Amsterdam: Spinhuis, statement over de bedreiging van ons voortbestaan

spinhuis_amsterdamHet voortbestaan van het Spinhuis wordt bedreigd. Wij hebben het afgelopen jaar onze ruimte met veel plezier opnieuw toegankelijk gemaakt voor discussie, debat en cultuur. Met de heropening hebben wij de uitverkoop van de binnenstad een bescheiden halt toe geroepen. Ouderen, buurtbewoners, verdwaalde toeristen en studenten: talloze mensen konden voor het eerst sinds jaren weer zien wat voor moois er al die tijd onder de Torensluis verstopt was. Wij hebben studieverenigingen, bewonerscommissies, activistische groepjes, buren en comités geholpen met het realiseren van hun activiteit in onze ruimte. Zelf hebben we lezingen, volkskeukens en filmavonden georganiseerd waar uiteenlopende mensen op af kwamen dankzij uitnodigingen in de buurtbrief en op social media. Dit soort sociale centra zijn broodnodig om de verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden en van verscheidene generaties met elkaar te verbinden. Ruimtes als deze moeten niet commercieel zijn.

Of de Torensluis ruimte niet-commercieel blijft, is echter maar de vraag. Er gaan geruchten rond over de groeiende onzekerheid van ons voortbestaan. Het is daarom de hoogste tijd om publiekelijk te maken wat er het afgelopen jaar in de achtergrond plaatsvond. Een paar maanden nadat wij de ruimte in september 2015 betrokken introduceerde de gemeente, eigenaar van de ruimte, de twee buurtgroepen StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt aan ons. Met zijn drieën kregen we de opdracht tot een gezamenlijk plan te komen over een toekomstige invulling van de Torensluis. Wij hebben hier veel energie in gestoken om te kijken of we tot een overeenkomst konden komen. Met hulp en ondersteuning van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben we hard gewerkt aan een plan waar ieder zich in kon vinden. We waren in een vergevorderd stadium van het proces: gezamenlijk zouden we een stichting vormen en de ruimte gezamenlijk beheren en invullen. Net als de andere groepen zijn we vaak bijeengekomen met elkaar, zijn we bij de bijeenkomsten en vergaderingen geweest en hebben we concessies gedaan en aanpassingen gesuggereerd. Wij verheugden ons een gezamenlijk plan te kunnen ondertekenen. Eind november, op het moment dat dat zou gebeuren, bleek dat onterecht. De andere partijen trokken zich terug.

Nadat de buurtgroepen zich terug trokken uit de onderhandelingen, hoorden we via-via dat het mogelijk was een eigen plan in te dienen. Na de initiële schok dat achter onze rug om alsnog over de toekomst van het pand gepraat werd, hebben wij daarom een eigen voorstel geschreven. Het Spinhuis Collectief vind het belangrijk dat er een plek is voor iedereen. Dat er in de stad plaats is voor debat, discussie en cultuur. Een ruimte waar niet consumptie, maar contact tussen mensen voorop staat. Waar publiek niet staat voor klapvee, maar voor het algemeen belang. Al meer dan een jaar bieden wij die plek. En dat is broodnodig. Onlangs gaf Huurdersvereniging Centrum in een brief richting het gemeentebestuur aan dat de commercialisering van de publieke ruimte moet stoppen. Daarnaast zijn er verscheidene organisaties, die net als wij een cultureel en maatschappelijk belang dienen, vaak met een veel langer en formeler bestaan dan het onze, die geconfronteerd met de verregaande commercialisatie van de binnenstad.Wijkcentrum D’Oude Stadt is gedwongen op zoek te gaan naar een nieuwe plek door de vervijfvoudiging van haar huur. Ook Stichting Het Gespuis, die al sinds 1997 talloze maatschappelijk, politieke en culturele jongerenorganisaties met haar ruimte faciliteert, wordt geconfronteerd met het aflopen van haar huurcontract medio 2018. Beide organisaties hebben kenbaar gemaakt dat zij met ons willen samenwerken en in overleg willen over een toekomstige invulling van de ruimte. Het door ons geschreven voorstel is nu te lezen op onze website.

Het gaat echter over meer dan ons verblijf in de Torensluis. Onze kraak is een protest. Het Spinhuis Collectief wil voorkomen dat de Amsterdamse binnenstad straks een aangeharkt museum is enkel voor toeristen en de rijke elite. Wij bieden weerstand aan de commercialisering van de Amsterdamse binnenstad. Onze toekomst is dan ook verbonden met de vraag: van wie is de stad? Is de stad nog van al haar diverse inwoners? Of is de stad van een groeiende renteniers-klasse, van vlotte vastgoedjongens en hotelexploitanten? De gemeente Amsterdam lijkt soms, met haar beleidskeuzes en citybranding, dat laatste te vinden.

Hier maken wij ons grote zorgen over. Net als over de afbraak van de sociale huisvesting, het massa-toerisme, het verdwijnen van vrijplaatsen en alternatieve cultuur, de precarisering van een nieuwe generatie door middel van flexcontracten en het schuldenstelsel, en de groeiende repressie van ‘ongewilde’ inwoners en minderheden. Daarom richten wij ons de komende tijd op deze problematiek. En alle hulp daarbij is welkom. Samen met buurtbewoners, studenten, bezoekers, en alle anderen willen we antwoorden formuleren en het groeiende verzet helpen vormgeven. Houdt ons in de gaten en doe met ons mee!

http://spinhuis.org/statement-over-de-bedreiging-van-ons-voortbestaan/