Amsterdam: Update kraakpand Binnenkadijk 478

Wij, de nieuwe bewoners van de woning aan de Binnenkadijk 478, werden op maandag 27 maart door de Alliantie benaderd en voor een gesprek uitgenodigd. Met de kraak van dit appartement steunen we een reeds bestaande strijd en protest rond het plan van de Alliantie om 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok-complex te verkopen (een uniek project dat is ontworpen om sociale woningen, woongroepen en huurders uit het middensegment gezamenlijk te huisvesten), en om onszelf van huisvesting te voorzien in een stad die steeds onleefbaarder is geworden voor mensen met een lager inkomen.
Gezien de veronderstelde missie/visie van de Alliantie als woningcorporatie om bewoners van Amsterdam van betaalbare woonruimte te voorzien, hoopten we op een vriendschappelijk gesprek gericht op het vinden van een oplossing die gunstig is voor alle betrokken partijen. Helaas is daar niets van terechtgekomen. De woning stond al zeven maanden leeg zonder duidelijke reden (de vorige bewoners werden om bureaucratische/juridische formaliteiten uitgezet) en er werden geen plannen voor de toekomst openbaar gemaakt of zelfs aan de bewoners gecommuniceerd. Toevallig informeerde de Alliantie de bewoners van het complex kort na de kraak voor het eerst over verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor de woning. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk toeval zich voordoet. Ondanks het feit dat de plannen van de Alliantie voor de woning zich in de beginfase bevinden en op dit moment slechts ideeën zijn, zijn ze van plan om ons zo snel mogelijk te ontruimen en daarmee dakloos te maken. Een merkwaardige benadering voor een woningcorporatie, die in tegenspraak is met hun eigen kernwaarden en bovendien met gebruikelijke wettelijke maatstaven die worden toegepast op kraakzaken. Het recht op huisvesting wordt – althans in theorie – alleen van mensen afgepakt als er een concreet toekomstig plan voor de betreffende huisvesting bestaat (onderbouwd door bewijzen), dat bovendien op het punt staat om te worden uitgevoerd. Dit is duidelijk niet het geval voor Binnenkadijk 478. [.. Lees verder]

Amsterdam: Binnenkadijk 478 gekraakt

Het appartement Binnenkadijk 478 is gekraakt uit protest tegen de leegstand van huurwoningen midden in een woningcrisis en is sinds dinsdag 21 maart bewoond.
De woning bevindt zich in het Entrepotdok complex en de eigenaar is de woningcorporatie de Alliantie. De bewoners van het complex strijden tegen het plan van de Alliantie om 140 appartementen in het complex te verkopen, een schandalig voorstel dat de sociale woningvoorraad in Amsterdam gaat verkleinen en een werkelijk uniek socialistisch project gaat vernietigen.
Wij hebben de woning gekraakt om directe actie te voeren tegen de onterechte leegstand sinds de vorige bewoners in september afgelopen jaar eruit gezet werden. Wij zijn van mening dat geen perfect bewoonbare appartementen leeg mogen staan terwijl zovelen, waaronder wijzelf, moeten worstelen om betaalbare huisvesting te vinden. [.. Lees verder]

Kalenderpanden roeren staart

  Kalenderpanden roeren staart


Onderstaand artikel is verschenen in de Ravage van 16-3-1. De ravage is te vinden op http://www.antenna.nl/ravage

De oude website van de kalenderpanden is op http://www.kalenderpanden.nl/

Stop invasie bedrijfsleven

IKEA krijgt de rode kaart! De vorig jaar ontruimde Kalenderpanden waren het slachtoffer van torenhoge huizenprijzen en een falende gemeentepolitiek. Twee maanden later deelde de stadsredactie van NRC Handelsblad mee de huur van haar kantoor aan de Paleisstraat niet langer op te kunnen brengen. Wat is er aan de hand dat zelfs de NRC, toch geen liefdadigheidsinstelling, de binnenstad uit ‘gedrukt’ wordt?

