Bewoners en gebruikers kalenderpanden verstoren gemeenteraadszitting

  Bewoners en gebruikers kalenderpanden verstoren gemeenteraadszitting


Amsterdam, Woensdag 18 oktober

Tijdens de raadszitting van de gemeenteraad hebben een vijftal bewoners en gebruikers/sympathisanten van de Kalenderpanden kortstondig de gemeenteraadsvergadering verstoord. Dit gebeurde om (nogmaals) de aandacht te vestigen op het feit dat, als er niet snel een oplossing gevonden wordt, de kalenderpanden binnenkort ontruimd worden. Zij moeten plaats maken voor luxe-appartementen van een miljoen per stuk.

De Gemeenteraad had vandaag wederom een kans om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen die de ontruiming kan voorkomen. De ontruiming van de Kalenderpanden zal tot een onomkeerbare verschraling van de binnenstad leiden. Ook zijn er nog steeds een aantal raadsadressen niet behandeld. De gemeenteraadsleden hebben echter niet de durf kunnen opbrengen om het genomen besluit terug te draaien.

Tijdens de onderbreking van de raadsvergadering werden foto’s aan de raadsleden uitgedeeld. Op de foto’s waren enkele van de ruimtes in de Kalenderpanden te zien: de bioscoop, de concertzaal, een festival in de grote zaal en een woning. Ieder raadslid kreeg bovendien een heel pakket papieren waaronder een ingezonden brief waarin verschillende prominente amsterdammers nogmaals oproepen om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. Tot de ondertekenaars behoren onder andere de zakelijk directeur van het Concertgebouw, de directeur van het Bimhuis, melkweg en Paradiso.

Na het voorlezen van een verklaring verlieten de actievoerders de raadszaal.

[squat!net]


Wethouder Krikke getaart

  Wethouder Krikke getaart


WETHOUDER KRIKKE ‘GETAART’

Vanmiddag is wethouder Economische Zaken Krikke tijdens de opening van de aangeharkte Nieuwendijk ‘getaart’. Aktievoerders gooiden haar twee slagroomtaarten in het gezicht. Twee mensen werden gearresteerd.

Aanleiding voor de taartaktie zijn het gesjoemel en de leugens van de wethouder rond de Kalenderpanden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de wethouder ontkent ooit een raadsadres van de Kalenderpanden te hebben ontvangen. Een raadsadres is een schrijven aan de gemeente waardoor men een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad of een commissie kan krijgen. De bewoners van de Kalenderpanden hebben reeds in januari een raadsadres aan de gemeenteraad gericht. Toen onlangs de partij Amsterdam Anders verzocht de adressen te agenderen, verklaarde wethouder Krikke alleen een brief te kennen die Geert Mak en een aantal andere notabelen schreven naar aanleiding van de gang van zaken rond de Kalenderpanden. Ook haar antwoord op deze brief bevatte een aantal pertinente onjuistheden. Zo werd gesteld dat de verkoop van de Kalenderpanden al plaats heeft gevonden. In werkelijkheid heeft de gemeenteraad de verkoop (erfpachtakte) nog niet gefiateerd.

Tijdens de bezetting van het Grondbedrijf op vrijdag 29 september bleek echter na een korte ‘snuffelaktie’ in de archieven dat het raadsadres wel degelijk bij de gemeente bekend is. Er zijn zelfs afspraken over de afhandeling gemaakt. De stukken waar dit uit blijkt zijn bijgevoegd.

Bovenstaande kunnen wij niet anders uitleggen dan als moedwillige obstructie door Krikke of haar ambtenaren. Het is de vraag of de gemeenteraad er genoegen mee neemt op deze wijze voorgelogen te worden. Wij nemen dat in ieder geval niet.

Taarters zonder grenzen afdeling Amsterdam

N.B.: De beantwoording van het raadsadres van de heer Mak vond plaats tijdens de vergadering van de Commissie Binnenstad van 21 september.

foto: Hans Foto

[squat!net]


Bewoners Kalenderpanden krijgen brief van Grondbedrijf na aktie van afgelopen vrijdag

  Bewoners Kalenderpanden krijgen brief van Grondbedrijf na aktie van afgelopen vrijdag


De bewoners van de kalenderpanden ontvingen vanmiddag een pakje van het grondbedrijf met daarin 6 scharrel-graaneieren. Het pakje en een brief zijn de reaktie van de Directeur van het gemeentelijk grondbedrijf nadat bewoners en sympathisanten vrijdag tijdens een kortstondige bezetting kippen in de directiekamer hadden losgelaten. De bewoners protesteerden daarmee tegen het grondbeleid van het grondbedrijf, en vestigden een protest-broedplaats in het pand.

