Zaandam: Oude drukkerij gekraakt, na 10 jaar leegstand eindelijk iets aan de hand!

20160814_Zaandam_Oude_drukkerij_gekraaktVandaag 14 Augustus hebben zaanse krakers het pand aan de Klaas Kansstraat 2 gekraakt. Dit pand staat al minstens tien jaar leeg en te verloederen. De eigenaar van het pand is De Driestreng Bv uit Hilversum. Zij hebben dit pand in 2006 aangekocht en eind 2014 een vergunning verkregen om het te slopen en casco winkelruimte te bouwen. Tot op heden is hier nog geen sprake van en staat het pand er nog steeds verloren bij.

Wij vinden het onrechtmatig dat er nog steeds veel leegstand is in Zaandam, terwijl de woningnood toeneemt. Om in aanmerking te komen voor een ‘betaalbare’ huurwoning moet je ondertussen 8 jaar wachten. Met het huidig woningbeleid brokkelt de sociale huur sector steeds meer af, dit moet wijken voor vrije huur sector- of koopwoningen. Jongeren met een laag inkomen worden hierdoor geforceerd een anti-kraak of flexibel huurcontract te tekenen. De prijs voor een anti-kraakwoning is vrijwel hetzelfde als voor een sociale huurwoning, alleen worden alle woonrechten van de bewoner ontnomen. Ook je huurbescherming bestaat niet meer en is je verblijfssituatie precair. [.. Lees verder]

Zaandam: Rechtzaak gespannen tegen de krakers van de Mahoniehout

De eigenaar Merin BV wil de krakers van het gebouw aan de Mahoniehout 26 naar de civiele rechter slepen.
Dit gebouw huisvestte vroeger een sorteercentrum van PostNL en stond sinds haar vertrek, tweeënhalf jaar geleden, leeg.
Vastgoedhandelaar Merin BV zou een voorlopig koopcontract hebben afgeslopen met Stebru BV, een projectontwikkelaar. In dit voorlopig koopcontract staat de afspraak om het gebouw aanstaande één september leeg op te leveren aan de nieuwe eigenaar. Maar de vergunningen voor dit gebouw zijn nog niet verleend. Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig en dit zal zelfs in het meest gunstige geval nog minstens 7 maanden duren. Dat betekent dat het gebouw nog maanden lang onnodig leeg zal blijven staan om de vergunningen af te wachten.
Wij willen goede plannen zoals bijvoorbeeld zorgwoningen niet in de weg zitten en zullen daarvoor vrijwillig vertrekken, maar wij vertrekken niet voor leegstand. [.. Lees verder]

Amsterdam: Mokumse Krakers winnen Rechtszaak!

Afgelopen week heeft een Amsterdamse Civiele Rechter de eigenaar van een groot leegstaand kantoorpand in Amsterdam Noord keihard in het stof doen bijten door met duidelijke bewoording kenbaar te maken dat de Rotterdamse investeringsmaatschappij Nul op rekest krijgt bij hun verzoek tot ontruiming.
“In Amsterdam ontruimen wij niet voor leegstand”
Uiteraard is dit pas de eerste ronde, mocht de eigenaar in de toekomst met een solide onderbouwd plan komen dan zien we elkaar opnieuw voor de Rechter om dit te toetsen.
Maar vooraleer heeft de rechter een ‘rustperiode’ van zes weken ingelast waarin de krakers niet gestoord of ontruimd mogen worden.
De argumenten van de Investeringsmaatschappij waren zwak gezegd nogal lachwekkend, en werden vaak al halverwege het pleidooi al weggewuifd door de rechter.
Het kwam er simpelweg op neer dat de (advocaat van) Investeringsmaatschappij zijn huiswerk niet goed had gedaan en er vanuitging dat ie wel even een ontruiming kon vorderen via het Civiele gerecht.
Mooi niet dus! In tegenstelling tot de vaak ongegronde ontruimingen via het OM is het Civiele Recht van mening dat men in Amsterdam niet ontruimd voor leegstand! [.. Lees verder]

Zaanstad moet zijn burger-participatie niet in de weg staan

adhocnowayVandaag is er een artikel verschenen in het Noord-Hollands dagblad Zaanstreek over de lokale politieke partij “Democratisch Zaanstad”. De partij wil “korte metten” maken met leegstand in de Zaanstreek door middel van anti-kraak en het weren van krakers.

Als kraakbeweging vinden wij dat burgers een actieve rol moeten kunnen spelen bij het gebruiken van leegstand, volgens DZ zijn wij een doorn in het oog. Ook weten wij dat DZ nog nooit iniatief heef genomen om krakers te leren kennen. Wij vinden het weer apart dat een partij die zich democratisch noemt het idee promoot van anti-kraak, wat een corrupt uitbuitingsysteem voor woningzoekende blijkt te zijn. [.. Lees verder]

Utrecht: Krakers verliezen rechtszaak Kanaleneiland

71728Op woensdag 27 juli deed de rechter uitspraak over de ontruiming van 8 gekraakte woningen in Kanaleneiland. De vordering van de krakers is afgewezen. De krakers mogen vanaf 15 september worden ontruimd. De motivatie is op dit moment nog niet bekend, maar in de rechtszaak was al duidelijk dat er voor de eigenaar geen feitelijk belang is. “Het gaat om een principieel punt dat gemeente en corporaties in Utrecht hebben afgesproken niet met krakers te onderhandelen.” aldus de krakers.

