Amsterdam: ADM, Inzake 3e wederrechtelijke actie Koole BV afgelopen vrijdag

Beste Mensen,

Weer nieuwe ontwikkelingen rond de ADM: Opnieuw bewoners aangevallen door rupskraan.

Gister (vrijdag) kwam Koole BV, in opdracht van de eigenaar van het terrein, voor de derde keer een poging doen het voorterrein te ontdoen van bomen en planten, en alles wat daar in leeft. Daarbij zijn alweer mensen aangevallen door de graafmachine (groot model). Zie ook onderstaande link naar de video.

De eerste keer (midden juni) dat ze kwamen zijn de werkzaamheden stilgelegd omdat ze midden in het broedseizoen en zonderde benodigde papieren bezig waren. De tweede keer (17 aug) omdat ze niet de juiste papieren hadden. De derde keer, gister dus, hadden ze wel toestemming van RVO (rijkswaterstaat), maar alleen voor een bepaald tracé. Wij hadden ons er al bij neergelegd dat de werkzaamheden door zouden gaan. [.. Lees verder]

Tags: ,

Amsterdam: Jan Pieter Heijestraat 51 gekraakt

Jan_Pieter_Heijestraat_51_gekraakt_Amsterdam

Vandaag is de begane grond van de Jan Pieter Heijestraat 51 gekraakt. Het pand is in eigendom bij Rochdale en staat al zeer lang leeg.

Hier de buurtbrief:

Hallo nieuwe buren!

Vandaag hebben wij de begane grond van Jan Pieter Heijestraat 51 gekraakt.

De voornaamste reden waarom wij over zijn gegaan tot het kraken van deze woning is om onszelf van woonruimte te voorzien, maar daarnaast zijn er nog een aantal punten die wij aan willen kaarten.

Wij maken ons namelijk grote zorgen over het verdwijnen van de sociale woningvoorraad. In Amsterdam zijn er vorig jaar alleen al 2461 sociale huurwoningen verdwenen. Daar tegenover zijn er 1119 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Netto kom je dan uit op een verlies van 1342 woningen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Kunstacademie gekraakt voor Wij Zijn Hier

20150823_Amsterdam_Kunstacademie_gekraakt_voor_Wij_Zijn_Hier

Vandaag heeft een groep sympathisanten van vluchtelingencollectief We Are Here een voormalig kunstacademiegebouw aan de Dapperstraat in Amsterdam-Oost bezet. Zij hebben We Are Here uitgenodigd om het pand in gebruik te nemen als noodopvang zodat zij hun strijd voor sociale en politieke rechten voort kunnen zetten.

We Are Here is een collectief van vluchtelingen in limbo wiens verzoek om asiel in Nederland is afgewezen maar die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Al drie jaar protesteert We Are Here tegen de onmenselijke situatie waarin zij verkeren en roepen zij op tot erkenning van de rechten van vluchtelingen in limbo.

Sinds april verbleef de groep vluchtelingen in de ‘Vluchttoren’ aan de Van Sande Bakhuijzenstraat 2 in Amsterdam Nieuw-West. De rechter bepaalde voor de zomer dat de groep eind augustus het pand zou moeten verlaten. Naar aanleiding van deze uitspraak en om de afspraken met de eigenaar van het pand te respecteren verlaat de groep het gebouw vrijwillig. [.. Lees verder]

Zaandam: Herkraakactie De Veldschuit, geen onterechte ontruiming meer!

Veldbloemeweg_6C_Zaandam

Gister 17 augustus is het pand dat op “Heterdaad” werd ontruimd geherkraakt.

Na de onterechte ontruiming van de politie op heterdaad heeft de Zaanse kraakbeweging het oude buurtcentrum De Velschuit geherkraakt! Vandaag 18 augustus om 17:30 hebben wij de kraakactie gepubliceerd met spandoek en pers. Politie was snel ter plaatsen en wou weer op “heterdaad” ontruimen op “melding” van buurtbewoners. Na dat wij konden bewijzen met foto’s dat het pand gister al bewoond was lieten ze ons gaan en werd er huisvrede geconstateerd.

Geen heterdaad! Wel buurthuis! [.. Lees verder]

Amsterdam: Nieuw buurtcentrum De Olifant bedreigt met ontruiming

20150726_Olifant_Eerste_van_Swindenstraat_391_Amsterdam

Op 26 juli is er in de Eerste van Swindenstraat 391 in Amsterdam een commerciele ruimte, die leeggelaten werd door vastgoedspeculanten, gekraakt met het idee om deze lege huls te transformeren in een sociale- en gemeenschapsruimte: De Olifant.
De ruimte werd beheerd door Van Maarschaalkerwaart, een makelaar die bekend staat om het lang leeg laten staan van panden, om zo meer winst te maken door te speculeren op de vastgoedmarkt.

Dit is een wijdverspreide trend onder woning corporaties, die bijdragen aan de gentrificatie in de Dapperbuurt, waarbij kleine bedrijven en families met lage inkomens uit de buurt worden verjaagd door renteverhogingen, achterstallig onderhoud en op andere manieren. Dit uit zich in de de afbraak van gemeenschappelijke en culturele ruimtes, maar ook verhoogt het de druk op kleine bedrijven en dreigt hen met sluiting. [.. Lees verder]

Den Haag: 1 jaar actiecampagne vrijplaats De Vloek. Waar staan we nu?

201408_de_Vloek_Blijft

Vandaag precies een jaar geleden kraakten activisten van vrijplaats De Vloek de Pier aan het Scheveningse strand uit protest tegen de voor genomen ontruiming van De Vloek en de bouw van een Topzeilcentrum op diezelfde plek. Een jaar later strijdt De Vloek nog steeds tegen deze nieuwbouwplannen en tegen de destructieve manier van stadsvernieuwing die de gemeente doordrukt. Maar waar staan we nu na een jaar actie voeren?

