Bertus Luske geliquideerd

De lokale TV-zender meldt:

Vastgoedmagnaat Luske geliquideerd

Zaterdagnacht is vastgoedmagnaat Bertus Luske voor cafe-restaurant Frankendael aan de Middenweg in de Watergraafsmeer geliquideerd. Hij werd neergeschoten terwijl hij in zijn auto wilde stappen.
De 59-jarige Luske werd al langere tijd bedreigd. De politie was daarvan op de hoogte en heeft hem gewaarschuwd. Luske is (mede-)eigenaar van cafe Frankendael.
Twee auto’s reden kort na de liquidatie richting Diemen. De politie vermoedt dat in een van de auto’s de daders zaten. Volgens buurtbewoners gaat het om drie daders.
einde nieuwsbericht AT5

Krakers al jaren overhoop met Luske

Bertus Luske stond bekend om zijn dubieuze kontakten en hardhandige wijze waarop hij zijn onroerend goed zaken regelde. Menig huurder werd geintimideerd en krakers hebben in het verleden met knokploegen van hem te maken gehad.

In de jaren tachtig heeft Luske de strijd met de krakers aangebonden door een pand in de Jan Luykenstraat te ontruimen. De krakers hebben toendertijd teruggeslagen en het pand teruggekraakt. Voor veel mensen was de goedgeorganiseerde wijze waarop dit gebeurde een schok.

 

[.. Lees verder]

Aktiekraak Amstel 182 -Amsterdam- beeindigd

  Aktiekraak Amstel 182 -Amsterdam- beeindigd


vanavond 15-2-2 leverden de bezetters van het zondag herkraakte pand Amstel 182 de sleutel in. Hij werd om de nek gehangen van een gemeente piepel met de opmerking dat het tijd werd om een rem te zetten op projektontwikkelaars die maar wat aankloten. Dit gebaar werd met applaus begroot door de bezoekers van het debat.

Hieronder het pamflet dat werd uitgedeeld aan de bezoekers:

  Krakers Amstel 182 willen pand aan gemeente overdragen

De aktiekraak van Amstel 182 van afgelopen zondag 10-2-2 wordt beeindigd. De kraakgroep Rembrandtpleinbuurt wil het pand aan de gemeente overdragen omdat wij vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid dient te nemen en behoort op te treden tegen lakse huisbazen, in dit specifieke geval woningcorporatie het Oosten.

Het pand werd gekraakt omdat er aan dit deel van het project Amsteldriehoek sinds de aankoop in 1997 niets is gebeurd, behalve wat uitsloopwerkzaamheden. De alhier niet voortvarende woningproductie komt niet door bureaucratische regels, maar door een sloom werkende marktpartij, de commerciele vleugel van woningcorporatie Het Oosten.

Een stukje verder aan de Amstel treffen we een nog schrijnender geval aan: Het Paard van Amstel staat al twintig jaar te verkrotten. Ook hier betreft het gedraal van de eigenaar, in dit geval zelfs de ‘zakenman van het jaar 2001’, E. de Vlieger. In de praktijk is er geen voortgang meer in de onteigeningsprocedure van het pand. De bouwvergunning uit 1996 is nooit uitgevoerd. Het laatste jaar ligt die vergunning te verstoffen in de bureaulade van E. de Vlieger. Blijkbaar heeft de Dienst Binnenstad zoveel vertrouwen in deze partij dat zij hun werk vergeten. Intussen drijven de Vlieger en zijn kornuiten (Matkovic en bouwman, Squat.net) de prijs van het pand flink op, wat in het ergste geval ten koste kan gaan van de mogelijkheid om sociale woningbouw in het pand te realiseren.

we willen hierbij symbolisch een sleutel overdragen aan de gemeente Amsterdam in de hoop dat men de gelegenheid te baat neemt om daadwerkelijk wat te doen aan de speculatiepraktijken van speculanten en woningbouwverenigingen

Einde pamflet kraakgroep Rembrandtpleinbuurt

Meer informatie over de aktiekraakt en links naar verwante info vind je op: http://squat.net/nl/news/amstel182100202.html

[squat!net]

Onderstaande komt van: www.at5.nl 16-02-02

KRAKERS HEBBEN AMSTEL 182 VERLATEN
De krakers van Amstel 182 hebben donderdagavond het pand alweer verlaten. Amstel 182 was vijf dagen daarvoor, na twee jaar leegstand, gekraakt. Volgens de eigenaar, woningbouwvereniging het Oosten, werd het pand verbouwd tot woningen. De krakers hebben donderdag de verantwoordelijkheid voor het pand symbolisch overgedragen aan de gemeente. De krakers deden dit door de sleutels te overhandigen aan een medewerker van de dienst Binnenstad.


Amstel 182 herkraakt!

  Amstel 182 herkraakt!


