Amserdam: We Are Here weer verenigd na kraakaktie

20150415_Sande_Bakhuijzenstraat_2_gekraakt_Amsterdam

Gisteravond heeft de groep van We Are Here die uit de Vluchtgarage was gezet en door de stad zwierf, een nieuwe tijdelijke woning betrokken in de Vluchttoren aan de Sande Bakhuijzenstraat 2 (zijstraatje van de Jan Tooropstraat, tegenover het Lucas Andreasziekenhuis).

Dit leegstaande kantoorpand ligt naast het Vluchtgebouw, Jan Tooropstraat 649, waarin een ander deel van de vluchtelingen van We Are Here woont. Een groot deel van de groep is nu weer verenigd. Overleg met de politie staat voor vandaag op het programma. Pers is welkom vanaf 2 uur vanmiddag.

De vluchtelingen danken de supporters die dit nieuwe onderkomen gekraakt hebben, van harte.

Vorige nacht kregen de vluchtelingen gastvrijheid in Vrankrijk in de Spuistraat. De nacht daarvoor brachten ze door in een tentenkamp in Tolstraat, waar ze de volgende dag door de politie op gewelddadige wijze werden verwijderd, nadat hun tenten in beslag waren genomen. Veel buurbewoners kwamen solidariteit betuigen, waaronder de leerlingen van de tegen het tentenkamp gelegen Ivko College. De groep heeft gisteren opnieuw gedemonstreerd, bij het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de Weteringschans en in het Vondelpark.

Een belangrijk doel van de groep van We Are Here is om zichtbaar te blijven om hun probleem aan de orde te stellen: nl. dat zij zijn afgewezen en het land zouden moeten verlaten. Daar zijn ze echter niet toe in staat omdat ze juist gevlucht zijn voor oorlog of vrezen voor vervolging. Ze kunnen ook niet worden uitgezet naar hun land van herkomst en zitten dus gevangen in Nederland. [.. Lees verder]

Amsterdam: Welke aap uit welke mouw?

2014_Amsterdam_Van_der_Laan_bezoekt_de_Havenstraat

door supporters van Wij Zijn Hier

Een interessant interview met burgemeester Van der Laan van Amsterdam in het blad ‘Wordt Vervolgd’ van Amnesty International (1). Problematisch ook, omdat er zoveel niet klopt van wat hij zegt.

We kennen Wij Zijn Hier van binnen en van buiten, al twee en een half jaar. We voelen de noodzaak om de uitspraken van de burgemeester te nuanceren en corrigeren. We blikken terug naar eerdere situaties, zoals de Havenstraat, waar de burgemeester over spreekt. Tragisch genoeg is deze informatie in de huidige situatie van dreigende ontruimingen nog steeds volledig relevant. Er is inmiddels zoveel gebeurd met de groep Wij Zijn Hier, dat valt helaas niet in een korte tekst toe te lichten.

Allereerst de zin over de combinatie Havenstraat en terugkeer: ‘Daar waren we eerlijk in‚ en dat was ook een van de voorwaarden van Den Haag om het experiment toe te staan.’ [.. Lees verder]

Amsterdam: Vluchtgarage, ontruiming staat voor de deur

Vluchtgarage_Amsterdam_

Persbericht: Uitspraak Hof over Vluchtgarage

Gerechtshof Amsterdam vernietigt eerder vonnis van Voorzieningenrechter en oordeelt dat vluchtelingen van We Are Here op straat kunnen worden gezet.

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag in het hoger beroep over de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam Zuidoost, de eerdere uitspraak van de Voorzieningenrechter van 20 februari j.l. vernietigd.

In die uitspraak was de ontruiming van de Vluchtgarage uitgesteld tot 1 mei a.s., omdat de Voorzieningenrechter het belang van de vluchtelingen om niet in de kou op straat te staan, liet voorgaan op het belang van de eigenaar van het pand, de stad Amsterdam, om daar een grasveld aan te leggen.

