Amsterdam: Geen ontruiming van de Tabakspanden!

20150314_Amsterdam_demo_Geen_ontruiming_van_de_TabakspandenKom zaterdag 14 maart om 14 uur naar de Spuistraat
Neem een hark mee.
We willen geen aangeharkte stad.
We willen een vrije en dynamische stad.

In ijltempo is de stad Amsterdam aan het vercommercialiseren. Het centrum wordt meer en meer een plek zonder kleur en leefbaarheid. Hotels, banken, rijken en ladingen toeristen zorgen voor een monocultuur die de stad niet siert en Amsterdam als bruisend centrum van Nederland onttroont.

Een échte stad bestaat bij de gratie van pluriformiteit. Een échte stad krijgt dynamiek en leven door veelzijdigheid aan functies. De stad moet niet alleen geordend zijn, maar vooral ook speels. Geregeld maar ook vrij. Netjes maar ook wild. Immers innovaties en vernieuwing ontstaan juist in het informele circuit. Locaties waar de markt domineert sluiten toeval en spontaniteit uit en daarmee de voedingsbodem voor creativiteit en nieuwe ideeën. [.. Lees verder]

Amsterdam: Maart 14, demonstratie, Stop de huurexplosie!

20150314_Amsterdam_demonstratie_Stop_de_huurexplosieHuren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders.

D e h u u r w o r d t d u u r b e t a a l d !

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders. Onderzoek bevestigt dat.
De afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%, dat is ver boven inflatie. Gemiddeld is men per jaar € 500,- tot € 800,- meer kwijt. Huurders maken zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Velen van hen zijn of worden geconfronteerd met drastische dalingen van hun besteedbaar inkomen, door werkloosheid, daling van pensioenen, stijgende zorgkosten etc. Voor veel huishoudens is er ook geen zicht op dat in 2015 de koopkracht zal toenemen. [.. Lees verder]

Den Haag: Maart 15, demonstratie, ‘Voor De Vloek! Tegen de Uitverkoop van de Haven!’

20150315_Den_Haag_Poster_Vloek_demonstratieAanstaande Zondag 15 Maart is iedereen van harte welkom op de demonstratie ‘Voor De Vloek! Tegen de Uitverkoop van de Haven!’

In de Scheveningse haven is de afgelopen 12 jaar hard gewerkt om De Vloek op te bouwen. Op vrijwillige basis hebben honderden mensen op wat voor manier dan ook meegebouwd en ondersteund en mede mogelijk gemaakt om van deze verlaten plek een alternatieve ontmoetingsplaats te maken. Een betaalbaar en creatief antwoord op de steeds commerciëler wordende (ik-ben-binnen)stad.

De Vloek wil graag iedereen uitnodigen die zich verbonden voelt met de activiteiten die hier plaatsvinden, als je de Vloek en vrije ruimte in de stad een warm hart toedraagt, kom dan naar de demonstratie en neem je buren, ouders en je kinderen mee!

Onze subculturele vrijplaats moet verdwijnen voor een project dat de elite weer denkt risicoloos neer te kunnen zetten. Risicoloos omdat een verzekeringsmaatschappij (ASR) en een vastgoedbedrijf (Malherbe) nou eenmaal geen werkelijk verlies lijden als hun zeilclubhuis over een tijdje weer leegstaat. Net als het zeilclubhuis naast De Vloek. [.. Lees verder]

Amsterdam: De Tabakspanden, ontruiming voor leegstand?

20150306_Amsterdam_de_Slang_feest_32_jaar_gekraaktMakelaar Tabak verkoopt panden Spuistraat
Het culturele erfgoed van creatief Amsterdam staat te koop!

Woonstichting De Key wil de Tabakspanden aan de Spuistraat zo snel mogelijk laten ontruimen. Niet om de panden zelf te gaan verbouwen, zoals de Key altijd heeft beweerd, maar om de panden te strippen en zo snel mogelijk door te verkopen. Dit zou betekenen dat de Tabakspanden wellicht jarenlang zullen leegstaan, onbewoonbaar gemaakt en dichtgetimmerd.

