Amsterdam: Ymere wil Actiecentrum Winterjasmijn ontruimen middels verzonnen verhaal

Recentelijk is Ymere begonnen met het druk uitoefenen op Actiecentrum Winterjasmijn met het doel het actiecentrum zo snel mogelijk weg te krijgen. Zo laten zij via een advocaat weten dat de bezette woning in november en december 2012 zou zijn opgeknapt en inmiddels verhuurklaar is. Dit is echter totale onzin. Ten eerste staat de woning al jaren te verkrotten, hetgeen meerdere buurtbewoners tegenover ons verklaard hebben. Zelfs uit interne communicatie van Ymere blijkt dat de woning door henzelf ‘volledig afgekeurd’ is en al tenminste anderhalf jaar leeg wordt gehouden, in afwachting van toekomstige sloop of renovatie. Ten tweede hebben we de woning aangetroffen in een staat die alles behalve verhuurklaar is, wat ook blijkt uit de onderstaande foto’s. Er is sprake van onder meer scheuren in plafonds en muren, lekkage en vochtdoorslag, slecht sluitende ramen, afbladderende verf door de hele woning, een open stoppenkast en een met water volgelopen kruipkelder.

Ondanks het feit dat de woning zo niet te verhuren is, stelt Ymere dat het de woning onmiddellijk aan wil bieden aan de woningzoekende die daarvoor als eerste in aanmerking komt. Dit is wederom klinklare onzin, aangezien de betreffende woning ook nog eens in het zogenaamde voorbeeldgebied ligt. Hier worden woningen al jaren niet meer regulier aangeboden, maar slechts tijdelijk opgevuld met rechteloze, in onzekerheid verkerende ‘antikrakers’, of op z’n best tijdelijke huurders. De woning zal dus in geen enkel geval op korte termijn ‘verhuurd worden’ aan degene die daarvoor als eerste in aanmerking komt, zoals Ymere beweert in hun oprotbrief aan het actiecentrum.

Kortom, het verhaal van Ymere klopt van geen kant en lijkt een noodgreep van de recentelijk onder toezicht gestelde woningcorporatie, die steeds verder in het nauw komt door toenemende kritiek en de ruim 500 klachten via een nieuw geopend meldpunt tegen hen. Actiecentrum de Winterjasmijn zal de woning dan ook niet vrijwillig verlaten, tenzij Ymere schriftelijk kan aantonen dat de betreffende woning serieus aangepakt en regulier verhuurd gaat worden. Tot die tijd vragen wij de politiek vast te houden aan de motie niet te ontruimen voor leegstand, aangezien de bezette woning, zeker in het licht van de teruglopende onderhoudsbudgetten van woningcorporaties, voorlopig toch niet verhuurd gaat worden. Daarnaast roepen wij nog altijd alle relevante partijen op om vierkant achter de wensen van de bewoners van de Vanderpek-buurt te gaan staan: vrijwillige pandsgewijze renovatie zonder ontbinding van de huidige contracten.

Actiecentrum Winterjasmijn
Jasmijnstraat 1, Amsterdam
winterjasmijn [at] mail [dot] com
http://winterjasmijn.wordpress.com/

Image    Image   DSC_0013

DSC_0018    DSC_0033   DSC_0035

DSC_0030DSC_0017

DSC_0021