Utrecht: Panden aan de Archimedeslaan opnieuw gekraakt

Op 1 oktober 2021, precies 11 jaar na het in werking treden van de wet Kraken en Leegstand, zijn de panden aan de Archimedeslaan 16 opnieuw gekraakt. Hiermee protesteren de krakers tegen de voortdurende leegstand van de voormalig studentenwoningen. Hoewel de wet leegstand tegen zou moeten gaan, is de leegstand sindsdien alleen maar toegenomen. Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd.

De krakers willen hiermee aantonen dat kraken nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid. Kraken dient namelijk nog steeds als een effectief middel tegen speculanten en wooncorporaties die huizen gebruiken als instrumenten om winst te maken. De krakers vragen zich hardop af waarom het ontwikkelen van woningen, in tijden van een heuse wooncrisis, wordt uitbesteed aan instanties die gericht zijn op het maken van winst.

In Utrecht alleen staan al meer dan 7000 panden leeg en duurt het minimaal negen jaar voor men aan de beurt komt voor een sociale huurwoning. De krakers hopen met deze actie mensen aan te sporen: “Op een wachtlijst kun je niet wonen. We hopen hiermee mensen aan te sporen het heft in eigen handen te nemen en hun recht op wonen op te eisen. Het hebben van een dak boven je hoofd is namelijk een eerst levensbehoefte, terwijl eigendom dat niet is.”

Meer dan twee jaar geleden, in juli 2019, moesten 400 studenten plaatsmaken voor de sloop van de gebouwen. De toenmalige eigenaar, Aprisco, zou het pand slopen maar verkocht het in plaats daarvan aan de ontwikkelaar en belegger Kondor Wessels Projecten (KWP), die de panden sindsdien leeg heeft laten staan. Het is niet de eerste keer dat KWP zich niet aan de afspraken houdt. Bij de bouw van de huizen in de Merwedekanaalzone besloot KWP de huren, tegen de afspraken met de Gemeente Utrecht in, plots omhoog te gooien. KWP heeft aan de Gemeente laten weten ‘zich niet gebonden te voelen aan de destijds gecommuniceerde huurprijzen’.

De ontwikkeling van de Archimedeslaan hangt samen met de ontwikkeling van de nieuwe geluidswal langs de A12, die door de stikstofcrisis nog altijd geen concreet vervolg heeft gehad. Omdat de leegstand voortduurt en de vergunningen nog niet zijn afgegeven, willen de krakers de panden weer in gebruik nemen en beschikbaar maken voor huisvesting.


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: Indymedia https://indymedia.nl/node/50565