Drie panden gekraakt aan t in Scheveningen

20160209_Drie_panden_gekraakt_aan_Harstenhoekweg_in_ScheveningenGisterenochtend hebben krakers drie panden aan de Harstenhoekweg 4-6-10 in Scheveningen na jarenlange leegstand en verkrotting in gebruik genomen. Vandaag opent het Autonoom Centrum in deze panden weer haar deuren. Het Autonoom Centrum (AC) moest eerder deze maand na bijna 6 jaar vertrekken uit haar gekraakte plek aan de Willem van Outhoornstraat.

De panden aan de Harstenhoekweg zijn gebouwd in 1917 en zijn een beschermd stadsgezicht. De panden zijn eigendom van Bewi vastgoed, een vastgoedspeculant die de panden de afgelopen 10 jaar heeft laten verkrotten in de hoop ze zo snel mogelijk te kunnen slopen.

In 2012 waren er plannen om de panden te slopen en er yuppenappartementen neer te zetten. Dit plan is inmiddels weer van tafel. Concrete plannen zijn er op dit moment niet, en door de leegstand verpauperen de panden steeds verder. “We vinden het ontoelaatbaar dat vastgoedspeculanten gezichtsbepalende gebouwen kunnen laten verkrotten om uiteindelijk winst op te kunnen strijken. Huizen zijn er om in te wonen en om te gebruiken. Dat gaan we dan ook volop doen, net zoals voorheen in de Willem van Outhoornstraat”. [.. Lees verder]

Amsterdam: Kolenkit is niet te koop! Afschaffen huurbescherming leidt tot verzet

20160205_BPW_Kolenkit_niet_te_koop_De strijd die in de Kolenkitbuurt gestreden wordt is onderdeel van een bredere strijd: die om het recht op de stad. Omdat door woningbouwcorporaties en gemeenteraad besloten is dat de buurt getransformeerd moet worden tot hippe wijk voor rijke mensen, door middel van projecten zoals het Koelkitproject, hebben wij besloten samen met de bewoners in opstand te komen.

Woningbouwcooperatie Rochdale heeft het plan om vier gebouwen, met inwoners met wel vijf verschillende soorten tijdelijke contracten, te renoveren en te verkopen. Dit Koelkitproject zal de tijdelijke huurders vervangen door nieuwe, kapitaalkrachtigere/rijkere bewoners. Maar liefst 154 huizen die eerst voor de sociale huur bestemd waren worden overgeheveld naar de private sector.

Op 4 januari zijn we daarom naar het Rochdale kantoor gegaan om ons recht op de stad op te eisen. Ons verzoek aan Rochdale is dat zij:
1. Stopt met de verkoop van sociale huurwoningen
2. Tijdelijke contracten omzet naar vaste contracten
3. Bij ontruimingen mensen een vervangende woonruimte biedt [.. Lees verder]

Den Haag: Badhuisweg 11 gekraakt

20160205_Den_Haag_Badhuisweg _11_gekraaktSinds afgelopen Vrijdag is het Pand op de Badhuisweg 11 te Den Haag gekraakt.

Een deel van de voormalige bewoners van Het Gordijn(Zuiderweg 100 te Rijswijk) heeft ondertussen zijn intrek genomen in Scheveningen op de Badhuisweg 11; voorheen was hier de Internationale Organisatie Migratie gevestigd.
Het pand, wat in eigendom is van K.H. Smit Stamrecht BV, wordt al jaren lang structureel verwaarloosd en maakt momenteel een sombere indruk. De eigenaar K.H. Smit Stamrecht BV en de project ontwikkelaar DC Converse , waarvan de heer K.H. Smit CEO is hebben dit pand blijkbaar puur voor speculatie doeleinde in bezit.
De nieuwe bewoners zijn van plan wat meer kleur in zowel de buurt als het pand zelf aan te brengen. Eerst wordt achterstallig onderhoud aangepakt, zoals bijvoorbeeld het leeg pompen van de gigantische kelder waarin nu zo’n 40 cm water staat en natuurlijk de buitenkant aanpakken.
We willen het pand z.s.m. ook op orde brengen om daar o.a. ateliers, literaire avonden, workshops en andere Sociale en Culturele activiteiten die op non profit basis zullen gaan plaatsvinden. [.. Lees verder]

Amsterdam: Wij Zijn Hier betrekt nieuw onderkomen in leegstaand kantoorpand

20160130_Wijzijnhier_kraak_aktie_5Vandaag, 30 januari, heeft een deel van de groep onterecht afgewezen asielzoekers van WijZijnHier een nieuw onderkomen betrokken: Vluchtkade, een leegstaand kantoorpand op de Willem Fenengastraat 15 in Amsterdam Over Amstel.

Het is het achttiende pand dat de groep van WZH betrekt, sinds zij in september 2012 begon met actievoeren om aandacht te vragen voor het probleem dat zij niet weg kunnen uit Nederland, hoewel de IND dat wel van ze eist.

In de drie en half jaar van actievoeren van WZH hebben inmiddels 35% van de asielzoekers die onterecht zijn afgewezen, een verblijfsvergunning verkregen. Dat toont aan dat zeker 1/3 van de afwijzingen van de IND niet terecht en onzorgvuldig is geweest. Het merendeel van de onterecht afgewezen asielzoekers worden afgewezen omdat zij geen paspoort of identiteitsdocument kan overleggen om hun identiteit aan te tonen. [.. Lees verder]

Den Haag: Laatste openingsdata Autonoom Centrum

Autonoom_Centrum_Den_Haag_lichtbord_logo_bannerVanwege de aankomende ontruiming van het Autonoom Centrum (AC) aan de Willem van Outhoornstraat 17 in Den Haag, hier een overzicht van de laatste dagen dat we nog open zijn. Van de rechter mag het AC vanaf 30 januari worden ontruimd. Onderhandelingen met de eigenaar liepen op niks uit. Lees hier alle informatie rond de gang van zaken van de rechtszaak en onderhandelingen.