De woningen in Kanaleneiland zijn in april bezet uit protest tegen de stadsvernieling. Met het project ‘Kanaleneiland centrum’ zijn 1100 goedkope sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor vrije sector huur en dure koopwoningen. Slechts 138 sociale huurwoningen zijn gebouwd. Kraker Rogier: “Stadsvernieling is het deporteren van niet witte bewoners om witte enclaves te stichten.” [.. Lees verder]

Utrecht: Krakers probeerden een pand te herkraken

Vandaag is een groep krakers die een pand op ‘t Goylaan probeerden te herkraken weggestuurd door de politie. Eerder dit jaar heeft een kraakgroep in hetzelfde pand een ontruimings aankondiging in de brievenbus gekregen. Zij zijn vrijwillig vertrokken. Er verschenen FMT posters achter de ramen en er werd wat kantoormeubilair naar binnengesleept, maar er is tot vandaag geen bedrijf (noch bewoner) ingetrokken.

De krakers belden vandaag de politie, om te laten weten dat ze het pand heringebruik genomen hadden. Een halfuur nadat de eerste agent op de stoep verscheen kwam ook de officier van dienst langs. De kraak woordvoerder tijdens de actie hoorde de OvD aan de agent die het eerst arriveerde vragen wat de melding was waardoor die agent en diens collega’s besloten naar het pand toe te gaan. Het antwoord van de agent: de krakers belden om de kraak te melden. Hierop antwoordde de OvD dat dat niet zo gebeurd was: er was namelijk een melding van inbraak gedaan door een buurtbewoner. Of dit een misverstand is geweest, of een rijke fantasie van de kant van de OvD, is niet helemaal duidelijk. [.. Lees verder]

Utrecht: Krakers protesteren tegen armenbestreiding – Nieuw kraakpand Kanaleneiland

201604_Monnetlaan_kanaleneiland_UtrechtWoensdag 13 juli neemt in Utrecht een rechtszaak plaats over de ontruiming van de gekraakte panden aan de Monnetlaan. De panden zijn in april gekraakt als protest tegen de omvangrijke stadsvernieuwing in Kanaleneiland. Ieder die hier affiniteit mee heeft, of geinteresseerd is, is welkom als toeschouwer bij de rechtzaak. De krakers en sympatizanten zijn vanaf 8.30 op het plein voor het rechtsgebouw te vinden, en zijn te herkennen aan een banner. Om 9 uur begint de rechtzaak.
In Utrecht loopt een enorme stadsvernielings opgaven op zijn einde. Met Utrecht Vernieuwt zijn sinds de eeuwisseling 9500 sociale huurwoningen gesloopt. Kanaleneiland Centrum is één van de project, waarvoor 1100 sociale huurwoningen gesloopt zijn. Dit project nadert de afronding, he gekraakte woningen bevinden zich in de flat die als laatste zal worden aangepakt. [.. Lees verder]

Amsterdam: Bajesdorp – Kom ook op 6 juli – het wordt spannend!

20160522_Bajesdorp_festivalDeze maand vallen beslissingen die de toekomst van bajesdorp bepalen. Wees erbij de 6e, we kunnen het niet zonder steun – Amsterdam voor Bajesdorp – 6 juli – 13.30u – Stopera

Lieve vrienden,

Zet 6 juli in je agenda. Dit is het laatste inspreekmoment dat er voor Amsterdammers is om invloed uit te oefenen op de bestemming van het Bijlmerbajesgebied, en daarmee Bajesdorp!

Stadsdeel Oost heeft onlangs aan de Centrale Stad laten weten Bajesdorp te willen behouden vanwege haar maatschappelijke en culturele waarde. Het Stadsdeel adviseert de Centrale Stad om het stukje grond waar Bajesdorp op staat direct van het Rijk te kopen, waarna ze het aan Vereniging Bajesdorp kan doorverkopen, samen ontwikkelen of uitgeven in erfpacht. We zijn heel blij met de steun van Stadsdeel Oost, en hopen op evenveel steun van de Centrale Stad.
Grond kopen gaat echter tegen het hedendaagse beleid in: de gemeente is (net als het rijk) voornamelijk bezig met afstoten van bezit. Geen reden om het mooie Bajesdorp aan de grillen van een marktpartij over te laten vinden wij, als één van de laatste vrije ruimten, en één van de eerste creatieve wooncoöperaties van deze tijd roepen we de stad op om zich hard te maken voor Bajesdorp. [.. Lees verder]

Zaandam: Oud postkantoor gekraakt

20160626_Zaandam_oud_postkantoor_gekraakt_2Op zondag 26 juni heeft een groep krakers en ongeveer 25 sympathisanten het oude postkantoor aan de Mahoniehout gekraakt. Het gebouw is eigendom van Merin BV, welke op grote schaal kantoor- en bedrijfspanden in Nederland verhuurt. Dit gebouw, waar vroeger PostNL gevestigd was, staat sinds haar vertrek (tweeëneenhalf jaar geleden) leeg.

Merin BV en de gemeente zijn met elkaar in contact geweest om iets te realiseren op deze locatie, maar dat blijkt nog niet van de grond te komen.
Het laatste nieuws over het project behelst een plan om het gebouw te slopen en een paar torens neer te zetten met zorgappartementen. Dit dateert uit mei 2014 en heeft nog geen gereed bestemmingsplan of (aangevraagde) vergunningen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Amstelkade 20hs gekraakt

Op 25 juni is Amstelkade 20hs gekraakt. Het pand was één van de vele panden in het bezit van Johannes Cornelis Martinus Veldhuijzen.
Wij hebben mede voor dit pand gekozen omdat Veldhuijzen, die in het bezit is van enkele honderden panden, dit pand, dat bedoeld is voor bewoning niet in gebruik heeft.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een woning. Amsterdam is een stad waarin woningnood en speculatie de huurprijzen torenhoog opdrijven en de wachtlijsten voor sociale huur abominabel lang maken. Het is noch wenselijk, noch gerechtvaardigt om een pand leeg te laten staan.
Wonen is geen privilege. Kraken gaat door! [.. Lees verder]