De torenhoge grondprijzen maken duidelijk dat er in Amsterdam mensen en bedrijven zijn die teveel geld te besteden hebben. Voor een deel kan dit toegeschreven worden aan het grote aantal buitenlandse investeerders dat Amsterdam aantrekt. In 1999 vestigden zich in Amsterdam 94 buitenlandse bedrijven, voornamelijk uit de VS en Japan. Dit tot volle tevredenheid van de Amsterdamse wethouder van Economische Zaken, Pauline Krikke. Zij is degene die zich bij uitstek inspant om Amsterdam aan te prijzen. Een promotietrip met een dertig-koppige delegatie naar Californië om Amsterdam als ‘Cybercity van Europa’ op de kaart te zetten, is bijvoorbeeld onderdeel van haar campagne. De Amerikaanse computergigant Cisco werd in ieder geval over de streep getrokken. Het Europese hoofdkantoor zal in Amsterdam Zuidoost gevestigd worden. Hiermee is een bedrag van 350 miljoen gulden gemoeid. Dit maakte Cisco voor korte tijd recordhouder, tot het werd gepasseerd door een consortium met onder andere ING-Vastgoed dat voor 500 miljoen gulden het World Trade Center op gaat knappen. Inmiddels heeft een combinatie van ING-Vastgoed en ABN-AMRO aangeboden de hele Zuidas voor twee miljard gulden te kopen. Dergelijke duizelingwekkende bedragen geven aan dat het Amsterdam voor de wind gaat. Zozeer zelfs dat er al van een ‘tweede gouden eeuw’ wordt gesproken. De enorme kapitaalinjectie verandert de stad echter ingrijpend. De schaduwzijden hiervan zijn nog maar nauwelijks onderwerp van discussie of beleid. Sterker nog, het beleid rondom de vestiging van de nieuwe bedrijven zelf is nog steeds een schimmige aangelegenheid.

Historisch decor

In het tijdperk van de globalisering hebben internationaal opererende bedrijven die een nevenvestiging willen openen dankzij de toegenomen communicatiemogelijkheden een ruime keus. Een kantoor dat de belangen van het bedrijf in Europa moet gaan behartigen kan in principe overal gevestigd worden. Landsgrenzen zijn daarbij van weinig belang. Wel kunnen bepaalde regio’s of steden de voorkeur genieten. Het zijn dan ook vooral steden die tegen elkaar opbieden om de nieuwe vestiging binnen te helen. Amsterdam heeft begrepen dat de stad zichzelf actief internationaal moet profileren wil het kans maken de begeerde grote investeerders binnen te halen. Naast een aantal factoren als grondprijs en bereikbaarheid is vooral de vraag of de managers van het bedrijf zich in de nieuwe vestigingsplaats thuis voelen van belang. Want de top van het bedrijf wordt in de regel niet in het land van bestemming geformeerd, maar is onderdeel van een internationaal georiënteerde klasse van managers die zich in Kaapstad of Rio evengoed thuisvoelt als in Londen of Amsterdam, zolang hij prettig kan wonen in een stad met voldoende culturele voorzieningen. Amsterdam presenteert zich internationaal als een stad waar culturele voorzieningen van internationaal formaat gemoedelijk samengaan in het decor van een historische binnenstad. Om dit beeld te benadrukken sponsort de gemeentelijke dienst Economische Zaken onder andere de Sail, de Floriade en het keurige Grachtenfestival voor klassieke muziek. Voor bedrijven die belangstelling tonen voor Amsterdam als mogelijke vestigingslocatie wordt dit repetoir met een aantal meer zakelijke lokkertjes uitgebreid: belastingvrijstellingen voor bedrijven, belastingverlaging voor buitenlandse werknemers en een aantrekkelijk arbeidsklimaat met beperkte loonstijgingen en het laagste aantal ‘stakingsdagen’ in Europa.

Belastingparadijs

De gemeente belooft hiermee niets teveel. Voor de echte kapitaalkrachtigen is Nederland inderdaad een belastingparadijs. Wie dacht dat brievenbusfirma’s voorbehouden zijn aan de Antillen heeft het mis: talloze bedrijven waaronder IKEA, het electro-installatie-concern ABB en de Rolling Stones zijn (via een stichtingconstructie) statutair in Amsterdam gevestigd zonder er daadwerkelijk kantoor te houden. Betreft het een serieuze gegadigde dan is men bovendien ook bereid om na te denken over maatwerk voor de nieuw te vestigen bedrijven in de vorm van ‘aanjaagsubsidies’, het aanleggen van extra infrastructuur en parkeergelegenheid of het afsluiten van een gunstig erfpachtcontract. Hoewel aan de orde van de dag, is hier geen sprake van een uitgesproken gemeentebeleid. Over de wijze waarop men buitenlandse investeerders binnenhaalt is nooit een discussie in de gemeenteraad geweest, laat staan over de gevolgen van deze investeringen. De invloed van de gemeenteraad beperkt zich tot het goedkeuren van erfpachtcontracten die als hamerstukken door de raadsvergaderingen heen gejaagd worden. Door het steeds verder terugtreden van de overheid is ook de controlerende functie van de raad uitgehold. Het is immers weinig zinvol te controleren als er geen middelen meer zijn om te handhaven. Het gemeentelijk grondbedrijf is geprivatiseerd en kan nog slechts in grote lijnen aangestuurd worden. Bestuurders zijn managers geworden die de stad zien als een onderneming die uit louter renderende onderdelen dient te bestaan.

