Berlijn: Rigaer94 – Eerste verklaring over de razzia van 6 oktober 2021

Vanmorgen 6 oktober 2021 om 7.00 uur bestormden Berlijnse smeris onze politieke structuur en leefruimte Rigaer94; gewapend, maar met de sporen van ons verzet van 17 juni op hun vuile uniformen en borden. Opnieuw vervullen de dienaren van de staat hun orders om het kapitaal te gehoorzamen. De staat dient dus de handhaving van de kapitalistische orde met als doel nog meer winst uit de mensen en hun leefruimte te persen en zijn macht over alle leven uit te breiden. Met het doel ieder individu te onderdrukken dat niet past in hun plannen van een kapitalistische, racistische en patriarchale maatschappij, en ieder politiek idee dat zich tegen dit systeem verzet. Het is duidelijk dat de Berlijnse smeris blijft samenwerken met de dubieuze lege vennootschap Lafone Investments Ltd. om de bevelen af te dwingen Rigaer94 te verwijderen en gentrificatie in Friedrichshain’s Nordkiez door te drukken – nadat ze zich in juni van dit jaar zonder succes hadden moeten terugtrekken. [.. Lees verder]

Berlijn: Rigaer94, onze verklaring over de stand van zaken

Vandaag (16 juni), op de avond van woensdag 16 juni, kijken we terug op een strijdbare dag en een tijdelijke autonome zone en kijken we met geheven vuist vooruit. Ja, we zullen nog lang met een grote glimlach op ons gezicht terugdenken aan de barricaden in de Rigaer Straße en hun collectieve verdediging. Stap voor stap branden de Senaat en de eigenaars hun vingers aan de poging tot het verwoesten van ons huis.

Na de straat zijn er nu ook problemen op juridisch niveau. Een hogere administratieve rechtbank heeft de uitgangspositie van degenen die bij de Senaat en de brievenbusfirma verantwoordelijk zijn voor de aanslag op ons huis, aanzienlijk bemoeilijkt. Deze laatste, vertegenwoordigd door Bernau, Luschnat en von Arentin, werd de toegang tot ons terrein ontzegd. De smeris heeft bovendien alleen toegang tot het trappenhuis, de zolder, de binnenplaats, enzovoort, maar niet tot de privé-appartementen.

De deskundige, die nu verantwoordelijk is verklaard, krijgt van onze advocaten te horen dat hij de brandveiligheid in ons huis kan inspecteren zonder gevaar voor eigen gezondheid en dat hij zonder problemen naar binnen en naar buiten kan. Natuurlijk zonder maar één smeris, net zoals we al in januari 2021 verklaarden. En we houden woord. Dat zou vandaag weer meer dan duidelijk moeten zijn geworden. Dit in tegenstelling tot het woord van talrijke politici, of het nu in het district is of in de Senaat, de smeris of zelfs het neppe lege vennootschap. Sommigen van hen durven nog steeds te beweren dat het hen niet gaat om de ontruiming van Rigaer94. [.. Lees verder]

Berlijn: Rigaer94 roept op tot internationale solidariteit ‒ verwoesting van onze ruimte dreigt

Na de ontruiming op 9 oktober 2020 van het anarcha-queer-feministische huisproject Liebig34 is het offensief van staat en kapitaal tegen zelfgeorganiseerde structuren in het noordelijke deel van Friedrichshain en andere delen van de stad niet opgehouden. De Liebig34 staat sindsdien onder toezicht van de eigenaar en de aanwezigheid van zijn bende had ook een invloed op het lokale leven.

De zogenaamde Dorfplatz (“dorpsplein”) dat direct voor het huis ligt, werd de laatste maanden minder gebruikt door bewoners en bezoekers als gemeenschappelijke ruimte en kende enkele kleine confrontaties met indringers. Nu een van de strategische punten in het gebied is ingenomen en tegelijkertijd een politiek obstakel uit de weg is geruimd, kunnen staat en kapitaal zich richten op de Rigaer94, dat slechts enkele meters verwijderd is van de Dorfplatz en het afgelopen jaar voortdurend in de media is geweest.