Hieronder de brief van de directeur die de eieren begeleidde:

Amsterdam, 2 Oktober 2000

link
naar meer foto's van Thomas Schlijper Geachte bewoners,

Natuurlijk is het niet prettig om zonder afspraak en buiten kantooruren door jullie bezocht te worden en dan waren jullie eigenlijk op het verkeerde adres. Toch wil ik jullie danken voor het feit dat ik mijn kamer intact terugvond. De kippen hebben een goede bestemming gekregenop een kinderboerderij.

Ik stuur hierbij een aantal nog niet uitgebroede eieren en hoop dat wij als Gemeente in staat zijn jullie (en met jullie anderen) in de gelegenheid te stellen de eieren uit te laten komen op andere lokaties in Amsterdam. Daarbij moeten redelijke aanbiedingen natuurlijk wel worden geaccepteerd, wat zoals ik heb begrepen door jullie niet is gebeurd (*).

Met vriendelijke groet,

Directeur Grondbedrijf Edo Arnoldussen

(*)Meneer Arnoldussen heeft het niet helemaal begrepen. Zo is er geen alternatief aangeboden voor de bewoners, dus laat staan voor de funktie van het woon-werkpand. Aangeboden zijn tijdelijke loodsen alwaar nauwelijks een publieke funktie mogelijk was.

[squat!net]


Demonstratie tegen ontruiming Kalenderpanden

  Demonstratie tegen ontruiming Kalenderpanden


AMSTERDAM (ANP) – Bijna duizend (sic!, squat!net) krakers en sympatisanten verzamelden zich zondagmiddag op de Dam in Amsterdam om te demonstreren tegen de op handen zijnde ontruiming van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok. De actievoerders trokken daarna de stad door.

De actie verliep redelijk rustig, aldus een politiewoordvoerder. Wel gooiden de demonstranten bij het hoofdbureau van politie aan de Marnixstraat met vuurwerk. Daarna vervolgden ze hun weg naar de Stopera. Tegen half vijf was de stoet daar aangekomen en eindigde de demonstratie.

Vanaf dinsdag mogen de Kalenderpanden worden ontruimd. De gemeente doet de panden over aan een projectontwikkelaar die er luxe appartementen in wil vestigen. De krakers claimen de Kalenderpanden als zogenoemde culturele broedplaats.

De gemeente Amsterdam belooft kunstenaars al jaren plaatsen waar zij ongestoord kunnen werken; culturele broedplaatsen. Volgens de krakers zijn de Kalenderpanden uitgegroeid tot zo’n plek. Er worden concerten gegeven, films gedraaid, radio gemaakt en er is een restaurant. De krakers vinden dat hun beste culturele broedplaats wordt afgepakt in ruil voor het grote geld.

Het weekend voor de mogelijke ontruiming zijn de krakers een offensief begonnen. Vrijdag drongen zij het Gemeentelijk Grondbedrijf binnen en lieten daar kippen achter in de directiekamer. De brievenbussen van gemeenteraadsleden werden dichtgelijmd, om aan te geven dat er met hen niet te onderhandelen valt en zaterdag was er al een actie op de Dam. De demonstratie van zondag vormt het sluitstuk van het actieweekend. Maar de krakers zullen zich blijven verzetten tegen ontruiming van de Kalenderpanden.

de Trouw, 02.10.00


Kalenderpanden bezetten kantoor eigenaar

  Kalenderpanden bezetten kantoor eigenaar


Zojuist werd het kantoor van het Grondbedrijf, de eigenaar van de kalenderpanden, voor korte tijd bezet. In het pand werden een tiental kippen (uit Barneveld?) achtergelaten die het grondbedrijf tot een broedplaats moesten herscheppen. Ook werd er een enorm spandoek uit de betonklont aan de Amsterdamse versie van de Stalinallee gehangen.

