Amsterdam: Woongroep en buurtcentrum op straat voor anti-kraak kunstenaars? Rechtszaak Confuciusplein

Op 13 september hebben wij de ruimten aan Confuciusplein 6-8 en 14 in de Amsterdamse buurt Slotermeer gekraakt. Sindsdien zijn de verwaarloosde panden bewoonbaar gemaakt en functioneren zij als een levendige ontmoetingsplek. Buurtcentrum ‘Pluk van de Senecaflat‘ is geopend met een weggeefwinkel, kinderworkshops, film- en eetavonden. Daarnaast heeft een grote groep buurtgenoten er een theehuis geopend.

Woningbouwvereniging Stadgenoot heeft de ruimten jarenlang leeg laten staan en verwaarloosd, maar wil nu ontruimen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben ze twee kunstenaars bereid gevonden zich te laten gebruiken door na de kraak een schamel anti-kraak contract te tekenen. Dit is het zoveelste voorbeeld van een woningbouwvereniging die publiek eigendom verkwanselt en handelt als een speculant met het oog op verkoop van het complex.

Woensdag 3 december om 15.00 gaan wij naar de rechtbank om hier een halt toe te roepen. Ook zonder 15 jaar wachttijd moet het mogelijk zijn een betaalbare woning in Amsterdam te vinden. Deze stad is niet één groot gelikt yuppenfeestje en woningbouwverenigingen dienen zich weer met volkshuisvesting bezig te gaan houden. [.. Lees verder]

Amsterdam: Mietrebellen (Huur Rebellen), filmvertoning en discussie

Op het weekend 21 en 22 November verwelkomen we mensen uit Berlijn die ons een zeer recente film over de Huur Rebellen in Berlijn zullen vertonen. De Huur Rebellen is een populaire en brede beweging die in de laatste jaren gegroeid is. Ze strijden tegen de massale gentrificatie en de ontruimingen van huurders die in hoog tempo plaatsvinden. Dat weekend zal de basis vormen voor discussie en uitwisseling met de mensen uit Berlijn, over ervaringen in deze woonstrijd, de stadsvernieuwing in Berlijn, en de zelf organisatie van allerlei mensen om een protest op te zetten. Behalve inspirerend is het ook de bedoeling om ruimte te scheppen om samen te komen en ideeen en ervaringen uit te wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam. Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie. [.. Lees verder]