Berlijn: Rigaer94 roept op tot internationale solidariteit ‒ verwoesting van onze ruimte dreigt

Na de ontruiming op 9 oktober 2020 van het anarcha-queer-feministische huisproject Liebig34 is het offensief van staat en kapitaal tegen zelfgeorganiseerde structuren in het noordelijke deel van Friedrichshain en andere delen van de stad niet opgehouden. De Liebig34 staat sindsdien onder toezicht van de eigenaar en de aanwezigheid van zijn bende had ook een invloed op het lokale leven.

De zogenaamde Dorfplatz (“dorpsplein”) dat direct voor het huis ligt, werd de laatste maanden minder gebruikt door bewoners en bezoekers als gemeenschappelijke ruimte en kende enkele kleine confrontaties met indringers. Nu een van de strategische punten in het gebied is ingenomen en tegelijkertijd een politiek obstakel uit de weg is geruimd, kunnen staat en kapitaal zich richten op de Rigaer94, dat slechts enkele meters verwijderd is van de Dorfplatz en het afgelopen jaar voortdurend in de media is geweest.

Een paar dagen geleden hebben smeris en graafmachines een nederzetting van daklozen vernield in de Rummels Bucht, een paar kilometer hier vandaan. Het voorwendsel was hier de extreme vorst, in werkelijkheid is het er ook om de winst van investeerders te kunnen dienen. In de komende weken wordt ook de ontruiming van het Potse Jeugdcentrum verwacht – de stad is bezig elke opstandige plaats te verwijderen.

Wat begon met belachelijke klachten van de parlementaire oppositie over de brandveiligheid in het huis, werd een van de centrale kwesties van de ordehandhavers. Al diegenen die jarenlang hun energie staken in het depolitiseren van Rigaer94 als een huis vol brute gangsters, begonnen nu te spreken over hun zorgen dat de bewoners tragisch zouden kunnen omkomen in een brand. Hun retoriek is zeer doorzichtig, omdat zij voornamelijk gebaseerd was op het feit dat het huis verschillende mechanismen heeft om de hoofdingangen snel te barricaderen. Deze barricades zijn in feite een centraal onderdeel van de veiligheid van de bewoners.

Para-statelijke troepen
Niet alleen de sociale media staan vol met fascistische dreigementen om het huis aan te vallen, maar ook de politie heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij niet alleen in staat is om zeer gewelddadige legaal ondersteunde acties te lanceren, maar ook om openlijk te coördineren met para-statelijke troepen, namelijk georganiseerde fascisten en de maffiose structuur van de onroerendgoed-industrie. De eigenaar van Liebig34 bijvoorbeeld, maar ook andere bedrijven, staan in Berlijn bekend om het ontruimen van huizen door ze in brand te steken. De boodschap achter de nep-discussie over onze veiligheid was niets anders dan een directe bedreiging en een oproep aan para-statelijke troepen om ons gebouw in brand te steken. Tegelijkertijd was het de bedoeling de publieke opinie mee te krijgen en een juridische basis te creëren om de huisconstructie te vernietigen zonder een ontruimingsbevel te hoeven krijgen.

“Brandveiligheid”
Het juridische obstakel naar een ontruimingstitel kwam in 2016, toen de Rigaer94 een drie weken durende grote politieactie afsloegen. Onder druk van de publieke opinie had een rechtbank de inval in het huis illegaal verklaard en de advocaten van de eigenaar, die overigens een Britse brievenbusfirma is, niet erkend. Recente ontwikkelingen veranderden deze toestand van voor af aan. Begin februari heeft een rechtbank besloten dat de politie deze brievenbusfirma moet steunen om de zogenaamde brandveiligheid in Rigaer94 te garanderen. Door deze beslissing is de eigenaar officieel erkend en zal hij nu binnenkort proberen het huis binnen te komen in gezelschap van een staatsdeskundige op het gebied van brandveiligheid en, uiteraard, enorme politie-eenheden. Bij soortgelijke invallen in Rigaer94 hebben binnentredende speciale politie-eenheden en bouwvakkers zware schade toegebracht aan het gebouw. Het was altijd hun doel om het huis onbewoonbaar te maken voordat het kon worden ontruimd voor een luxe-renovatie.

Wij verwachten dat het smoesje van de brandveiligheid niet alleen zal worden gebruikt om onze barricades te verwijderen, maar om legaal het hele gebouw binnen te vallen en flatbewoners uit te zetten om zo permanente bases te creëren voor de eigenaarsbende die het huis van binnenuit zal gaan vernielen. Zoals gepland wordt de brandveiligheid nu gebruikt als instrument om opstandige structuren te terroriseren die meer dan dertig jaar geleden het huis in gebruik namen en betrokken waren bij veel verschillende sociale strijden, alsook bij de verdediging van het gebied tegen staat en kapitaal. In het algemeen menen wij dat het belang van een strijdbare gemeenschap in combinatie met een bezet gebied niet kan worden onderschat. De Rigaer94 met zijn autonome jeugdclub en de zelfgeorganiseerde, niet-commerciële ruimte Kadterschmiede is een convergentieplaats voor politieke en buurtorganisatie, die niet alleen onderdak biedt aan strijdende mensen, maar ook de erfenis van de vroegere kraakbeweging en de voortdurende beweging tegen gentrificatie en elke vorm van anarchistisch gedachtegoed. Talrijke demonstraties, politieke en culturele manifestaties vonden hun oorsprong in het huis en, niet te vergeten, talrijke confrontaties met de staatsmacht in de buurt werden ondersteund door het bestaan van dit bolwerk.

Virus van macht, uitbuiting en onderdrukking
Het is om deze politieke identiteit dat de Rigaer94 en hulpverlenende opstandige structuren en netwerken generaties van agenten en politici traumatiseert en zo het hoofddoel is geworden van hun agressie tegen degenen die zich verzetten. Op het moment dat de laatste niet-commerciële, zelf-georganiseerde plekken in Berlijn worden uitgezet, op het moment dat de pandemie wordt gebruikt om het virus van macht, uitbuiting en onderdrukking te verspreiden, moeten we de dreiging van een zeer mogelijke poging om ons uit te zetten in de komende dagen of weken serieus nemen en daarom kiezen we ervoor om ons te blijven organiseren door middel van collectieve procedures om onze ideologieën en politieke ruimtes te verdedigen. Het is echter van politiek belang om ook buiten dit huis te blijven strijden voor al onze sociale strijden van de revolutionaire beweging en niet toe te laten dat de dat de machthebbers zich bemoeien met onze politieke agenda’s en ons verzet.

Rigaer94 verdedigen
Ze kunnen ons ontruimen, maar onze ideeën ontruim je niet. Om deze ideeën levend te houden en te versterken nodigen we iedereen uit naar Berlijn te komen om de stad van de rijken de chaos te brengen. We roepen nu op om elke vorm van steun die ons kan helpen om de verwoesting van Rigaer94 te voorkomen. Maar als we deze plek verliezen, zijn we bereid een situatie te creëren waarbij er geen winnaars zijn.

Rigaer94
Rigaerstrasse 94, Berlin
https://squ.at/r/49pd
https://squ.at/r/5fm
https://rigaer94.squat.net/


Groepen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/groups/city/berlin
Evenementen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/events/city/Berlin
Stressfaktor https://radar.squat.net/de/stressfaktor

Groepen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/groups/country/DE
Evenementen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/events/country/DE


bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/49077