Amsterdam: Spinhuis wordt ontruimd. Wij zijn vastberaden en strijdbaar

28 augustus, bijna twee jaar na de kraak van de verkrotte kerker onder de brug, zal het Spinhuis worden ontruimd. Het autonome sociale centrum wordt zogenaamd weggeveegd om plaats te maken voor een besloten buurtinitiatief van grachtengordelbewoners. Velen weten echter al dat dit in de praktijk vooral betekent dat de ruimte voortaan geexploiteerd zal worden door Peter Hagendoorn, zoon van een bekende Amsterdamse vastgoedspeculant.
Wie denkt dat wij dit zomaar laten gebeuren, heeft het mis. Lang hebben wij met alle middelen die we tot onze beschikking hadden gevochten voor het behoud van een sociaal en zelfstandig Spinhuis. Breekijzers op deuren; onderhandelingen met de gemeente; de holle retoriek en het politieke gekonkel dat onvermijdelijk komt kijken bij het omgaan met bureaucraten. Het lot van ons kraakpand stond echter al vast. Toch blijven we strijdvaardig. Van onder de brug zullen wij ons naar de straat begeven en in verzet komen tegen de ontruiming van het Spinhuis, vrijplaats ADM, en de algehele commercialisering en gentrificatie van onze stad. Hieronder volgt een eerste reflectie op de afgelopen twee jaar en de strijd die nog gaat komen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Toekomst Torensluis. Stadsdeel kiest exclusief voor de grachtengordel

torensluisbrugVanavond heeft het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum besloten over de toekomst van van de Torensluis. In plaats van ons ingediende voorstel kiest men voor onze voormalige onderhandelingspartners. Het stadsdeel wil op korte termijn beginnen met de renovatie, hierna kunnen de buurtgroepen het huurcontract tekenen (zie hier voor de documenten). Zodra de benodigde vergunningen verkregen zijn (naar verwachting mei/juni) zouden wij de ruimte moeten verlaten.

De onderhandelingen over een gezamenlijk plan voor toekomstig gebruik van de ruimte waren in verregaand stadium toen eind november 2016 StadsdorpBuurt7 en Brug9buurt zich terugtrokken. Het bleek dat zij niet de handtekening wilden zetten onder ons gezamenlijk opgestelde plan omdat zij een eigen voorstel wilden indienen.

Omdat het Spinhuis Collectief de ruimte wil behouden voor verschillende groepen, hebben ook wij onze ideeën uitgewerkt in een voorstel met onze visie op de toekomst van de Torensluis. Wij zijn opzoek gegaan naar andere maatschappelijke initiatieven voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Wijkcentrum D’Oude Stadt en Stichting Het Gespuis, door de vercommercialisering van de binnenstad allebei gedwongen om een nieuwe ruimte te vinden, hebben kenbaar gemaakt dat zij met ons wilden samenwerken. [.. Lees verder]

Amsterdam: Spinhuis, statement over de bedreiging van ons voortbestaan

spinhuis_amsterdamHet voortbestaan van het Spinhuis wordt bedreigd. Wij hebben het afgelopen jaar onze ruimte met veel plezier opnieuw toegankelijk gemaakt voor discussie, debat en cultuur. Met de heropening hebben wij de uitverkoop van de binnenstad een bescheiden halt toe geroepen. Ouderen, buurtbewoners, verdwaalde toeristen en studenten: talloze mensen konden voor het eerst sinds jaren weer zien wat voor moois er al die tijd onder de Torensluis verstopt was. Wij hebben studieverenigingen, bewonerscommissies, activistische groepjes, buren en comités geholpen met het realiseren van hun activiteit in onze ruimte. Zelf hebben we lezingen, volkskeukens en filmavonden georganiseerd waar uiteenlopende mensen op af kwamen dankzij uitnodigingen in de buurtbrief en op social media. Dit soort sociale centra zijn broodnodig om de verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden en van verscheidene generaties met elkaar te verbinden. Ruimtes als deze moeten niet commercieel zijn.