De Key heeft via juridische procedures tegen zowel huurders als krakers toestemming voor ontruiming bedongen. De kunstenaars en antikrakers die in de Tabakspanden wonen en werken zijn gesommeerd hun ruimtes per 18 maart leeg op te leveren. De Key beroept zich op dringend eigen gebruik, en zegt te willen gaan slopen en bouwen. Maar is dat wel zo? Niets wijst er op dat de Key werkelijk zal gaan bouwen; er zijn geen aannemerscontracten en er is geen prospectus. Het heeft er alle schijn van dat De Key zich voegt in de lange rij van vastgoedspeculanten en zich niets gelegen laat liggen aan de inzet van stad en stadsdeel om de bestaande creatieve broedplaatsen in de Spuistraat te behouden. [.. Lees verder]

Amsterdam: Nieuw pandje!

Vandaag hebben wij de panden op de Alblasstraat 15 en 17 in gebruik genomen. Deze panden staan al geruime tijd leeg. De eigenaar is Rochdale. Volgens de buurvrouw wacht de woningbouw corporatie met het verkopen omdat ze het verkoop quotum al bereikt hebben.

Tijdens de actie wou de smeris heel graag naar binnen en de ID van de woordvoerders hebben. Toen hier niet naar geluisterd werd, werd de groep gevorderd de straat te verlaten vanwege publieke orde verstoring. Ook hier werd er niet gedaan wat de smeris wou. Met duw en trekwerk probeerde de varkentjes de groep met geweld weg van de panden te krijgen. Toen dit duidelijk geen effect had, riepen zij meer smurfen op. De laatste oproep van de smurfen was om of de straat te verlaten, of de nieuw gekraakte panden binnen te gaan (politie die orde geeft een criminele daad te begaan door in een kraakpand te gaan? Vreemd.) Toen de groep de panden binnenging , gingen de smurfjes weer terug naar hun donuts en koffie en lieten ze ons weer met rust.

Wet of geen wet, kraken gaat door
De bewoners [.. Lees verder]

Nieuw kraakpandje in Utrecht

Hoppa

Vandaag is er een nieuw pandje toegevoegd aan het kraakregister van de stad Utrecht.
Uit eigen onderzoek is gebleken dat het pand aan de Ravellaan 7 meer dan een jaar niet meer volgens de oorspronkelijke bestemming wordt gebruikt. Wel is er dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke evenementenlocatie. Er zouden dit jaar 3 evenementen worden gehouden maar op last van de bewoners en belangen vereniging Welgelegen, is er na het eerste evenement bezwaar aangetekend. De Buurt heeft aangegeven te veel last te hebben gehad van het evenement dat een week lang plaatsvond.

Wij willen hiermee dan ook aangeven dat wij niet tot overlast zullen zijn. Sterker nog, wij willen een handreiking bieden aan de buurt zodat zij ook kunnen profiteren van de sociale culturele ontmoetingplaats, die wij willen realiseren in de buurt. Wij zullen zowel de bewoners, als de belangenvereniging Welgelegen hierbij betrekken. [.. Lees verder]

Den Haag: Informatie voor de arrestanten Vloek actieweekend

Dit is een herinnering/update iedereen die zaterdag 27 december 2014 in Den Haag gearresteerd is tijdens de vloek actiedagen. Op dit moment zijn donderdag 5 februari en dinsdag 10 februari 2015 de data die bij ons bekend zijn waarop rechtszaken zullen plaatsvinden. Het is voor ons (de arrestantengroep en de advocaat Ineke vd Brule) op dit moment onduidelijk hoeveel mensen er een dagvaarding hebben ontvangen over 5 februari. Het is belangrijk dat we hier op zeer korte termijn een goed overzicht van krijgen en duidelijkheid over vertegenwoordiging in de rechtszaal. Dus mocht je een Dagvaarding of een strafbeschikking hebben ontvangen, mail dan z.s.m. naar: devloek [at] riseup [dot] net , onderwerp: “dagvaarding” [.. Lees verder]

Lelystad: Vrijplaats De Waaghals onterecht en illegaal ontruimt

20150131_Lelystad_Vrijplaats_De_Waaghals_onterecht_en_illegaal_ontruimt

Op vrijdagochten werden de bewoners van Vrijplaats De Waaghals om 10 uur sochtends ruw wakker geschud.

