Utrecht: Krakers protesteren tegen armenbestreiding – Nieuw kraakpand Kanaleneiland

201604_Monnetlaan_kanaleneiland_UtrechtWoensdag 13 juli neemt in Utrecht een rechtszaak plaats over de ontruiming van de gekraakte panden aan de Monnetlaan. De panden zijn in april gekraakt als protest tegen de omvangrijke stadsvernieuwing in Kanaleneiland. Ieder die hier affiniteit mee heeft, of geinteresseerd is, is welkom als toeschouwer bij de rechtzaak. De krakers en sympatizanten zijn vanaf 8.30 op het plein voor het rechtsgebouw te vinden, en zijn te herkennen aan een banner. Om 9 uur begint de rechtzaak.
In Utrecht loopt een enorme stadsvernielings opgaven op zijn einde. Met Utrecht Vernieuwt zijn sinds de eeuwisseling 9500 sociale huurwoningen gesloopt. Kanaleneiland Centrum is één van de project, waarvoor 1100 sociale huurwoningen gesloopt zijn. Dit project nadert de afronding, he gekraakte woningen bevinden zich in de flat die als laatste zal worden aangepakt. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bajesdorp – Kom ook op 6 juli – het wordt spannend!

20160522_Bajesdorp_festivalDeze maand vallen beslissingen die de toekomst van bajesdorp bepalen. Wees erbij de 6e, we kunnen het niet zonder steun – Amsterdam voor Bajesdorp – 6 juli – 13.30u – Stopera

Lieve vrienden,

Zet 6 juli in je agenda. Dit is het laatste inspreekmoment dat er voor Amsterdammers is om invloed uit te oefenen op de bestemming van het Bijlmerbajesgebied, en daarmee Bajesdorp!

Stadsdeel Oost heeft onlangs aan de Centrale Stad laten weten Bajesdorp te willen behouden vanwege haar maatschappelijke en culturele waarde. Het Stadsdeel adviseert de Centrale Stad om het stukje grond waar Bajesdorp op staat direct van het Rijk te kopen, waarna ze het aan Vereniging Bajesdorp kan doorverkopen, samen ontwikkelen of uitgeven in erfpacht. We zijn heel blij met de steun van Stadsdeel Oost, en hopen op evenveel steun van de Centrale Stad.
Grond kopen gaat echter tegen het hedendaagse beleid in: de gemeente is (net als het rijk) voornamelijk bezig met afstoten van bezit. Geen reden om het mooie Bajesdorp aan de grillen van een marktpartij over te laten vinden wij, als één van de laatste vrije ruimten, en één van de eerste creatieve wooncoöperaties van deze tijd roepen we de stad op om zich hard te maken voor Bajesdorp. [.. Lees verder]

Zaandam: Oud postkantoor gekraakt

20160626_Zaandam_oud_postkantoor_gekraakt_2Op zondag 26 juni heeft een groep krakers en ongeveer 25 sympathisanten het oude postkantoor aan de Mahoniehout gekraakt. Het gebouw is eigendom van Merin BV, welke op grote schaal kantoor- en bedrijfspanden in Nederland verhuurt. Dit gebouw, waar vroeger PostNL gevestigd was, staat sinds haar vertrek (tweeëneenhalf jaar geleden) leeg.

Merin BV en de gemeente zijn met elkaar in contact geweest om iets te realiseren op deze locatie, maar dat blijkt nog niet van de grond te komen.
Het laatste nieuws over het project behelst een plan om het gebouw te slopen en een paar torens neer te zetten met zorgappartementen. Dit dateert uit mei 2014 en heeft nog geen gereed bestemmingsplan of (aangevraagde) vergunningen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Amstelkade 20hs gekraakt