Eerdere akties met betrekking tot het aktieweekeinde zijn veelal beschreven in onze nieuwsrubriek: zie http://squat.net/nl/news/ danwel te vinden op de kraken maillijst on line (met aldaar info hoe te abonneren)

  Hieronder het pamflet van de aktie

KALENDERPANDEN ONTRUIMEN?

meer foto's van
Thomas Schlijper In de drie jaar tijd dat de Kalenderpanden gekraakt zijn is het complex uitgegroeid tot een plaats waar naast betaalbare woonruimte plaats is voor niet-commerciele concerten, films, theater en een restaurant. Veel initiatieven die in de Kalenderpanden plaatsvvinden zijn ooit elders begonnen maar hebben naar de Kalenderpanden moeten uitwijken.

Maar ook de Kalenderpanden worden vanaf 3 oktober met ontruiming bedreigd. De gemeente wil de panden verkopen aan het grootste bouwbedrjf van Nederland: de BAM. Deze wil er 47 luxe appartementen van meer dan een miljoen gulden per stuk bouwen.

De dreigende ontruiming past in een trend. De grondprijzen in Amsterdam zijn zo hoog geworden dat iedere niet har-commerciele functie in de stad onder druk staat. De meeste goedkope woningen, non-pofitinstellingen en kleine bedrijfjes verdwijnen geruisloos, maar inmiddels is het de meeste mensen wel duidelijk dat Amsterdam onbetaalbaar, aangeharkt en saai aan het worden is.

Alleen de gemeente is hier nog blind voor en denkt dat wat goed is voor de investeerders ook per definitie goed is voor de stad. Wat er op die manier verloren gaat overstijgt het belang van een enkel pand als de kalenderpanden

Met het behoud van de Kalenderpanden is het tij dus nog niet gekeerd. Maar juist de kalenderpanden kunnen het begin zijn. De panden zijn al in handen van de gemeente, zodat ze er haar eigen beleid mee kan maken. Daarom is het wrang om te moeten zien dat de panden voor een schamele prijs aan het grootste bouwbedrijf van Nederland worden verkocht, dat vervolgens Fl 35.000.000,- aan de luxe appartementen gaat verdienen.

Vanaf het begin is duidelijk geweest dat de gemeente nooit serieus naar een alternatief heeft willen kijken. Elke vorm van protest was ook bij voorbaat kansloos. Want de gemeente is niet alleen eigenaar, maar ook mede-projektontwikkelaar, de instantie die de vergunningen verleend het de instantie die de bezwaren behandelt.

Voor ons is de zaak daarmee niet afgedaan. We weigeren te vertrekken, Voor de Kalenderpanden hoeft geen enkele projectontwikkelaar pplannen te ontwikkelen: ze zijn al volop in gebruik. We hopen bij ons verzet op brede steun. De Kalenderpandenm staan niet op zichzelf maar zijn een toonbeeld van de in Amsterdam gevoerde politiek.

Daarom: KEERPUNT KALENDERPANDEN

http://www.kalenderpanden.nl/ einde pamflet

Meer foto’s en een duitstalig verslag vind je hier
een vorige aktie hebben we helaas nog niet beschreven. Zie hiervoor de kraken-maillijst.

[squat!net]


2500 demonstranten tegen de ontruiming van de Kalenderpanden

  2500 demonstranten tegen de ontruiming van de Kalenderpanden


Vandaag vond de afsluitende demonstratie plaats van het aktieweekeinde. In dit aktieweekeinde zijn er velerlei verschillende soorten akties gevoerd, varierend van het herscheppen van restaurant Garage in een Volkskeuken alwaar gegeten diende te worden voor vier piek tot het bezetten van jarenlange leegstaande panden.

De vooruitzichten voor de demonstratie waren niet goed, het miezerde. Daarom is het des te opvallender dat deze demonstratie nog groter was dan die in januari. Toen waren er volgens squat!net 1500 mensen, volgens de pers 2000. Deze keer bedraagt de officiele squat!net schatting 2500 demonstranten.

hier vind je zodadelijk een
 fotooverzichtDe meegevoerde spandoeken en leuzen gaven de grote variatie in beweegredenen voor het deelnemen aan deze demonstratie weer. In het algemeen kan men stellen dat mensen het zat zijn dat je met veel geld je eigen (woon)probleem kan oplossen en het feitelijk doorschuift naar de mensen zonder al teveel geld. Hierbij kreeg ook de gemeente een veeg uit de pan omdat zij allerlei beloftes aan projektontwikkelaars wel nakomen, maar eerdere toezeggingen om de kalenderpanden als herhuisvesting voor de in 1989 ontruimde Conradstraat vergeten bleek te zijn. Ook maakte een spreker van de Kalenderpanden zich boos over het feit dat de sociale woningbouw tegen de afspraken in uit elk plan verdwenen zijn.