De politie kwam de bewoners vertellen dat zij hun spullen moesten pakken en het pand moesten verlaten voor 14:00 uur diezelfde middag.
Twee dagen ervoor waren wij ineens afgesloten van onze stroom dit zonder aankondiging dit terwijl wij bezig met het onze naam te zetten en hebben wij dezelfde middag nog het energiebedrijf gebeld voor een heraansluiting hier zaten wij op te wachten en kon lang gaan duren.
Ook was er een overeenkomst met de gemeente dat wij zeker tot augustus konden blijven politie en gemeente kwamen zelfs langs voor wekelijks overleg met ons.En het Leger Des Heils stuurde zelfs mensen naar ons omdat hun vol zaten.

Maar helaas hebben wij ook te kampen gehad met negatieve incidenten die wij zo goed hebben mogelijk probeerde op te lossen en tevens was de buurt zeer blij met ons vooral de snackbar tegenover ons De Lekkerbek vond het pand een doorn in het oog samen met de rest van de buurtbewoners. [.. Lees verder]

Amsterdam: Vluchtgarage voorlopig niet ontruimd

Vluchtgarage_voorlopig_niet_ontruimd

Vandaag diende het kort geding tegen de Staat, aangespannen door bewoners van de Vluchtgarage tegen de aangekondigde ontruiming. De vluchtelingen werden in deze zaak bijgestaan door twee advocaten: Rahul Uppal en Pim Fischer. Mr Uppal bepleitte dat de groep op dit moment een zwaarwegend belang heeft bij het bewonen van de vluchtgarage. Een ontruiming zou grote gevolgen hebben daar er geen alternatief is dat voorziet in een plek waar gewoond kan worden. Dit recht is fundamenteel voor een menswaardig bestaan. Ieder mens heeft een plek nodig waar je onbeperkt kan zijn en rust en privacy kan vinden. De gemeente verwijst naar de sinds kort gecreëerde nachtopvang. Dit betekent echter dat mensen iedere dag weer op straat zwerven met hun koffer, zonder geld, zonder sanitaire voorzieningen, in weer en wind. Ook als men ziek is. Mensen worden op deze manier nog kwetsbaarder dan ze al zijn. [.. Lees verder]

Amsterdam: Kortgeding tegen ontruiming Vluchtgebouw, 30 januari

20150130_Kortgeding_tegen_ontruiming_Vluchtgebouw

Op vr 30 januari om 9.30 aan de parnassusweg 220 dient het kortgeding tegen de ontruiming van de vluchtgarage. we vinden het onaanvaardbaar dat de overheid ons op straat zet! de nachtopvang is geen alternatief. we staan daarmee overdag letterlijk op straat.

Crisisopvang is geen ‘huisvesting’. En het ECSR bepaalde met haar uitspraak van 1 juli 2014 dat ontruiming van onderdak voorkomen moet worden. Wij Zijn Hier blijft herhalen: alleen 24 uurs opvang samen met een herziening van het asielbeleid is een oplossing voor dit asielgat. Zolang de overheid weigert aan een echte oplossing te werken hebben we geen andere optie dan in panden als de vluchtgarage te leven.

zie ook de uitspraak van het ECSR.

STEUN ONS EN KOM 9.30 NAAR DE RECHTBANK AMSTERDAM PARNASSUSWEG 220 ! [.. Lees verder]