Uitgehold

De keuze om mee te willen concurreren in de wereld van grote bedrijven, mondiale netwerken en snelle geldstromen stelt haar eigen eisen aan de opstelling van de overheid. Zo wordt er ook in kringen van het bedrijfsleven over gedacht. John Chambers, topman van CISCO: ,,De overlegcultuur kan niet snel genoeg inspringen op de veranderingen in de wereld. Tegen de tijd dat de grote massa begrijpt wat er gebeurt, is het te laat. Voor snelle veranderingen hebben zowel landen als bedrijven een charismatische leider nodig.” Een overheid die niet mensen maar bedrijven als uitgangspunt van haar beleid neemt, zal gezien de snelle veranderingen in de mondiale economie flexibel en doortastend op moeten kunnen treden. Dit staat op gespannen voet met de manier waarop de traditionele democratie is ingericht. Dat het Amsterdamse bestuur deze omslag al heeft gemaakt, blijkt wel uit de manier waarop de stadsdelen – ooit geïntroduceerd met het argument het bestuur dichter bij de burgers te brengen – uitgerangeerd worden. Het is meerdere malen voorgekomen dat de centrale stad de vestiging van een groot bedrijf doordrukte terwijl het betreffende stadsdeel hier overwegende bezwaren tegen had, bijvoorbeeld omdat het bedrijf bij voorbaat aangaf geen bijdrage aan het welzijn in het stadsdeel te willen leveren. De rol van de stadsdelen wordt zo uitgehold en teruggebracht tot straten vegen en vuil ophalen. Het nieuwe besturen is dus blijkbaar niet geschikt voor democratische controle. Voor de lobby van de betrokken bedrijven geldt dat uitdrukkelijk niet. Zij schuiven graag bij de vergadertafel aan om de overheid op allerlei manieren van ‘advies’ te dienen. Zo doet de makelaar die in de luxe appartementen in de Kalenderpanden bemiddelt, Boer Hartog Hooft, niet alleen in de handel in huizen. Ze ontwikkelt ook concepten en plannen voor de inrichting van de Zuidas. Als onderdeel van een internationaal opererend makelaarsnetwerk is het kantoor ook bij uitstek op de hoogte van de wensen van multinationals.

Bananenrepubliek

Internationaal opererende bedrijven vestigen zich graag in Amsterdam. Maar willen wij hen wel? De echte belanghebbenden doen het altijd graag voorkomen alsof grote investeringen goed voor iedereen zijn. Zo prijst een bananenrepubliek een nieuwe bananenplantage aan: er is ‘eindelijk werk’ voor de onderbetaalde bananenplukkers. De winst wordt vervolgens doorgesluisd naar een buitenlands moederbedrijf In Nederland is het niet veel anders. Iedere investering die geld in het laatje brengt, wordt gelegitimeerd met het argument van extra werkgelegenheid. Maar wat heb je aan werkgelegenheid als vervolgens je woning onbetaalbaar wordt? Nader beschouwd blijkt de grote instroom van geld vooral verdeling en verdringing te brengen. Deze deling tekent zich ten eerste af op de arbeidsmarkt. De top van de bedrijven wordt in de regel gerekruteerd uit managers die al langer binnen het bedrijf werkzaam zijn. Deze goedbetaalde banen worden dus niet in Amsterdam verdeeld, maar in New York, Tokio of waar het moederbedrijf ook gevestigd mag zijn. Wel wordt er flink geprofiteerd door de vaak kleinere, toeleverende bedrijfjes. Snelle jongens en meisjes uit de reclame. Informatica of internetbranche maken momenteel furore en zorgen er met hun studio’s voor dat bedrijfsruimte in de binnenstad onbetaalbaar is geworden. De rest van de werkgelegenheid die grote investeerders met zich meebrengen zit voornamelijk in de onderkant van de arbeidsmarkt: schoonmaaksters, koeriers, datatypisten, enzovoorts. Ook op de woningmarkt tekent zich een tweedeling af. De huizenprijzen zijn in Amsterdam fors gestegen. In het topjaar 1999 noteerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars zelfs een stijging van 24,5 procent. Hoewel men voor een sociale huurwoning nog steeds jaren moet wachten en wat ruimere woningen zelfs voor tweeverdieners onbetaalbaar zijn, wordt er door particuliere bouwers bijna uitsluitend in de allerduurste segmenten gebouwd. Desondanks klagen buitenlandse investeerders nog steeds massaal over het tekort aan woningen voor hun werknemers. De suggestie om dan zelf maar aparte wijken voor het hoger personeel aan te leggen is al meermaals gedaan. Alleen de VVD is tot nog toe een discussie aangegaan die betrekking heeft op de gevolgen van het toegenomen aantal buitenlandse investeerders. Aangezien er een tekort is aan dure woningen voor buitenlandse werknemers werd voorgesteld hier een deel van de sociale woningvoorraad aan op te offeren: mensen die echt wat in de stad te zoeken hebben moeten immers meteen aan de slag kunnen.

