Gent: Leve de leegstand?

Het gebeurt niet vaak dat we verrast worden door de daadkracht van de politiek. De voorbije periode regent het wetsvoorstellen en intentieverklaringen van politici om het kraken strafbaar te maken. Dit in schril contrast met de halfslachtige voorstellen om graaicultuur te bestrijden. De directe aanleiding is het incident in de Gentse Holstraat waar krakers naar verluid de woning van een onschuldig gezin op vakantie inpalmden.

De berichtgeving rond dit specifieke incident kwam al snel op losse schroeven te staan. Er werd geïnsinueerd dat het om een bewoond huis ging. Politie en parket hebben daarentegen vastgesteld dat het huis niet bewoond en bemeubeld was. Het verhaal dat het huis gekraakt werd terwijl de eigenaars even het land uit waren, en dat ‘iedereen dit kan overkomen’, blijkt een flink staaltje ‘post-truth’. We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat politici dolenthousiast op deze kar sprongen om de aandacht af te leiden van de bovengenoemde schandalen.

Ondertussen is Gent in korte tijd één van de duurste steden geworden om in te wonen. De regering probeert een beeld op te hangen waarbij kraken ingaat tegen het algemeen belang, maar we stellen vast dat de meeste eigendommen in handen zijn van een select groepje superrijken. De meerderheid van de mensen is verplicht hard te zwoegen om hun maandelijkse huur of afbetaling te kunnen neerleggen. De groeiende groep van mensen die zelfs dat niet kunnen zijn de eerste slachtoffers van wetten op maat van kapitaalkrachtigen. Wonen lijkt steeds meer en meer een luxe te worden. [.. Lees verder]

Gent: Steun ‘t Landhuis

Landhuis_Warmoezeniersweg_10_GentHaast vijf jaar vervult het autonoom ecologisch centrum “‘t Landhuis” haar socio-culturele rol met verve.

Door bezetting van het woonhuis, de haringrokerij en gronden hebben de bewoners schaarse biologische landbouwgrond weten te vrijwaren en kunnen openstellen voor de gemeenschap door het creëren van een gegeerd ecologisch volxtuinencomplex. Als het van Stad Gent had afgehangen was deze kostbare aarde verdwenen onder een laag asfalt om plaats te maken voor een parking.

Daarnaast worden er vanaf het begin van de bezetting met de regelmaat van een Zwitserse klok socio-culturele activiteiten georganiseerd die om allerlei redenen nergens anders een plaatsvinden. Het zijn er teveel om op te noemen, maar om u een idee te geven: tal van benefieten, optredens met beginnende bands of bands buiten het mainstream circuit, ruimte voor verschillende subculturen van hiphoppers tot lindyhoppers, een repetitieruimte, workshops met betrekking tot duurzame ecologie, queerkaffee’s, skill sharing dagen, een depot voor voedselteam UZGent, volxkeukens, filmavonden en zo verder. [.. Lees verder]

Gent: Woonwagenbewoners dreigen uitgezet te worden

De camping aan de Alfons Braeckmanlaan is al zeven jaar gekraakt. We leven er in woonwagens. De eigenaar is Dienst Vastgoed van Stad Gent. Op 29 april ontvingen we onverwacht een dagvaarding waarin geschreven staat dat we op 12 mei voor de vrederechter moeten verschijnen. De stad eist dat we na 1 maand moeten oprotten voor een wandelverbinding door ons terrein. Het proces werd een paar keer uitgesteld en de volgende zitting is op 16 juni.

Een korte geschiedenis. Acht jaar geleden werd het terrein door ons in erbarmelijke staat aangetroffen. De meeste chalets en stacaravans die nog op het terrein aanwezig waren, waren klaar voor het schroot en vaak tot de nok met afval gevuld. Geleidelijk werd het afval gesorteerd en weggebracht, de bouwvallen werden neergehaald, de vele roofing en asbest werd zorgvuldig weggebracht. Bij deze werken konden wij op de zeer welkome steun van de groendienst en ivago rekenen, zij boden ons gratis containers aan. [.. Lees verder]

Tags: ,

Gent: 1 Mei, Stop het kraakverbod

Hoewel het op 1 mei de dag van de arbeid is, zullen wij om andere redenen de straat op trekken. Tegen het kraakverbod en tegen het asociale beleid van de politiek. Een politiek die bezig is met armoede te criminaliseren en cultuur en subcultuur de kop in te drukken.

Voor ons doet het er niet toe wat legaal en wat illegaal is. Het is gewoon tekenend dat de politiek het lef heeft om bepaalde initiatieven als “ongewenst” te bestempelen. Als het kraakverbod er door komt, zullen panden makkelijker ontruimd kunnen worden, waardoor mensen sneller op straat komen te staan en nog dieper de stront in geduwd worden. [.. Lees verder]

Gent: Kraakdocumentaire online!

In de documentaire krijgen we een menselijk portret te zien van de diverse motieven en overtuigingen van krakers. Een veelzijdige wereld waarin men op een creatieve en ecologische manier invulling geeft aan de noodzakelijke basisbehoeften, directe solidariteit en vrijheid.