Of de Torensluis ruimte niet-commercieel blijft, is echter maar de vraag. Er gaan geruchten rond over de groeiende onzekerheid van ons voortbestaan. Het is daarom de hoogste tijd om publiekelijk te maken wat er het afgelopen jaar in de achtergrond plaatsvond. Een paar maanden nadat wij de ruimte in september 2015 betrokken introduceerde de gemeente, eigenaar van de ruimte, de twee buurtgroepen StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt aan ons. Met zijn drieën kregen we de opdracht tot een gezamenlijk plan te komen over een toekomstige invulling van de Torensluis. Wij hebben hier veel energie in gestoken om te kijken of we tot een overeenkomst konden komen. Met hulp en ondersteuning van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben we hard gewerkt aan een plan waar ieder zich in kon vinden. We waren in een vergevorderd stadium van het proces: gezamenlijk zouden we een stichting vormen en de ruimte gezamenlijk beheren en invullen. Net als de andere groepen zijn we vaak bijeengekomen met elkaar, zijn we bij de bijeenkomsten en vergaderingen geweest en hebben we concessies gedaan en aanpassingen gesuggereerd. Wij verheugden ons een gezamenlijk plan te kunnen ondertekenen. Eind november, op het moment dat dat zou gebeuren, bleek dat onterecht. De andere partijen trokken zich terug. [.. Lees verder]

Amsterdam: Spinhuis, discussie-avond Recht Op Stad 29-9

yuppie-cityAanstaande dinsdagavond organiseren wij een discussie-avond over Recht Op Stad in het Spinhuis over gentrificatie. Dit naar aanleiding van de 1 oktober demonstratie op de Dam donderdagavond die wij met het Spinhuis ondersteunen.

Gentrificatie (Engels: gentrification) is in het kort het opwaarderen van een stad en/of wijk. Sloop, nieuwbouw, grote ontwikkelingsprojecten en stijgende huren drijven de oorspronkelijke bewoners hun huizen uit naar de buitenste ringen van de stad. De daklozen worden uit het straatbeeld verwijderd, bureau toezicht doet zijn intrede, de graffiti wordt verwijderd en ondertussen komen ondernemers en de nieuwe rijkere lagen van de samenleving – de ‘gentry’, oftewel goedverdienende young urban professionals: ‘de yuppen’.

[.. Lees verder]

Amsterdam: Nieuw Spinhuis, onder de Brug!

20150906_Amsterdam_Nieuw_Spinhuis_onder_de_BrugStudenten kraken ruimte onder Singel brug voor nieuw academisch café

Gistermiddag hebben de studenten van het Spinhuis Collectief de ruimte onder de ´Torensluis´ brug aan de Singel gekraakt. Dit is de breedste brug van de binnenstad en de plek waar boven vroeger de Jan Roodenpoortstoren stond. In deze ruimte willen de studenten binnenkort een nieuw academisch café te openen.

Een jaar geleden werd de voormalige common room van het Spinhuis gekraakt door de studenten. In dit leegstaande UvA gebouw werd toentertijd vier maanden lang activiteiten georganiseerd voor en door de academische gemeenschap. Nadat zij gedwongen werd tot het verlaten van de ruimte op last van een rechtsuitspraak was het een tijdje stil rond het Collectief. Nu met deze nieuwe ruimte hopen zij weer door te gaan met het organiseren van culturele activiteiten zoals discussie- en debatavonden, theater, kunst en muziek. [.. Lees verder]

Amsterdam: Het Spinhuis Collectief wint in eerste juridische ronde over gekraakt UvA-pand

Vandaag 10 november hebben de studentenkrakers van het Spinhuis te horen gekregen van de rechter dat hij de UvA niet in het gelijk stelt, daar er onvoldoende grond is voor ontruiming. Het Spinhuis Collectief haalt hiermee haar eerste overwinning in de rechtzaal binnen. De studenten hebben sinds 7 september de common room van het Spinhuis van de Universiteit van Amsterdam gekraakt uit protest tegen de hiërarchische structuur op de universiteit. Zonder inhoudelijk op de kritiek in te gaan besloot het UvA-bestuur haar eigen studenten te dagvaarden. [.. Lees verder]