De afgewezen vluchtelingen van We Are Here vinden het verschrikkelijk dat zij nu in weer en wind op straat worden gezet. Zij zijn het niet eens met deze uitspraak om de volgende redenen: [.. Lees verder]

Spanje: politie arresteert 27 personen bij operatie tegen anarchistische groepen

20150330_Spanje_ontruiming_inval_La_Quimera_Madrid

Bronnen van het ministerie van Binnenlandse zaken hebben bekend gemaakt dat de Nationale Politie in samenwerking met de informatiebrigade uit Madrid, Barcelona, Palencia en Granada sinds vanmorgen (30-03-2015) zes uur een operatie tegen anarchisten aan het uitvoeren is. Tot nu toe werden 13 personen gearresteerd die beschuldigd worden van lidmaatschap van “een criminele organisatie met terroristische oogmerken”.

Tijdens de huiszoekingen bij zes sociale centra en elf woningen, werden nog eens veertien mensen gearresteerd omdat ze zich verzet zouden hebben tegen de huiszoekingen.

In Madrid werd het zelfbeheerde en gekraakte centrum La Quimera doorzocht. In Granada was ook het bezette huis La Redonda doelwit, terwijl er kennelijk geen huiszoekingsbevel aanwezig was.
In Barcelona waren er twee arrestaties in de wijken Poble Sec en Sant Andreu de Palomar. [.. Lees verder]

Amsterdam: De Slang herkraakt, ontruiming Tabakspanden

20150325_Amsterdam_Spuistraat_Tabakspanden_Ontruiming_1Beste mensen, fantastisch nieuws de Slang is net herkraakt, om 22:00 precies! werd de deur opengebroken! Wees solidair en kom hierheen, ben je kraker, huurder, student, werkende of wat dan ook kom langs! Adres: Spuistraat 199 te Amsterdam.
Er is muziek en een sapje of iets anders, en belangrijker, breng je strijdbaarheid mee! want dat is nodig in dagen van verzet!
DUS NU KOMEN!!!!

updates:
* vannacht zijn er wat barricades in de Spuistraat in de fik gestoken en is de straat wat open gebroken.
[8:30] colonne ME op de weg richting Amsterdam
[9:00] Krakers uit de ramen en op het dak van Slangenpand en Middle-East.
[9:45] Op het moment komt het waterkanon er aan en worden alle omstanders door de ME verwijderd.
[10:15] Waterkanon is bijgekleurd, maar kan mensen niet van het dak krijgen. Journalisten en andere omstanders moeten inmiddels op zo’n 200 meter afstand staan. [.. Lees verder]

Amsterdam: Geen ontruiming van de Tabakspanden!

20150314_Amsterdam_demo_Geen_ontruiming_van_de_TabakspandenKom zaterdag 14 maart om 14 uur naar de Spuistraat
Neem een hark mee.
We willen geen aangeharkte stad.
We willen een vrije en dynamische stad.

In ijltempo is de stad Amsterdam aan het vercommercialiseren. Het centrum wordt meer en meer een plek zonder kleur en leefbaarheid. Hotels, banken, rijken en ladingen toeristen zorgen voor een monocultuur die de stad niet siert en Amsterdam als bruisend centrum van Nederland onttroont.

Een échte stad bestaat bij de gratie van pluriformiteit. Een échte stad krijgt dynamiek en leven door veelzijdigheid aan functies. De stad moet niet alleen geordend zijn, maar vooral ook speels. Geregeld maar ook vrij. Netjes maar ook wild. Immers innovaties en vernieuwing ontstaan juist in het informele circuit. Locaties waar de markt domineert sluiten toeval en spontaniteit uit en daarmee de voedingsbodem voor creativiteit en nieuwe ideeën. [.. Lees verder]

Amsterdam: Maart 14, demonstratie, Stop de huurexplosie!

20150314_Amsterdam_demonstratie_Stop_de_huurexplosieHuren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders.

D e h u u r w o r d t d u u r b e t a a l d !

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders. Onderzoek bevestigt dat.
De afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%, dat is ver boven inflatie. Gemiddeld is men per jaar € 500,- tot € 800,- meer kwijt. Huurders maken zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Velen van hen zijn of worden geconfronteerd met drastische dalingen van hun besteedbaar inkomen, door werkloosheid, daling van pensioenen, stijgende zorgkosten etc. Voor veel huishoudens is er ook geen zicht op dat in 2015 de koopkracht zal toenemen. [.. Lees verder]

Den Haag: Maart 15, demonstratie, ‘Voor De Vloek! Tegen de Uitverkoop van de Haven!’