Een paar dagen geleden hebben smeris en graafmachines een nederzetting van daklozen vernield in de Rummels Bucht, een paar kilometer hier vandaan. Het voorwendsel was hier de extreme vorst, in werkelijkheid is het er ook om de winst van investeerders te kunnen dienen. In de komende weken wordt ook de ontruiming van het Potse Jeugdcentrum verwacht – de stad is bezig elke opstandige plaats te verwijderen. [.. Lees verder]

Berlijn: Internationale oproep voor actie en discussiedagen

Internationale oproep voor actie en discussiedagen in Berlijn van 30 okt. t/m 1 nov. 2020
Internationale demonstratie in Berlijn op 31 okt. 2020

SAMEN STRIJDEN!
Verbonden Stedelijke Strijden – Verdedig Autonome Ruimtes

De afgelopen jaren hebben we een wereldwijde heropleving van reactionaire politiek gezien. Staat en kapitaal gebruiken, in een doorlopend proces van versterkende uitbuiting en zich uitbreidende repressie, de globale crisis van het afgelopen decennium als een kans om de macht in hun voordeel te herstructureren. Hun politieke antwoord heeft zich neergeslagen in een ruk naar rechts, met een politiek verbond van een neoliberaal economisch beleid met een sterk-nationalistische vertelling en een repressief beleid tegenover het verzet en progressieve bewegingen. Het nieuwe autoritarisme heeft een algehele aanval ingezet tegen die individuen die het als overbodig ziet en diegenen die ervoor kiezen zich te verenigen en zich verzetten tegen de vernietiging van hun levens. Momenteel gebruiken staten overal ter wereld de maatregelen tegen Covid-19 om hun repressie, correctie en monitoring van de samenleving uit te breiden. Dit terwijl tegelijkertijd het falende neoliberale gezondheidssysteem ertoe heeft tot vele doden geleid en tot een stijgende ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg. [.. Lees verder]

Amsterdam: Mietrebellen (Huur Rebellen), filmvertoning en discussie

Op het weekend 21 en 22 November verwelkomen we mensen uit Berlijn die ons een zeer recente film over de Huur Rebellen in Berlijn zullen vertonen. De Huur Rebellen is een populaire en brede beweging die in de laatste jaren gegroeid is. Ze strijden tegen de massale gentrificatie en de ontruimingen van huurders die in hoog tempo plaatsvinden. Dat weekend zal de basis vormen voor discussie en uitwisseling met de mensen uit Berlijn, over ervaringen in deze woonstrijd, de stadsvernieuwing in Berlijn, en de zelf organisatie van allerlei mensen om een protest op te zetten. Behalve inspirerend is het ook de bedoeling om ruimte te scheppen om samen te komen en ideeen en ervaringen uit te wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam. Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie. [.. Lees verder]

Berlijn: Ontruiming gekraakte vlucht-school

wir_bleiben_alle

Dinsdag 24 juni 2014, in de middag – de gekraakte school aan de Ohlauer Strasse in Berlijn – in gebruik door vluchtelingen die “geen mogelijkheid hebben op blijven” noch kunnen terugkeren naar de plek waar ze vandaan komen – wordt op het moment ontruimd. Steun ter plekke is nog steeds nodig. Om 19:00 zal er een spontane demonstratie worden gehouden die start vanaf Kottbuser Tor in de wijk Kreuzberg in Berlijn.

Om 10:00 vanmorgen verschenen de eerste agenten in burgerkleding, welke de binnenplaats van de school betraden. Later omsingelden 900 agenten de school. De locale autoriteiten hebben tegen de vluchtelingen die zich in de school bevinden gezegd het pand zelf niet te ontruimen. De gemeente en de kerk hebben een splijting proberen te creëren tussen de vluchtelingen door sommigen opvang te bieden, en anderen te bedreigen met politiegeweld door middel van ontruiming. [.. Lees verder]

Agenten ontruimen deel van voormalig kraakpand in Berlijn

  Agenten ontruimen deel van voormalig kraakpand in Berlijn


Vandaag (Donderdag 27.4.2000) bestormden in de vroege ochtend agenten het voormalige gekraakte pand Rigaerstrasse 94 in Berlijn. Personen die niet op het adres ingeschreven waren moesten het huis verlaten. Een persoon werd voor vaststelling van zijn idenditeit meegenomen naar het buro.

In het binnenhof van het complex werden op de begane grond de ramen dichtgemetseld. het betreft hier de ruimte waar voorheen de “Kaderschmiede” gevrestigd was.

Sympathisanten die inmiddels gewaarschuwd waren beloten een demonstratie op de Frankfurter Allee te gaan houden waar de politie wel tegen op te treden probeerde, maar daar niet in slaagde. Toch werden er nog twee mensen gearresteerd, en een deel van de mensen door agenten inelkaar geslagen.

