Berlijn: Rigaer94 – Eerste verklaring over de razzia van 6 oktober 2021

Vanmorgen 6 oktober 2021 om 7.00 uur bestormden Berlijnse smeris onze politieke structuur en leefruimte Rigaer94; gewapend, maar met de sporen van ons verzet van 17 juni op hun vuile uniformen en borden. Opnieuw vervullen de dienaren van de staat hun orders om het kapitaal te gehoorzamen. De staat dient dus de handhaving van de kapitalistische orde met als doel nog meer winst uit de mensen en hun leefruimte te persen en zijn macht over alle leven uit te breiden. Met het doel ieder individu te onderdrukken dat niet past in hun plannen van een kapitalistische, racistische en patriarchale maatschappij, en ieder politiek idee dat zich tegen dit systeem verzet. Het is duidelijk dat de Berlijnse smeris blijft samenwerken met de dubieuze lege vennootschap Lafone Investments Ltd. om de bevelen af te dwingen Rigaer94 te verwijderen en gentrificatie in Friedrichshain’s Nordkiez door te drukken – nadat ze zich in juni van dit jaar zonder succes hadden moeten terugtrekken.

Ze vielen onze ruimte, het gebouw, binnen door een raam op de eerste verdieping van de zijvleugel in te slaan. Opnieuw werden onze deuren vernield. In een gebarricadeerde flat op de 4e verdieping van het voorgebouw, hadden ze geen andere keus dan het pleisterwerk eraf te slaan en de hele deur eruit te rukken. Zij brachten het belachelijke papier mee, het zogenaamde “huiszoekingsbevel”, volgens hetwelk alle personen die zich op dat ogenblik in het huis bevonden, moesten worden geïdentificeerd. Bovendien werden opnieuw tekeningen van plattegronden gemaakt en werd gezocht naar structurele veranderingen. Het besluit is gebaseerd op het ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz). Deze wet heeft het de smeris jarenlang gemakkelijker gemaakt om politieke structuren en personen te bestormen en te intimideren wanneer het hun uitkomt. Volgens het besluit heeft de huiszoeking tot doel uitzettingsmaatregelen voor te bereiden tegen alle bewoonde ruimten of appartementen die aan de achterkant van het huis zijn gehuurd.

Het lijdt echter geen twijfel dat de zoektocht de opstandige structuren een week voor de ontruiming van de Köpi Wagenplatz zal verzwakken. Opstandige structuren die zich verenigen en zich verzetten tegen de staat en het kapitaal en de oprukkende gentrificatie in onze buurten. We kennen het nog uit 2020: enkele maanden voordat de Liebig34 werd ontruimd, overvielen en belegerden de smeris Rigaer94 gedurende enkele weken. Het doel van deze tactiek is ons te verscheuren en te isoleren, ons verzet en onze solidariteit met elkaar te breken.

Wij laten ons niet intimideren en wij zullen niet ophouden met en voor elkaar te vechten: ongeacht of het Dag-X is, ervoor of erna. Wij staan achter de politieke, sociale en emotionele beslissing om onze ruimten en ideeën te verdedigen. Wij blijven ons inzetten om ons te organiseren en te ondersteunen door middel van zelfgeorganiseerde ruimten en anti-hiërarchische verhoudingen in onze structuren, onze buurten en onze straten.

Gisteren zijn alle stakende werkers van Gorillaz ontslagen en vandaag staan ze op straat. Wij staan achter de werkers die strijden tegen kapitalisme en macht. Het is een dag-X wanneer onze structuren en ideeën worden aangevallen, maar het kan ons niet schelen of het een razzia in Riga 94 is of de strijd van de Gorillaz-werkers die gisteren werden ontslagen. Samen vechten we tegen het kapitalisme en alle macht. Laten we vandaag, 6 oktober, om 13.00 uur de straat opgaan, Schönhauser Allee 180.

Wij roepen op om de traditie van open bijeenkomsten in verband met aanvallen op onze structuren nieuw leven in te blazen en daarom vandaag om 18.00 uur naar Bethanien, New Yorck te komen.

Ook openen we vanavond om 20:00 uur de deuren van Ka(d)terschmiede om samen te komen en elkaar bij te praten.

Wij blijven elke dag strijden zoals gepland, vooral in de komende dagen van de strijd voor Köpiplatz en alle andere bedreigde projecten en ideeën.

Demo: United in Anger – 09.10., 18:00 vanaf het dorpsplein voor Liebig34, dat een jaar geleden werd ontruimd, naar Köpi-Wagenplatz.

Steun de oproep van Köpiplatz voor gedecentraliseerde acties en de Tag-X demo van de Interkiezionale op 15.10. – aanvang 20:00 vanaf Zickenplatz, Kreuzberg.

Verenigd vechten wij – wij blijven onregeerbaar!

In woede,

Rigaer94
Rigaerstrasse 94, Berlin
https://squ.at/r/49pd
https://squ.at/r/5fm
https://rigaer94.squat.net/


Groepen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/groups/city/berlin
Evenementen in Berlijn https://radar.squat.net/nl/events/city/Berlin
Stressfaktor https://radar.squat.net/de/stressfaktor

Groepen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/groups/country/DE
Evenementen in Duitsland https://radar.squat.net/nl/events/country/DE


bron: Rigaer94 https://rigaer94.squat.net/2021/10/06/rigaer-94-erstes-statement-zur-razzia-vom-06-oktober-2021/
Indymedia https://indymedia.nl/node/50576