Sponsoring

Maar het is niet alleen de instroom van geld en hoge inkomens die het leven in Amsterdam moeilijk maken. Het is ook de houding van de bedrijven zelf die er voor zorgt dat de stad een steeds gedeelder karakter krijgt. Hoewel veel nieuwkomers de publieke en culturele voorzieningen in Amsterdam van belang vinden, zijn er maar weinig die vervolgens ook van plan zijn hierin te investeren. Wat er wel in Amsterdamse voorzieningen geïnvesteerd wordt, is meestal een verlengde van het bedrijfsbelang. Zo sponsort CISCO de internationale school, voor de kinderen van de nieuwe topmanagers, en riep zij de CISCO Networking Academy in het leven. Met de bedoeling om zich in de toekomst van voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen voorzien biedt deze instelling middelbare scholen geld en programmatuur aan voor de informaticalessen. De scholengemeenschap Esprit-Berlage en het Christiaan Huygens College mochten als eerste meedraaien in het pilot-project van deze door wethouder Krikke geadviseerde instelling. Dergelijke particuliere initiatieven, waarbij voor eigen werknemers voorzieningen gerealiseerd worden waarin de overheid niet voorziet, zijn een voorbeeld van de tweedeling die grote buitenlandse investeerders met zich meebrengen. Goed verzorgde voorzieningen voor hen die zich onder de vleugels van een kapitaalkrachtig bedrijf bevinden en een minimale, door de overheid verstrekte voorzieningen voor hen die voor het bedrijfsleven uitwisselbaar zijn.

Moratorium

De gemeenteraad, die haar blikveld heeft laten beperken tot het aanschaffen van straatmeubilair, knort van tevredenheid. Voor politici lijken hun toegenomen budgetten nu nog een feest waar je de luxe bestrating en nostalgische lantaarnpalen voor kunt kopen die Amsterdam een Anton-Pieck achtige historische sfeer geven. Maar met het oppoetsen van decorstukken is de zaak niet afgedaan. Het centrum van de stad is onbetaalbaar geworden, wonen en cultuur worden de stad uitgedrukt. Alleen grote winkelketens en dure speciaalzaken kunnen zich nog handhaven. Het is elite- of massacultuur, voor andere vormen die niet bij voorbaat het hoogste rendement willen behalen is geen ruimte. Wij weigeren een stad te accepteren die alleen wordt ingericht op basis van de koopkracht van de meestbiedende. Weg met de multinationals, hun geld brengt ongeluk. Het enkel op economische groei gebaseerde gemeentelijke beleid heeft de stad al genoeg gekost. De Kalenderpanden waren slechts een van de vele slachtoffers van deze politiek. Het is hoog tijd voor:

  • Teruggave van de Kalenderpanden
  • Het instellen van commercie vrije zones
  • Een gemeentelijk beleid dat ruimte biedt aan de uiteenlopende groepen mensen die in Amsterdam wonen.
  • Betaalbare woningen en bedrijfsruimten.

Zolang bovenstaande punten niet zijn gerealiseerd, eisen wij een moratorium op de vestiging van nieuwe buitenlandse bedrijven. Het meest recente voornemen een Europees kantoor in Amsterdam te openen komt van IKEA. Wij hebben IKEA meegedeeld dat we zullen proberen een dergelijk moratorium af te dwingen en hebben hen afgeraden naar Amsterdam te komen.

