Bertus Luske geliquideerd

De lokale TV-zender meldt:

Vastgoedmagnaat Luske geliquideerd

Zaterdagnacht is vastgoedmagnaat Bertus Luske voor cafe-restaurant Frankendael aan de Middenweg in de Watergraafsmeer geliquideerd. Hij werd neergeschoten terwijl hij in zijn auto wilde stappen.
De 59-jarige Luske werd al langere tijd bedreigd. De politie was daarvan op de hoogte en heeft hem gewaarschuwd. Luske is (mede-)eigenaar van cafe Frankendael.
Twee auto’s reden kort na de liquidatie richting Diemen. De politie vermoedt dat in een van de auto’s de daders zaten. Volgens buurtbewoners gaat het om drie daders.
einde nieuwsbericht AT5

Krakers al jaren overhoop met Luske

Bertus Luske stond bekend om zijn dubieuze kontakten en hardhandige wijze waarop hij zijn onroerend goed zaken regelde. Menig huurder werd geintimideerd en krakers hebben in het verleden met knokploegen van hem te maken gehad.

In de jaren tachtig heeft Luske de strijd met de krakers aangebonden door een pand in de Jan Luykenstraat te ontruimen. De krakers hebben toendertijd teruggeslagen en het pand teruggekraakt. Voor veel mensen was de goedgeorganiseerde wijze waarop dit gebeurde een schok.

 

[.. Lees verder]

eigenaar Lüske met sloopploeg op ADM

Gisteren was alles beter: Lüske keert terug naar ADM met sloopploeg

ADM vrijdag voor pinksteren. Duizenden diertjes worden vermalen in de 90m3-per-uur pomp, die in 24 uur al een meter water uit de idyllische polderplas gepompt heeft. De acht meerkoetennesten, slaapplaats voor de kuikens, gevaarlijk scheef omgeknakt, de kikkervisjes ten dode opgeschreven.

Nog een dag en het is gebeurd, geen natuur meer om te beschermen. Met een grote zandhapkraan scheurt rik heen en weer, maakt een weg voor de vuilniszandwagens, wiens inhoud hem rijk zal maken en de door hem gehate stinkkrakers weg zal jagen naar leukere plekken. Hij heeft een gat van 20 meter in ons hek gemaakt en waarom? Eindelijk maakt iemand een gat in de pijp van de pomp, bij de koppeling. Rik sprint eropaf, tempert de pomp en fixt het in 3 minuten. Dan begint hij te bellen. Daar komen zijn kollega’s en DE Kollegas (lees: de politie). Heb je een vergunning? vraagt de in gestolen fietsen geschoolde politieman. Ja zegt Rik, maar even niet bij me. Ok zegt de P, stop maar even, dan zoeken we dit uit.

[.. Lees verder]

Ontruiming ADM-terrein dreigt door belachelijke bouwvergunning

  Ontruiming ADM-terrein dreigt door belachelijke bouwvergunning


Laatste bijwerking, 28-11-1: Wethouder Dales meldt dat er dan wel een vergunning voor cacao-loodsenbouw mag zijn, maar de loodsen mogen niet gebouwd worden omdat Lüske ervoor heeft getekend dat hij hier alleen een scheepswerf mag beginnen. Aangezien hij zijn plannen dus niet mag uitvoeren, is de bouwvergunning geen grond voor dagvaarding.

Uit het Parool van 28-11-1, van onze bekende Luske (zie bijv. ook http://squat.net/nl/amstel.html)

  ADM-terrein lijkt mogelijk

MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM – Speculant Bertus Lüske kan de gemeente alsnog dwingen het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied te ontruimen. De Stedelijke Woningdienst heeft een bouwvergunning afgegeven aan bouwbedrijf Midreth voor de bouw van twee cacao-loodsen op het terrein dat in bezit van Lüske is.

Lüske heeft een sloopvergunning voor de gebouwen op het ADM-terrein, maar beschikt niet over een ontruimingsbevel. Met de bouwvergunning van de gemeente in de hand, kan Lüske ontruiming nu wel afdwingen. Lüske kocht het ADM-terrein van 43 hectare in 1997 voor 27 miljoen gulden. Het terrein zou inmiddels ruim tachtig miljoen gulden waard zijn.