Op 25 juni is Amstelkade 20hs gekraakt. Het pand was één van de vele panden in het bezit van Johannes Cornelis Martinus Veldhuijzen.
Wij hebben mede voor dit pand gekozen omdat Veldhuijzen, die in het bezit is van enkele honderden panden, dit pand, dat bedoeld is voor bewoning niet in gebruik heeft.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een woning. Amsterdam is een stad waarin woningnood en speculatie de huurprijzen torenhoog opdrijven en de wachtlijsten voor sociale huur abominabel lang maken. Het is noch wenselijk, noch gerechtvaardigt om een pand leeg te laten staan.
Wonen is geen privilege. Kraken gaat door! [.. Lees verder]

Amsterdam: Eigenaar ADM verliest ook hoger beroep

ADM_AmsterdamNadat eerder de rechtbank in Amsterdam een negatief oordeel velde inzake een bodemprocedure tegen vrijplaats ADM, heeft nu ook het Gerechtshof een ontruiming afgewezen.

Woensdag deed het Gerechtshof in Amsterdam uitspraak in het hoger beroep dat Chidda BV had aangespannen tegen een negatief vonnis in kort geding, waarbij de door de het vastgoedbedrijf gevorderde ontruiming van het ADM-terrein in Amsterdam-West was afgewezen vanwege de twijfelachtige ontwikkelingsplannen. Eerder werd eenzelfde eis in een door Chidda ingezette bodemprocedure afgewezen, waartegen eveneens beroep is aangetekend.

Chidda BV kocht het ADM-terrein in 1997 met als opgegeven doel er een scheepswerf te vestigen. Kort daarop werd het terrein gekraakt. Sindsdien wonen er meer dan honderd mensen en zijn er veertig bedrijven en stichtingen gevestigd. Vorig jaar sloot Chidda huurovereenkomsten af met Koole Maritiem BV die het terrein en bijbehorende waterperceel wil gaan benutten als scheepswerf en haven. Om de huurovereenkomsten te kunnen nakomen, is ontruiming van het terrein noodzakelijk. [.. Lees verder]

Zaandam: Over de geplande ontruiming in de Zeemanstraat

Begin april dit jaar is een leegstaande woning aan de Zeemansstraat 47a te Zaandam gekraakt. De woning maakt deel uit van een complex van een voormalige FORD-autogarage met diverse woningen, kantoor en opslagruimte en stond op het moment van de kraak bijna 1,5 jaar leeg. Na drie maanden van bewoning heeft de eigenaar, de DEKKERAUTOGROEP, besloten om het kraakpand op korte termijn te ontruimen.

De krakers hebben na de kraak contact gezocht met de politie en hebben de eigenaar aangeboden om een gebruiksovereenkomst voor het pand af te sluiten. De eigenaar heeft hierop echter negatief gereageerd en dreigde onder andere om de krakers met een knokploeg van automonteurs uit het pand te verwijderen. Na een aanbod van de politie voor bemiddeling, voerde de eigenaar de grootschalige aanwezigheid van asbest in het pand als reden voor zijn optreden aan. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bezetting, “Niet te Koop”

20160518_bezetting_niet_te_koop_Borgerstraat_73_AmsterdamWoensdag 18 mei 2016 heeft oud-wethouder Roel Walraven samen met Huurdersvereniging Oud-West een leegstaande woning bezet en Niet Te Koop verklaard.

Uit protest tegen de uitverkoop van de sociale woonvoorraad in Amsterdam is de deur feestelijk geopend en voorlopig aan de verkoop onttrokken door bezorgde bewoners uit Amsterdam West.

Al jaren doen politici en corporaties mooie beloftes om de stad voor iedereen toegankelijk te houden. Toch verdwijnen steeds meer sociale huurwoningen in de verkoop.

Wij heetten buurtbewoners en iedereen die onze strijd steunt hier welkom om de komende week te discussiëren, organiseren en te protesteren tegen de woningnood. Mede mogelijk gemaakt door Huurdersvereniging Oud- West, Recht op stad, FairCity en het Studenten-kraakspreekuur.

Amsterdam is niet te koop!

