Kalenderpanden bezetten kantoor eigenaar

  Kalenderpanden bezetten kantoor eigenaar


Zojuist werd het kantoor van het Grondbedrijf, de eigenaar van de kalenderpanden, voor korte tijd bezet. In het pand werden een tiental kippen (uit Barneveld?) achtergelaten die het grondbedrijf tot een broedplaats moesten herscheppen. Ook werd er een enorm spandoek uit de betonklont aan de Amsterdamse versie van de Stalinallee gehangen.

Eerdere akties met betrekking tot het aktieweekeinde zijn veelal beschreven in onze nieuwsrubriek: zie http://squat.net/nl/news/ danwel te vinden op de kraken maillijst on line (met aldaar info hoe te abonneren)

  Hieronder het pamflet van de aktie

KALENDERPANDEN ONTRUIMEN?

meer foto's van
Thomas Schlijper In de drie jaar tijd dat de Kalenderpanden gekraakt zijn is het complex uitgegroeid tot een plaats waar naast betaalbare woonruimte plaats is voor niet-commerciele concerten, films, theater en een restaurant. Veel initiatieven die in de Kalenderpanden plaatsvvinden zijn ooit elders begonnen maar hebben naar de Kalenderpanden moeten uitwijken.

Maar ook de Kalenderpanden worden vanaf 3 oktober met ontruiming bedreigd. De gemeente wil de panden verkopen aan het grootste bouwbedrjf van Nederland: de BAM. Deze wil er 47 luxe appartementen van meer dan een miljoen gulden per stuk bouwen.

De dreigende ontruiming past in een trend. De grondprijzen in Amsterdam zijn zo hoog geworden dat iedere niet har-commerciele functie in de stad onder druk staat. De meeste goedkope woningen, non-pofitinstellingen en kleine bedrijfjes verdwijnen geruisloos, maar inmiddels is het de meeste mensen wel duidelijk dat Amsterdam onbetaalbaar, aangeharkt en saai aan het worden is.

Alleen de gemeente is hier nog blind voor en denkt dat wat goed is voor de investeerders ook per definitie goed is voor de stad. Wat er op die manier verloren gaat overstijgt het belang van een enkel pand als de kalenderpanden

Met het behoud van de Kalenderpanden is het tij dus nog niet gekeerd. Maar juist de kalenderpanden kunnen het begin zijn. De panden zijn al in handen van de gemeente, zodat ze er haar eigen beleid mee kan maken. Daarom is het wrang om te moeten zien dat de panden voor een schamele prijs aan het grootste bouwbedrijf van Nederland worden verkocht, dat vervolgens Fl 35.000.000,- aan de luxe appartementen gaat verdienen.

Vanaf het begin is duidelijk geweest dat de gemeente nooit serieus naar een alternatief heeft willen kijken. Elke vorm van protest was ook bij voorbaat kansloos. Want de gemeente is niet alleen eigenaar, maar ook mede-projektontwikkelaar, de instantie die de vergunningen verleend het de instantie die de bezwaren behandelt.

Voor ons is de zaak daarmee niet afgedaan. We weigeren te vertrekken, Voor de Kalenderpanden hoeft geen enkele projectontwikkelaar pplannen te ontwikkelen: ze zijn al volop in gebruik. We hopen bij ons verzet op brede steun. De Kalenderpandenm staan niet op zichzelf maar zijn een toonbeeld van de in Amsterdam gevoerde politiek.

Daarom: KEERPUNT KALENDERPANDEN

http://www.kalenderpanden.nl/ einde pamflet

Meer foto’s en een duitstalig verslag vind je hier
een vorige aktie hebben we helaas nog niet beschreven. Zie hiervoor de kraken-maillijst.

[squat!net]