De gemeente is al jaren in conflict met Lüske. Hij weigert het terrein te verkopen aan de gemeente, die het eerste recht op koop heeft. Lüske kan ondertussen weinig met het terrein doen, omdat de gemeente – tuk op een van de laatste stukken land aan het water – het bestemmingsplan voor het gebied niet wenst te veranderen.

Zolang Lüske geen bestemming voor zijn terrein heeft – en dus een zwaarwegend belang heeft voor ontruiming – kan hij de krakers niet wegkrijgen. Eerder beschuldigde hij de gemeente dat zij de krakers zelf op hem had afgestuurd.

In 1998 probeerde Lüske met een rupskraan van tachtig ton en een ploegje breedgeschouderde mannen de gekraakte panden eigenhandig te slopen. Twee krakers konden ternauwernood aan de grijparm ontkomen. Voor het incident werd hij in 1999 veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag en vernieling. Die straf werd later omgezet in 240 uur dienstverlening.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het college van b. en w. niet op de hoogte van de toekenning van een bouwvergunning voor het ADM-terrein. De Stedelijke Woningdienst zegt niets anders te hebben kunnen doen, omdat de gemeentelijke Milieudienst in oktober een milieuvergunning voor de loodsen heeft verstrekt. De krakers kunnen nog wel in hoger beroep tegen de bouwvergunning.

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil opheldering over de gang van zaken. Fractievoorzitter Maarten van Poelgeest vreest dat op het terrein nooit een cacao-loods gebouwd zal worden. Voor de overslag van cacao in de haven zou al een overcapaciteit zijn. De kans bestaat dat Lüske later, als het terrein eenmaal is ontruimd, een nieuw plan zal indienen, waarmee hij veel meer geld kan verdienen.

Parool


kraakpand Amstel 182 ingeruild voor huurpand

  kraakpand Amstel 182 ingeruild voor huurpand


Amstel 182 bleef

Vrijdag 7-4-00 was het zover. De laatste kontainer puin werd opgehaald bij de Amstel, de sleutels werden overhandigd aan de woningbouwvereniging en we sprongen op onze fietsjes naar ons nieuwe bolwerkje. De kraakgeschiedenis van de Lamellenfabriek ‘De Amstel’ lijkt voorbij.

Juli 1996: Na maanden zoeken naar de juiste woning voor een woongroep werd de stap genomen om toch maar te gaan kraken. Onze vervroegde pensionering als krakers werd dus afgeblazen. Het moest natuurlijk wel een pand zijn van een rotte eigenaar, het liefst aan een gracht, een steeg en met tuin. Het werd een pandje aan een rivier, met een stinkstraatje om de hoek, zonder tuin maar met een lekker rotte eigenaar, Bertus Luske.

Om te voorkomen dat we als zovele krakers voor ons aan de kant geschoven zouden worden door Bertus en konsorten, werd de kraak grondig aangepakt. Het nodige gooi en smijtwerk verdween naar binnen en vele handen hielpen het pandje zo snel mogelijk te barrikaderen. Petra Steenkamer van buro Prinsengracht werd op een afstandje gehouden totdat we met het noodzakelijke klaar waren. Bertus kreeg al snel te horen dat z’n pand gekraakt was en hij beter niet langs kon gaan. De eerste 24 uur werd er een stillenbak voor de Stopera gezet om een oogje in het zeil te houden. Bertus zijn juridische pogingen die hierop volgden om de Amstel te ontruimen werden door ons twee keer dwarsgezeten. Het pand zou niet strafrechtelijk ontruimd worden omdat het een half jaar leeg stond en een kort geding op basis van een vaag huurkontrakt werd gewonnen. Al snel bleek er nog een woongroep de stoute schoenen te willen aantrekken en kregen we kraakburen aan de Wagenstraat 12. Door alle heisa rondom Bertus (o.a. het rapport van Traa over kriminele zaken) besloot de gemeente hem uit de buurt te kopen. Bertus vertrok met een zak met geld naar het westelijk havengebied en ging daar rollebollen met de ADM-krakers die hij al snel op zijn dak kreeg. Nadat het blok aan de Amstel was ondergebracht bij ‘het Oosten’, werden er nog twee pandjes gekraakt waarvan er een na een schandalige (mislukte) ontruimingspoging verlaten is, en het andere een oprotafspraak heeft met de woningbouwvereniging. Het is jammer dat het voor de aankoop nooit lukte mensen te motiveren pandjes in de buurt van Luske te kraken. Een keer kregen we zelfs te horen van potentiele kraakgegadigden op uitleg van onze kant en van het kraakspreekuur: “Maar dat lijkt wel politiek!” Het viel op dat veel mensen zich lieten afschrikken doordat er van een eigenaar veel bekend was terwijl dit ons juist aanknopingspunten had gegeven om mee verder te gaan. Ook werd de indruk gewekt dat veel mensen helemaal geen zin hadden mogelijkheden te zoeken en vinden om voor hun pand te knokken.