Een film van Evelien Hoedekie
In samenwerking met: Kraaksteungroep Gent, Joeri Willekens, Toon Lambrechts, Liesbeth Schroe en met de ondersteuning van Victoria Deluxe [.. Lees verder]

Tags: ,

Gent: Open vergadering autonome ecologische volxtuintjes ‘t Landhuis

De kogel is door de kerk, 6000m² volkstuintjes en het grote gebouw ‘t Haringkot blijven nog vele jaren! Daarom nodigen we je uit voor een algemene vergadering op zondag 1 september om 16u achter de volkstuintjes ‘t Landhuis aan de Warmoezeniersweg tussen Ledeberg en Nieuw Gent, met de bedoeling zo veel mogelijk geïnteresseerde mensen samen te brengen en te informeren, het organiserende team uit te breiden en de betrokkenheid van de tuiniers en de buurt te versterken. Achteraf eten we samen aan het kampvuur en kunnen plannen verder bediscussieerd worden. [.. Lees verder]

Gent: ‘t Landhuis

Sinds mei 2010 is de boerderij en het bijhorend stuk grond langs de Warmoezeniersweg ‘gekraakt’ door enkele jongeren. Naast een collectieve tuin zijn er kleinere individuele volkstuintjes, een boomgaard met veel fruitbomen en notelaars, een poeltje met salamanders en een groot muntveld. Er worden regelmatig open tuindagen, ambachtsmarkten en volkskeukens op het terrein georganiseerd. Het materiaal wordt collectief beheerd en wordt zelf hersteld. Ze proberen zoveel mogelijk autonoom en in zelfbeheer te werken. Iedereen mag hier gratis een stukje grond bewerken, de enige voorwaarde is dat de teelt volledig ecologisch gebeurt. Het tuinieren is er vaak een groepsgebeuren. Er wordt informatie uitgewisseld op de tuinvergaderingen en er wordt geëxperimenteerd met groenbemesters, nieuwe zaden en teelten. [.. Lees verder]

Gent: ‘t Landhuis, recente ontwikkelingen en Brief aan stad Gent

Op 10 augustus stuurden we een brief (zie hieronder) naar de burgemeester en naar schepen Peeters en Balthazar inzake het behoud van de volkstuinen en het project het Landhuis; deze brief werd mede ondertekend door het Gents Milieu Front, Samenlevingsopbouw Gent, Transitie Ledeberg, Voedselteams Ledeberg, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Boer ’n brood, Ledeberg Breekt Uit, Groenten Uit Gent, Kutunka vzw en Roots and Culture vzw.

Meer dan een maand later en na het sturen van een herinnering kregen we reactie van de burgemeester: de diensten zijn deze vraag aan het onderzoeken maar we moeten nog wachten op een inhoudelijk antwoord. Ondertussen zijn we 1 november en hebben we al het plukken en verwerken van de appels en peren achter de rug. Ook een deel van de bodembedekking ligt er al, de wintergroentjes worden verzorgd en groenbemester is ingezaaid. Ook wat nieuwe mensen kwamen langs die geinteresseerd waren in een volkstuintje. [.. Lees verder]

Gent: ‘t Landhuis, opentuindag op 11 maart!

Een ontruiming in februari is vermeden! Schepen Christophe Peeters en de dienst vastgoedbeheer die het sociaal-ecologisch project op autonome basis uit de weg wilden ruimen kregen genoeg tegenwind; bedankt aan alle gentenaars voor de steun die we ontvingen en voor het erkennen en herkennen van de unieke plek die het landhuis vormt! We hebben van de burgemeester bericht gekregen dat we voor het gerecht moeten komen maar dat we sowieso kunnen blijven tot juli wanneer alweer volgens Peeters de gebouwen gesloopt zouden moeten worden en de grond ‘bouwrijp’ gemaakt. We herhalen hier opnieuw dat het Landhuis op het stadsplan slechts een randperceel is van het gebied dat de stad kocht om voetbalvelden aan te leggen; we hebben niets tegen voetbal maar vinden dat er genoeg plaats is om zowel grasmatten te leggen als het landhuis te behouden! We gaan dan ook gewoon door met onze initiële plannen om volkstuintjes te organiseren! Voor 2012 nodigen we jullie graag uit voor de opentuindag – lees ook nog eens hieronder het persbericht en vergeet niet de petitie te tekenen op ‘braak en antikraak’, dit kan handig zijn voor de toekomst…Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in het landhuis dan kan je altijd langskomen of een mailtje sturen met je gegevens. Hieronder de flyer met de welkome uitnodiging om aan biologische stadslandbouw te doen! [.. Lees verder]

Gent: Stad Gent klopt zich op de borst voor klimaatpolitiek maar laat volkstuinen ontruimen voor antikraak

Het Landhuis ligt in een uithoek van Gent, een verborgen pareltje net naast een autosnelweg. Er worden reeds lange tijd bio-groentjes gekweekt, er staan tientallen fruitbomen, er is ruimte om te bewegen.

Na het vertrek van ‘t Ateljee (de vroegere gebruikers) hebben tientallen actieve burgers deze site uit eigen intiatief in gebruik genomen, zich georganiseerd om volkstuintjes aan te leggen, elke zondag een overheerlijke volkskeuken te houden, benefieten, een weggeefwinkel en een fietsherstelplaats onderdak te bieden. Er vonden skill-sharings en workshops allerhande plaats, velerlei initiatieven die op creatieve en vernieuwende wijze oplossingen zoeken en bieden op de grote uitdagingen van onze tijd: stijgende voedselprijzen, oliepiek, ecologische uitputting, sociale vervreemding.

Het Landhuis was hierin steeds erg ‘hands-on’ en uitermate laagdrempelig: de plek bood de kans om met hoofd, hart en handen aan de slag te gaan en te experimenteren. Honderden mensen maakten hier dankbaar gebruik van. [.. Lees verder]