Luske voortvluchtig

  Luske voortvluchtig


(uit het Parool van zaterdag 21 augustus):

Rechter gelast opsporing pandjesbaas

AMSTERDAM – De Amsterdamse pandjesbaas Bertus Lüske (55, blond, gezet,een litteken op het gezicht) wordt gezocht door de politie. De vastgoedhandelaar, die voorwaardelijk op vrije voeten was, liet vrijdag verstek gaan bij de rechtbank, waar hij terecht moest staan voor poging tot moord op een drietal krakers. De rechter vroeg om zijn voorlopige hechtenis. Lüske had zich ter beschikking moeten houden van justitie. Dat was een van de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling in mei vorig jaar. Zijn advocaat L. Spong moest vrijdag echter toegeven dat zijn cliënt in het buitenland zit. De slagerszoon Lüske wordt ervan beschuldigd de ontruiming van zijn gekraakte loodsen op de werf van de voormalige Amsterdamsche Droogdokmaatschappij (ADM) al te voortvarend te hebben aangepakt. Hij stuurde op een zaterdagochtend in april vorig jaar ‘de grootste kraan die hij vinden kon’ de werf aan de Hornweg op. De grijparm sloeg de ruiten van de loods aan diggelen, terwijl daarachter krakers lagen te slapen. Zij konden het vege lijf maar net redden voordat de grijper hun bed, huisraad en bijna ook een steunpilaar van het gebouw naar beneden sleurde. Officier van justitie A. Zijlstra achtte bewezen dat Lüske zich door zijn ‘levensgevaarlijke’ en ‘idiote’ actie schuldig had gemaakt aan poging tot mishandeling en zelfs poging tot moord. Lüske, ooit een gevierd bokser, had een kraker die de kraan had geblokkeerd met een vrachtwagen, een ‘gedoseerde vuistslag’ toegediend. De verdediging hield het op ‘wat schermutselingen’. Zijlstra eiste twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij vroeg ook een schadevergoeding van 1250 gulden ‘voor de schrik en de doodsangst’ die de krakers hadden doorstaan. Sommigen zouden nog steeds rechtop in hun bed schieten als zij het geluid van een brommer horen, aldus hun advocaat. Lüske heeft steeds ontkend dat hij wist dat zich nog krakers in de loods bevonden. Spong onderstreepte dat zijn cliënt niet beter wist dan dat de krakers in de bootjes en caravans op het terrein sliepen. Om die reden was hij ook zo vroeg – om zes uur ‘s ochtends – aan het werk gegaan: de krakers zouden dan nog slapen, zodat hij ongestoord zijn gang kon gaan. Een aantal van de breedgeschouderde ‘jongens’ die hij had meegebracht, zou het pand tevoren hebben geïnspecteerd. Dat dit kennelijk ‘met de Franse slag’ was gebeurd, had zijn cliënt niet kunnen vermoeden, betoogde Spong. De politie moest eraan te pas komen om de sloperswerkzaamheden van de kraan te stoppen. Pogingen van de krakers om zich te weren, waren niet effectief: met honkbalknuppels en trottoirtegels om van het dak te gooien waren ze niet opgewassen tegen de graafmachine. Het was Lüskes derde poging de ADM-werf, die hij voor 27 miljoen gulden had gekocht, te ontruimen. De gemeente, die met hem in onderhandeling was over de eventuele koop van de werf, heeft de besprekingen daarna opgeschort. Irritatie over ‘het gedoogbeleid van de gemeente, dat krakers in staat stelt woningen van anderen in bezit te nemen’ had volgens Spong meegespeeld in Lüskes drang tot eigenrichting. Lüske had eerder de gemeente ervan beschuldigd de krakers op zijn terrein te hebben afgestuurd. De werf was midden jaren tachtig al een krakersbolwerk. In 1995 werden de loodsen ontruimd, maar na drie jaar leegstand trok er opnieuw een groepje in; dat groeide uit tot de ongeveer zestig krakers die nu in en rond de loodsen leven. Lüske is berucht in krakerskringen. Hij heeft de naam al snel met een knokploeg op de stoep te staan. Die reputatie gaat terug op de jaren tachtig, toen hij met vijf ‘jongens’ het kraakpand de Lucky Luyk ‘schoonveegde’.

CHRIS VAN DE WETERING

******************************krakenmail*************************************

Voor afmelden/ to unsubscribe: mail to met de tekst/ with text:

[squat!net]