Voor ons begon een bijna oneindig trajekt van praten, vergaderen en brieven schrijven. Meer hierover vind je op http://squat.net/amstel.html. Dit slepende overleg resulteerde in vervangende huisvesting voor de woongroep Amstel en sociale woningbouw inkluis gelegaliseerde Wagenstraat 12-groep aan de even-kant van de Wagenstraat. Vooralsnog is alleen dat eerste gerealiseerd. De rest van de planning heeft weer eens een vertraging opgelopen. De Amstelgroep kreeg vervangende huisvesting in de vorm van twee pandjes aan de Kinkerstraat. Deze waren eveneens bij ‘Het Oosten’ ondergebracht. De bewoners die het eerder gekraakt hadden, waren met stille trom vertrokken na een verstek-vonnis. Enkele maanden later werden de bouwplannen gewijzigd en kregen wij de panden aangeboden. Hoewel het Oosten nog ons op het allerlaatste moment het ko-optatierecht wou afnemen, is ook dit uiteindelijk allemaal nog goed gekomen.

Nu zal dit de meeste lezers allemaal worst wezen. De eerste vraag is meestal wanneer wij ons inwijdingsfeestje houden. Dat komt nog wel, wees niet bang. We hebben nog een hoop boeken- en verhuisdozen over. Als je ze nodig hebt, kun je ze ophalen op Kinkerstraat 63. kontakt: kinker [at] dds [dot] nl

overigens kan je een foto van het pand bewonderen op http://huizen.dds.nl/~kinker

[squat!net]


Huisjeshandelaar Luske is veroordeeld wegens gebruik knokploeg

  Huisjeshandelaar Luske is veroordeeld wegens gebruik knokploeg


LICHTE STRAF VOOR ZWAAR VERGRIJP

AMSTERDAM, 27 OKTOBER 1999 –

De Amsterdamse rechtbank heeft speculant Bertus Luske woensdag veroordeeld tot 240 uur dienstverlening wegens onder meer poging tot doodslag. Deze taakstraf komt in de plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Verder moet de huisjesmelker in totaal duizend gulden betalen aan vier materieel en/of immaterieel gedupeerde bewoners van het ADM-terrein.

De rechtbank achtte poging tot moord, dat primair ten laste was gelegd, niet bewezen maar vond dat er wel sprake was van poging tot doodslag. Het verweer van de verdediging dat Luske niet wist dat er krakers in het pand sliepen, schoof de rechtbank terzijde. Luske had direct na de kraak namelijk een brief naar het energiebedrijf gestuurd om gas en elektra te laten afsluiten. Tevens hadden de krakers zich al enkele malen verzet tegen ontruimingspogingen.

De rechtbank tilde zwaar aan het vroege tijdstip waarop Luske zijn ontruiming op die bewuste ochtend van april 1998 in gang zette. Hij kon weten, zo staat in het vonnis, dat er nog mensen lagen te slapen en aanvaardde dus de kans dat er levensgevaarlijke situaties konden ontstaan. De controle, uitgevoerd door een lid van de sloopploeg, was in de ogen van het rechtscollege “ontoereikend”, zeker waar het gaat om de tweede verdieping. Juist die verdieping werd door de rupskraan ernstig beschadigd.