Ongeveer 90 mensen hebben zondag 10 februari Het pand Amstel 182 herkraakt. Hieronder hun persbericht en wat linken naar meer informatie over het pand en de buurt

Zie ook: http://squat.net/paard info Paard van Amstel en andere panden
Paroolartikel dd. 11-2-2 (.txt) over herkraak 182
http://squat.net/nl/amstel.html info eerste kraak
Foto’s van Thomas Schlijper
Vragen in de gemeenteraad n.a.v. kraak
Aktiekraak beeindigd dd 15-2-2 – krakers leveren sleutel in op Debat ‘binnenstad sociaal?’

10-2-2 *Persbericht * 10-2-2 * Woningbouwvereniging slonst meer dan speculant

Amstel 182 herkraakt uit protest tegen buurtontwikkelingen

Zojuist is Amstel 182 herkraakt. Deze actiekraak is uitgevoerd om twee redenen.
-De rol van de gemeente bij dit pand en anderen in de buurt leidt tot leegstand en te dure woningen
-Het pand heeft onder Woningcorporatie Het Oosten langer leeggestaan dan onder de voorgaande speculerende eigenaar HJ Luske.

Hieronder een korte voorgeschiedenis van de Amstel 182 Juli 1996: Amstel 182 wordt gekraakt door een groep mensen die graag in een woongroep wilden wonen en en passant een speculant een poot wilden uitdraaien. Dit pand werd gekozen omdat HJ Luske de eigenaar was en het alweer een half jaar leeg stond. Luske deed enkele pogingen het pand ontruimd te krijgen, maar ving bot. Ondertussen ontrukte het SPOK (Speculatie Onderzoeks Kollektief) deze speculant uit de vergetelheid van de dagen van de Lucky Luyk en schreef een brochure over zijn handel en wandel. Ook op andere vlakken kwam men in verzet tegen Luske’s onroerend goedbeheer (geen beheer) in de Rembrandtpleinbuurt. Meerdere panden werden gekraakt.

Na het verschijnen van het Rapport Van Traa ondernam de overheid actie om maffiose huisbazen uit te kopen uit de binnenstad. Luske kreeg in 1997 een zak geld en vertrok om in het Westelijk havengebied een stuk grond te kopen, de ADM. Deze werd daarna prompt gekraakt. Het blok panden aan de Amstel zou door een commerciele NV van het Oosten opgekalefaterd worden. Tot op heden, vijf jaar later, is dit met Amstel 182 niet gebeurd. De bouwvergunning is zelfs op initiatief van het Oosten ingetrokken(nb. Dit blijkt niet te kloppen, doch dit zal de pret niet drukken. Naschrift squat.net). Ook staan er nog vele woningen van het Oosten leeg aan de Amstelstraat 43-49. Het Oosten wilde in nr 182 luxe appartementen maken voor de woningmarkt voor ge-expatrieerden. Deze markt is een jaar geleden ingestort. In Amstel 182 is sinds de al ruim van tevoren bekende uitplaatsing van de eerdere krakers twee jaar geleden niets noemenswaardigs meer gebeurd.

Ondertussen ging de verkrotting in de rest van de buurt door. Een ander pand om de hoek, het Paard van Aemstel, werd uit protest hiertegen weer eens herkraakt, ontruimd en vlak daarop, de eerdere krakers zaten nog in de cel, weer herkraakt. Dit pand is via dubieuze tussenpersonen beland bij IMCA van E. de Vlieger. Ook hij wil hier luxe appartementen bouwen, maar deze heeft al een jaar geen actie ondernomen. Toch is dit voor de gemeente blijkbaar een reden om de eerder aangekondigde onteigening niet door te zetten. Bij het Paard van Aemstel was de bouw van betaalbare huisvesting mogelijk. Edoch, door tussenkomst van de Vlieger en de laksheid van de gemeente is het pand nu veel duurder geworden. Ook dit stukje stad is zo voor normale zielen onbereikbaar worden.

De link tussen de beide panden is de Dienst Binnenstad; via de gemeente is Amstel 182 ondergebracht bij een ‘betrouwbare’ partij maar er gebeurd vervolgens niets meer. Bij het Paard, (Amstel 134-136, Paardenstraat 2) heeft de gemeente nadat het pand meerdere malen gekraakt was eindelijk besloten tot onteigening. Nadat Eric de Vlieger het pand overnam dacht de gemeente ook hier van een probleem af te zijn. “Wonderboy” De Vlieger zou het pand meteen renoveren? Bij Amstel 182 wachten we al ruim twee jaar, in het geval van het Paard is er al ruim twintig jaar niets gebeurd, ook niet nadat De Vlieger het overnam

