Amsterdam: Actiegroep Zij Is Hier kraakt pand voor vrouwenopvang

20141214_Amsterdam_kraakaktie_ZijIsHier

Zondagmiddag 14 december is er een pand* gekraakt voor de opvang van een groep vrouwen met een onveilige thuissituatie die op straat zijn beland door een gebrek aan opvangvoorzieningen van de gemeente Amsterdam.

Het betreft hier vrouwen met een zwakke rechtspositie die tussen wal en schip raken door het huidige opvangbeleid voor kwetsbare vrouwen.

Uitvoerende organisaties van de gemeente Amsterdam; de GGD, Steunpunt Huiselijk Geweld, Blijf Groep Amsterdam en de Dienst Wonen Zorg en Samenleven Amsterdam diskwalificeren deze vrouwen voor de toegang tot de opvang. Door het huidige beleid komen deze vrouwen niet in aanmerking voor bescherming.
Deze groep vrouwen wordt hierdoor overgeleverd aan allerlei vormen van uitbuiting en maatschappelijke onzichtbaarheid. [.. Lees verder]

Den Haag: De Vloek gecriminaliseerd en monddood gemaakt, ons demonstratierecht word ontnomen

20141206_Den_Haag_De_Vloek_gecriminaliseerd_en_monddood_gemaakt

De geplande demonstratie van vandaag tegen de ontruiming en sloop van vrijplaats De Vloek is door de burgemeester van Den Haag verboden. Ook de rechter ging mee in alle drogredenen van de gemeente. Vandaag komen we dan ook massaal samen op het Kerkplein om 15:00 om NIET te gaan demonstreren. Hieronder zullen gedurende dag updates worden geplaatst, of volg op twitter onder #devloek [.. Lees verder]

Den Haag: De Vloek gecriminaliseerd en monddood gemaakt, ook rechter verbiedt demonstratie

Den_Haag_De_Vloek_gecriminaliseerd_en_monddood_gemaakt

De geplande demonstratie van aanstaande zaterdag tegen de ontruiming en sloop van vrijplaats De Vloek is door de burgemeester van Den Haag verboden. Ook de rechter ging mee in alle drogredenen van de gemeente. Wij roepen dan ook iedereen op om aanstaande zaterdag massaal om 15:00 naar het Kerkplein te komen om samen NIET te gaan demonstreren.

Het demonstreren wordt ons onmogelijk gemaakt. En dat zullen we dan ook laten zien. We zullen op het Kerplein verzamelen met onze mond afgetaped. Samen komen op het Kerkplein is niet verboden maar het demonstreren wel. Voor demonstreren is een meningsuiting nodig en die is ons ontnomen, dit zullen we dan ook symboliseren.

Omdat dit een breed gedragen demonstratie is, waar ook veel ouderen en kinderen op af zullen komen blazen wij de demonstratie af. Wij hebben geen enkel vertrouwen in het empathisch vermogen van de Haagse politie, en wij willen niet dat kinderen en ouderen straks door hen in elkaar geslagen worden. [.. Lees verder]

Maastricht: Foto verslag van de Vloek demonstratie

20141129_demo_Maastricht_solidair_met_de_Vloek_1

Op 29 november werd er een solidariteitsdemonstratie gehouden in Maastricht voor vrijplaats de Vloek. Deze vrijplaats staat op het punt ontruimd te worden voor een zeilcentrum. Dit terwijl er elders in de straat een zeilcentrum grotendeels leeg staat. Kom ook in actie! Organiseer jezelf en laat je solidariteit met de Vloek zien. Solidariteit is een sterk wapen en het is belangrijk dat we dergelijke vrijplaatsen laten zien dat ze niet alleen staan! Ongeveer 100 mensen kwamen op de demonstratie af. [.. Lees verder]

Den Haag: Burgemeester verbiedt demonstratieroute. Stop criminalisering van De Vloek

20141206_Den_Haag_demonstratie_De_Vloek_moet_blijven

Aanstaande zaterdag gaan De Vloek en sympathisanten demonstreren tegen de voorgenomen ontruiming en sloop van de vrijplaats in de Scheveningse haven. De demonstranten willen vanaf het kerkplein een route lopen door de stad langs plekken als het voormalige Blauwe Aanslag terrein en het kantoor van de CDA. Burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft de route van de demonstratie echter op drogredenen verboden en criminaliseert daarmee De Vloek.

