Geen plaats voor gebruikers Kalenderpanden

  Geen plaats voor gebruikers Kalenderpanden


GEEN PLAATS VOOR GEBRUIKERS KALENDERPANDEN

De krakers van de Kalenderpanden hebben vrijdag 20 oktober bij brief een gesprek met burgemeester Patijn aangevraagd. Tijdens dit gesprek zou de vraag centraal moeten staan of de gemeente mogelijkheden ziet om de functies die nu in de Kalenderpanden onderdak vinden voor Amsterdam te behouden. De Kalenderpanden dreigen dinsdag 31 oktober ontruimd te worden.

Volgens de gemeente is het onmogelijk om de Kalenderpanden in hun huidige vorm te behouden. Het afkopen van de projectontwikkelaar zou te duur zijn. De krakers becijferen dat de projectontwikkelaar FL 35 miljoen winst zal maken op de panden die nu nog gemeente-eigendom zijn.

De aanvraag van het gesprek is niet gehonoreerd. Volgens de gemeente is er voor de bewoners en gebruikers geen vervangende ruimte beschikbaar. Dit mag verbazend genoemd worden, aangezien er al sinds anderhalf jaar een speciale gemeentelijke projectgroep ‘Broedplaatsen’ bestaat, die tot doel heeft woon-werkruimten voor alternatieve en financieel minder draagkrachtige groepen te creeeren. De gemeente heeft hiervoor in principe Fl 90 miljoen gerserveerd.

De gebruikers van de Kalenderpanden hebben ook zelf een lijst met panden aangeleverd die leeg zijn of binnenkort leegkomen en als vervangende ruimte zouden voldoen. Volgens de gemeente bevat deze lijst geen reeele alternatieven. De krakers stellen zich daarentegen op het standpunt dat de twee dagen waarin de gemeente de lijst heeft doorgenomen te kort zijn om de mogelijkheden serieus te inventariseren. Daarnaast blijkt de gemeente niet van zin om serieus naar andere lokaties te willen kijken.

Door het aanbod van de krakers om over vervangende ruimte te praten tekent de problematiek zich scherper af: voor aktiviteiten zoals die in de Kalenderpanden plaatsvinden is niet alleen geen plaats in de Kalenderpanden, het blijkt dat Amsterdam hier uberhaupt geen plaats aan kan en wil bieden.

Kalenderpanden