Amsterdam: Ymere en de Pekbuurt

Gisteren stond het onderstaande artikel in het Parool, waaruit wederom blijkt wat het harde veryuppingsbeleid van Ymere en het stadsdeelbestuur met de wijk doet. Afgezien van het feit dat de nieuwe winkels (net als de nieuwe bed&breakfasts) zich alleen richten op nieuwkomers, bezoekers en toeristen, en niet op de buurtbewoners, zijn de meeste van deze winkels ook nog eens gerealiseerd in wat vroeger betaalbare huurwoningen waren. Ymere heeft de bewoners echter verleidt tot vertrek en heeft nu voor een overschot aan winkelpanden in de straat gezorgd. De opmerking van straatmanager Suzanne Roos dat het afwijzen van aanvragen tot leegstand leidt is dan ook onzin, omdat veel van deze ruimtes voorheen bewoond werden en ook weer prima bewoond zouden kunnen worden. [.. Lees verder]

Pekbuurt (Amsterdam): Film, “Mag ik blijven wonen hier?”

Mag ik blijven wonen hier? is gemaakt door bewoners uit de van der Pekbuurt. Deze film volgt het renovatie proces in 2009 en 2010 vanuit het standpunt van de bewoners. De film probeert weer te geven dat renoveren meer is dan stenen, het gaat om mensen. Renoveren is een emotionele ingrijpende gebeurtenis in ieders leven en buurt. “Mijn huis is mijn thuis” zegt dan ook een bewoonster. Woningcorporatie Ymere wil sinds 2004 de Van der Pekbuurt ingrijpend renoveren en heeft in 2008 haar plannen eenzijdig gewijzigd, waardoor veel onzekerheid is ontstaan voor wie de buurt uiteindelijk gerenoveerd zal gaan worden. Deze film kwam tot stand met steun van Buurtinitiatieven Stadsdeel Amsterdam-Noord.

Amsterdam: Ymere wil Actiecentrum Winterjasmijn ontruimen middels verzonnen verhaal

Recentelijk is Ymere begonnen met het druk uitoefenen op Actiecentrum Winterjasmijn met het doel het actiecentrum zo snel mogelijk weg te krijgen. Zo laten zij via een advocaat weten dat de bezette woning in november en december 2012 zou zijn opgeknapt en inmiddels verhuurklaar is. Dit is echter totale onzin. Ten eerste staat de woning al jaren te verkrotten, hetgeen meerdere buurtbewoners tegenover ons verklaard hebben. Zelfs uit interne communicatie van Ymere blijkt dat de woning door henzelf ‘volledig afgekeurd’ is en al tenminste anderhalf jaar leeg wordt gehouden, in afwachting van toekomstige sloop of renovatie. Ten tweede hebben we de woning aangetroffen in een staat die alles behalve verhuurklaar is, wat ook blijkt uit de onderstaande foto’s. Er is sprake van onder meer scheuren in plafonds en muren, lekkage en vochtdoorslag, slecht sluitende ramen, afbladderende verf door de hele woning, een open stoppenkast en een met water volgelopen kruipkelder. [.. Lees verder]

Amsterdam: Ymere misleidt, de strijd gaat door!

De bezettingsactie van de Jasmijnstraat 1 afgelopen zondag, waarover we u eerder al informeerden, is goed verlopen. Nog diezelfde middag zijn wij begonnen met het opknappen van de woning en het inrichten van actiecentrum ‘De Winterjasmijn’. Zowel aan de deur als per e-mail hebben we in de afgelopen dagen veel enthousiaste en strijdvaardige steunbetuigingen van buurtbewoners ontvangen, soms zelfs in de vorm van meubels, klusmaterialen en gelddonaties!

Toevallig werd twee dagen na de actie het resultaat van het overleg tussen het stadsdeel en Ymere bekend gemaakt, waarop Ymere met een nieuwsbrief naar buiten kwam waarin met koeieletters “Start aanpak renovatie” en “Bewoners worden betrokken bij maken Plan van Aanpak” vermeld stond. Ook verschillende media openden gretig met “Geen sloop Van der Pekbuurt”. [.. Lees verder]

Amsterdam: Actiecentrum tegen Ymere geopend

jasmijnn

[PERSBERICHT] Vandaag, 9 december 2012, heeft een ad-hoc actiegroep bestaande uit buurtbewoners, tijdelijke bewoners, academici en sympathisanten een bovenwoning van Ymere bezet aan de Jasmijnstraat 1 in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Op deze plek is vandaag tegelijkertijd het actiecentrum “De Winterjasmijn” geopend, vanwaaruit het destructieve en onwettelijke beleid van Ymere in deze buurt aan de kaak gesteld zal worden. Tevens zal het adres in de woonbehoefte voorzien voor enkele in woningnood verkerende jongeren. [.. Lees verder]