Het optreden van de Politie staat in schril contrast met het aangekondige de-eskalatie beleid op de verschillende 1 mei demonstraties. eerder deze week vonden er al invallen bij de antifascistische aktie Berlijn plaats, en werden verschillende demonstraties verboden. Met de aangekondigde inzet van 6000 me-ers lijkt de toon voor de komende 1 mei demonstraties gezet…

[squat!net]


Tags:

Kraken in Berlijn

  Kraken in Berlijn


Op vrijdag 8 september deed een groep daklozen een poging om Neue Bahnhofstrasse 1 weer eens aan het woningbestand toe te voegen. Het pand staat enkele jaren leeg, was eigendom van de woningbouwvereniging friedrichshain die het pand terug moest geven aan de oorspronkelijke eigenaar, en is nu weer in eigendom van de Caritas. Die heeft het pand eerst een een paar jaar leeg laten staan. de Caritas is een katholieke hulporganisatie die op het ogenblik in enkele omkoopschandalen verstrikt is. De Caritas is een vrij grote huizenbezitter in vrijwel geheel Duitsland.

Om 14.00 plaatselijke tijd werd het pand betreden door 15 mensen, een groep die in de loop van de dag tot 50 groeide. Hoewel het pand er van de buitenkant niet erg mooi uitziet is het toch in zeer goede staat. De Caritas werd een uur later op de hoogte gesteld van de kraak. Omdat het vrijdag was, en het weekend voor de deur stond bleef een reaktie van die kant volledig uit. De politie liet zich de eerste uren in het geheel niet zien.

Kraken is in Duitsland erg moelijk. Een pand hoeft niet in gebruik te zijn wil er sprake zijn van huisvredebreuk. Wel is een aanklacht van de huiseigenaar verplicht alvorens de politie tot een ontruiming over kan gaan. De marges zijn dus niet erg groot. In Berlijn bestaat daarnaast nog een algemene veiligheids en openbare orde wet (ASOG), die het mogelijk maakt ten allen tijde een pand waar de bewoners niet krachtens een rechtsverhouding inzitten, zonder toestemming van de eigenaar te ontruimen. De senaat van berlijn heeft in het verleden wel eens gezegd deze wet altijd toe te passen op nieuw gekraakte panden, en deze binnen 48 onmiddelijk te ontruimen. De laatste jaren zijn er echter steeds weer pogingen om te kraken in Berlijn, waarbij deze wet niet altijd wordt toegepast.

Terwijl het eten voor de vokü al bijna klaar was, en mensen alvast borden gingen halen kwam de politie alnog roet in het eten gooien. Rond 19.30 kwamen twee agenten vragen wat we in het pand deden. Hen werd te verstaan gegeven dat het pand gekraakt was, en er onderhandelingen met de Caritas gaande waren. Zij plaatsten hun politiebusje voor het pand en lieten niets meer van zich horen. Versterking was inmiddels wel aangevraagd, en de politie liet zich later ontvallen dat ze het pand zo snel mogelijk ontruimen wilden. “Als je die krakers er iets langer inlaat krijg je ze er alleen maar moeilijker uit, was hun reaktie”. 3 “Hundertschaften” (6 peletons me) werden opgeroepen voor de ontruiming. Nadat de eerste 10 bussen ME gearriveerd waren kregen de bewoners 10 minuten de tijd om te vertekken. Een speciale eenheid voor de bestorming van het huis was ook al ter plaatse.Om 20.30 verliet iedereen het pand en werd men voor de deur aangehouden voor een identiteitskaartcontrole. Daarna werdiedereen met zachte drang de straat uitgegooid.

De o zo sociale caritas heeft inmiddels een aanklacht ingediend tegen de krakers. Wel heeft er maaandag nog een gesprek plaatsgevonden met een medewerker van de Caritas over eventuele onderhandelingen. De onroerend goedafdeling van deze organisatie heeft zich inmiddels geprofileerd als keiharde commerciele onderneming. “Hoe moeten we anders ons geld binnenkrijgen voor onze projekten” dat zij daarmee willens en wetens anderen in de kou laten staan komt niet in hun op. Wel zijn de bewoners uitgenodigd om hun plannen aan de Caritas kenbaar te maken. dat moet wel snel gebeuren, want met wil het pand inmiddels heel plotseling verkopen, de koopprijs is ongeveer 1 miljoen…

To be continued

[squat!net]


Tags:

Køpi verdedigen!

 

  Køpi verdedigen!