Het staat inmiddels vast dat de voorraad betaalbare huurwoningen in Amsterdam steeds verder zal blijven krimpen. Onze geliefde stad wordt hierdoor in rap tempo ontoegankelijk en onbetaalbaar voor de gewone Amsterdammer. Wij laten ons niet uit onze buurt verdringen door woningcorporaties en evenmin niets wijsmaken door bestuurders die medeverantwoordelijk zijn voor dit sociale afbraakbeleid. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bajesdorp, Festival en Politiek

BajesdorpMei is een hete maand voor Bajesdorp, het Stadsdorp naast de Bijlmerbajes. En dan hebben we het nog niet eens over de temperatuur, de biologische maaltijden, de bands, het compostproject en de 10e editie van Bajesdorp Festival op 21 mei…
…nee, we hebben het over het voortbestaan van ons dorp. Dus zet 24 mei in je agenda en lees vooral even door.

Bajes te koop

De Bijlmerbajes sluit binnenkort en wordt verkocht, met de cipierswoningen (Bajesdorp dus) erbij. De eigenaar van de Bijlmerbajes – het Rijk – is al een tijd in overleg met de gemeente, want op het Bijlmerbajesterrein verrijst straks een nieuwe woonwijk met meer dan 1000 woningen. Dat is natuurlijk prima, want iedereen heeft een woning nodig. De Bajesdorpers zien het zitten om nieuwe buren te krijgen en vandaar dat we een tijd terug al een plan hebben voorgelegd aan het Rijk én de Gemeente voor het volgende: [.. Lees verder]

Gouda: Pand aan de Westhaven 46 gekraakt

Op 16 mei rond 17.00 is er een pand (het voormalige Mirage Hotel) aan de westhaven in Gouda gekraakt. Dit pand stond al geruime tijd leeg en was alleen te koop voor een hoge onderhandse cashbetaling. Nu ligt er al maanden beslag op. Tegelijkertijd zijn er in Gouda wachtlijsten van 8 tot 10 jaar zijn voor betaalbare woningen en zijn er meer dan 240 dak- en thuislozen. Kraken is sinds 2010 verboden, maar daar was tegenovergesteld dat de leegstandswet erin zou voorzien dat leegstaande panden die niet verhuurd of verkocht worden door de gemeenten opengesteld zouden worden voor gebruik. Tot op heden is dit nauwelijks gebeurd, en al helemaal niet in Gouda. Op een recente daklozendag liet wethouder Laura Werger ook weten dat de coalitiepartij VVD in Gouda geen gebruik wil maken van deze wet, ondanks de benarde situatie waar zo veel mensen in zitten. De noodkreten om de woonsituatie in Gouda worden gehoord, vandaar dat mensen op deze actie zijn overgegaan. Nood breekt immers nog altijd wet. [.. Lees verder]

Den Haag: Autonoom Centrum wint kort geding. Geen ontruiming!

20160209_Drie_panden_gekraakt_aan_Harstenhoekweg_in_ScheveningenVandaag was de uitspraak in het kort geding wat de eigenaar Bewi Vastgoed had aangespannen om zo de ontruiming van het Autonoom Centrum in Den Haag af te dwingen. De rechter wees de vordering van Bewi af. Er komt dus op korte termijn geen ontruiming van het Autonoom Centrum aan de Harstenhoekweg in Den Haag.

Sinds 8 februari 2016 hebben wij de panden aan de Harstenhoekweg 4 tot en met 12 na jaren van leegstand en verkrotting gekraakt. Sindsdien heeft de eigenaar Bewi Vastgoed van alles geprobeerd om het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Zo spande hij de gemeente voor zijn karretje om een van de panden proberen te laten ontruimen vanwege asbestgevaar. Hier over spannende wij een rechtszaak aan en wonnen. Hij probeerde de elektra af te laten sluiten maar ook dit lukte niet omdat wij een contract hebben een energieleverancier. En spande hij een kort geding aan om de ontruiming af te dwingen maar ook dit faalde in de rechtszaal. [.. Lees verder]