Niet het geld dient het doel te zijn maar de mensen die in deze stad wonen en werken

Wij wachten nog op de verklaring van de bewoners van de kalenderpanden en het persbericht van de persgroep.

[squat!net]


Restaurant Joop Braakhekke toneel voor actie tegen ontruiming Kalenderpanden

  Restaurant Joop Braakhekke toneel voor actie tegen ontruiming Kalenderpanden


Vanavond om 18.30 heeft een groep van 25 actievoerders geprotesteerd tegen de aankomende ontruiming van culturele vrijplaats de Kalenderpanden. Zij deden dit in restaurant Le Garage van de bekende tv-kok Joop Braakhekke. Ze hielden er een afscheidsspeech en deelden flyers uit aan de gasten.

Met de ontruiming van de Kalenderpanden zou het aldaar gevestigde low-budget-eetcafe VoQ geen locatie meer hebben. De actievoerders hebben het chique Le Garage uitgekozen als toneel voor hun protest, omdat zij niet over het budget beschikken er wekelijks te eten. In de Kalenderpanden kunnen ze wel terecht omdat een maaltijd daar slechts vier gulden kost.

De Kalenderpanden huisvesten behalve eetcafe VoQ ook tal van andere activiteiten: concerten, radiouitzendingen, poezievoordrachten, oefenruimte voor theatergezelschappen etcetera. Alles gebeurt op non-commerciele low-budget-basis, zodat het voor arm en rijk toegankelijk is.

De toegevoegde waarde van deze culturele vrijplaats wordt breed gedragen in de Amsterdamse samenleving. Zelfs burgemeester Patijn schaart zich met zijn uitspraak ?Geen cultuur zonder subcultuur? achter deze gedachte. Helaas handelt de gemeente niet altijd volgens haar eigen beleidslijnen. Zij heeft namelijk besloten de Kalenderpanden te verkopen aan projectontwikkelaar BAM, die er luxe-appartementen zal realiseren.

Deze protestactie vond plaats in de aanloop naar het actieweekend tegen ontruiming van de Kalenderpanden op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober a.s.

Beelden van de aktie

[squat!net]


Deur dicht bij gemeente voor Kalenderpanden. Gemeentedeur dicht door kalenderpanden

  Deur dicht bij gemeente voor Kalenderpanden. Gemeentedeur dicht door kalenderpanden


Ook dit bericht bereikte ons via de kraken-maillijst. Abonneren kan door het sturen van een geheel lege mail aan kraken-post-subscribe [at] dvxs [dot] nl

Meer info over deze lijst: http://www.dvxs.nl/~skwot/

Eerdere aktieverslagen en wat foto’s tref je aan in de nieuwsrubriek: http://squat.net/nl/news/

Persbericht

Amsterdam 30 september 2000

Solidariteitsactie Kalenderpanden

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben wij op diverse adressen de sloten van gemeenteraadsleden dichtgelijmd. Hiermee willen wij aangeven dat het een illusie is om nog met politici te willen onderhandelen. Het is al lang duidelijk dat er in de gemeenteraad geen wil bestaat om de Kalenderpanden te behouden. Dit blijkt wel uit de wijze waarop de gemeente met de zaak omgaat: raadsadressen raken “zoek” en er wordt een totaal belachelijke vervangende ruimte geboden. Het feit dat de politiek zich op een vage afspraak met de projektontikkelaar beroept geeft wel aan wiens belangen er door de gemeenteraad echt behartigd worden. Hoewel het lang geleden is dat Amsterdam zo’n “progressief” stadsbestuur had, geldt nog steeds onverkort:”wiens brood men eet diens lied men speelt”. Het enige antwoord wat ze de Kalenderpanden blijkbaar te bieden hebben is ontruiming.

De enigen die baat hebben bij het commumniceren met politici zijn de politici zelf. Zij kunnen straks volgens poldermodel-traditie een ontruiming legitimeren door te zeggen:er is in redelijkheid over gesproken, maar we kwamen er niet uit. Omdat duidelijk is dat de politiek zich op geen enkele manier voor het behoud van de panden wil inspannen is overleg bij voorbaat zinloos. De Kalenderpanden zijn eigendom van de gemeente. Het heeft daarom voor de gemeenteraadsleden geen zin om zich lafhartig achter “afspraken” of een farce als het broedplaatsenbeleid te verschuilen. Uiteindelijk is er maar een groep verantwoordelijk voor ontruiming: de 45 gemeenteraadsleden. De tijd dat politicus een eerzaam beroep was is allang voorbij. Door meer waarde te hechten aan een “afspraak” met het grootste bouwbedrijf van Nederland dan aan een sociaal beleid komt die tijd zeker niet terug.