Ruim een maand voor de geplande demonstratie tegen de ontruiming en sloop van vrijplaats De Vloek is er melding gedaan bij de gemeente en politie. Echter is er door de gemeente heel lang gerekt tot er een besluit kwam, en pas op woensdag 26 november werden de officiële beperkingen die aan de demonstratie zijn opgelegd bekend gemaakt. De demonstratie mag de volledige aangemelde route niet lopen, ook mag er geen gebruik gemaakt worden van het Kerkplein. Als reden word er aangevoerd dat acties van De Vloek een grote kans zouden hebben op openbare ordeverstoring omdat er mensen zijn opgepakt bij eerdere acties zou als de kraakactie van de Pier. Uit de beperkingen blijkt ook dat de burgemeester wil dat toekomstige demonstraties van De Vloek en hun sympathisanten überhaupt niet meer mogen lopen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Woongroep en buurtcentrum op straat voor anti-kraak kunstenaars? Rechtszaak Confuciusplein

Pluk_van_de_Senecaflat_ Confuciusplein_14_Amsterdam_2

Op 13 september hebben wij de ruimten aan Confuciusplein 6-8 en 14 in de Amsterdamse buurt Slotermeer gekraakt. Sindsdien zijn de verwaarloosde panden bewoonbaar gemaakt en functioneren zij als een levendige ontmoetingsplek. Buurtcentrum ‘Pluk van de Senecaflat‘ is geopend met een weggeefwinkel, kinderworkshops, film- en eetavonden. Daarnaast heeft een grote groep buurtgenoten er een theehuis geopend.

Woningbouwvereniging Stadgenoot heeft de ruimten jarenlang leeg laten staan en verwaarloosd, maar wil nu ontruimen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben ze twee kunstenaars bereid gevonden zich te laten gebruiken door na de kraak een schamel anti-kraak contract te tekenen. Dit is het zoveelste voorbeeld van een woningbouwvereniging die publiek eigendom verkwanselt en handelt als een speculant met het oog op verkoop van het complex.

Woensdag 3 december om 15.00 gaan wij naar de rechtbank om hier een halt toe te roepen. Ook zonder 15 jaar wachttijd moet het mogelijk zijn een betaalbare woning in Amsterdam te vinden. Deze stad is niet één groot gelikt yuppenfeestje en woningbouwverenigingen dienen zich weer met volkshuisvesting bezig te gaan houden. [.. Lees verder]

Amsterdam: Kropaarstraat 14 gekraakt

20141130_Amsterdam_Kropaarstraat_14_gekraakt

Gister is er een nieuw pand in Amsterdam Noord aan het alternatieve woningsegment toegevoegd.
Het pand stond sinds ten minsten vanaf 25 juli 2012 leeg. De eigenaar van het pand is Opaalhuis Holding B.V. Het pand is leeg komen te staan nadat Opaahuis Renovatie en Onderhoud B.V., dat in het pand bedrijf hield, failliet is gegaan. De huurovereenkomst tussen Opaalhuis Holding B.V. en Opaalhuis Renovatie en Onderhoud B.V. is op 16 mei 2012 beëindigd. Voor het pand zijn nog geen vergunningen aangevraagd of verleend sinds Opaalhuis Renovatie en Onderhoud B.V. is vertrokken.

