Amsterdam: Nieuw pandje!

Vandaag hebben wij de panden op de Alblasstraat 15 en 17 in gebruik genomen. Deze panden staan al geruime tijd leeg. De eigenaar is Rochdale. Volgens de buurvrouw wacht de woningbouw corporatie met het verkopen omdat ze het verkoop quotum al bereikt hebben.

Tijdens de actie wou de smeris heel graag naar binnen en de ID van de woordvoerders hebben. Toen hier niet naar geluisterd werd, werd de groep gevorderd de straat te verlaten vanwege publieke orde verstoring. Ook hier werd er niet gedaan wat de smeris wou. Met duw en trekwerk probeerde de varkentjes de groep met geweld weg van de panden te krijgen. Toen dit duidelijk geen effect had, riepen zij meer smurfen op. De laatste oproep van de smurfen was om of de straat te verlaten, of de nieuw gekraakte panden binnen te gaan (politie die orde geeft een criminele daad te begaan door in een kraakpand te gaan? Vreemd.) Toen de groep de panden binnenging , gingen de smurfjes weer terug naar hun donuts en koffie en lieten ze ons weer met rust.

Wet of geen wet, kraken gaat door
De bewoners [.. Lees verder]

Nieuw kraakpandje in Utrecht

Hoppa

Vandaag is er een nieuw pandje toegevoegd aan het kraakregister van de stad Utrecht.
Uit eigen onderzoek is gebleken dat het pand aan de Ravellaan 7 meer dan een jaar niet meer volgens de oorspronkelijke bestemming wordt gebruikt. Wel is er dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke evenementenlocatie. Er zouden dit jaar 3 evenementen worden gehouden maar op last van de bewoners en belangen vereniging Welgelegen, is er na het eerste evenement bezwaar aangetekend. De Buurt heeft aangegeven te veel last te hebben gehad van het evenement dat een week lang plaatsvond.

Wij willen hiermee dan ook aangeven dat wij niet tot overlast zullen zijn. Sterker nog, wij willen een handreiking bieden aan de buurt zodat zij ook kunnen profiteren van de sociale culturele ontmoetingplaats, die wij willen realiseren in de buurt. Wij zullen zowel de bewoners, als de belangenvereniging Welgelegen hierbij betrekken. [.. Lees verder]

Den Haag: Informatie voor de arrestanten Vloek actieweekend

Dit is een herinnering/update iedereen die zaterdag 27 december 2014 in Den Haag gearresteerd is tijdens de vloek actiedagen. Op dit moment zijn donderdag 5 februari en dinsdag 10 februari 2015 de data die bij ons bekend zijn waarop rechtszaken zullen plaatsvinden. Het is voor ons (de arrestantengroep en de advocaat Ineke vd Brule) op dit moment onduidelijk hoeveel mensen er een dagvaarding hebben ontvangen over 5 februari. Het is belangrijk dat we hier op zeer korte termijn een goed overzicht van krijgen en duidelijkheid over vertegenwoordiging in de rechtszaal. Dus mocht je een Dagvaarding of een strafbeschikking hebben ontvangen, mail dan z.s.m. naar: devloek [at] riseup [dot] net , onderwerp: “dagvaarding” [.. Lees verder]

Lelystad: Vrijplaats De Waaghals onterecht en illegaal ontruimt

20150131_Lelystad_Vrijplaats_De_Waaghals_onterecht_en_illegaal_ontruimt

Op vrijdagochten werden de bewoners van Vrijplaats De Waaghals om 10 uur sochtends ruw wakker geschud.

De politie kwam de bewoners vertellen dat zij hun spullen moesten pakken en het pand moesten verlaten voor 14:00 uur diezelfde middag.
Twee dagen ervoor waren wij ineens afgesloten van onze stroom dit zonder aankondiging dit terwijl wij bezig met het onze naam te zetten en hebben wij dezelfde middag nog het energiebedrijf gebeld voor een heraansluiting hier zaten wij op te wachten en kon lang gaan duren.
Ook was er een overeenkomst met de gemeente dat wij zeker tot augustus konden blijven politie en gemeente kwamen zelfs langs voor wekelijks overleg met ons.En het Leger Des Heils stuurde zelfs mensen naar ons omdat hun vol zaten.