Keerpunt Kalenderpanden!


Rechtzaak arrestanten ontruimingen (w.o. Kalenderpanden) vrijdag 10-11

  Rechtzaak arrestanten ontruimingen (w.o. Kalenderpanden) vrijdag 10-11


Aanstaande vrijdag zijn er zittingen over de meeste arrestaties van de afgelopen ontruimingsdag te Amsterdam. Deze zaken worden ten tonele gevoerd in een van de justitiegebouwen aan de Parnassusweg vanaf 9.00u. In eerste instantie komen de arrestanten van de Kalenderpanden aan bod en de optimistische rechtbank heeft al om 9.45 zaken tegen andere krakers op het program gezet.

Hieronder een verhaal over zaken met betrekking tot de Kalenderpanden

Vrijdag aanstaande, 10 november , dient de rechtzaak tegen de drie mensen die na de ontruiming van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van

” openlijk en in vereniging met anderen geweld heeft gepleegd tegen een of meer politieambtenaren, en/of openlijk en in vereniging met een een ander of anderen geweld heeft gepleegd tegen goederen, te weten: Een brugdek, de ruiten van woningstichting Lieven de Key, althans goederen zich bevindende in openbare ruimte waaronder straatmeubilair, toebehorende aan een ander dan verdachte en zijn mededaders, welk geweld bestond uit het telkens op korte afstand met kracht een of meer malen gooien en of voorhanden hebben van stenen, en/of ijzeren bouten en/of stukken hout en/of ijzeren kraaiepoten en/of flessen en/of het gooien van een grote hoeveelheid afgestoken vuurwerk en/of het gericht schieten met een seinpistool op die politieambtenaren en/of het verwijderen van het brugdek op het entrepotdok etc, etc,”

, oftewel openlijke geweldpleging in vereniging (artikel 141). De wet op verboden wapenbezit is ook overtreden: één persoon had een traangasbusje op zak. Levensgevaarlijk spul, inderdaad.

Het begrip persoonlijke verantwoordelijkheid is in artikel 141 verlaten: men gaat uit van het principe “je was erbij, dus je bent erbij.” Als het openbaar ministerie besluit tot vervolging over te gaan wordt dit de eerste keer dat het wetsartikel 141 in deze opgerekte vorm wordt gebruikt. Er zal geformuleerd worden wanneer er sprake is van een verenigd geweldadig optreden; behoren de solidaire mensen (koks, radiomakers, ehbo, technici, toeschouwers) ook tot de groep? Kunnen zij voortaan veroordeeld worden voor iets wat ze niet zelf hebben gedaan? Het belooft een boeiende zaak te worden.

Buiten dat is het voor de gedaagden ook leuk om niet alleen tegenover de rechter te staan, maar te kunnen laten zien dat er genoeg mensen zijn die voor zoiets belachelijks als een ontruiming nog steeds de straat op willen gaan. Dus, komt allen!

[squat!net]


Eerste arrestanten van de ontruimingen vrijgelaten

  Eerste arrestanten van de ontruimingen vrijgelaten


Bijwerking donderdagavond:
De meeste arrestanten zijn ondertussen vrij, waaronder die bij de Kalenderpanden gevallen zijn. Er zijn aan een aantal arrestanten dagvaardingen uitgedeeld. Hierover binnenkort meernieuws.
Ook vanavond was er weer een lawaaidemonstratie, helaas slechts bezocht door ongeveer 25 mensen. Zouden krakers en sympathisanten dan ook aan koopavond doen? Deze lawaaiaktie werd vergezeld door enkele busjes ME en nog wat achter de hand. Evenals gisteren was hier geen enkele vorm van geweld te bespeuren, noch van politiezijde als van krakerszijde. Wel had de politie nu het licht in een aantal cellen uitgedaan. Wellicht stonden deze nu leeg of zouden ze uitgedaan zijn zodat kommunikatie tussen binnen en buiten onmogelijk was geworden?
Als de arrestanten die bij de ontruiming van de Herengracht 243a zijn gevallen morgen nog niet vrij zijn is er uiteraard weer een lawaaiaktie.