De gemeente wilde De Vloek al op 5 januari van dit jaar ontruimd hebben, maar zelfs na 3 keer uitstel zit De Vloek er nog steeds. De discussie rond De Vloek en stadsvernieuwing is hoog opgelopen in Den Haag . De Vloek geniet veel steun van mensen in Den Haag maar ook zeker van daarbuiten. De discussie over veryupping en stadsvernieuwing is duidelijk op de agenda gezet. [.. Lees verder]

Den Haag: De Vloek mag ontruimd worden volgens rechter. De Vloek zet strijd door.

de_vloek_den_haag_

Vanochtend heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen vrijplaats De Vloek. Dit kort geding was bedoeld om zo de ontruiming van De Vloek af te dwingen. De rechter oordeelde dat De Vloek vijf dagen na de betekening van het vonnis ontruimd mag worden. De betekening van het vonnis houdt in dat de deurwaarder het vonnis moet tekenen en bij De Vloek moet afleveren. Wanneer dit gebeurt is onduidelijk, technisch gezien zou dat vandaag al kunnen maar het zou ook langer kunnen duren.

De rechter ging totaal voorbij aan het verweer van De Vloek. Dat bijvoorbeeld een belangrijke vergunning voor de sanering van de grond waar De Vloek op staat mist en zelfs nog niet is aangevraagd en beoordeeld. Ook dat er geen graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden in een zeewering vanwege het stormseizoen legde de rechter zonder er verder op in te gaan naast zich neer. [.. Lees verder]

Amsterdam: Rechter oordeelt, spoedeisend belang ontbreekt voor ontruiming ADM

adm_logo

ADM terrein Amsterdam: rechter oordeelt in kort geding
• Geen ontruiming voor de ruim 130 bewoners
• Spoedeisend belang eigenaar ontbreekt

Op 29 juni j.l. speelde het kort geding dat aangespannen was door de eigenaren van het ADM terrein (Amstelimo BV en Chidda Vastgoed BV) jegens de ruim 130 creatievelingen die het terrein al bijna 18 jaar jaar bewonen. De eigenaren eisten ontruiming van het terrein op basis van een huurovereenkomst.
Vandaag deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in deze zaak en oordeelde dat het de eigenaren ontbrak aan een spoedeisend belang om de eis in te willigen.

Na het faillisement van de ADM Werf in de jaren 80 heeft er maar één relevante ontwikkeling
plaatsgevonden op het terrein. Een hechte woongemeenschap vestigde zich daar en liet met een veelvoud aan culturele festivals (o.a. Robodock, Sleaze, Ruimte – en Tijd) van zich horen in Amsterdam. Daarnaast participeerden de ADM’ers op velerlei wijzen in (inter)nationale festivals: van de Parade in Amsterdam tot festivals in Macau, Hongkong en Shenzhen in China, van Oerol tot Burning Man. Met intrinsieke performances waren ze altijd van belang en zo vormde zich de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en misschien wel Europa; een organisch gegroeid dorp in de Westelijke Amsterdamse haven. [.. Lees verder]

Den Haag: 9 juli, kom naar de rechtszaak tegen De Vloek

de_vloek_den_haag_

Op donderdag 9 juli aanstaande moet vrijplaats De Vloek voor de rechter verschijnen. De gemeente Den Haag heeft De Vloek op 5 juni 2015 een kort geding aangespannen om zo de ontruiming van de vrijplaats af te dwingen. Wij roepen iedereen op om De Vloek te steunen en naar de rechtszaak te komen!

Op 27 mei heeft de gemeente Den Haag per brief geëist dat we binnen vijf dagen zouden tekenen voor vrijwillig vertrek uit De Vloek vóór 1 juli 2015. Echter blijkt nergens uit dat de bouw van het Topzeilcentrum wat op de plaats van De Vloek moet komen ook daadwerkelijk rond is. Onze advocaat heeft de gemeente al meerdere malen verzocht stukken te overleggen waaruit de voortgang van het te realiseren bouwplan moet blijken. Telkens heeft de gemeente dit geweigerd, en ook nu is onze vraag afgewezen. Onze advocaat heeft nog om 5 dagen uitstel van de onrealistische antwoordtermijn verzocht, maar ook dit werd afgewezen. Hierdoor hebben wij geen inzicht kunnen krijgen in de daadwerkelijke vordering van de plannen. De gemeente stuurt hiermee bewust aan op een rechtszaak. [.. Lees verder]

Den Haag: 40 meter lang spandoek aan De Vloek: ‘No Rich Man’s Game On Poor Man’s Land!’

de_vloek_den_haag_40_meters_long_banner

Sinds vanochtend (18 juni 2015) hangt er een spandoek van 40 meter lang aan het dak van vrijplaats De Vloek met de tekst ‘No Rich Man’s Game On Poor Man’s Land!’. Het spandoek is een protest tegen de spelletjes die er met de Scheveningse Haven worden gespeeld door politici en vastgoedbobo’s, en tegen het yuppenfestival rondom de Volvo Ocean Race. De haven is niet van yuppen en vastgoedbonzen, de haven is van iedereen.

Inmiddels is een deel van de haven en zelfs het openbare strandje bij de helling aan de Hellingweg hermetisch afgesloten. De helling wordt permanent bezet door meerdere bussen ME en bewakers met honden. Buurtbewoners zijn niet meer welkom op het strandje en worden op ID gecontroleerd. Het is duidelijk dat de gemeente met maximale middelen wil zorgen dat elk protest rondom de Volvo Ocean Race de kop in wordt gedrukt. [.. Lees verder]