Amsterdam: Mietrebellen (Huur Rebellen), filmvertoning en discussie

Op het weekend 21 en 22 November verwelkomen we mensen uit Berlijn die ons een zeer recente film over de Huur Rebellen in Berlijn zullen vertonen. De Huur Rebellen is een populaire en brede beweging die in de laatste jaren gegroeid is. Ze strijden tegen de massale gentrificatie en de ontruimingen van huurders die in hoog tempo plaatsvinden. Dat weekend zal de basis vormen voor discussie en uitwisseling met de mensen uit Berlijn, over ervaringen in deze woonstrijd, de stadsvernieuwing in Berlijn, en de zelf organisatie van allerlei mensen om een protest op te zetten. Behalve inspirerend is het ook de bedoeling om ruimte te scheppen om samen te komen en ideeen en ervaringen uit te wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam. Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

Waarom?

We hopen dat we samen kunnen en ideeen en ervaringen uit wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam, de gentrificatie, speculatie, de kantoorbouw gekte die maar doorgaat zonder een concreet plan of acties om het stoppen, de criminalisering van kraken sinds 2010 en het feit dat mensen uit hun huizen, buurten, sociale netwerken (niet op Facebook) worden gedwongen te vertrekken, wanneer het werk te precair is of wanneer het inkomen te laag is om de hoge en stijgende huren te betalen, zelfs in de sociale huur sector. Terwijl de zogenaamde woningcorporaties zoals Ymere of De Key (om er maar een paar te noemen) met opzet huizen van huurders met een laag inkomen ontruimen om meer geld te verdienen door renovatie tot luxe appartementen of verkoop.

Politici en politieke partijen in de stad zijn niet geinteresseerd of niet in staat om iets aan deze situatie te doen, en geven blijkbaar de voorkeur aan een nog meer elitaire stad, waar haar stads ontwikkeling slechts gedragen wordt door economische motieven, en waar de oplossing voor de huur en prijsverhogingen worden afgeschilderd als een bijna onvermijdelijke mythe voor mensen met lagere inkomens : Iedere paar jaar verhuizen.

Daarom worden wij verder van elkaar verwijderd als individuen, niet in staat om relevante lokale netwerken te bouwen die een betekenisvol protest tegen deze omstandigheden kunnen opzetten.

Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

We hopen dat we samen kunnen komen met onze verschillende achtergronden, zoals huurders, flexwerkers en werkloze arbeiders, studenten, huur activisten en huurcommissies, krakers, refugees en activisten, ofwel iedereen die negatief beinvloed worden door het neo-liberale beleid in Amsterdam, en om ons te organiseren om alternatieven te ontwikkelen, en om te protesteren tegen het “sociale opruim beleid” dat ons aan het bedreigen is.

Vridag 21 november 2014 @ Joe’s Garage, Pretoriusstraat, Rent Rebels avond, filmvertoning en discussie

19:00 Deuren open en warm eten.
19:30 Huur Rebellen – Verzet tegen de uitverkoop van de stad (2014, van Gertrud Schulte Westenberg en Matthias Coers, Duits met Engelse ondertitels). Documentaire over de strijd tegen gedwongen uitzettingen in Berlijn. Daarna, discussie met activisten uit Berlijn: Laten we praten over de ervaringen die zijn opgedaan in Berlijn en de noodzakelijke woonstrijd in Amsterdam.

Zaterdag 22 november 2014, 15:00 @ Pluk van de Senecaflat, Confuciusplein 14, Amsterdam: Rent Rebels middag, filmvertoning en discussie met activisten uit Berlijn.

15:00 Deuren open. 15:30 filmvertoning. Daarna, discussie met activisten uit Berlijn.

Als je zelf een vertoning wilt organiseren, neem dan contakt op met de filmmakers: http://mietrebellen.de

Download!Print!Spread!
Kingdom of Demolishion [poster, flyer]
The city is not for sale [poster, flyer]
Koninkrijk van de sloop [poster, flyer]
De stad is niet te koop [poster, flyer]

Achtergrondinformatie over Berlijn

Rent Rebels/Huur Rebellen
mietrebellen.de/

Avert forced evictions/Gedwongen uitzettingen verhinderen
zwangsraeumungverhindern.blogsport.de/

Berlin’s list/Berlijnse lijst
http://berlinerliste.noblogs.org/

We stay all/Wij blijven alle
wirbleibenalle.org/

Dump Mediaspree
ms-versenken.org/

Mietenstopp/Huurstop
mietenstopp.blogsport.de/

Rentdossier/Huurdossier
mietendossier.blogsport.de

Refugeestrike Berlin/Vluchtelingstaking Berlijn
asylstrikeberlin.wordpress.com


Achtergrondinformatie over Amsterdam

Speculation research collective/Spekulatie Onderzoeks Kollektief
http://speculanten.nl/

Union for precarious housing/Bond precaire woonvormen
bondprecairewoonvormen.nl

Housing Amsterdam/Wonen Amsterdam
www.housingamsterdam.org/po_html/po_start.html

Housing manifest/Woonmanifest
www.huurdersverenigingcentrum.nl/standpunten/woonmanifest

We are here/Wij zijn hier
wijzijnhier.org

Betrayal of the people/Volksverraad (Amsterdam Groenmarkt)
www.volksverraad.nl

Renters revolt/Huurdersopstand
Facebook: huurdersopstand

Renter commision Haarlemmerpoort/Huurdersvereniging Haarlemmerpoort
haarlemmerpoort.nl/home/

Renter commision East/Huurdersvereniging Oost
huurdersverenigingoost.nl/

Renter commision Center/Huurdersvereniging Centrum
www.huurdersverenigingcentrum.nl/


Huur?Zelfbestuur!

Mietshäusersyndikat
http://www.syndikat.org/en

Soweto Amsterdam
https://soweto.nl/nl

Squatting Hour East/Kraakspreekuur KSU Oost
ksuoost.squat.net

Squatting Hour South-West/KSU Zuid/West
molli.squat.net

Student’s squatting hour SKSU/Studenten kraakspreekuur SKSU
studentenkraakspreekuur.wordpress.com


Bron: https://www.joesgarage.nl/archives/10191

Joe’s Garage
Pretoriusstraat 43, Amsterdam
http://joesgarage.nl