2500 demonstranten tegen de ontruiming van de Kalenderpanden

  2500 demonstranten tegen de ontruiming van de Kalenderpanden


Vandaag vond de afsluitende demonstratie plaats van het aktieweekeinde. In dit aktieweekeinde zijn er velerlei verschillende soorten akties gevoerd, varierend van het herscheppen van restaurant Garage in een Volkskeuken alwaar gegeten diende te worden voor vier piek tot het bezetten van jarenlange leegstaande panden.

De vooruitzichten voor de demonstratie waren niet goed, het miezerde. Daarom is het des te opvallender dat deze demonstratie nog groter was dan die in januari. Toen waren er volgens squat!net 1500 mensen, volgens de pers 2000. Deze keer bedraagt de officiele squat!net schatting 2500 demonstranten.

hier vind je zodadelijk een
 fotooverzichtDe meegevoerde spandoeken en leuzen gaven de grote variatie in beweegredenen voor het deelnemen aan deze demonstratie weer. In het algemeen kan men stellen dat mensen het zat zijn dat je met veel geld je eigen (woon)probleem kan oplossen en het feitelijk doorschuift naar de mensen zonder al teveel geld. Hierbij kreeg ook de gemeente een veeg uit de pan omdat zij allerlei beloftes aan projektontwikkelaars wel nakomen, maar eerdere toezeggingen om de kalenderpanden als herhuisvesting voor de in 1989 ontruimde Conradstraat vergeten bleek te zijn. Ook maakte een spreker van de Kalenderpanden zich boos over het feit dat de sociale woningbouw tegen de afspraken in uit elk plan verdwenen zijn.

Niet het geld dient het doel te zijn maar de mensen die in deze stad wonen en werken

Wij wachten nog op de verklaring van de bewoners van de kalenderpanden en het persbericht van de persgroep.

[squat!net]