Amsterdam: UvA-bestuur klaagt studenten aan

Op vrijdag 24 oktober om 09:30 uur vindt de hoorzitting plaats van de Universiteit van Amsterdam tegen zes UvA-studenten, naar aanleiding van de kraak van het Spinhuis aan het begin van dit collegejaar. De kraak is een actie tegen het beleid dat het UvA-bestuur op de universiteit voert en het gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap. Op 3 oktober benadrukte Yasha Lange, woordvoerder van het UvA-bestuur, op Radio 1 dat het bestuur met de studenten in het Spinhuis in gesprek wilde blijven, omdat het bestuur niet wilde ‘procederen tegen eigen studenten.’ Deze dialoog werd echter bruut verbroken toen het UvA-bestuur anderhalve week geleden, zonder aankondiging of overleg, een kort geding aanspande tegen zes studenten die eerder onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid Bestuur om de plannen voor het gekraakte pand hadden gevraagd. [.. Lees verder]

Amsterdam: Kraak de universiteit!

(speech van de manifestatie voor het Spinhuis vrijdagavond 17 oktober)

Op 3 oktober ging Yasha Lange, woordvoerder van het UvA-bestuur, op Radio 1 in debat met de studenten van het Spinhuis. Hij zei dat er op de universiteit ruimte was voor inspraak van studenten. Hij zei dat het bestuur graag het gesprek voortzette met de studenten van het Spinhuis. Hij zei dat ‘procederen tegen haar eigen studenten’ het laatste was wat het bestuur wilde. Daarna hoorden we niets meer van het bestuur. Tot eergisteren, op 15 oktober, zes studenten die het UvA-bestuur eerder per mail om de plannen voor het Spinhuis hadden gevraagd, een dagvaarding binnenkregen, waarin het bestuur niet alleen de ontruiming van het Spinhuis eist, maar ook dat de kosten van de ontruiming en het door het UvA-bestuur aangespannen proces op de studenten van het Spinhuis worden verhaald. Voor studenten die na de ontruiming in het Spinhuis verblijven, eist het bestuur een boete van 100 000 euro. Er was geen aankondiging. Er was geen gesprek. Dus waar is die ruimte voor inspraak van studenten op de universiteit dan, Yasha? [.. Lees verder]

Amsterdam: UvA-bestuur laat studenten hoofdelijk vervolgen!

Op 3 oktober benadrukte Yasha Lange, de woordvoerder van het UvA-bestuur, op landelijke radio hoe belangrijk het was dat het bestuur met de studenten in het Spinhuis in gesprek bleef. ‘Als we ergens als UvA geen zin in hebben, dan is het procederen tegen eigen studenten.’ Hij sprak de wens uit hier samen uit te willen komen. Daarna hoorden we niets meer van het bestuur.

Tot gisteren. Toen kregen zes studenten, die eerder een Wob-verzoek hadden ondertekend, een 127 pagina’s dikke dagvaarding bezorgd per post. Uit deze dagvaarding blijkt dat de UvA nog steeds geen concrete plannen met het pand die wij verhinderen, en we hebben nu zwart op wit dat er wel plannen waren om antikraak in het pand te zetten, iets wat eerder, in meerdere gesprekken met de Rector Magnificus, glashard ontkend werd. [.. Lees verder]

Amsterdam: Van wie is de universiteit?

Op 1 oktober heeft het Spinhuis Collectief een ‘oprotbrief’ ontvangen, waarin het UvA-bestuur dreigt over te gaan tot vervolging wanneer de studenten het Spinhuis niet vóór donderdag 2 oktober verlaten. Het is een knap geschreven stuk, waarin het UvA-bestuur streng maar rechtvaardig naar voren komt. Natuurlijk procedeert het bestuur ‘slechts met grote tegenzin tegen hun eigen studenten’ en nadat er ‘een goede dialoog’ met deze studenten is gevoerd. Dat deze ‘dialoog’ feitelijk een monoloog was van Rector Magnificus Dymph van der Boom, die riep dat we weg moesten uit ‘haar panden’, maakt het weinig verwonderlijk dat het UvA bestuur nog steeds niet begrijpt waar deze actie over gaat. Wij vechten niet voor één zaal in een leegstaand pand. Wij vechten voor een democratische universiteit. [.. Lees verder]