Met betrekking tot de strafmaat hield de rechtbank rekening met het feit dat Luske bereid bleek een schadevergoeding te betalen en dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest voor dergelijke overtredingen. Luske heeft veertien dagen om in hoger beroep te gaan.

EINDE BERICHT

Ravage, actieblad Van Ostadestraat 233n 1073 TN Amsterdam telefoon 020-6761773 fax: 020-6730595 Internet: http://www.antenna.nl/ravage

Naschrift Squat!net:

De ADM is op het internet te vinden via http://www.contrast.org/adm

Luske heeft in het verleden veelvuldig met dreigenementen krakers uit hun huis gewerkt. Enkele keren is het tot fysiek geweld gekomen. Blijkbaar is hier nooit een aangifte van doorgezet. Wel is Luske eerder veroordeeld voor valsheid in geschrifte. In bovenstaande vinden wij niets terug van een aangifte/ veroordeling wegens huis- en terreinvredebreuk. Toch een prinicipieel puntje lijkt ons.. Meer informatie over Luske vindt je in de talloze brochures die het SPOK in de loop der jaren over hem heeft uitgebracht. Andere, eerdere van Luske gekraakte panden vindt je ook onder squat.net/paard. Je kan natuurlijk ook de interne zoekmasjien gebruiken

[squat!net]


Bertus Luske voor de rechter

  Bertus Luske voor de rechter


Vandaag heeft het proces tegen Bertus Luske gedient inzake zijn Knokploeg tegen het ADM, april vorig jaar. De OvJ heeft 24 maanden geeist, waarvan 6 voorwaardelijk. Dat Luske al zijn andere advocaten niet meer goed genoeg vond bleek uit het feit dat dit keer mr. Gerard Spong als raadsman optrad. Luske was zelf niet aanwezig, hier was de rechtbank echter “not amused” mee. Na vijf weken cel werd zijn straf “geschorst”, onderdeel hiervan is echter wel dat je op oproepen van justitie wel moet reageren. De toespraak is over twee weken op 3 september.

Voor meer info over Luske, kijk bij http://www.contrast.org/adm

Daarop staat o.a. het volgende:

Persbericht
Betreft: Mafiabaas Bertus Lüske voor gerecht inzake poging tot doodslag
Op Vrijdag 20 augustus 1999 speelt de strafrechtelijke zaak tegen Bertus Lüske. Hij moet voorkomen voor 3 maal poging tot doodslag, openbare gweldpleging en huisvredebreuk. Eind april vorig jaar heeft een knokploeg van ongeveer 15 man met harde hand geprobeerd het gekraakte ADM-complex in het Westelijk Havengebied te ontruimen en te slopen Vroeg in de ochtend verschaften de knokploeg en een grote graafmachine zich toegang tot het terrein. De knokploeg brak de ruiten van de op de begane grond gelegen ruimte en verwijderde hardhandig de daar aanwezige bewoner. Terwijl de overige bewoners nog lagen te slapen, begon de graafmachine, een enorme sjovel, zonder waarschuwing in te beuken op de pui van het gebouw. Een aantal bewoners werden in doodsangst wakker en er ontstond een levensgevaarlijke situatie. Twee verdiepingen zijn vernield en er is veel materiële schade aangericht. De eigenaar van het pand, onroerend-goedmagnaat Bertus Lüske, was zelf aanwezig, en dirigeerde als een volwaardig commandant de illegale actie. Hij bracht een van de krakers een kaakslag toe toen deze de sloop probeerde te verhinderen. Een meisje is met geweld opzij gegooid en een aantal anderen werden met geweld bedreigd. Vijf dagen na de actie is hij in hechtenis genomen en hij heeft zo’n 35 dagen vastgezet Lüske is in het bezit van een sloopvergunning, een ontruimingsvonnis is echter nog niet uitgesproken. Dit was zijn derde poging om de bewoners zonder juridische grondslag (illegaal) te ontruimen. De eerste poging vond plaats op 21 januari 1998, Lüske had toen geen sloopvergunning. De tweede vond plaats op 3 maart 1998, er was toen net een sloopvergunning verstrekt. Bedrijven die bij de ontruimingspogingen betrokken waren, zijn Steenkorrel B.V., Oudtzwanenburg B.V. en D. Kuiper Transport & Kraanverhuur. Allen hebben zich medeplichtig gemaakt aan huisvredebreuk en hebben de uitvoeringsvoorschriften die behoren bij de sloopvergunning en opgesteld zijn door de Stedelijke Woningdienst volledig genegeerd. Het ADM terrein is in mei 1997 voor het bedrag van 28 miljoen gulden aangekocht door Chidda Vastgoed BV en Amstellimmo BV, beiden verbonden aan H & R Holding, waarvan Lüske de directeur is. In oktober 1998 speelde een kort geding van Lüske tegen de bewoners van het ADM. Hij vroeg een ontruimingsvonnis aan op basis van een koopcontract met een bevriende makelaar, van der Vloodt. Het verkoopbedrag was ineens verhoogd tot 86 miljoen gulden. Lüske verloor het kort geding, het koopcontract werd niet overtuigend bevonden en de verkoopprijs buiten alle proporties. Lüske is berucht vanwege uiterst gewelddadig optreden tegen krakers en komt voor op ‘de lijst van 16’, (personen die criminele organisaties leiden) samengesteld door de commissie van Traa in de IRT Affaire. Het proces begint om 9.30h in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hay Schoolmeesters: tel. 06.50287986