Maar helaas hebben wij ook te kampen gehad met negatieve incidenten die wij zo goed hebben mogelijk probeerde op te lossen en tevens was de buurt zeer blij met ons vooral de snackbar tegenover ons De Lekkerbek vond het pand een doorn in het oog samen met de rest van de buurtbewoners. [.. Lees verder]

Amsterdam: Vluchtgarage voorlopig niet ontruimd

Vluchtgarage_voorlopig_niet_ontruimd

Vandaag diende het kort geding tegen de Staat, aangespannen door bewoners van de Vluchtgarage tegen de aangekondigde ontruiming. De vluchtelingen werden in deze zaak bijgestaan door twee advocaten: Rahul Uppal en Pim Fischer. Mr Uppal bepleitte dat de groep op dit moment een zwaarwegend belang heeft bij het bewonen van de vluchtgarage. Een ontruiming zou grote gevolgen hebben daar er geen alternatief is dat voorziet in een plek waar gewoond kan worden. Dit recht is fundamenteel voor een menswaardig bestaan. Ieder mens heeft een plek nodig waar je onbeperkt kan zijn en rust en privacy kan vinden. De gemeente verwijst naar de sinds kort gecreëerde nachtopvang. Dit betekent echter dat mensen iedere dag weer op straat zwerven met hun koffer, zonder geld, zonder sanitaire voorzieningen, in weer en wind. Ook als men ziek is. Mensen worden op deze manier nog kwetsbaarder dan ze al zijn. [.. Lees verder]

Amsterdam: Kortgeding tegen ontruiming Vluchtgebouw, 30 januari

20150130_Kortgeding_tegen_ontruiming_Vluchtgebouw

Op vr 30 januari om 9.30 aan de parnassusweg 220 dient het kortgeding tegen de ontruiming van de vluchtgarage. we vinden het onaanvaardbaar dat de overheid ons op straat zet! de nachtopvang is geen alternatief. we staan daarmee overdag letterlijk op straat.

Crisisopvang is geen ‘huisvesting’. En het ECSR bepaalde met haar uitspraak van 1 juli 2014 dat ontruiming van onderdak voorkomen moet worden. Wij Zijn Hier blijft herhalen: alleen 24 uurs opvang samen met een herziening van het asielbeleid is een oplossing voor dit asielgat. Zolang de overheid weigert aan een echte oplossing te werken hebben we geen andere optie dan in panden als de vluchtgarage te leven.

zie ook de uitspraak van het ECSR.

STEUN ONS EN KOM 9.30 NAAR DE RECHTBANK AMSTERDAM PARNASSUSWEG 220 ! [.. Lees verder]

Amsterdam: Ontruiming Pieter Vlamingstraat 98

Amsterdam_Pieter_Vlamingstraat_98_resists_eviction

De gebouwen op de Pieter Vlamingstraat 94-96-98 staan al leeg sinds 2008, toen de voormalige huurders er zijn uitgegooid. De sloop van deze, maar ook de aanliggende gebouwen zijn gestart in 2009 behalve Pieter Vlamingstraat 98. Waar de eigenaar van de coffeeshop op de begaande grond weigerde te vertrekken. Het originele plan van De Key was, om na de sloop op deze plekken sociale huurwoningen in te wisselen voor dure luxe appartementen om die vervolgens in de vrije sector te verhuren. De buurt was het niet eens met dit plan, zij hebben dan ook rechtszaken gestart tegen dit plan waardoor dit van de baan is geraakt. Vervolgens heeft de Key hun plan aangepast om ook ruimte te maken voor sociale huurwoningen. Dit plan werd later ook tegengehouden. Uiteindelijk kwam het voorstel van De Key om 145 appartementen te bouwen voor studenten. Dit plan is aangenomen ongeacht de bezwaren van de buren, die weer een rechtszaak begonnen zijn tegen De Key, maar die verloren aan het einde van 2014.