Kraakgroep Rembrandtpleinbuurt


a.s. donderdag vindt er om 20.00u het debat ‘Binnenstad Sociaal?’ plaats in de Mozes en Aaronkerk, georganiseerd door de gezamelijke wijkcentra binnenstad, over een oplossingen voor de vraag of de Amsterdamse binnenstad nog veel langer een plek zal zijn waar alle inkomenscatagorie kunnen wonen en werken

kraker


Gemeenteraadsvragen n.a.v. kraak Amstel 182

  Gemeenteraadsvragen n.a.v. kraak Amstel 182


Zie voor meer info over onderstaande het eerdere nieuwsbericht op [squat!net] http://squat.net/nl/news/amstel182100202.html

Of op de site van het Paard van Amstel: http://squat.net/paard/

  Vragen over laks optreden van gemeente tegen leegstand

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen zal vandaag (woensdag) in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over het lakse optreden van de gemeente tegen leegstand in de binnenstad. Directe aanleiding is de leegstand van het zondag gekraakte pand Amstel 182 dat recht tegenover de Stopera staat. Het pand werd in 1997 door de gemeente gekocht van de speculant Luske. Het pand werd vervolgens overgedragen aan een commerciële dochter van woningbouwvereniging Het Oosten.

Mondelinge vragen:

1. Is het juist dat Het Oosten het pand de afgelopen twee jaar leeg heeft laten staan? En is het juist dat Het Oosten ook aan de Amstelstraat 43-48 woningen leeg laat staan?

2. Heeft de gemeente bij de verkoop aan Het Oosten de voorwaarde gesteld dat op korte termijn de bouwactiviteiten moesten zijn uitgevoerd zodat bewoning mogelijk werd?

3. Is het college bereid om alsnog druk uit te oefenen op Het Oosten om zodoende spoedige verbouwing tot bij voorkeur sociale woningbouw in gang te zetten? En is het college bereid bij het uitblijven van bouwactiviteiten een onteigeningsprocedure wegens leegstand in gang te zetten?

Het Paard van Amstel (Amstel 134-136) staat al 20 jaar leeg. Sinds een jaar is het (na doorverkoop door dubieuze tussenpersonen en prijsopdrijving) in handen van een nieuwe eigenaar: IMCA Vastgoed van Erik de Vlieger. Daarmee is een eind gekomen aan de onduidelijkheid over de eigendomsrechten over het pand.

4. Is het juist dat sinds het pand een jaar geleden in handen is gekomen van de nieuwe eigenaar er opnieuw geen enkele bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden?

5. Waarom heeft de gemeente de eerder aangekondigde onteigening van het pand niet doorgezet?

6. Is het college alsnog voornemens het pand te onteigenen en te starten met de verbouwing tot sociale woningbouw?

In de binnenstad staan meer dan duizend woningen boven winkels leeg. Alleen al in de Kalverstraat en Leidsestraat gaat het om 595 woningen.

7. Is het college op de hoogte van het feit dat volgens een O+S enquete uitgevoerd in opdracht van A^Òdam Anders/De Groenen blijkt dat 72% van de Amsterdammers van mening is dat deze woningen boven winkels onteigend moeten worden door de gemeente om bewoning mogelijk te maken?

8. Is het college bereid om met de onteigening van deze woningen boven winkels te starten?

9. Is het college het met ons eens dat de aanpak van de leegstand in de stad een snellere en milieuvriendelijkere manier is om woonruimte te creëren dan nieuwbouw van huizen?

Het raadslid R. Danen Amsterdam Anders/De Groenen

aardappel anders


kraakpand Amstel 182 ingeruild voor huurpand

  kraakpand Amstel 182 ingeruild voor huurpand


Amstel 182 bleef

Vrijdag 7-4-00 was het zover. De laatste kontainer puin werd opgehaald bij de Amstel, de sleutels werden overhandigd aan de woningbouwvereniging en we sprongen op onze fietsjes naar ons nieuwe bolwerkje. De kraakgeschiedenis van de Lamellenfabriek ‘De Amstel’ lijkt voorbij.

Juli 1996: Na maanden zoeken naar de juiste woning voor een woongroep werd de stap genomen om toch maar te gaan kraken. Onze vervroegde pensionering als krakers werd dus afgeblazen. Het moest natuurlijk wel een pand zijn van een rotte eigenaar, het liefst aan een gracht, een steeg en met tuin. Het werd een pandje aan een rivier, met een stinkstraatje om de hoek, zonder tuin maar met een lekker rotte eigenaar, Bertus Luske.