Keerpunt Kalenderpanden!

einde persbericht.

[squat!net]


Aktie tegen Wolfensohn op komst op eerder aangekondigde ontruimingsdag Kalenderpanden

  Aktie tegen Wolfensohn op komst op eerder aangekondigde ontruimingsdag Kalenderpanden


Op 3 oktober komt Jimmy Wolfensohn, president van de Wereldbank, naar Amsterdam. Hij en nog meer nare mensen uit de NGO sector, de internationale politiek en het bedrijfsleven komen op 3-4 oktober bijeen voor een conferentie met de veelzeggende titel: ?Wereldarmoede, een uitdaging voor de private sector? ( http://www.aiid.org). Organisaties zoals de Wereldbank en het IMF, maar ook het bedrijfsleven zijn echter veroorzakers zijn van armoede in de ‘ontwikkelingslanden’ . De suggestie dat oplossingen van hun kant moeten komen is daarom ronduit bespottelijk te noemen. Platform Stank voor Bank (afdeling Amsterdam) roept op tot protest! Kom dinsdag 3 oktober naar Amsterdam, doe mee met de actiedag:

Stop kapitalisme, stop het gepolder, de wereld is niet te koop!

– Verzamelen (voor een ontvangstcomité ) om 08.00 op het Spui in Amsterdam.
– Infolijn (vanaf 1 oktober) 06 18372618.
– Infopunt (3 oktober vanaf 7 uur) in het ASCII: Jodenbreestraat 24-sous te Amsterdam

– Hou de website http://huizen.dds.nl/~stankvan het Platform Stank voor Bank goed in de gaten voor meer details.

******************************************************************

  ACTIEVERGADERING ZATERDAG 30 SEPTEMBER OM 13:00, KEIZERSGRACHT 132 IN AMSTERDAM

Met smart wacht het platform Stank voor Bank op de beloofde meutes hyper-gemotiveerde (en dan inmiddels teruggekeerde) Praaggangers.

*******************************
Op 3 oktober staat in Amsterdam ook de ontruiming van (o.a.) de gekraakte kalenderpanden op de agenda!
*************************

einde ingezonden mededeling.

Voor eerder nieuws op squat.net over Wolfensohn: kijk hier.
De ontruiming van de Kalenderpanden is door de gemeente uitgesteld. Onduidelijk is of de overige ontruimingen ook afgeblazen zijn. De demonstratie ter ondersteuning van de kalenderpanden gaat gewoon door. Of zoals het krakersblok uit de Amsterdamse Pijp stelt:

Mafkezen aller landen
steun de kalenderpanden!

[squat!net]


kommissievergadering over Kalenderpanden

  kommissievergadering over Kalenderpanden


Kalenderpanden in kommissie

Donderdag 21-9 zal de brief van Geert Mak aan de gemeente Amsterdam behandeld worden in een kommissievergadering op het stadhuis. Het valt nog mee dat de gemeente een brief heeft kunnen terugvinden, want enkele andere raadsadressen zijn nooit meer boven water gekomen. Zelfs het raadsadres dat ook nog eens door sympathisanten van de Kalenderpanden op de voordeur van Patijn werd geschroefd, blijkt niet gevonden te kunnen worden.

Bij de behandeling van de brief van Mak zullen mensen van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok ook inspreken. De kommissievergadering begint om 20.00u in zaal 0239

Tot donderdag!

Een deel van de akties ter ondersteuning van de Kalenderpanden staat beschreven op squat.net/entrepotdok/akties.htm. Hieronder het dichtschroeven van de ambtswoning met een bord met een raadsadres erop (Deze is overigens eveneens gewoon op papier bezorgd).

Redaktioneel uit het Parool dd. 1-2-00 over scheefgroei op de woningmarkt: squat.net/nl/news/parool1010200.html

Open brief van velen aan de gemeente Amsterdam: squat.net/openbrief.html

en natuurlijk hier ook een link naar www.kalenderpanden.nl

[squat!net]