20150315_Den_Haag_Poster_Vloek_demonstratieAanstaande Zondag 15 Maart is iedereen van harte welkom op de demonstratie ‘Voor De Vloek! Tegen de Uitverkoop van de Haven!’

In de Scheveningse haven is de afgelopen 12 jaar hard gewerkt om De Vloek op te bouwen. Op vrijwillige basis hebben honderden mensen op wat voor manier dan ook meegebouwd en ondersteund en mede mogelijk gemaakt om van deze verlaten plek een alternatieve ontmoetingsplaats te maken. Een betaalbaar en creatief antwoord op de steeds commerciëler wordende (ik-ben-binnen)stad.

De Vloek wil graag iedereen uitnodigen die zich verbonden voelt met de activiteiten die hier plaatsvinden, als je de Vloek en vrije ruimte in de stad een warm hart toedraagt, kom dan naar de demonstratie en neem je buren, ouders en je kinderen mee!

Onze subculturele vrijplaats moet verdwijnen voor een project dat de elite weer denkt risicoloos neer te kunnen zetten. Risicoloos omdat een verzekeringsmaatschappij (ASR) en een vastgoedbedrijf (Malherbe) nou eenmaal geen werkelijk verlies lijden als hun zeilclubhuis over een tijdje weer leegstaat. Net als het zeilclubhuis naast De Vloek. [.. Lees verder]

Amsterdam: De Tabakspanden, ontruiming voor leegstand?

20150306_Amsterdam_de_Slang_feest_32_jaar_gekraaktMakelaar Tabak verkoopt panden Spuistraat
Het culturele erfgoed van creatief Amsterdam staat te koop!

Woonstichting De Key wil de Tabakspanden aan de Spuistraat zo snel mogelijk laten ontruimen. Niet om de panden zelf te gaan verbouwen, zoals de Key altijd heeft beweerd, maar om de panden te strippen en zo snel mogelijk door te verkopen. Dit zou betekenen dat de Tabakspanden wellicht jarenlang zullen leegstaan, onbewoonbaar gemaakt en dichtgetimmerd.

De Key heeft via juridische procedures tegen zowel huurders als krakers toestemming voor ontruiming bedongen. De kunstenaars en antikrakers die in de Tabakspanden wonen en werken zijn gesommeerd hun ruimtes per 18 maart leeg op te leveren. De Key beroept zich op dringend eigen gebruik, en zegt te willen gaan slopen en bouwen. Maar is dat wel zo? Niets wijst er op dat de Key werkelijk zal gaan bouwen; er zijn geen aannemerscontracten en er is geen prospectus. Het heeft er alle schijn van dat De Key zich voegt in de lange rij van vastgoedspeculanten en zich niets gelegen laat liggen aan de inzet van stad en stadsdeel om de bestaande creatieve broedplaatsen in de Spuistraat te behouden. [.. Lees verder]

Amsterdam: Nieuw pandje!

Vandaag hebben wij de panden op de Alblasstraat 15 en 17 in gebruik genomen. Deze panden staan al geruime tijd leeg. De eigenaar is Rochdale. Volgens de buurvrouw wacht de woningbouw corporatie met het verkopen omdat ze het verkoop quotum al bereikt hebben.

Tijdens de actie wou de smeris heel graag naar binnen en de ID van de woordvoerders hebben. Toen hier niet naar geluisterd werd, werd de groep gevorderd de straat te verlaten vanwege publieke orde verstoring. Ook hier werd er niet gedaan wat de smeris wou. Met duw en trekwerk probeerde de varkentjes de groep met geweld weg van de panden te krijgen. Toen dit duidelijk geen effect had, riepen zij meer smurfen op. De laatste oproep van de smurfen was om of de straat te verlaten, of de nieuw gekraakte panden binnen te gaan (politie die orde geeft een criminele daad te begaan door in een kraakpand te gaan? Vreemd.) Toen de groep de panden binnenging , gingen de smurfjes weer terug naar hun donuts en koffie en lieten ze ons weer met rust.

Wet of geen wet, kraken gaat door
De bewoners [.. Lees verder]