In juli 2012 heeft een groep mensen het gebouw op de Pieter Vlamingstraat 98 en het lege terrein dat na de sloop van de gebouwen ernaast achterbleef, gekraakt. Deze lege terreinen zijn veel voorkomend in Amsterdam Oost, waar woningbouw corporaties, zoals De Key, na het slopen van complexen met sociale huurwoningen, die leeg komen te staan omdat er geen geld meer is om een project af te maken. Dit laat grote legen gebieden achter. Ten tijde van de kraak was het pand al jaren aan het wegrotten, zo waren er geen normale voorzieningen aanwezig. Dit hield in dat er een massale renovatie moest plaatsvinden om het huis weer bewoonbaar te kunnen maken. Dit hebben de krakers dan ook gedaan en door de jaren heen hebben meer dan 30 mensen dit als thuishaven kunnen gebruiken. Rond het pand is een hechte gemeenschap ontstaan waaruit verschillende activiteiten zijn ontbloeid zoals de buurt-tuin (Roomtuintje Oostbos), een weggeefwinkel en een gratis bibliotheek. [.. Lees verder]

Amsterdam: Actiegroep Zij Is Hier kraakt pand voor vrouwenopvang

20141214_Amsterdam_kraakaktie_ZijIsHier

Zondagmiddag 14 december is er een pand* gekraakt voor de opvang van een groep vrouwen met een onveilige thuissituatie die op straat zijn beland door een gebrek aan opvangvoorzieningen van de gemeente Amsterdam.

Het betreft hier vrouwen met een zwakke rechtspositie die tussen wal en schip raken door het huidige opvangbeleid voor kwetsbare vrouwen.

Uitvoerende organisaties van de gemeente Amsterdam; de GGD, Steunpunt Huiselijk Geweld, Blijf Groep Amsterdam en de Dienst Wonen Zorg en Samenleven Amsterdam diskwalificeren deze vrouwen voor de toegang tot de opvang. Door het huidige beleid komen deze vrouwen niet in aanmerking voor bescherming.
Deze groep vrouwen wordt hierdoor overgeleverd aan allerlei vormen van uitbuiting en maatschappelijke onzichtbaarheid. [.. Lees verder]

Den Haag: De Vloek gecriminaliseerd en monddood gemaakt, ons demonstratierecht word ontnomen

20141206_Den_Haag_De_Vloek_gecriminaliseerd_en_monddood_gemaakt

De geplande demonstratie van vandaag tegen de ontruiming en sloop van vrijplaats De Vloek is door de burgemeester van Den Haag verboden. Ook de rechter ging mee in alle drogredenen van de gemeente. Vandaag komen we dan ook massaal samen op het Kerkplein om 15:00 om NIET te gaan demonstreren. Hieronder zullen gedurende dag updates worden geplaatst, of volg op twitter onder #devloek [.. Lees verder]

Den Haag: De Vloek gecriminaliseerd en monddood gemaakt, ook rechter verbiedt demonstratie

Den_Haag_De_Vloek_gecriminaliseerd_en_monddood_gemaakt

De geplande demonstratie van aanstaande zaterdag tegen de ontruiming en sloop van vrijplaats De Vloek is door de burgemeester van Den Haag verboden. Ook de rechter ging mee in alle drogredenen van de gemeente. Wij roepen dan ook iedereen op om aanstaande zaterdag massaal om 15:00 naar het Kerkplein te komen om samen NIET te gaan demonstreren.

Het demonstreren wordt ons onmogelijk gemaakt. En dat zullen we dan ook laten zien. We zullen op het Kerplein verzamelen met onze mond afgetaped. Samen komen op het Kerkplein is niet verboden maar het demonstreren wel. Voor demonstreren is een meningsuiting nodig en die is ons ontnomen, dit zullen we dan ook symboliseren.

Omdat dit een breed gedragen demonstratie is, waar ook veel ouderen en kinderen op af zullen komen blazen wij de demonstratie af. Wij hebben geen enkel vertrouwen in het empathisch vermogen van de Haagse politie, en wij willen niet dat kinderen en ouderen straks door hen in elkaar geslagen worden. [.. Lees verder]