Amsterdam: Drie kraakpanden Senefelderstraat ontruimd

Vanochtend 13 November zijn de drie kraakpanden in de Senefelderstraat ontruimd.

Hier is de buurtbrief :

Beste buren,

Zoals jullie wellicht weten zijn er op zondag 28 September drie panden gekraakt in de Senefelderstraat, waarvan er één meer dan twee jaar leeg stond, en door Ymere in de vergetelheid geraakt was.
In de dagen daarna heeft Ymere een spoed ontruiming aangevraagd bij de Officier van Justitie met als argumenten dat Ymere bezig was met asbest onderzoek, en snel wilde gaan renoveren.
De Officier van Justitie heeft de spoed ontruiming van Ymere afgewezen.
Daarna heeft Ymere besloten om een Kort Geding te starten om ontruiming af te gaan dwingen.
Op 3 November heeft Ymere dit Kort Geding gewonnen.
Wij zijn verheugd dat Ymere heeft aangegeven om snel met renovatie te willen beginnen en de woningen weer als sociale huurwoningen regulier wil gaan verhuren. [.. Lees verder]

Amsterdam: Drie panden gekraakt

20140928_Amsterdam_leegstaande_woningen_van_Ymere_aan_de_Senefelderstraat_gekraakt

Vandaag 28 September 2014 zijn drie panden in Amsterdam Oost weer aan het woonbestand toegevoegd. Het betreft drie woningen van woningbouwcorporatie Ymere aan de Senefelderstraat in Oost. Van de drie woningen stond er een al meer dan twee jaar leeg. De kraak verliep voorspoedig, en de buren reageerden positief.

Een buur er vlak naast zei : “Het is gekraakt ? Dat werd wel eens tijd !” Een buur aan de overkant was bijzonder blij dat de leegstand voorbij was, en diverse buren kwamen een praatje maken en vertelde ons meer over het wanbeleid van Ymere. [.. Lees verder]

Amsterdam: Ymere en de Pekbuurt

Gisteren stond het onderstaande artikel in het Parool, waaruit wederom blijkt wat het harde veryuppingsbeleid van Ymere en het stadsdeelbestuur met de wijk doet. Afgezien van het feit dat de nieuwe winkels (net als de nieuwe bed&breakfasts) zich alleen richten op nieuwkomers, bezoekers en toeristen, en niet op de buurtbewoners, zijn de meeste van deze winkels ook nog eens gerealiseerd in wat vroeger betaalbare huurwoningen waren. Ymere heeft de bewoners echter verleidt tot vertrek en heeft nu voor een overschot aan winkelpanden in de straat gezorgd. De opmerking van straatmanager Suzanne Roos dat het afwijzen van aanvragen tot leegstand leidt is dan ook onzin, omdat veel van deze ruimtes voorheen bewoond werden en ook weer prima bewoond zouden kunnen worden. [.. Lees verder]

Pekbuurt (Amsterdam): Film, “Mag ik blijven wonen hier?”

Mag ik blijven wonen hier? is gemaakt door bewoners uit de van der Pekbuurt. Deze film volgt het renovatie proces in 2009 en 2010 vanuit het standpunt van de bewoners. De film probeert weer te geven dat renoveren meer is dan stenen, het gaat om mensen. Renoveren is een emotionele ingrijpende gebeurtenis in ieders leven en buurt. “Mijn huis is mijn thuis” zegt dan ook een bewoonster. Woningcorporatie Ymere wil sinds 2004 de Van der Pekbuurt ingrijpend renoveren en heeft in 2008 haar plannen eenzijdig gewijzigd, waardoor veel onzekerheid is ontstaan voor wie de buurt uiteindelijk gerenoveerd zal gaan worden. Deze film kwam tot stand met steun van Buurtinitiatieven Stadsdeel Amsterdam-Noord.

Amsterdam: Blijvertje Revival, Krakers blijwerk ‘t Bolvertje

Vrijdag 11 januari 2013, Blijvertje Revival, op de Valreep, met Muziek van o.a. Rufus Kain, Ro Halfhide, Barbara Breedijk, Ivergot Henry, Thomas, Chinup, Bucket Boys en Verhalen van o.a. Rogier Baas, Sara Best en Paul Schaaps

‘t Blijvertje was de bakermaat van jarenlang verzet tegen de sloopplannen van Ymere voor een betaalbare stad. Van jong tot oud van buurtbewoners tot muziekliefhebber kwam iedereen over de vloer. ‘t Blijvertje en de andere appartementen in het blok in de Derde Oosterparkstraat werd in 2007 gekraakt na verzoek van de bewonerscommissie daar. Dit gebeurde nadat woningbouwcorporatie Ymere de sloop van de 60 sociale huurwoningen met bijzondere 19e eeuwse gevels had aangekondigd. De inspraakprocedure was op z’n zachts gezegd ambivalent verlopen, en bewoners kwamen in opstand.

