Amsterdam: Van wie is de universiteit?

Op 1 oktober heeft het Spinhuis Collectief een ‘oprotbrief’ ontvangen, waarin het UvA-bestuur dreigt over te gaan tot vervolging wanneer de studenten het Spinhuis niet vóór donderdag 2 oktober verlaten. Het is een knap geschreven stuk, waarin het UvA-bestuur streng maar rechtvaardig naar voren komt. Natuurlijk procedeert het bestuur ‘slechts met grote tegenzin tegen hun eigen studenten’ en nadat er ‘een goede dialoog’ met deze studenten is gevoerd. Dat deze ‘dialoog’ feitelijk een monoloog was van Rector Magnificus Dymph van der Boom, die riep dat we weg moesten uit ‘haar panden’, maakt het weinig verwonderlijk dat het UvA bestuur nog steeds niet begrijpt waar deze actie over gaat. Wij vechten niet voor één zaal in een leegstaand pand. Wij vechten voor een democratische universiteit.

Om ons heen zien we hoe onze universiteit steeds meer in een diplomafabriek verandert. Standaardprogramma’s moeten steeds sneller worden doorlopen, met steeds minder ruimte voor verdieping of zijpaden. Onderzoekers worden afgerekend op basis van hun scores op indicatoren die maar weinig zeggen over de kwaliteit van het onderzoek. Alles wat niet bijdraagt aan hogere slagingspercentages of betere scores op de internationale ranglijsten, wordt gezien als een verkwisting van tijd en geld. Dit is helaas niet een uitsluitend Nederlands verschijnsel. Sinds het Bologna-proces in 1999 ligt de richting van het hoger onderwijs in heel Europa grotendeels vast. Overal in Europa gaan stemmen op tegen deze ontwikkelingen, maar toch gebeurt er niets. Waarom? Omdat iedereen die in de positie is iets te doen, niet luistert.

Wat wij van ons bestuur verwachten is dat zij onze stem vertegenwoordigt richting de politici in Den Haag, en dat de politici in Den Haag hetzelfde zullen doen richting Brussel. Maar in plaats daarvan hebben wij niet eens iets te zeggen op onze eigen universiteit. Weet je nog, die voorgenomen fusie met de VU? De studentenraden stemden tegen, maar die fusie komt er toch. De invoering van een nieuwe semesterindeling op de Faculteit Geesteswetenschappen? Geen draagvlak, toch doorgevoerd. Wie corrigeert het bestuur wanneer zij hun werk niet goed doen? Niemand. Wie lijdt eronder als zij fouten maken? Wij – de studenten en docenten. Natuurlijk treedt het UvA-bestuur graag in gesprek – ‘overigens zonder dat het daartoe verplicht is’ – maar luisteren doet het niet. En waarom zouden ze? De universiteit is toch van hen?

Stel jezelf die vraag: wiens universiteit is dit eigenlijk? Is de universiteit werkelijk van u, Rector Magnificus Dymph van der Boom? Zijn deze panden niet van de UvA, en wordt uw riante salaris niet betaald door studenten en de Nederlandse staat? Van wie is het Spinhuis: van de studenten en docenten die de ruimte al jarenlang gebruikten om te studeren, te discussiëren en activiteiten in te organiseren, of van de managers die besloten dat het pand leeg moest komen te staan? Maar het antwoord op die specifieke vraag is misschien wel irrelevant. Wij hebben de Common Room Spinhuis niet gekraakt omdat dit jarenlang de enige plek was die buiten de managementstructuren van de UvA opereerde; wij hebben deze plek gekraakt omdat wij geloven dat de hele universiteit zoals deze Common Room zou moeten zijn!

De lezingenavonden die wij organiseren, de leesgroepen, de filmavonden, de workshops, de gedichtenvoordracht, de muziek – alles wat wij nu in het Spinhuis doen is een daad van verzet tegen de van bovenaf opgelegde vernietiging van ons onderwijs. Wij geven aan de UvA wat onze onverkozen bestuurders steeds beloven, maar niet waarmaken: de ruimte voor eigen initiatief, experiment en kritisch denken. Want een kritische houding is meer dan alleen je hand opsteken in een college. Wanneer het bestuur niet naar ons luistert, doen wij de dingen zelf. Van onderaf georganiseerd, zonder toestemming van het bestuur. Het gaat ons niet om één ruimte in een leegstaand gebouw. Als wij konden, kraakten wij de hele universiteit, en gaven haar terug aan de academische gemeenschap! Om deze reden zullen wij ons verzetten tegen de ontruiming van het Spinhuis. Studenten en docenten, laat je de enige vrijplaats op de UvA niet afpakken!

Dorian (verbonden aan het Spinhuis Collectief)

https://hetspinhuis.wordpress.com/2014/10/16/uva-bestuur-laat-studenten-hoofdelijk-vervolgen/