 


Nu is het officieel. Op 2 november 1999 wordt voor de tweede maal getracht de Køpi te veilen. Nadat in februari de eerste poging mislukte heeft de Commerzbank, de hoofschuldeiser van de eigenaar, een nieuwe executoriale veiling bij de rechtbank aangevraagd. Ook deze keer willen en moeten we ons tegen de veiling verzetten. Naast aktiedagen voor de veilingdatum, concerten en het nodige eigen initiatief, moet deze demonstratie iedereen die aan aankoop van de Køpi denkt duidelijk maken dat de Køpi risicokapitaal was is en blijft!

De Køpi is al bijna 10 jaar een woonplek voor ongeveer 40 mensen. Alle openbare ruimten worden niet-commercieel gebruikt en zijn in eigen beheer. De Køpi is inmiddels een van de laatste linksradikale cultuur- en communicatiecentra in Berlijn. Dit betekend dat zij in haar omvang een unieke vrijplaats voor politieke activiteiten, benefieten en linkse tegencultuur biedt. Deze ruimtes zijn in deze tijden hard nodig! De Køpi is alleen een voorbeeld van de vele mensen die door racisme, “stadsvernieling” en het megalomane hoofdstadgedoe getroffen worden.

De doodsanering van hele buurten, het verbouwen van het Berlijnse centrum tot regeringszetel, prestigeprojekten als de Potzdamer Platz of de Friedrichstrasse. Het politieoptreden in de Rigaerstrasse in Friedrichshain maken duidelijk welke richting het toekomstconcept van kapitaal, politiek en nieuw centrum op wil. Totale commercialisering en controle van openbare ruimtes, en de daarme gepaard gaande verdrijving van zogenaamde randgroepen, en mensen met een klein inkomen.

HUN TOEKOMST IS DE ONZE NIET!

LINKS VERZET HEEFT AUTONOME RUIMTEN NODIG!

Komt allen naar de demonstratie!

Zaterdag 30-10-99, 14u Metrostation Mehringdamm, Berlijn.

DE KÓPI VOOR HEN DIE ZE GEBRUIKEN!

[squat!net]

 


 

Tags:

Niewe Infos Amsterdam / Køpi

 

 Niewe Infos Amsterdam / Køpi

 


 Amsterdam

Zondag 21-2-99 werd Plantage Middenlaan 88 sous gekraakt. De woning stond leeg in verband met vochtprobplemen. Bij binnenkomst bleken deze problemen te bestaan uit een te hoge grondwaterstand en optrekkend vocht. Gevolg: Huiszwam en leegstand. De bovenbuuv kwam bij de kraak naar buiten en zei dat zij er zou gaan wonen. Dat je zo’n ongezond krot kraakt is nog tot daarentoe, maar als je er ook nog eens huur voor moet betalen…

Daarna werden er nog twee pandjes in West gekraakt aan de Kinkerstraat. Deze zijn eigendom van de benedengelegen Blokker die er ongeveer 4 jaar geleden een bouwvergunning voor had gekregen,m aar afgezien van het uitplaatsen van de bewoners niet verder was gekomen dan het vernielen van het sanitair. Als laatste die dag moest er nog een etage opengebroken worden die al eerder gekraakt was. De bewoner was echter gevlucht voor een oprotbrief(!) en vergeten de sleutel te bewaren.

Ontruimd werd er ook. Vorige week zijn ook de woninkjes in de Tomatenstraat die een kort geding tegen de staat hadden aangespannen, ontruimd. Gelijk na de ontruiming werden er nieuwe bewoners opgezet. Of dit kraakwachten of sloopwoningbewoners waren, konden de krakers niet duidelijk maken. Op deze wijze valt zo ongeveer de woningnood onder jongeren op te lossen: je kraakt wat sloopwoninkjes, belt naar de woningbouwvereniging als verontruste buurmens, WBV ontruimd voor tijdelijke bewoners die ze eerst verzuimd waren erin te zetten. Hier ten kantore weten we nog wel wat woninkjes die al weer veel te lang staan te wachten op sloop en renovatie.

Nog wat nieuws uit Berlijn: De verkoop van de Koepi is niet doorgegaan. De rechtbank wilde een minimumprijs. Voor deze prijs wilde geen van de dertig potentiele bieders gaan. De Koepi is bang dat op een eventuele volgende veiling er geen minimumprijs zal worden gehanteerd. Deze keer werden de demonstranten buiten gehouden. De Koepi kondigt aan dat dat de volgende keer niet het geval zal zijn. Meer info vindt je op http://squat.net In Warschau werd er nog solidariteit met de Koepi betuigd bij de Duitse ambassade.

 


terug

 

 

Tags: