Bewoners en gebruikers kalenderpanden verstoren gemeenteraadszitting

  Bewoners en gebruikers kalenderpanden verstoren gemeenteraadszitting


Amsterdam, Woensdag 18 oktober

Tijdens de raadszitting van de gemeenteraad hebben een vijftal bewoners en gebruikers/sympathisanten van de Kalenderpanden kortstondig de gemeenteraadsvergadering verstoord. Dit gebeurde om (nogmaals) de aandacht te vestigen op het feit dat, als er niet snel een oplossing gevonden wordt, de kalenderpanden binnenkort ontruimd worden. Zij moeten plaats maken voor luxe-appartementen van een miljoen per stuk.

De Gemeenteraad had vandaag wederom een kans om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen die de ontruiming kan voorkomen. De ontruiming van de Kalenderpanden zal tot een onomkeerbare verschraling van de binnenstad leiden. Ook zijn er nog steeds een aantal raadsadressen niet behandeld. De gemeenteraadsleden hebben echter niet de durf kunnen opbrengen om het genomen besluit terug te draaien.

Tijdens de onderbreking van de raadsvergadering werden foto’s aan de raadsleden uitgedeeld. Op de foto’s waren enkele van de ruimtes in de Kalenderpanden te zien: de bioscoop, de concertzaal, een festival in de grote zaal en een woning. Ieder raadslid kreeg bovendien een heel pakket papieren waaronder een ingezonden brief waarin verschillende prominente amsterdammers nogmaals oproepen om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. Tot de ondertekenaars behoren onder andere de zakelijk directeur van het Concertgebouw, de directeur van het Bimhuis, melkweg en Paradiso.

Na het voorlezen van een verklaring verlieten de actievoerders de raadszaal.

[squat!net]