Vanavond, woensdagavond, werd er weer een goed bezochte lawaaiaktie gehouden bij het hoofdburo van politie. Alhier zitten de resterende gevangenen vast die gevallen zijn bij de afgelopen ontruimingsgolf. Gisteren, op de ontruimingsdag, werd er al een lawaaiaktie gehouden bij het buro. Hier waren honderd sympathisanten aanwezig en nog wat meer ME-ers.

Ook vanavond waren er weer bijna honderd demonstranten tussen de 6 en de 60 jaar oud. Er werd langdurig lawaai gemaakt. De gevangenen gaven door lichtsignalen te kennen het te horen. Ook een aantal passerende automobilisten draagden hun steentje bij door flink te toeteren en de duimen op te steken. Opgestoken middelvingers bleven deze keer geheel achterwege.

Een enkele te nieuwsgierige agent op de binnenplaats werd bestookt met lichtspoormunitie en koos het hazepad. De aktie was geheel geweldloos. Naar verwachting zullen de overige arrestanten nog wel even vast zitten, dus zullen de lawaaiakties voortduren. Over het lot van de de bij het Entrepotdok gevangengenomen hangbuikzwijntjes bestaat bij [squat!net] enige onduidelijkheid.

Voor het laatste nieuws over de arrestanten kan het handig zijn de kraken maillijst on-line te bekijken op http://www.dvxs.nl/~skwot/. Alhier wil de arrestantengroep nog wel eens posten. Bij vrijlating, en dus het wegvallen van de zin van de lawaaidemonstraties, zal dit ook hier gemeld worden.

Voor nieuws over de ontruimingen en andere kraakzaken, zie ook onze nieuwsrubriek

*******************************
bericht van de arrestantengroep van deze middag:

Vanmiddag zijn er 18 pakketjes met schoon ondergoed, snoepgoed en lektuur afgeleverd bij het hoofdburo en daar geaccepteerd. De agent van het cellenblok had het over 13 mannen, 4 vrouwen en een persoon waarvan het geslacht niet kon worden vastgesteld. In een ANP-bericht wordt gemeld dat een persoon die z’n naam heeft gezegd is vrijgelaten. De advokaat belde net, er is inderdaad iemand vrijgelaten. De vier arrestanten van de Prinsengracht en de drie van het Dok worden morgen voorgeleid, de vijf van de Wagenstraat worden morgen losgelaten en nog vijf anderen komen vrijdag voor de rechter-commissaris. Ze zijn erg boos over het hele gebeuren, dus het zou nog wel eens even kunnen gaan duren.

Jullie horen nog van ons… de arrestantengroep
***********************

[squat!net]


Fel verzet van krakerszijde houdt ME uren bezig

  Fel verzet van krakerszijde houdt ME uren bezig


Maandagavond vond de afsluitende manifestatie plaats in de Kalenderpanden. Omdat de gemeente had gekozen voor een ontruiming in plaats van een oplossing, zou dit de laatste aktiviteit aan het Entrepotdok zijn. De manifestatie met De Kift, 4tuoze matrozen en vele anderen werd goed bezocht; op het hoogtepunt waren er duizend mensen aanwezig.

foto: Hans 
Foto Na afloop werden er barrikades opgeworpen in de omgeving van de Kalenderpanden, de bruggen werden opgehaald en met een graafmachine werden de vele barrikades vervolmaakt. Voor een leuke sfeertekening zie het parool van dinsdag(“Bouwplaatsen leveren krakers genoeg munitie”).

De ME wijzigde hun ontruimingsprogramma en besloot eerder in aktie te komen. Na enkele uren onder een stenenregen te hebben gelegen, waren ze bijna honderd meter verder. Door met veel traangas te schieten werden uiteindelijk twee barrikades ingenomen. Het felle verzet door de ruim hondervijftig sympathisanten gaf de woede over deze onnodige ontruiming goed weer. Toen de ME bij de derde barrikade vastliep, vonden de vermoeide krakers het wel genoeg en trokken zich terug. Hierbij werden drie arrestanten gemaakt, waaronder een iemand die nog wat pannen uit de keuken wilde meenemen.
foto: Hans
Foto

Na het vertrek van de krakers werd deurwaarder Braan in een ME-bus aangevoerd voor de gemeentelijke ontruimingsriten. De krakers zaten ondertussen koffie te drinken in een ander nabijgelegen kraakpand. De ME trof 5 hangbuikzwijntjes aan in het pand. De krakers gaven hierbij symbolisch de panden over aan de varkens met teveel spek die nu en in de toekomst de kalenderpanden zullen bevolken. Tijd om er wat van weg te snijden!