[.. Lees verder]

Amsterdam: Ymere wil Actiecentrum Winterjasmijn ontruimen middels verzonnen verhaal

Recentelijk is Ymere begonnen met het druk uitoefenen op Actiecentrum Winterjasmijn met het doel het actiecentrum zo snel mogelijk weg te krijgen. Zo laten zij via een advocaat weten dat de bezette woning in november en december 2012 zou zijn opgeknapt en inmiddels verhuurklaar is. Dit is echter totale onzin. Ten eerste staat de woning al jaren te verkrotten, hetgeen meerdere buurtbewoners tegenover ons verklaard hebben. Zelfs uit interne communicatie van Ymere blijkt dat de woning door henzelf ‘volledig afgekeurd’ is en al tenminste anderhalf jaar leeg wordt gehouden, in afwachting van toekomstige sloop of renovatie. Ten tweede hebben we de woning aangetroffen in een staat die alles behalve verhuurklaar is, wat ook blijkt uit de onderstaande foto’s. Er is sprake van onder meer scheuren in plafonds en muren, lekkage en vochtdoorslag, slecht sluitende ramen, afbladderende verf door de hele woning, een open stoppenkast en een met water volgelopen kruipkelder. [.. Lees verder]

Amsterdam: Ymere misleidt, de strijd gaat door!

De bezettingsactie van de Jasmijnstraat 1 afgelopen zondag, waarover we u eerder al informeerden, is goed verlopen. Nog diezelfde middag zijn wij begonnen met het opknappen van de woning en het inrichten van actiecentrum ‘De Winterjasmijn’. Zowel aan de deur als per e-mail hebben we in de afgelopen dagen veel enthousiaste en strijdvaardige steunbetuigingen van buurtbewoners ontvangen, soms zelfs in de vorm van meubels, klusmaterialen en gelddonaties!

Toevallig werd twee dagen na de actie het resultaat van het overleg tussen het stadsdeel en Ymere bekend gemaakt, waarop Ymere met een nieuwsbrief naar buiten kwam waarin met koeieletters “Start aanpak renovatie” en “Bewoners worden betrokken bij maken Plan van Aanpak” vermeld stond. Ook verschillende media openden gretig met “Geen sloop Van der Pekbuurt”. [.. Lees verder]

Amsterdam: Actiecentrum tegen Ymere geopend

jasmijnn

[PERSBERICHT] Vandaag, 9 december 2012, heeft een ad-hoc actiegroep bestaande uit buurtbewoners, tijdelijke bewoners, academici en sympathisanten een bovenwoning van Ymere bezet aan de Jasmijnstraat 1 in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Op deze plek is vandaag tegelijkertijd het actiecentrum “De Winterjasmijn” geopend, vanwaaruit het destructieve en onwettelijke beleid van Ymere in deze buurt aan de kaak gesteld zal worden. Tevens zal het adres in de woonbehoefte voorzien voor enkele in woningnood verkerende jongeren. [.. Lees verder]

HERKRAAK Simon Stevinsstraat [A’dam]

Op vrijdagavond 18 mei hebben ruim 100 gemotiveerde krakers en sympathisanten de beganegrond woning aan de Simon Stevinsstraat 25-hs wederom in gebruik genomen. Afgelopen zondag werd de beganegrond woning met buiten proportioneel geweld door de politie onrechtmatig ontruimd. Het complex in eigendom van Ymere gaat gereoveerd worden, tot de renovatie blijft deze woning leeg staan.

De wijze waarop afgelopen zondag door de politie hardhandig is ontruimd is schokkend. Verbazingwekkend genoeg vertelde politiewoordvoerster Elly Lust op De wijze waarop afgelopen zondag door de politie hardhandig is ontruimd is schokkend. Verbazingwekkend genoeg vertelde politiewoordvoerster Elly Lust op AT5 dat het optreden normaal zou zijn. “Wij laten het niet gebeuren dat in een stad met woningnood, leegstand met geweld en mishandeling wordt beschermd”, aldus kraakster Annemarie van Kraakgroep Oost.

[.. Lees verder]

Amsterdam: Politie gebruikt geweld om leegstand te beschermen

Vanavond rond 20:00 werd door Kraakgroep Oost de woning Simon Stevinstraat 25 HS bezet. Dit huis stond niet alleen langdurig leeg maar zal ook nog minstens een jaar leeg blijven staan. Deze feiten konden door documenten van eigenaaresse Ymere worden onderbouwd.

In het begin verliep de bezetting zoals dat gebruikelijk is. Echter kwam de politie in grote getalen . Inclusief arrestatieenheid. Hierdoor is de indruk gewekt dat door de politie bewust op een confrontatie is aangestuurd. [.. Lees verder]