Om te voorkomen dat we als zovele krakers voor ons aan de kant geschoven zouden worden door Bertus en konsorten, werd de kraak grondig aangepakt. Het nodige gooi en smijtwerk verdween naar binnen en vele handen hielpen het pandje zo snel mogelijk te barrikaderen. Petra Steenkamer van buro Prinsengracht werd op een afstandje gehouden totdat we met het noodzakelijke klaar waren. Bertus kreeg al snel te horen dat z’n pand gekraakt was en hij beter niet langs kon gaan. De eerste 24 uur werd er een stillenbak voor de Stopera gezet om een oogje in het zeil te houden. Bertus zijn juridische pogingen die hierop volgden om de Amstel te ontruimen werden door ons twee keer dwarsgezeten. Het pand zou niet strafrechtelijk ontruimd worden omdat het een half jaar leeg stond en een kort geding op basis van een vaag huurkontrakt werd gewonnen. Al snel bleek er nog een woongroep de stoute schoenen te willen aantrekken en kregen we kraakburen aan de Wagenstraat 12. Door alle heisa rondom Bertus (o.a. het rapport van Traa over kriminele zaken) besloot de gemeente hem uit de buurt te kopen. Bertus vertrok met een zak met geld naar het westelijk havengebied en ging daar rollebollen met de ADM-krakers die hij al snel op zijn dak kreeg. Nadat het blok aan de Amstel was ondergebracht bij ‘het Oosten’, werden er nog twee pandjes gekraakt waarvan er een na een schandalige (mislukte) ontruimingspoging verlaten is, en het andere een oprotafspraak heeft met de woningbouwvereniging. Het is jammer dat het voor de aankoop nooit lukte mensen te motiveren pandjes in de buurt van Luske te kraken. Een keer kregen we zelfs te horen van potentiele kraakgegadigden op uitleg van onze kant en van het kraakspreekuur: “Maar dat lijkt wel politiek!” Het viel op dat veel mensen zich lieten afschrikken doordat er van een eigenaar veel bekend was terwijl dit ons juist aanknopingspunten had gegeven om mee verder te gaan. Ook werd de indruk gewekt dat veel mensen helemaal geen zin hadden mogelijkheden te zoeken en vinden om voor hun pand te knokken.

Voor ons begon een bijna oneindig trajekt van praten, vergaderen en brieven schrijven. Meer hierover vind je op http://squat.net/amstel.html. Dit slepende overleg resulteerde in vervangende huisvesting voor de woongroep Amstel en sociale woningbouw inkluis gelegaliseerde Wagenstraat 12-groep aan de even-kant van de Wagenstraat. Vooralsnog is alleen dat eerste gerealiseerd. De rest van de planning heeft weer eens een vertraging opgelopen. De Amstelgroep kreeg vervangende huisvesting in de vorm van twee pandjes aan de Kinkerstraat. Deze waren eveneens bij ‘Het Oosten’ ondergebracht. De bewoners die het eerder gekraakt hadden, waren met stille trom vertrokken na een verstek-vonnis. Enkele maanden later werden de bouwplannen gewijzigd en kregen wij de panden aangeboden. Hoewel het Oosten nog ons op het allerlaatste moment het ko-optatierecht wou afnemen, is ook dit uiteindelijk allemaal nog goed gekomen.

Nu zal dit de meeste lezers allemaal worst wezen. De eerste vraag is meestal wanneer wij ons inwijdingsfeestje houden. Dat komt nog wel, wees niet bang. We hebben nog een hoop boeken- en verhuisdozen over. Als je ze nodig hebt, kun je ze ophalen op Kinkerstraat 63. kontakt: kinker [at] dds [dot] nl

overigens kan je een foto van het pand bewonderen op http://huizen.dds.nl/~kinker

[squat!net]


Het verhaal van Amstel 182

  Het verhaal van Amstel 182


Vandaag ontvingen we van de bewoners van Amstel 182 een verhaal over de geschiedenis van hun kraakpand in de Amsterdamse Rembrandtplein buurt. Omdat hun uitplaatsing aanstaande is, willen ze nog een maal (?) de ontwikkelingen van de laatste tijd bekend maken

Het gehele verhaal is te vinden op http://squat.net/nl/amstel.html

In 1996 werd het pand gekraakt. De eigenaar Luske (ook bekend van de ADM) deed enkele pogingen het pand ontruimd te krijgen. Dit had weinig succes wegens het tegengas dat de krakers en hun medestanders gaven. Uiteindelijk is het hele blok panden waarin amstel 182 valt, aangekocht door woningbouwvereniging ‘Het Oosten’. Ondertussen was ook Wagenstraat 12 gekraakt (meer info van de wagenstraat 12 op http://squat.net/nl/wagenstraat12/)

De kraakpanden en enkele huurders in de buurt gingen daarna in overleg met deze woningbouwvereniging. De gang van zaken en de uitkomsten tot nu toe hiervan staan in genoemd stuk. Kort gezegd komt het erop neer dat de bewoners van Amstel 182 een vervangende woongroep-woning krijgen en dat de Wagenstraat 12 te zijner tijd in dezelfde straat gelegaliseerd wordt.

[squat!net]