Zoals verwacht begon de media en de gemeente te piepen over het gebruikte geweld. Dat de gemeente dit zelf ontketend had met hun onbekwame beleid drong niet in de hypokriete hoofden door. Voor de over het geweld klagende media hebben we geen goed woord over, want het zijn dezelfden die lopen te klagen als er ‘slechts’ met verf gegooid wordt.
Na de ontruiming van de Kalenderpanden volgden onder andere nog Wagenstraat 3. De krakers in dit kleine pandje wisten de ME nog enkele uren bezig te houden door omliggende leegstaande panden erbij te kraken. Het betreffen hier panden van woningbouwvereniging het Oosten welke zij in een schimmige NV hebben ondergebracht. De plannen van het Oosten met nummer drie zijn nog niet duidelijk. Vele omliggende panden zullen omgetoverd worden in luxe appartementen voor een huurtje van 3 a 4 duizend gulden per maand. Fotoos van het gebeuren zijn te vinden op http://squat.net/gallery/wagen3/

Ook de Prinsengracht 478 moest er aan geloven. Voor meer informatie over dit pand, kijk bij http://squat.net/prinsengracht/en voor de fotootjes bij http://squat.net/prinsengracht/ontruiming/

Ook bij dit pand werden barrikades opgegooid doch niet verdedigd. Politie in burger was binnengekomen via het buurpand. De ‘gebruikers’ van het buurpand hadden zichzelf ingebarrikadeerd en sinds de kraak van 478 wacht gelopen om hun dubieuze handeltjes doorgang te kunnen laten vinden. Deze maffiavriendjes van het amsterdams politieapparaat denken nu weer rustig te kunnen slapen. Bij deze ontruiming wisten een aantal mensen te ontkomen.

Voor meer nieuws verwijzen we even naar de kraken-maillijst on line op http://www.dvxs.nl/~skwoten het internationaal nieuwsoverzicht van squat!net op http://squat.net/intnews.shtml

[squat!net]


Plaatjes van ontruiming kalenderpanden

  Plaatjes van ontruiming kalenderpanden


Hier een paar plaatjes van de ontruiming van de kalenderpanden van vanochtend. Foto’s van de ontruiming van Wagenstraat 3 en belendende bijgekraakte panden vind je op squat.net/gallery/wagen3/.

Voor de meest recente nieuwsberichten verwijzen we je even naar het internationale nieuwsoverzicht of naar de de kraken-maillijst on line

Op www.kalenderpanden.nl staat een chronologisch overzicht van wat er vanochtend allemaal gebeurd is.

[squatnet]


terug

Programma protest-manifestatie Kalenderpanden

  Programma protest-manifestatie Kalenderpanden


GROTE PROTEST-MANIFESTATIE KALENDERPANDEN

Maandag 30 oktober vindt tussen 20.30 en 23.30 uur een groot protestspectakel plaats op de kade aan het Entrepotdok 93-98 (achter Artis). Het wordt een spectakel vol vuur, licht, water en geluid. Diverse bekende artiesten treden belangenloos op uit protest tegen de ontruiming van de Kalenderpanden. De gemeente Amsterdam begaat een ernstige fout door dit uniek podium voor alternatieve en politieke cultuur om zeep te helpen.

De presentatie zal gedaan worden door Herr Seele uit Belgie (compaan van Kamagurka) en de Nachtzusters. Vanaf drie podia waarvan een op een boot zullen optreden: de Kift, de 4 Tuoze Matroze (bekend van Sail), het Eilandenkoor (van Oostelijke Eilanden), dichter Dorpsoude de Jong, Strange Stories (Theater of Hell), Seein’ Red (hardcore), Kraakgeluiden in de Binnenstad (electro improvisatie) en de Association of Autonomous Astronauts. Geert Mak zal een toespraak houden.

De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht zal vanaf 20.00 uur door de buurt lopen om buurtbewoners uit te nodigen. Verder zal er een vj zijn en nog een paar verrassingen.

Bij storm- en regenachtig weer zal het gebeuren zich deels naar binnen verplaatsen.

meer informatie: http://www.kalenderpanden.nl entrepot [at] dds [dot] nl

[squat!net]


Geen plaats voor gebruikers Kalenderpanden

  Geen plaats voor gebruikers Kalenderpanden


GEEN PLAATS VOOR GEBRUIKERS KALENDERPANDEN

De krakers van de Kalenderpanden hebben vrijdag 20 oktober bij brief een gesprek met burgemeester Patijn aangevraagd. Tijdens dit gesprek zou de vraag centraal moeten staan of de gemeente mogelijkheden ziet om de functies die nu in de Kalenderpanden onderdak vinden voor Amsterdam te behouden. De Kalenderpanden dreigen dinsdag 31 oktober ontruimd te worden.

