Ontruiming ADM-terrein dreigt door belachelijke bouwvergunning

  Ontruiming ADM-terrein dreigt door belachelijke bouwvergunning


Laatste bijwerking, 28-11-1: Wethouder Dales meldt dat er dan wel een vergunning voor cacao-loodsenbouw mag zijn, maar de loodsen mogen niet gebouwd worden omdat Lüske ervoor heeft getekend dat hij hier alleen een scheepswerf mag beginnen. Aangezien hij zijn plannen dus niet mag uitvoeren, is de bouwvergunning geen grond voor dagvaarding.

Uit het Parool van 28-11-1, van onze bekende Luske (zie bijv. ook http://squat.net/nl/amstel.html)

  ADM-terrein lijkt mogelijk

MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM – Speculant Bertus Lüske kan de gemeente alsnog dwingen het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied te ontruimen. De Stedelijke Woningdienst heeft een bouwvergunning afgegeven aan bouwbedrijf Midreth voor de bouw van twee cacao-loodsen op het terrein dat in bezit van Lüske is.

Lüske heeft een sloopvergunning voor de gebouwen op het ADM-terrein, maar beschikt niet over een ontruimingsbevel. Met de bouwvergunning van de gemeente in de hand, kan Lüske ontruiming nu wel afdwingen. Lüske kocht het ADM-terrein van 43 hectare in 1997 voor 27 miljoen gulden. Het terrein zou inmiddels ruim tachtig miljoen gulden waard zijn.

De gemeente is al jaren in conflict met Lüske. Hij weigert het terrein te verkopen aan de gemeente, die het eerste recht op koop heeft. Lüske kan ondertussen weinig met het terrein doen, omdat de gemeente – tuk op een van de laatste stukken land aan het water – het bestemmingsplan voor het gebied niet wenst te veranderen.

Zolang Lüske geen bestemming voor zijn terrein heeft – en dus een zwaarwegend belang heeft voor ontruiming – kan hij de krakers niet wegkrijgen. Eerder beschuldigde hij de gemeente dat zij de krakers zelf op hem had afgestuurd.

In 1998 probeerde Lüske met een rupskraan van tachtig ton en een ploegje breedgeschouderde mannen de gekraakte panden eigenhandig te slopen. Twee krakers konden ternauwernood aan de grijparm ontkomen. Voor het incident werd hij in 1999 veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag en vernieling. Die straf werd later omgezet in 240 uur dienstverlening.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het college van b. en w. niet op de hoogte van de toekenning van een bouwvergunning voor het ADM-terrein. De Stedelijke Woningdienst zegt niets anders te hebben kunnen doen, omdat de gemeentelijke Milieudienst in oktober een milieuvergunning voor de loodsen heeft verstrekt. De krakers kunnen nog wel in hoger beroep tegen de bouwvergunning.

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil opheldering over de gang van zaken. Fractievoorzitter Maarten van Poelgeest vreest dat op het terrein nooit een cacao-loods gebouwd zal worden. Voor de overslag van cacao in de haven zou al een overcapaciteit zijn. De kans bestaat dat Lüske later, als het terrein eenmaal is ontruimd, een nieuw plan zal indienen, waarmee hij veel meer geld kan verdienen.

Parool