[squat!net]


Luske voortvluchtig

  Luske voortvluchtig


(uit het Parool van zaterdag 21 augustus):

Rechter gelast opsporing pandjesbaas

AMSTERDAM – De Amsterdamse pandjesbaas Bertus Lüske (55, blond, gezet,een litteken op het gezicht) wordt gezocht door de politie. De vastgoedhandelaar, die voorwaardelijk op vrije voeten was, liet vrijdag verstek gaan bij de rechtbank, waar hij terecht moest staan voor poging tot moord op een drietal krakers. De rechter vroeg om zijn voorlopige hechtenis. Lüske had zich ter beschikking moeten houden van justitie. Dat was een van de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling in mei vorig jaar. Zijn advocaat L. Spong moest vrijdag echter toegeven dat zijn cliënt in het buitenland zit. De slagerszoon Lüske wordt ervan beschuldigd de ontruiming van zijn gekraakte loodsen op de werf van de voormalige Amsterdamsche Droogdokmaatschappij (ADM) al te voortvarend te hebben aangepakt. Hij stuurde op een zaterdagochtend in april vorig jaar ‘de grootste kraan die hij vinden kon’ de werf aan de Hornweg op. De grijparm sloeg de ruiten van de loods aan diggelen, terwijl daarachter krakers lagen te slapen. Zij konden het vege lijf maar net redden voordat de grijper hun bed, huisraad en bijna ook een steunpilaar van het gebouw naar beneden sleurde. Officier van justitie A. Zijlstra achtte bewezen dat Lüske zich door zijn ‘levensgevaarlijke’ en ‘idiote’ actie schuldig had gemaakt aan poging tot mishandeling en zelfs poging tot moord. Lüske, ooit een gevierd bokser, had een kraker die de kraan had geblokkeerd met een vrachtwagen, een ‘gedoseerde vuistslag’ toegediend. De verdediging hield het op ‘wat schermutselingen’. Zijlstra eiste twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij vroeg ook een schadevergoeding van 1250 gulden ‘voor de schrik en de doodsangst’ die de krakers hadden doorstaan. Sommigen zouden nog steeds rechtop in hun bed schieten als zij het geluid van een brommer horen, aldus hun advocaat. Lüske heeft steeds ontkend dat hij wist dat zich nog krakers in de loods bevonden. Spong onderstreepte dat zijn cliënt niet beter wist dan dat de krakers in de bootjes en caravans op het terrein sliepen. Om die reden was hij ook zo vroeg – om zes uur ‘s ochtends – aan het werk gegaan: de krakers zouden dan nog slapen, zodat hij ongestoord zijn gang kon gaan. Een aantal van de breedgeschouderde ‘jongens’ die hij had meegebracht, zou het pand tevoren hebben geïnspecteerd. Dat dit kennelijk ‘met de Franse slag’ was gebeurd, had zijn cliënt niet kunnen vermoeden, betoogde Spong. De politie moest eraan te pas komen om de sloperswerkzaamheden van de kraan te stoppen. Pogingen van de krakers om zich te weren, waren niet effectief: met honkbalknuppels en trottoirtegels om van het dak te gooien waren ze niet opgewassen tegen de graafmachine. Het was Lüskes derde poging de ADM-werf, die hij voor 27 miljoen gulden had gekocht, te ontruimen. De gemeente, die met hem in onderhandeling was over de eventuele koop van de werf, heeft de besprekingen daarna opgeschort. Irritatie over ‘het gedoogbeleid van de gemeente, dat krakers in staat stelt woningen van anderen in bezit te nemen’ had volgens Spong meegespeeld in Lüskes drang tot eigenrichting. Lüske had eerder de gemeente ervan beschuldigd de krakers op zijn terrein te hebben afgestuurd. De werf was midden jaren tachtig al een krakersbolwerk. In 1995 werden de loodsen ontruimd, maar na drie jaar leegstand trok er opnieuw een groepje in; dat groeide uit tot de ongeveer zestig krakers die nu in en rond de loodsen leven. Lüske is berucht in krakerskringen. Hij heeft de naam al snel met een knokploeg op de stoep te staan. Die reputatie gaat terug op de jaren tachtig, toen hij met vijf ‘jongens’ het kraakpand de Lucky Luyk ‘schoonveegde’.

