Amsterdam: Politie gebruikt geweld om leegstand te beschermen

Vanavond rond 20:00 werd door Kraakgroep Oost de woning Simon Stevinstraat 25 HS bezet. Dit huis stond niet alleen langdurig leeg maar zal ook nog minstens een jaar leeg blijven staan. Deze feiten konden door documenten van eigenaaresse Ymere worden onderbouwd.

In het begin verliep de bezetting zoals dat gebruikelijk is. Echter kwam de politie in grote getalen . Inclusief arrestatieenheid. Hierdoor is de indruk gewekt dat door de politie bewust op een confrontatie is aangestuurd.

De krakers hebben aan de politie de beleidslijn van het OM omtrent handhaving van de Wet Kraken en Leegstand overhandigd. Tevens werd een concept dagvaarding van de advocaat van de krakers aangeboden en de advocaat zelf had al telefonisch contact met de politie. De uitvoerende chef van dienst wilde echter geen gesprek met de advocaat voeren.

Op gegeven moment begon de politie op de verzamelde groep krakers af te stormen, en toen de krakers niet aan de kant gingen werd er meteen overgegaan tot gewelddadig optreden. Er werd gebruik gemaakt van de wapenstok en honden werden op de groep losgelaten. De aanwezigheid van een raadslid van Stadsdeel Oost, die als getuige was uitgenodigd, kon de politie ook niets schelen. Deze man zal nog zijn eigen verslag over de gebeurtenissen publiceren.

Eerst werden mensen hardhandig verwijderd daarna werd de groep die voor het pand stond ingesloten. Er werd overgegaan tot aanhouding van krakers en symphatisanten onder gebruik van grof geweld. Terwijl van de kant van de krakers alleen passief verzet uitging.

De politie heeft nog een stadsbus van de straat getrokken en de bestuurder gesommeerd om alle passagiers uit te laten stappen, om deze bus te vorderen voor het vervoer van de ruim 30 arrestanten.

Ondanks duidelijk vastgesteld beleid van het OM, ondanks uitspraken van de Hoge Raad en ondanks aanwezigheid van een getuige van de deelraad, heeft de politie – op bevel van een meerdere of niet – gekozen een strategie te handhaven die tegen alle afspraken en regels in gaat. En dat alweer om een woning te ontruimen die met zekerheid langdurig leeg blijft staan.

De Burgemeester heeft juist verklaard dat “de schaarse politiecapaciteit” niet voor dit sort ontruimingen zal worden gebruikt. Tevens heeft het stadsbestuur van Amsterdam een motie aangenomen dat niet voor leegstand zal worden ontruimd. Allemaal flauwekul dus!

Met dit soort optreden wordt elke grondslag van de rechtstaat en de trias politica met voeten getreden en een grote groep mensen die niets had misdaan is zwaar mishandeld.

Hier het persbericht waarin de actie toegelicht wordt:

Kraakgroep Oost onderneemt actie tegen megalomaan Ymere

Kraakgroep Oost heeft vandaag een woning aan de Simon Stevinstraat 25hs in gebruik genomen uit protest tegen de verkrotting die al jaren in de buurt gaande is en de daarop volgende plannen van Ymere om de sociale huurwoningen aldaar te verkopen. De krakers willen het huis schoonmaken en opknappen, een positieve bijdrage leveren aan de buurt, en tegelijkertijd samen met de bewoners een alternatief sociaal plan ontwikkelen voor het plan van Ymere waarvoor de benodigde bewonerssteun ontbreekt.

Al in 2006 stapten bezorgde buurtbewoners naar de lokale politiek met klachten over verzuim van onderhoudswerkzaamheden door Ymere (zie bijlagen). Hierop volgde jarenlang gehannes vol gebroken beloftes en groeiende problemen met vocht en schimmel in de huizen. In 2010 meldde de corporatie uiteindelijk geen geld te hebben voor de beloofde ingrijpende onderhoudswerkzaamheden en zou enkel nog klein onderhoud worden uitgevoerd.

Volgend jaar wil Ymere beginnen met een grootschalige renovatie die min tien maanden zal duren. De woningen waar huurders hierna niet terugkeren, worden verkocht; waar de huurders wel terugkeren zullen zij de laatste sociale huurders zijn van de huizen. Echter, uit het draagvlakonderzoek uitgevoerd door Ymere blijkt slechts de helft van de huidige bewoners in te stemmen met het plan, niet de benodgide 70%. In plaats van een nieuw plan te ontwikkelen, probeert de corporatie al zes maanden met twijfelachtige methodes de steun op te krikken (voor meer info hierover kunt u contact met ons opnemen).

Wij protesteren tegen dit soort ‘stadsvernieuwing’ dat in Oost een inmiddels herkenbaar patroon volgt: jarenlange (opzettelijke?) verkrotting, waarna als enige oplossing verregaande renovatie (of sloop en nieuwbouw) wordt gepresenteerd, waarbij huurdersinspraak wordt genegeerd, en met uiteindelijke afloop de verkoop van sociale huurwoningen.

Het is duidelijk dat Ymere wederom haar stadsvernieuwingsplan koste wat kost wil doorvoeren, ongeacht de belangen en behoeften van huurders. Samen met de buurt wil Kraakgroep Oost hier dan ook een alternatief plan bedenken dat wél in het belang is van sociale huurders in Amsterdam.

Bron: Indymedia

https://www.indymedia.nl/node/4564

https://www.indymedia.nl/node/4572

https://www.indymedia.nl/node/4588

https://www.indymedia.nl/node/4598