Wethouder Krikke getaart

  Wethouder Krikke getaart


WETHOUDER KRIKKE ‘GETAART’

Vanmiddag is wethouder Economische Zaken Krikke tijdens de opening van de aangeharkte Nieuwendijk ‘getaart’. Aktievoerders gooiden haar twee slagroomtaarten in het gezicht. Twee mensen werden gearresteerd.

Aanleiding voor de taartaktie zijn het gesjoemel en de leugens van de wethouder rond de Kalenderpanden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de wethouder ontkent ooit een raadsadres van de Kalenderpanden te hebben ontvangen. Een raadsadres is een schrijven aan de gemeente waardoor men een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad of een commissie kan krijgen. De bewoners van de Kalenderpanden hebben reeds in januari een raadsadres aan de gemeenteraad gericht. Toen onlangs de partij Amsterdam Anders verzocht de adressen te agenderen, verklaarde wethouder Krikke alleen een brief te kennen die Geert Mak en een aantal andere notabelen schreven naar aanleiding van de gang van zaken rond de Kalenderpanden. Ook haar antwoord op deze brief bevatte een aantal pertinente onjuistheden. Zo werd gesteld dat de verkoop van de Kalenderpanden al plaats heeft gevonden. In werkelijkheid heeft de gemeenteraad de verkoop (erfpachtakte) nog niet gefiateerd.

Tijdens de bezetting van het Grondbedrijf op vrijdag 29 september bleek echter na een korte ‘snuffelaktie’ in de archieven dat het raadsadres wel degelijk bij de gemeente bekend is. Er zijn zelfs afspraken over de afhandeling gemaakt. De stukken waar dit uit blijkt zijn bijgevoegd.

Bovenstaande kunnen wij niet anders uitleggen dan als moedwillige obstructie door Krikke of haar ambtenaren. Het is de vraag of de gemeenteraad er genoegen mee neemt op deze wijze voorgelogen te worden. Wij nemen dat in ieder geval niet.

Taarters zonder grenzen afdeling Amsterdam

N.B.: De beantwoording van het raadsadres van de heer Mak vond plaats tijdens de vergadering van de Commissie Binnenstad van 21 september.

foto: Hans Foto

[squat!net]