CHRIS VAN DE WETERING

******************************krakenmail*************************************

Voor afmelden/ to unsubscribe: mail to met de tekst/ with text:

[squat!net]


Krakers in haven moeten weg na akkoord

 Krakers in haven moeten weg na akkoord


AMSTERDAM- Bertus Luske en de gemeente gaan samen het gekraakte ADM-terrein in het Westelijke Havengebied ontwikkelen. Hierdoor kan het terrein worden ontruimd. Over de strafrechtelijke afhandeling van Luskes geweld tegen de krakers is veel onduidelijkheid.

Eigenaar Luske probeerde april vorig jaar met een knokploeg en een graafmachine eigenhandig het pand te slopen en de krakers te verjagen. Hij werd in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling, vernieling en huisvredebreuk. Luske en J. Fruytier, een van zijn advokaten, zeggen echter dat het niet tot een rechtzaak komt. “De zaak is geseponeerd,” aldus Luske die verder niets wil zeggen.

Volgens Fruytier is Luskes eigenrichting niet goed te praten. “Maar de zaak is overmatig aangepakt. Twintig krakers verklaarden iets dat ver van de realiteit lag. Poging tot doodslag is niet hard te maken.” Luske zou geen schadeclaim indienen vanwege zijn niet terechte voorlopige hechtenis. Fruytier: “Hij is in onderhandeling met de gemeente en soms is het beter afstand te nemen.”

Officier van justitie K. de Valk stelt echter dat Luske wel degelijk voor de rechter komt en wel binnen vier maanden. Hij wil niet zeggen wat Luske ten laste wordt gelegd.

De samenwerking tussen Luske en de gemeente is opmerkelijk, aangezien beide partijen niets van elkaar wilden weten. Luske beschuldigde de gemeente ervan krakers op zijn terrein te hebben afgestuurd. Hij weigerde het terrein te verkopen aan de gemeente, die het eerste recht op koop had. De gemeente -tuk op een van de laatste stukken land aan het water- weigerde de bestemming -scheepswerf- te veranderen, zodat Luske weinig kon uithalen met het terrein.

Fruytier: “De gemeente wordt geen mede-ontwikkelaar, Luske gaat bouwen en verhuren.” De gemeente stelt zich soepel op wat betreft bestemming en erfpacht en krijgt daar mogelijk een stuk grond aan het water voor terug.

De krakers voelen zich als grof vuil behandeld. “We zijn door de gemeente naar het ADM-terrein gedirigeerd zodat Amsterdam gelegenheid kreeg opnieuw te onderhandelen,” aldus Bernd, een van hen.


terug