Volgens de gemeente is het onmogelijk om de Kalenderpanden in hun huidige vorm te behouden. Het afkopen van de projectontwikkelaar zou te duur zijn. De krakers becijferen dat de projectontwikkelaar FL 35 miljoen winst zal maken op de panden die nu nog gemeente-eigendom zijn.

De aanvraag van het gesprek is niet gehonoreerd. Volgens de gemeente is er voor de bewoners en gebruikers geen vervangende ruimte beschikbaar. Dit mag verbazend genoemd worden, aangezien er al sinds anderhalf jaar een speciale gemeentelijke projectgroep ‘Broedplaatsen’ bestaat, die tot doel heeft woon-werkruimten voor alternatieve en financieel minder draagkrachtige groepen te creeeren. De gemeente heeft hiervoor in principe Fl 90 miljoen gerserveerd.

De gebruikers van de Kalenderpanden hebben ook zelf een lijst met panden aangeleverd die leeg zijn of binnenkort leegkomen en als vervangende ruimte zouden voldoen. Volgens de gemeente bevat deze lijst geen reeele alternatieven. De krakers stellen zich daarentegen op het standpunt dat de twee dagen waarin de gemeente de lijst heeft doorgenomen te kort zijn om de mogelijkheden serieus te inventariseren. Daarnaast blijkt de gemeente niet van zin om serieus naar andere lokaties te willen kijken.

Door het aanbod van de krakers om over vervangende ruimte te praten tekent de problematiek zich scherper af: voor aktiviteiten zoals die in de Kalenderpanden plaatsvinden is niet alleen geen plaats in de Kalenderpanden, het blijkt dat Amsterdam hier uberhaupt geen plaats aan kan en wil bieden.

Kalenderpanden


Vooralarm! Waarschijnlijk aanstaande dinsdag ontruiming Kalenderpanden

  Vooralarm! Waarschijnlijk aanstaande dinsdag ontruiming Kalenderpanden


Vooralarm!

Ontruiming Kalenderpanden waarschijnlijk aanstaande dinsdag

Dinsdag 31 oktober is waarschijnlijk de datum waarop de Kalenderpanden ontruimd worden. Het is nog niet officieel bevestigd, maar dit blijkt uit meerdere bronnen binnen de gemeente.

De bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden zijn niet van plan om de ontruiming geruisloos te laten gebeuren en hopen daarbij op brede steun. De ontruiming staat immers niet op zichzelf. Door de hoge grondprijzen staat iedere niet hard-commerciele functie onder druk. Goedkope woonruimte, non-profitinstellingen en kleine bedrijfjes verdwijnen geruisloos. Het gevolg is dat Amsterdam onbetaalbaar, aangeharkt en saai aan het worden is.

Als er dinsdag ontruimd wordt dan is maandagavond 30 oktober de avond voor de ontruiming. Rond de Kalenderpanden zal dan een grote manifestatie plaats vinden. Deze begint om 20.30. Het precieze programma wordt vrijdag bekend gemaakt. De bedoeling is dat het een groot spektakel wordt. Geert Mak, Her Seele, de nachtzusters, Warner & Consorten, de 4 tuoze matrozen, The Ex, Association of Autonomous Astronauts, het Eilandenkoor, de Kift en vele anderen hebben hun medewerking toegezegd.

Na afloop van de manifestatie is er een bijeenkomst in de Kalenderpanden over de plannen tegen de ontruiming van de volgende dag.

Dinsdag 31 oktober (de ontruimingsdag!), zal radio Patapoe uitzenden vanuit de Kalenderpanden en het laatste nieuws doorgeven. Radio Patapoe zendt uit over 97.2 FM. Ook zal de Plantagedoklaan 8-12 open zijn als infopunt en hier zal waarschijnlijk ook de EHBO gevestigd zijn.

meer informatie volgt nog.

Kalenderpanden

1018 AD Amsterdam 020-6220947 e-mail: entrepot [at] dds [dot] nl internet: http://www.kalenderpanden.nl

Kalenderpanden