Amsterdam: UvA-bestuur klaagt studenten aan

Op vrijdag 24 oktober om 09:30 uur vindt de hoorzitting plaats van de Universiteit van Amsterdam tegen zes UvA-studenten, naar aanleiding van de kraak van het Spinhuis aan het begin van dit collegejaar. De kraak is een actie tegen het beleid dat het UvA-bestuur op de universiteit voert en het gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap. Op 3 oktober benadrukte Yasha Lange, woordvoerder van het UvA-bestuur, op Radio 1 dat het bestuur met de studenten in het Spinhuis in gesprek wilde blijven, omdat het bestuur niet wilde ‘procederen tegen eigen studenten.’ Deze dialoog werd echter bruut verbroken toen het UvA-bestuur anderhalve week geleden, zonder aankondiging of overleg, een kort geding aanspande tegen zes studenten die eerder onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid Bestuur om de plannen voor het gekraakte pand hadden gevraagd.

De studenten van het Spinhuis hebben altijd aangegeven met het UvA-bestuur in gesprek te willen blijven en eventuele toekomstige plannen met het pand niet in de weg zullen staan. Begin september kraakten zij een deel van het Spinhuis, dat voorheen dienst deed als ‘common room’, uit protest tegen de hiërarchische structuur op de universiteit en het gebrek aan inspraak van studenten, docenten en onderzoekers op het universiteitsbeleid. Op deze manier wilden zij ruimte geven aan eigen initiatief en experiment. Sindsdien zijn er in de ruimte talloze lezingen, debatavonden, filmavonden, leesgroepen, muziekavonden en andere activiteiten georganiseerd. Dat het UvA-bestuur deze plek nu wil laten ontruimen terwijl er nog geen duidelijke plannen zijn met het pand, vinden de studenten onacceptabel.

‘De wijze waarop het UvA-bestuur met haar studenten omgaat, laat zien hoe weinig inspraak studenten daadwerkelijk hebben op de universiteit’, alsdus Studentenraadslid Ruud van der Veen. ‘De keuze om in plaats van dit initiatief te ondersteunen, studenten rechtelijk te vervolgen, heeft niets te maken met het dienen van de belangen van de academische gemeenschap. Pas als we een democratisch verkozen en terugroepbaar bestuur hebben op de universiteit, zoals de actievoerders willen, kunnen we er zeker van zijn dat die belangen gediend worden.’

Het is de tweede keer dit jaar dat studenten voor de rechter tegenover het bestuur van de UvA komen te staan. Afgelopen juli probeerde het UvA-bestuur drie studenten aansprakelijk te stellen voor het verspreiden van een protestmail naar het gehele adressenbestand van de universiteit. Ook deze actie was een protest tegen gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap op de universiteit. De daaropvolgende rechtszaak eindigde uiteindelijk in een schikking.

Spinhuis Collective
https://hetspinhuis.wordpress.com/

https://www.indymedia.nl/node/25104