Omdat we de spullen van het AC moeten verhuizen kunnen we niet tot de laatste dag open blijven. We hebben dan ook besloten dat woensdag 20 januari de laatste dag is dat het AC open zal zijn. Deze avond is de bar open vanaf 20:00 en kunnen we allemaal afscheid nemen van het AC op de huidige locatie.

De dag ervoor, op dinsdag 19 januari zal nog de eerste lezing plaatsvinden van de reeks ‘Anarchisme als theorie van maatschappelijke verandering’. Deze serie van lezingen wordt georganiseerd door Autonomen Den Haag. De rest van de lezingen zullen op een andere locatie plaatsvinden. Hier later meer informatie over. Tot 20 januari zullen de overige vaste activiteiten van het Autonoom Centrum gewoon doorgang vinden. [.. Lees verder]

Amsterdam: Vluchtelingen van Wij Zijn Hier moeten uit leegstaand kantoorpand vertrekken

Op woensdag 13 jan vertrekt de groep van afgewezen asielzoekers van Wij Zijn Hier uit het veertiende kraakpand op de Keienbergweg 8 in Amsterdam Zuid Oost. Dit is een gevolg van de uitspraak in het kort geding dat de eigenaar van het pand heeft aangespannen, en waarin de rechter heeft geoordeeld dat de groep binnen 48 uur het leegstaande kantoorpand moet verlaten dat zij sinds 15 nov j.l. bewoonde.

De afgewezen vluchtelingen vestigen al sinds september 2012 aandacht op het feit dat zij weliswaar zijn afgewezen, maar niet in staat zijn om Nederland te verlaten, omdat zij gevaar lopen bij terugkeer. De afgewezen asielzoekers leven al drie jaar of meer in een soort Niemandsland: zij zijn afgewezen, worden op straat gezet, maar kunnen nergens heen. Zij bevinden zich in het ‘asielgat’. Hoe lang kan het probleem van het asielgat nog genegeerd worden? [.. Lees verder]

Gratis exemplaar kraakhandleiding naar VVD fractie Amsterdam

kraakhandleiding_2015_2016Krakers sturen een gratis exemplaar van de nieuwe kraakhandleiding ‘Wa niet mag… kan nog steeds’ naar de Amsterdamse VVD fractie.

Amsterdam, 13 januari 2016

Op 11 januari 2016 stelt Yesilgoz-Zegerius van de VVD schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam inzake het gekraakte pand Wijde Heisteeg 7 en de publicatie van de nieuwe kraakhandleiding. Na het lezen van de vragen moesten de krakers concluderen dat de VVD’er de kraakhandleiding niet heeft gelezen of niet begrijpt. Een gratis exemplaar is daarom op zijn plaats.

De VVD stelt in hun vragen dat de kraakhandleiding een informatiedrager is bestemd voor het plegen van een misdrijf. De kraakhandleiding probeert juist kraken in een brede politieke en maatschappelijke context te zetten. Kraken is absoluut niet misdadig maar een gedurfd particulier initiatief waar overheidsbeleid te kort schiet zelf het heft in handen te nemen, zoals bij het voortdurende woningtekort in Amsterdam. Daarbij is kraken bedoeld om speculanten en vastgoedboeven een figuurlijke draai om hun oren te geven en hun leegstaande bezit in gebruik te nemen, de kraak van de Wijde Heisteeg is hier een sprekend voorbeeld van. [.. Lees verder]

Amsterdam: Wat Niet Mag Kan Nog Steeds

Amsterdam: Krakers presenteren nieuwe kraakhandleiding. Wijde Heisteeg 7 gekraakt!

20160109_Amsterdam_nieuwe_kraakhandleiding_Wijde_Heisteeg_7_gekraaktVandaag is als presentatie van de nieuwe kraakhandleiding het pand Wijde Heisteeg 7 in Amsterdam na jarenlange leegstand en verkrotting gekraakt. De kraakhandleiding is een handig boekje voor woningzoekers en andere geïnteresseerden waarin alles wordt uitlegd over het kraken van een pand. Kraken is dan zogenaamd wel bij wet verboden maar ook deze kraak van Wijde Heisteeg 7 laat duidelijk zien: Wat niet mag… kan nog steeds!

Burgemeester Van der Laan opperde ooit in de media dat alle panden die op basis van kraakverbod ontruimd zijn niet meer leegstaan en opnieuw in gebruik zijn. Naast dat de krakers vinden dat de grootschalige inzet van anti-kraak en andere leegstandbeheerders in ontruimde panden geen duurzaam en structureel gebruik is, laten de ontruiming en herkraak van Wijde Heisteeg 7 goed zien dat de uitspraken van Van der Laan en het bijhorende ontruimingsbeleid niet kloppen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Geen ontruiming van ADM-terrein

ADM_logoDe krakers van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied hoeven niet te vertrekken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam gisteren bepaald in een rechtszaak die de eigenaren hadden aangespannen tegen de 124 bewoners.

Het vastgoedbedrijf Chidda B.V. kocht het ADM terrein in 1997 om daar een scheepswerf te vestigen. Kort daarna werd het gekraakt. Sindsdien wonen er meer dan honderd mensen en zijn er veertig bedrijven en stichtingen gevestigd. Vorig jaar sloot Chidda huurovereenkomsten af met Koole Maritiem B.V. die het terrein en bijbehorende waterperceel wil gaan gebruiken als scheepswerf en haven. Om de huurovereenkomsten te kunnen nakomen is ontruiming van het terrein noodzakelijk. [.. Lees verder]