst (OD) van Zuid-Holland heeft de gemeente Wassenaar op dinsdag 24 november bevolen de werkzaamheden aan Ivicke stil te leggen, omdat het hoogst waarschijnlijk is dat er vleermuizen winterslaap houden in en om het pand. De gemeente heeft hier geen enkel onderzoek naar gedaan. Sterker nog, de gemeente heeft geen vergunningen voor de werkzaamheden aangevraagd, ondanks dat dit de reden was om de eigenaar, Ronnie van de Putte, een aantal maanden geleden een bouwstop op te leggen. De bouwvakkers zijn dinsdag voor het einde van de werkdag vertrokken, in afwachting van de resultaten van de inspectie van de OD.

(In deze fase van de werkzaamheden van de gemeente, vier weken na aanvang, staan er steigers om het hele gebouw tot ongeveer de hoogte van de inmiddels verwijderde dakgoot, maar nog niet volledig opgebouwd. Vóór het stilleggen van de werkzaamheden zou de steiger op 30 november klaar zijn, volgens het plan dat ze ons hebben voorgelegd.)

Vertegenwoordigers van de OD kwamen woensdag de 25e ’s ochtends langs, en hun oordeel was duidelijk. Alle werkzaamheden aan Ivicke moeten onmiddellijk stilgelegd worden. Bovendien gaven ze aan dat het noodzakelijk was om het gedrag van de vleermuizen rond Ivicke eerst te observeren, misschien wel een jaar lang, zodat ze indien nodig veilig herplaatst kunnen worden. Daarna pas zouden de werkzaamheden kunnen worden hervat. Deze conclusies zijn onmiddellijk doorgegeven aan de gemeente, de architect en de voorman van het bouwterrein.

Op donderdag de 26e rond 7 uur ’s ochtends hebben de voorman en een bouwvakker de dakgoot van Ivicke echter aan drie zijden van het gebouw verwijderd. De muren van Ivicke zijn nu blootgesteld aan regen. Tweeënhalf jaar nadat wij tussenbeide gekomen zijn en Ivicke waterdicht en droog hebben gemaakt, heeft de gemeente onze inspanningen gesaboteerd en ons huidige thuis onder water gezet.

Later diezelfde ochtend kwam de architect langs, en vertelde ons dat hij dacht dat dit werk toegestaan was aangezien ze geen vibraties veroorzaakten. De gemeente vertelde ons hetzelfde verhaal per email. We hebben deze claim gecheckt bij een vertegenwoordiger van de OD, en hij zei dat dit het verwijderen van de dakgoot niet legaal maakt, en herhaalde dat de noodzaak om alle werkzaamheden te staken al op dinsdag de 24e was doorgegeven. Cruciaal is dat de gemeente de vertegenwoordiger van de OD onjuist had geïnformeerd dat de dakgoot al op dinsdag de 24e verwijderd zou zijn, voor zijn bezoek op woensdag de 25e.

Op donderdag de 26e, een paar uur nadat de dakgoot verwijderd was, vroegen we de architect waarom de voorman en de bouwvakker de goot nu verwijderd hadden, terwijl dat niet gepland was vóór het volledig oprichten van de steigers (met een overkapping tegen de regen) in december. Hij had hier geen antwoord op, aangezien er geen enkele reden is om dit te doen zonder het gebouw eerst tegen de regen te beschermen. Toen we later de gemeente contacteerden, herhaalden zij het verhaal van de architect en vertelden ons dat ze in overleg waren over een oplossing voor dit “probleem” met de OD. De twee instanties hebben een meeting gepland op dinsdag de 26e.

Wat er eigenlijk gebeurt is, is glashelder. De gemeente heeft een serieuze fout gemaakt in haar plannen voor de renovatie van Ivicke. Ze is niet zorgvuldig te werk gegaan, en nu deze kwestie opgebracht is, dreigt er een enorme financiële strop, om niet te spreken van ernstig gezichtsverlies. Om deze tegenslagen in te perken probeert de gemeente groter spoedeisend belang te creëren bij de renovatie van Ivicke, door het gebouw actief te beschadigen en in gevaar te brengen. Hierdoor hoopt de gemeente te forceren dat de werkzaamheden toch verder kunnen gaan volgens haar gebrekkige plan.

De gemeente heeft niet alleen de wet gebroken die gaat over de bescherming van vleermuizen, maar verbazingwekkend genoeg waarschijnlijk ook de wet die gaat over de bescherming van nationale monumenten. Hiermee gijzelen ze Ivicke voor hun eigen financiële interesses. Dat doet ons aan iemand anders denken… Maar dit is geen helemaal eerlijke vergelijking. Tenslotte heeft Ronnie van de Putte in verband met Ivicke slechts één wet gebroken.

Kortom: de gemeente Wassenaar is afgezonken tot brute gootpolitiek om onder haar blunders uit te komen.

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/11/30/vleermuizen-in-ivicke-gemeente-negeert-bouwstop-verstoort-mogelijke-overwinteringsplaats-en-pand-brengt-ernstige-schade-toe-aan-pand/