Opaahuis Holding heeft als enige aandeelhouder Bon Groep B.V. een bouw ontwikkelings-bedrijf.
Wat weer een dochteronderneming is van Domus Vastgoed Ontwikkeling. En nu kunnen we nog meer zeer enerverende info toevoegen, maar jullie kunnen dat zelf ook wel opzoeken. De faillissementsverslagen zijn openbaar en waar het eigenlijk om gaat is dat er weer een fijn kraaknest bij is gekomen. [.. Lees verder]

Zaandam: Cultureel middelpunt OVB Botenmakerstraat 16 ontruimd

20141128_Zaandam_OVB_Botenmakerstraat_16_ontruiming_1

Vanmorgen is Botenmakerstraat 16 (OVB) te Zaandam ontruimd door de speciale eenheid van de Mobiele Eenheid. Zij hebben er ruim 2 uur over gedaan om binnen te treden. Uiteindelijk zijn er 3 mensen binnen opgepakt en afgevoerd naar het bureau.

Het OVB was het eerste pand (in ieder geval in de Zaanstreek) dat gekraakt is na de nieuwe kraakwet die in 2010 is ingegaan. Het OVB is een cultureel middelpunt in de Zaanstreek. Tijdens zijn 4 jarige bestaan zijn er vele exposities, filmavonden, bijeenkomsten, muziek-avonden en nog veel meer geweest. Een plek waar iedereen inclusief gemeente Zaanstad trots op kan zijn. Daarnaast heeft het woonruimte geboden aan veel mensen. [.. Lees verder]

Den Haag: Gemeente schort ontruiming De Vloek voor 3 maanden op

Den_Haag_de_Vloek_blijft

Wethouder Karsten Klein heeft vandaag per brief aan de gemeenteraad laten weten de voorgenomen ontruiming van vrijplaats De Vloek drie maanden uit te stellen vanwege vertraging in de bouwplannen.

Binnen het bouwplan van het Topzeilcentrum komt een deel te vervallen, het gaat om de door Vestia te realiseren zeewaterwarmtecentrale. Het gat in het bouwplan moet nu worden opgevuld en hier denkt men drie maanden voor nodig te hebben. De gemeente heeft de datum dat De Vloek leeg opgeleverd moet worden nu gesteld op 1 april 2015.

Kwinten Keesmaat, woordvoerder van vrijplaats De Vloek: “We hebben altijd al gezegd dat het bouwplan voor het topzeilcentrum rammelt, dus dit is voor ons geen verrassing. Laten we hopen dat van uitstel afstel komt. In het Nautisch Centrum tegenover de Vloek is de leegstand de laatste maanden weer een stuk toegenomen. Er is daar genoeg plek voor de zeilsport om te groeien.” [.. Lees verder]

Utrecht: De Prinsesselaan bedreigd met ontruiming

Utrecht_De_Prinsesselaan_bedreigd_met_ontruiming

Na 7 jaar ruimte maken voor een parkeerplaats?
S T O P D E U I T R U I L – R E D D E Z OR G
MANTELZORG- EN WERKPROJECT IN DE KNEL DOOR AANLEG PRIVE PARKEERPLAATS

In 2007 werd het voormalige terrein van Wijkpost Oost , aan de Prinsesselaan 20 Utrecht, gekraakt. Sinds die tijd is er een uniek woon/werk/zorg-project voor Utrecht, ontstaan, De Prinsesselaan. Een woon-/ zorggedeelte waar woonondersteuning, begeleiding en 24 uur per dag mantelzorg wordt gegeven, samen met een werkplaats waar fietsen worden gerecycled en workshops zijn te volgen. Daarnaast beschikken we ook nog over een buurttuin.

Vanuit het woon-/ zorggedeelte worden mensen met verschillende problematieken geholpen om hun plek in de maatschappij weer inhoud te geven. Dit kan bestaan uit wegwijs worden in het aanvragen van zorg, werk, of een uitkering. Ook bemiddelen we in het vinden van tijdelijke opvang om daarna door te kunnen stromen naar een reguliere woonplek. Op deze manier hebben we verschillende daklozen aan een woonplek geholpen,in een ander kraakpand of in een reguliere woning. Ook hebben we mensen in een hulpverleningstraject kunnen plaatsen, om daar aan hun (verslavings) problematiek te kunnen werken. [.. Lees verder]